Рішення від № м. Первомайськ Про виконання за 9 місяців 2012 року Програми економічного І соціального розвитку міста Первомайська на - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Рішення від № м. Первомайськ Про виконання за 9 місяців 2012 року... 25 3563.89kb.
Рішення від 28 грудня 2011 року №3 1 90.88kb.
Рішення від 19 вересня 2012 року №210 Про звіт щодо виконання регіональної... 1 82.92kb.
Рішення від 29. 05. 2012 №679 Про хід виконання міської Програми... 1 52.06kb.
Рішення 06. 07. 2012р м. Нікополь №5-21 Про внесення доповнень до... 1 15.43kb.
Рішення від " 15 " лютого 2013 року №512 Про хід виконання районної... 1 289.57kb.
Рішення " 22 " вересня 2011 року №218 1 40.83kb.
Інформаці я про хід виконання «Комплексної програми збереження історичної... 1 130.37kb.
Рішення шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання 11. 1 69.47kb.
Звіт районної державної адміністрації щодо виконання програми економічного... 1 64.66kb.
Рішення Броварської міської ради від 29. 12. 2011 року «Про внесення... 1 39.88kb.
План-графік підвищення кваліфікації керівників І фахівців 38 5266.9kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Рішення від № м. Первомайськ Про виконання за 9 місяців 2012 року Програми економічного - страница №1/12
ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА

Миколаївської областівиконавчий комітет

РІШЕННЯ

від ___________________ №___

м. Первомайськ
Про виконання за 9 місяців 2012 року Програми економічного і соціального розвитку міста Первомайська на 2011-2014 роки, затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2010 року №3
Розглянувши звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Первомайська на 2011-2014 роки за 9 місяців 2012 року (додаток 1), відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконком міської ради
ВИРІШИВ:


  1. Інформацію начальника відділу економіки та інвестицій управління економіки міської ради Ласкавої О.Ю. про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Первомайська на 2011-2014 роки за 9 місяців 2012 року взяти до відома.
  1. Вважати основним завданням виконавчих органів міської ради забезпечення виконання у 2011-2014 роках основних завдань Програми економічного і соціального розвитку та бюджету міста Первомайська, затверджених рішенням міської ради 24.12.2010 року зі змінами та доповненнями.
  1. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій міста (за узгодженням) забезпечити виконання взятих на 2012 рік зобов’язань щодо зростання обсягів продукції, робіт, послуг, зміцнення фінансового стану підприємств, своєчасної та повної сплати податків та інших обов’язкових платежів, створення нових робочих місць, своєчасної виплати заробітної плати та погашення заборгованості по заробітній платі згідно затвердженого графіку, посилення соціального захисту працівників та створення належних умов праці.

Термін: до кінця 2012 року


  1. Управлінню економіки міської ради забезпечити розміщення на офіційному сайті міста в мережі Інтернет інформації про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Первомайська за 9 місяців 2012 року.

Термін: до 15.12.2012 року
  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради по промисловості, зв’язку та розвитку підприємницької діяльності Кукурузу О.В.

Перший заступник міського голови А.В. Димидовський

Додаток до рішення виконкому

від________________№______


ЗВІТ

про виконання за 9 місяців 2012 року

Програми

економічного і соціального розвитку

міста Первомайська на 2011-2014 роки,

затвердженої рішенням міської ради

від 24.12.2010 року №3.

м. Первомайськ2012 рік


Зміст


4
Вступ


6

3.

Розвиток реального сектора економіки
3.1.

Промисловість

6

3.2.

Транспорт і зв’язок

9

3.3.

Розвиток споживчого ринку

14


4.

Фінансові ресурси
4.1.

Джерела формування та фінансування заходів

15

4.2.

Фінансовий стан суб’єктів господарювання

19


5.

Ринкові перетворення
5.1.

Реформування відносин власності

20

5.2.

Розвиток підприємництва

20

5.3.

Розвиток ринкової інфраструктури

22


6.

Механізми регулювання
6.1.

Управління об’єктами комунальної власності

23

6.2.

Інвестиційна діяльність

24

6.3.

Земельні відносини

27

6.4.

Закупівля продукції (товарів, робіт, послуг) для регіональних потреб

27

6.5.

Реалізація цільових та регіональних програм

29

7.

Зовнішньоекономічна діяльність

30


8.

Соціальна сфера
8.1.

Демографічна ситуація

30

8.2.

