Рішення від 28. 01. 2011 м. Чугуїв №96-vі про внесення змін до рішення V сесії Чугуївської міської ради від 30. 12. 2010 року №94-vі - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Рішення від 28. 01. 2011 м. Чугуїв №96-vі про внесення змін до рішення V сесії Чугуївської - страница №1/1ЧУГУЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VI сесія VI скликання


РІШЕННЯ

від 28.01.2011

м. Чугуїв № 96-VІ

Про внесення змін до рішення

V сесії Чугуївської міської ради

від 30.12.2010 року № 94-VІ

«Про міський бюджет на 2011 рік»

(зі змінами)

На підставі Бюджетного кодексу України, ст.25, п.23 ч.1 ст.26, ст.61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про Державний бюджет України на 2011 рік”, Чугуївська міська рада


Вирішила:


 1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2011 рік у сумі 70 389,995 тис.грн. Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 66 763,208 тис.грн. спеціального фонду бюджету у сумі 3 626,787тис.грн. у тому числі бюджету розвитку 1 630,400 тис.грн., обсяг дотації вирівнювання, що одержуються з державного бюджету у сумі -11 822,200 тис.грн., субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій населенню - 10 309,104 тис.грн.; субвенції на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 18 613,254 тис.грн., субвенції на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - 569,400 тис.грн. субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту - 205,987тис.грн. субвенції з державного бюджету на фінансування у 2011 році Програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2010 року - 104,000 тис.грн., іншої субвенції міському бюджету з обласного бюджету на утримання центру соціально-психологічної реабілітації дітей - 578,550 тис.грн. (додаток 1).

 2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2011 рік у сумі 70 389,995 тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 66 763,208 тис.грн. та видатків спеціального фонду бюджету – 3 626,787тис.грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).

 3. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів міського бюджету у сумі 700,000 тис.грн.

 4. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 4).

 5. Установити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2011 рік у сумі 60,000 тис.грн.

 6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2011 рік за їх економічною структурою :

оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

нарахування на заробітну плату (код 1120);

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132);

забезпечення продуктами харчування (код 1133);

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160);

поточні трансферти населенню (код 1340); 1. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію міських галузевих програм на загальну суму 339,860 тис.грн. (додаток 5).

 2. Розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань (додаток 6).

 3. Розпорядники коштів міського бюджету беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України.

Зобов’язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених рішенням міської ради про міський бюджет, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

 1. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів - в межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.

 2. Дозволити фінансовому управлінню Виконавчого комітету Чугуївської міської ради отримувати в Головному управлінні Державного казначейства України у Харківській області позики на покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, і середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, та його керівнику - на підписання відповідних договорів. Надати право міському голові укладати угоди на отримання в банківських установах позичок міському бюджету на покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час виконання загального фонду міського бюджету протягом бюджетного року та укладання договорів на залучення коштів до цільового фонду соціально-економічного розвитку міста.

 3. Дозволити фінансовому управлінню Виконавчого комітету Чугуївської міської ради здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах з подальшим поверненням їх до кінця поточного бюджетного періоду згідно порядку передбаченим Кабінетом Міністрів України.

До визначення Кабінетом Міністрів України порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитних рахунках, дозволити фінансовому управлінню Виконавчого комітету Чугуївської міської ради здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках лише в державних банках з дотриманням вимог п.8 ст.16 Бюджетного кодексу України.

 1. Додатки 1-6 до цього рішення є невід’ємною його частиною.

 2. Відповідальність за виконання рішення покласти на першого заступника міського голови ВАРЖЕЇНОВА Ю.К.

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку
  (ШУМАНСЬКИЙ С.Г.).

Міський голова Г.М.МІНАЄВА


izumzum.ru