Рішення від 8 вересня 2011 року n 1289 - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г 1 598.82kb.
Рішення від 29 вересня 2011 року м. Полтава Про структуру та чисельність... 1 51.6kb.
Рішення від 25 березня 2011 року №46 смт Новгородка Про протест прокурора... 1 12.59kb.
Рішення від 19 вересня 2012 року №210 Про звіт щодо виконання регіональної... 1 82.92kb.
Рішення " 22 " вересня 2011 року №218 1 40.83kb.
Рішення " 18 " грудня 2012 року №1953 1 55.87kb.
Рішення від 22 вересня 2011 року 3 921.83kb.
Рішення Броварської міської ради від 29. 12. 2011 року «Про внесення... 1 39.88kb.
Рішення від 5 січня 2012 року Про внесення змін до рішення районної... 1 115.9kb.
Постанова кму від 7 вересня 2011 р. №942 кабінет міністрів україни... 1 18.35kb.
Рішення від 23 грудня 2011 року 1 130.18kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 16. 1 67.52kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Рішення від 8 вересня 2011 року n 1289 - страница №1/1

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ


від 8 вересня 2011 року N 1289

Про затвердження роз'яснення "Про порядок застосування абзацу другого частини першої статті 24 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо проходження публічним акціонерним товариством процедури включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі"


Відповідно до пункту 23 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку вирішила:

1. Затвердити роз'яснення "Про порядок застосування абзацу другого частини першої статті 24 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо проходження публічним акціонерним товариством процедури включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі" (див. окремо в базі), що додається.

2. Начальнику управління із забезпечення діяльності Голови Комісії, організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків Піскун Н. С. забезпечити публікацію цього рішення відповідно до законодавства.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Петрашко О. Г.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

 


Протокол засідання Комісії
від 8 вересня 2011 р. N 38


ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗ'ЯСНЕННЯ


від 08.09.2011 р. N 12

Про порядок застосування абзацу другого частини першої статті 24 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо проходження публічним акціонерним товариством процедури включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі


Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до пункту 23 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" роз'яснює порядок застосування абзацу другого частини першої статті 24 Закону України "Про акціонерні товариства" (далі - Закон) щодо проходження публічним акціонерним товариством процедури включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі.

1. Відповідно до абзацу першого частини першої статті 24 Закону акції публічного акціонерного товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.

Абзацом першим пункту 4 розділу III Положення про функціонування фондових бірж, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 року N 1542, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.01.2007 року за N 35/13302 (далі - Положення), передбачено, що допуск цінних паперів та інших фінансових інструментів до торгівлі на фондовій біржі здійснюється шляхом їх внесення до біржового списку.

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 24 Закону публічне акціонерне товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі.

Абзацом сьомим пункту 1 розділу I Положення зазначено, що біржовий список - документ фондової біржі, який містить інформацію щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, які в конкретний момент часу на відповідну дату допущені до торгівлі на фондовій біржі за категорією лістингових цінних паперів або за категорією позалістингових цінних паперів та інших фінансових інструментів.

Абзацом третім пункту 3 розділу I Положення зазначено, що до функцій фондової біржі належить організація та проведення регулярних біржових торгів.

Згідно з вищезазначеним, внесення цінних паперів та інших фінансових інструментів до біржового списку провадиться для проведення регулярних біржових торгів такими цінними паперами та іншими фінансовими інструментами.

Для проведення регулярних біржових торгів акціями публічного акціонерного товариства та дотримання вимог частини першої статті 24 Закону України "Про акціонерні товариства" акції публічного акціонерного товариства перебувають у біржовому списку.

2. Згідно абзацу другого пункту 4 розділу III Положення цінні папери та інші фінансові інструменти, обіг яких здійснюється на фондовій біржі, можуть перебувати у біржовому списку цієї фондової біржі не більше 60 календарних днів без проведення за ними біржових торгів. У разі непроведення біржових торгів протягом 60 календарних днів за цінними паперами та іншими фінансовими інструментами такі цінні папери та інші фінансові інструменти виключаються із біржового списку, крім цінних паперів, що знаходяться у процесі розміщення або пропонуються до продажу на фондових біржах у процесі приватизації, акцій публічних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій яких належать одному акціонеру, у тому числі державі, інших фінансових інструментів.

Таким чином, у випадку, якщо акції публічного акціонерного товариства виключаються із біржового списку, такі дії товариства не відповідають абзацу другому частини першої статті 24 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі.

3. Згідно пункту 7 розділу III Положення, допуск до торгівлі без внесення до біржового реєстру може здійснюватися за ініціативою емітента, члена фондової біржі, фондової біржі, компанії з управління активами (щодо цінних паперів інститутів спільного інвестування, які містяться в управлінні компанії з управління активами), іншої особи, у тому числі державного органу, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством.

Абзацом другим пункту 2 розділу IV Положення зазначено, що унесення цінних паперів до біржового реєстру здійснюється лише за ініціативи емітента цих цінних паперів.

Оскільки абзацом другим частини першої статті 24 Закону передбачено, що процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі зобов'язане пройти публічне акціонерне товариство, то вимоги абзацу другого частини першої статті 24 Закону вважаються виконаними у разі, якщо акції публічного акціонерного товариства включено до біржового списку за ініціативи такого публічного акціонерного товариства.

 


Голова Комісії

Д. Тевелєв