Зайнятість населення та ринок праці

31

8.3.

Грошові доходи населення та заробітна плата

32

8.4.

Соціальне забезпечення

33

8.5.

Пенсійне забезпечення

34

8.6.

Житлова політика та житлово-комунальне господарство

34

8.7.

Енергозабезпечення та енергозбереження


40

9.

Гуманітарна сфера
9.1.

Охорона здоров’я

42

9.2.

Освіта

43

9.3.

Культура

48

9.4.

Фізична культура і спорт

49

9.5.

Підтримка сімей, дітей та молоді

50

9.6.

Туристично-рекреаційна галузь

50


10.

Природокористування та безпека життєдіяльності людини
10.1.

Охорона навколишнього природного середовища

51

10.2.

Техногенна безпека

52

10.3.

Охорона праці

52Додатки:

1

Основні показники економічного і соціального розвитку міста Первомайська за 9 місяців 2012 року

54
2

Виконання заходів щодо виконання завдань Програми економічного і соціального розвитку міста за 9 місяців 2012 року

60
3

Перелік програм, які фінансувались з міського бюджету протягом 9 місяців 2012 року

83
4

Перелік об’єктів будівництва, які фінансувались за рахунок коштів бюджету розвитку протягом 9 місяців 2012 року

87
5

Закупівля продукції (товарів, робіт, послуг) для регіональних потреб

96
6

Показники розвитку підприємств комунальної власності за 9 місяців 2012 року

99

7

Виконання за 9 місяців 2012 року доручень виборців, наданих депутатам міської ради в процесі виборчої компанії 2010 року

102Вступ
Звіт про виконання за 9 місяців 2012 року Програми економічного і соціального розвитку міста Первомайська на 2011-2014 роки, затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2010 року №3, складено відповідно до ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в якій одним із головних повноважень місцевих виконавчих органів передбачено: «підготовка програм соціально-економічного та культурного розвитку сіл, селищ, міст, цільових програм з інших питань самоврядування, подання їх на затвердження ради, організація їх виконання; подання раді звітів про хід і результати виконання цих програм».
У складанні Звіту про виконання Програми, заходів з її реалізації брали участь заступники міського голови, управління, відділи, інші структурні підрозділи міської ради та її виконавчого комітету. Звіт про виконання Програми являє собою комплекс економічних і галузевих показників і відображає головні підсумки соціально-економічного розвитку міста за 9 місяців 2012 року.
Оцінка виконання програмних завдань за звітний період 2012 року здійснена на підставі щомісячного аналізу підсумків роботи господарського комплексу та щоквартального моніторингу соціально-економічної ситуації в місті з використанням офіційної статистичної інформації Головного управління статистики в Миколаївській області щодо основних показників соціально-економічного розвитку міста Первомайська за 9 місяців 2012 року. Але, в зв’язку з відсутністю статистичної інформації за 9 місяців 2012 року по окремих показниках, деякі дані наведені за інші періоди, а саме: роздрібного товарообороту (розділ 3.3) – за 6 місяців 2012 року; капітальні інвестиції (розділ 6.2.) – за 2011 рік, показники зайнятості населення (розділ 8.2) та грошових доходів (розділ 8.3.) за 9 місяців 2012 року прийняті згідно оперативних даних суб’єктів господарювання.

Вперше за 9 місяців 2012 року окремим додатком наведене виконання доручень виборців, наданих депутатам міської ради в процесі виборчої кампанії 2010 року.3. Розвиток реального сектора економіки

3.1. Промисловість
Промисловий комплекс є визначальним у сфері матеріального виробництва, забезпечує економічну стабільність в місті, сприяє нарощуванню обсягів надходжень до бюджетів всіх рівнів та поліпшенню соціальної ситуації.

Головним пріоритетом діяльності промислового комплексу міста протягом звітного періоду є забезпечення росту обсягів виробництва та реалізації продукції.

За січень-вересень 2012 року промисловими підприємствами міста вироблено продукції та надано послуг промислового характеру в діючих цінах на суму 415,2 млн. грн., що на 9,8% більше, ніж у відповідному періоді 2011 року.

