Рішення від «25» грудня 2012 року №20-7/VI - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Рішення від 22 листопада 2012 року № -VІ 1 67.24kb.
Рішення від 25 березня 2011 року №46 смт Новгородка Про протест прокурора... 1 12.59kb.
Рішення ХХІV сесії VІ скликання від 20 червня 2012 року №314 Про... 1 49.89kb.
Рішення десятої сесії від 22 лютого 2012 року №14 м. Красилів Звіт... 1 91.1kb.
Рішення 7 червня 2013 року 1 20.62kb.
Рішення XLI сесія VІ скликання від 01 лютого 2013 року №871 1 69.55kb.
Рішення 18. 05. 2012 м. Нікополь №88-19/уі про внесення змін до рішення... 1 21.64kb.
Рішення від 23 лютого 2012 року №924 Про внесення змін до бюджету... 1 58.27kb.
Рішення ХLІV сесії VІ скликання від 27 грудня 2012 року №724-vі 1 67.5kb.
Рішення " 18 " грудня 2012 року №1953 1 55.87kb.
Додаток до рішення обласної ради від 26 грудня 2012 року №682-vi... 1 201.75kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25 грудня... 1 60.49kb.
На підставі рішень виконкому Маріупольської міської ради від 14. 1 84.86kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Рішення від «25» грудня 2012 року №20-7/VI - страница №1/1
УКРАЇНА


УМАНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

20300, м. Умань, пл. Леніна 1, тел.3-50-35

РІШЕННЯ

Від «25» грудня 2012 року № 20-7/VI

м. Умань


Про районну комплексну програму

підтримки молоді, сімей та дітей

на 2013 – 2018 роки
Розглянувши клопотання райдержадміністрації від 13 грудня 2012 року № 01-01-27/5828 про затвердження районної комплексної програми підтримки молоді, сімей та дітей на 2013 – 2018 роки, відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою створення сприятливих соціальних, економічних та організаційних передумов для життєвого самовизначення і самореалізації молоді, сімей та дітей району, їх підтримки, районна радавирішила:
1. Затвердити районну комплексну програму підтримки молоді, сімей та дітей на 2013 – 2018 роки. (Додається).

2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації передбачити видатки в місцевих бюджетах на виконання заходів даної Програми.

3. Райдержадміністрації забезпечити виконання Програми, про хід виконання інформувати районну раду щорічно до 15 грудня.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови райдержадміністрації з гуманітарних та соціальних питань і постійну комісію районної ради з питань освіти, науки, культури, фізкультури та спорту, молодіжної політики, засобів масової інформації (голова комісії Дзисюк М.В.)
Голова районної ради С.Я.Кулібаба

Додаток


до рішення районної ради

від 25 грудня №20-7/VI


Районна комплексна програма підтримки молоді, сімей та дітей

на 2013 – 2018 роки
Районна комплексна програма підтримки молоді, сімей та дітей на 2013-2018 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Законів України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, „Про соціальну роботу з дітьми та молоддю”, „Про Загальнодержавну програму „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року”, „Про охорону дитинства”, Сімейного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 року N 41 „Про затвердження Державної цільової соціальної програми „Молодь України” на 2009-2015 роки” визначає необхідні зміни у підходах суспільства до підтримки молоді, сімей та дітей і розрахована на 2013 – 2018 роки.
Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є створення соціальних умов життєдіяльності, гармонійного та різнобічного розвитку, захисту конституційних прав, свобод і законних інтересів, задоволення культурних і духовних потреб молоді, сімей та дітей.

Основними завданнями Програми є:

сприяння ініціативі та громадській активності молоді, сімей та дітей в усіх сферах життєдіяльності району;

сприяння підвищенню ефективності співпраці органів державної влади, місцевого самоврядування та громадських організації у сфері реалізації державної сімейної та молодіжної політики;

сприяння добровільній, доброчинній, соціально-корисній діяльності дітей та молоді.


Напрямки реалізації завдань Програми

створення умов для всебічного розвитку молоді та дітей району;

підтримка молодих сімей та соціально незахищених категорій сімей (багатодітних, малозабезпечених, сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах);

пропагування кращих традицій сімейного виховання, підготовка молоді до сімейного життя;

організація зайнятості та змістовного дозвілля дітей та молоді;

формування свідомого відношення до власного здоров’я, збереження репродуктивного здоров’я та пропагування здорового способу життя;

формування моральності, духовності, правової культури молоді;

запобігання негативним явищам у молодіжному середовищі;

підтримка волонтерського руху.


Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснювати за рахунок коштів районного бюджету, субвенцій селищної, сільських рад, інших джерел, не заборонених законодавством.

Прогнозні обсяги фінансування районної комплексної програми підтримки молоді, сімей та дітей на 2013-2018 роки


Основні завдання

Необхідна кількість асигнувань (тис. грн.)

в тому числі по роках:

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Фінансове забезпечення виконання пунктів Програми

15,00

16,00

17,00

18,00

19,00

20,00

Всього:105,00

15,00

16,00

17,00

18,00

19,00

20,00У ході виконання Програми передбачається здійснити такі заходи
І. Сприяння творчому та інтелектуальному розвитку дітей та молоді


 1. Забезпечити проведення заходів спрямованих на розвиток творчих, інтелектуальних здібностей дітей та молоді району. Сприяти їх участі в конкурсах, фестивалях, олімпіадах, змаганнях обласного, всеукраїнського, міжнародного рівнів.
  Відділи: культури і туризму, освіти, у

  справах сім’ї, молоді та спорту

  райдержадміністрації.

  2013 – 2018 роки 2. Проводити належну профорієнтаційну роботу та надавати необхідну довідкову інформацію для випускників шкіл щодо умов вступу до навчальних закладів різних рівнів акредитації.
  Відділи: освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації,

  районний центр зайнятості.

  2013 – 2018 роки


 3. Сприяти розвитку діяльності шкільних самоврядних структур з метою моніторингу та вирішення актуальних проблем дітей та молоді.
  Відділи: освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації.

  2013 – 2018 роки 4. Рекомендувати керівникам підприємств всіх форм власності практикувати встановлення та виплату стипендій учням за успіхи у навчанні та праці.
  Керівники підприємств всіх форм власності.

  2013 – 2018 роки 5. Сприяти збереженню мережі закладів позашкільної освіти для дітей та молоді в районі. Проводити роботу щодо залучення більшої кількості дітей до занять в позашкільних закладах.
  Відділи: освіти, культури і туризму, у справах сім’ї, молоді та спорту

  Райдержадміністрації.

  2013 – 2018 роки


 6. Забезпечити відкриття в кожній сільській бібліотеці пункту безкоштовного доступу громадян до мережі Інтернет.
Відділ культури і туризму

Райдержадміністрації.

До 2015 року


ІІ. Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей


 1. Оновлювати і вдосконалювати процес виховання шкільної молоді на засадах українських національних традицій навчання та виховання.

Відділи: освіти, культури і туризму

райдержадміністрації.

2013 – 2018 роки


 1. Забезпечити роботу осередків громадської організації „Уманське козацтво” Черкаського крайового товариства Українського козацтва”, залучати до співпраці громадські об'єднання району.

Відділи: освіти, у справах сім’ї, молоді та

спорту райдержадміністрації.

2013 – 2018 роки


 1. Активізувати роботу волонтерських загонів, залучати їх до надання посильної допомоги людям похилого віку, одиноким інвалідам та ветеранам війни і праці.
  Відділи: освіти, у справах сім’ї, молоді та

  спорту райдержадміністрації,

  районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі – РЦСССДМ).

  2013 – 2018 роки 2. Проводити військово-спортивні збори з допризовниками району та районні проводи юнаків до лав Збройних Сил України.
Відділи: освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту, культури і туризму райдержадміністрації,

сектор взаємодії з правоохоронними органами оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації, райміськвійськкомат.

2013 – 2018 рокиІІІ. Підтримка сімей


 1. Проводити раннє виявлення та облік сімей, які опинились в складних життєвих обставинах з подальшим здійсненням соціального супроводу або наданням адресної допомоги.
  РЦСССДМ,

  селищна та сільські ради.

  2013 – 2018 роки


 2. Забезпечити паспортизацію багатодітних сімей. Обстежити та проаналізувати умови проживання сімей, в яких виховується 5 і більше дітей, за потребою встановити соціальний супровід.
  Відділ у справах сім’ї, молоді та

  спорту райдержадміністрації,

  РЦСССДМ,

  селищна та сільські ради.

  Щороку, до 20 червня, до 20 грудня


 3. Запровадити проведення соціально-реабілітаційної та соціально-корекційної роботи з батьками, у яких вилучено дитину з метою реінтеграції дитини в біологічну сім’ю.

РЦСССДМ.