Порівняно з січнем – вереснем 2011 року зросло виробництво оприскувачів – в 1,7 рази, живильників шлюзових – в 1,8 рази, веж мобільного зв’язку – в 20,9 рази, двигунів газопоршневих та когенераційних установок на їх базі – в 2,0 рази, зернопереробного обладнання – в 1,6 рази, зерносушильного обладнання – в 1,9 рази, молочних консервів - на 29,3%, масла тваринного – в 1,9 рази, продукції із незбираного молока – на 28,2%, сирів твердих – в 2,3 рази, сирів м’яких – на 17,5%.Поряд з цим, зменшився випуск борон-плугів дискових – на 22,5%, дощувальних машин – на 75,0%, виробів гідравліки – на 28,9%, шляхових огороджень – 49,4%, оцинкованих металевих конструкцій - на 72,1%, товарів народного споживання – на 50,5%, вузлів та запасних частин – 84,8%, котлів для опалення – на 50,4%, автомобільних причепів – на 58,1%, швейних виробів – на 30,9%, розчинів – на 91,9%, бетону - на 27,8%, кілець залізобетонних – 24,1% та каменю стінового – на 15,5%; надруковано газет менше на 8,7%.
Динаміка показників розвитку промисловості

9 місяців 2011 року звіт

9 місяців 2012 року звіт

Відхилення (+,-)

Темп росту 9 місяців 2012 року до 9 місяців 2011 року, %

Обсяг реалізованої продукції у діючих цінах, млн. грн.

369,8

410,0

+40,2

110,9

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

2544

2498

-46

98,2

Середньооблікова кількість працюючих в еквіваленті повної зайнятості, осіб

2347

2245

-102

95,7

Рівень зайнятості, %

92,3

89,9

-2,4

*

Фонд оплати праці всього, тис. грн.

39954,6

41464,6

+1510,0

103,8

Фонд оплати праці штатних працівників, тис.грн.

38850,1

40359,8

+1509,7

103,9

Середньомісячна заробітна плата, одного штатного працівника, грн.

1696,81

1795,21

+98,4

105,8

Середньомісячна заробітна плата одного працівника в еквіваленті повної зайнятості, грн.

1891,52

2052,20

+160,68

108,5

Заборгованість із виплати заробітної плати, тис.грн.

-

-

-

*

Сплачено податків до бюджетів усіх рівнів, тис. грн.

16391,6

25463,0

+9071,4

155,3

Питома вага в загальному обсязі надходжень до зведеного бюджету, %

27,8

32,0

+4,2

*

Податковий борг, тис. грн.

5907,5

4144,1

-1763,4

70,1

Кількість прибуткових підприємств, одиниць

9

8

-1

88,9

Питома вага прибуткових підприємств, %

75,0

66,7

-8,3

*

Сума отриманих прибутків, тис.грн.

5908,2

6625,6

+717,4

112,1

Кількість збиткових підприємств, одиниць

3

4

+1

133,3

Питома вага збиткових підприємств, тис.грн.

25,0

33,3

+8,3

*

Сума понесених збитків, тис.грн.

323,8

14528,8

+14205,0
Фінансовий результат до оподаткування, тис.грн.

5584,4

-7903,2

-13487,6

*

За січень-вересень 2012 року промисловими підприємствами міста реалізовано промислової продукції (робіт, послуг) на 410,0 млн. грн., що перевищує досягнутий обсяг реалізації відповідного періоду минулого року на 40,2 млн. грн. або на 10,9%. Річний програмний показник виконано на 76,1%. Частка міста в загальних обсягах реалізації промислової продукції в цілому по області склала 2,7 % проти 2,8% у січні-вересні 2011 року.

Серед основних промислових підприємств міста збільшили обсяг реалізації продукції у січні-вересні 2012 року порівняно з відповідним періодом минулого року підприємства: ТДВ “Первомайськдизельмаш”, ПАТ “Первомайський МКК”- в 1,4 рази, КП “Первомайська друкарня” – на 10,0%, ТДВ “Бриг” – в 1,5 рази, ТОВ “Ремонт-Ник” – на 15,2%, ТОВ “Енетеп” – в 1,4 рази, КП “Первомайський міськводоканал” – на 15,2%, КП “Тепло” – на 28,2%.

В той же час, окремі підприємства знизили обсяги реалізації за причиною скорочення кількості замовлень.