2013-2018 роки 1. Підвищити ефективність заходів із запобігання насильству в сім’ї шляхом надання необхідних соціальних послуг та проведення ефективної превентивної роботи серед населення.

Відділи: у справах сім’ї, молоді та спорту,

освіти, служба у справах дітей

райдержадміністрації, РЦСССДМ.

2013-2018 роки 1. Забезпечити надання допомоги особам, що постраждали від насильства в сім’ї.

Відділи у справах сім’ї, молоді та спорту,

освіти, служба у справах дітей

райдержадміністрації, РЦСССДМ.

2013-2018 роки 1. Організувати проведення заходів до державних свят, Дня матері, Дня сім’ї, Дня молоді, районних заходів для дітей та молоді соціально незахищених категорій до Дня людей з обмеженими фізичними можливостями, до новорічно-різдвяних свят.
  Відділи: культури і туризму, у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, РЦСССДМ,

  управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації,

  селищна та сільські ради.

  2013-2018 роки 2. Залучати дітей з числа категорійних сімей до занять в гуртках та спортивних секціях в позаурочний час.

Відділи: освіти, у справах сім’ї, молоді та

спорту, культури і туризму

райдержадміністрації.

2013-2018 роки


IV. Підготовка молоді до сімейного життя


 1. Проводити інформаційно-просвітницькі і рекламні кампанії, інші заходи спрямовані на підвищення престижу сім’ї, посилення мотивації до реєстрації шлюбу та відповідального батьківства.

Відділи: у справах сім’ї, молоді та спорту,

освіти райдержадміністрації, РЦСССДМ. 2013-2018 роки 1. Здійснювати заходи, спрямовані на підготовку молоді до подружнього життя та підвищення рівня готовності до виконання соціальних ролей чоловіка і дружини.

Відділи: у справах сім’ї, молоді та спорту,

освіти райдержадміністрації, РЦСССДМ.

2013-2018 роки


 1. Забезпечити доступність соціальних послуг, що надаються через заклади соціального спрямування усіх форм власності, та проведення широкомасштабної інформаційної кампанії з метою популяризації їх діяльності.

Відділи: у справах сім’ї, молоді та

спорту, служба у справах дітей

райдержадміністрації, РЦСССДМ.

2013-2018 роки


V. Пропаганда та формування здорового способу життя


 1. Забезпечити реалізацію комплексних інформаційно-просвітницьких заходів, програм для молоді, сімей щодо формування здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров’я.
  Відділи: освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, з питань внутрішньої політики, преси та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації, РЦСССДМ,

  адміністрація центральної районної

  лікарні, засоби масової інформації (далі – ЗМІ).

  2013-2018 роки 2. Проводити виставки, акції, засідання за круглим столом „Молодь України - за здоровий спосіб життя”, „Вибір молоді – здоров’я”.

Відділи: у справах сім’ї, молоді та спорту,

освіти райдержадміністрації.

3013-2018 роки 1. Організувати проведення заходів до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, із зловживанням наркотиків та їх незаконним обігом, Дня боротьби з туберкульозом, залучивши громадські організації.
Відділи: освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, з питань внутрішньої політики, преси та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації, РЦСССДМ,

адміністрація центральної районної

лікарні,ЗМІ.

2013-2018 роки
VІ. Формування правової культури та запобігання негативним явищам у молодіжному середовищі


 1. Запроваджувати різні форми правової освіти дітей з використанням сучасних інтерактивних методик: тренінги, дебати, „круглі столи”, ток-шоу.

Відділи: освіти, у справах сім’ї, молоді

та спорту райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації, РЦСССДМ.

2013-2018 роки


 1. Проводити наради, семінари, навчання за участю директорів освітніх установ, фахівців з соціальної роботи з питань формування правової культури та запобігання негативних явищ у молодіжному середовищі  Міськрайонне управління юстиції,

  відділи: освіти, у справах сім’ї, молоді та

  спорту райдержадміністрації, служба у

  справах дітей райдержадміністрації, РЦСССДМ.

  2013-2018 роки


 2. Організувати проведення радіолекторіїв, тематичних сторінок у місцевих ЗМІ на правову тематику

Міськрайонне управління юстиції,

відділи: освіти, у справах сім’ї, молоді та

спорту райдержадміністрації, служба у

справах дітей райдержадміністрації, РЦСССДМ.2013-2018 роки

Керуюча справами районної ради Н.В.Короп


izumzum.ru