В структурі реалізованої продукції переважає продукція харчової промисловості, питома вага якої склала 62,4%. Частка продукції машинобудування в загальних обсягах реалізації по місту склала 19,4%, металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів - 11,5%, інших галузей – від 0,2 % до 4,3%.
Структура обсягів реалізації промислової продукції в розрізі видів діяльності, %

9 місяців 2011 року звіт

9 місяців 2012 року звіт

2012 рік програма

Обсяг реалізації промислової продукції, всього

100,0

100,0

100,0

в тому числі:


- машинобудування

19,4

19,4

20,1

- металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

22,9

11,5

23,5

- виробництво харчових продуктів та напоїв

50,4

62,4

47,4

- легка промисловість

2,7

2,0

2,4

- виробництво іншої неметалевої, мінеральної продукції

0,4

0,2

0,4

- виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

4,1

4,3

6,0

- інші

0,1

0,2

0,2

Протягом січня-вересня 2012 року з метою завантаження діючих потужностей освоєно випуск інноваційної продукції слідуючими підприємствами:

- ПАТ «Первомайський МКК» - солоне та вершкове масло, за 9 місяців 2012 року виготовлено масла солоного 9,5 т на суму 424,0 тис. грн., масла вершкового – 14,8 т на суму 674,0 тис. грн.;

- ТОВ «Ремонт-Ник» випустив редукторів ВР в кількості 59 шт., обсяг реалізованої інноваційної продукції у відпускних цінах склав 108,2 тис. грн.;

- ТДВ «Первомайськдизельмаш» освоїв виготовлення колінчастих валів та запасних частин.

Середньооблікова кількість штатних працівників на основних промислових підприємствах міста у січні-вересні 2012 року зменшилась порівняно з відповідним періодом минулого року на 46 осіб або на 1,8% і склала 2498 осіб.

Забезпечили зростання чисельності працюючих такі підприємства: ПАТ “Перво-

майський МКК” (на 111 осіб), ТДВ «Бриг» (на 7 осіб), ПП «Цитадель-М» (на 22 особи); на ТОВ “Ремонтник” кількість працюючих залишилась на рівні відповідного періоду минулого року.


Середньооблікова чисельність працюючих в еквіваленті повної зайнятості склала 2245 осіб проти 2347 осіб у відповідному періоді минулого року.

Рівень зайнятості в промисловості у січні-вересні 2012 року склав 89,9% проти 92,3% у відповідному періоді минулого року.


Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в промисловості у січні-вересні 2012 року склала 1795,21 грн. і зросла порівняно з відповідним періодом 2011 року на 98,40 грн. або на 5,8%, перевищивши середній прожитковий мінімум для працездатної особи (1089,67 грн.) в 1,6 рази.

Середньомісячна заробітна плата одного працівника в еквіваленті повної зайнятості в промисловості склала 2052,20 грн. і зросла порівняно з відповідним періодом минулого року на 160,68 грн. або на 8,5%.

Фонд оплати праці штатних працівників за 9 місяців 2012 року в промисловості склав 40359,8 тис.грн. і збільшився порівняно з відповідним періодом минулого року на 3,9%. Плановий фонд виконано на 66,4%. Серед підприємств значно збільшили фонд оплати праці “Первомайський МКК” (на 27,0%), КП “Первомайська друкарня” (на 6,3%), ТДВ “Бриг” (на 47,8%), ТОВ “Ремонтник” (на 10,7%) та ПП «Цитадель-М» (в 19,4 рази).

Заборгованість із виплати заробітної плати на промислових підприємствах станом на 01.10.2012 року відсутня.

Прибутково працювали 8 підприємств із 12 (66,7%) проти 9 підприємств (75,0%) у січні-вересні 2011 року. Сума отриманих прибутків склала 6625,6 тис.грн. і збільшилась порівняно з відповідним періодом минулого року на 717,4 тис.грн. або на 12,1%. Річне програмне завдання виконано на 41,5%.
Збитково працювали 4 із 12 підприємств (33,3%). Сума збитків склала 14528,8 тис. грн. і збільшилась порівняно з січнем-вереснем 2011 року на 14205,0 тис. грн.

Фінансовий результат до оподаткування в промисловості склав 7903,2 тис. грн. збитків проти 5584,4 тис.грн. прибутків у січні-вересні 2011 року.

Промисловість міста є однією із основних бюджетоутворюючих галузей міста, її частка в загальних обсягах надходжень до зведеного бюджету за 9 місяців 2012 року склала 32,0% проти 27,8% у відповідному періоді минулого року. У січні-вересні 2012 року підприємствами основного кола, що здійснюють промислову діяльність, сплачено до зведеного бюджету 25463,0 тис. грн., що на 9071,4 тис. грн. або в 1,6 рази більше, ніж у відповідному періоді минулого року (в цілому по місту надходження до Зведеного бюджету збільшились на 34,9%).
Борг до Зведеного бюджету станом на 01.10.2012 року мають 2 підприємства (АТВТ “Гілея” та КП “Первомайський міськводоканал”) на загальну суму 4144,1 тис.грн.; порівняно з відповідним періодом минулого року борг зменшився на 1763,4 тис. грн.
3.2. Транспорт і зв’язок
Протягом 9 місяців 2012 року пасажирські перевезення автомобільним транспортом по місту Первомайськ здійснювали 3 юридичних особи та 4 фізичних особи - підприємця.

В місті сформована автобусна маршрутна мережа, яка спроможна задовільнити потреби населення в пасажирських автоперевезеннях. Транспортна мережа міста складається з 290,6 км автошляхів загального користування.


Основні економічні показники діяльності

автотранспортної галузі у місті Первомайськ
Показник

9

місяців 2011

року


9

місяців 2012

року


Відхилення (+/-)

Темп росту

9 місяців 2012 року до 9 місяців

2011 року, %


Обсяг перевезень пасажирів, тис.пас.

3291,4

3736,9

445,5

113,5

Обсяг перевезень вантажів, тис.тн

224,3

194,4

29,9

86,7

Середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб

119

149

30

125,2

Чисельність працюючих в еквіваленті повної зайнятості, осіб

53

95

42

179,2

Рівень зайнятості, %

44,5

63,8

19,3

*

Фонд оплати праці, тис.грн.

724,5

1402,9

678,4

193,6

Середньомісячна заробітна плата одного працюючого в еквіваленті повної зайнятості

1518,9

1640,8


121,9

108,0

Заборгованість із виплати заробітної плати

64,1

0

-64,1

*

Дохід від перевезень, тис. грн.

3240,1

8465,3

5225,2

261,3

Фінансовий результат до оподаткування

(збиток -, прибуток +)


-302,9*

-49,3*


253,6*Фінансовий результат діяльності підприємств автотранспортної галузі за 9 місяців 2012 року наведений без урахування даних ПП «Талісман», ПП «Граф» та ФОП Лень Л.С., які відмовили міській раді у наданні показника.

Середньооблікова чисельність штатних працівників в автотранспортній галузі за 9 місяців 2012 року порівняно з відповідним періодом минулого року збільшилась на 30 осіб і склала 149 осіб, в еквіваленті повної зайнятості – 95 осіб, що більше, ніж у відповідному періоді минулого року, на 42 особи.

Середньомісячна заробітна плата одного працюючого в еквіваленті повної зайнятості за звітний період поточного року склала 1640,8 грн. та зросла проти відповідного періоду минулого року на 121,9 грн. або 8,0%.

Дохід від надання послуг з перевезень в автотранспортній галузі за 9 місяців 2012 року склав 8465,3 тис. грн. і зріс порівняно з відповідним періодом минулого року на 5225,2 тис. грн. або у 2,6 рази.

За звітний період поточного року автотранспортні підприємства понесли збитки у розмірі 49,3тис.грн. проти 302,9 тис. грн. збитків за відповідний період 2011 року.

В структурі перевезень пасажирів найбільшу питому вагу в загальному обсязі перевезених пасажирів займають перевезення на міських автобусних маршрутах – 3035,9 тис. пасажирів (81,2%); обсяг перевезених пасажирів на приміських маршрутах склав 701,0 тис. пасажирів (18,8%); на міжміських маршрутах протягом звітного періоду перевезення не здійснювались.
Обсяги перевезення пасажирів по видах перевезень

тис. пас.


9 місяців

2011 року

звіт


9 місяців

2012 року

звіт


Відхилення,

(+/-)Темп росту

9 місяців

2012 року

до

9 місяців2011 року, %

Перевезено пасажирів всього, у т.ч.:

3291,4

3736,9

445,5

113,5

- на міських маршрутах

2960,8

3035,9

75,1

102,5

- на приміських маршрутах

330,6

701,0

370,4

212,0

- на міжміських маршрутах

-

-

-

-

з них:

Юридичними особами:

1678,7

2126,7

448,0

126,7

- на міських маршрутах

1518,9

2072,5

553,6

136,4

- на приміських маршрутах

159,8

54,2

-105,6

33,9

- на міжміських маршрутах

-

-

-

-

Фізичними особами:

1612,7

1610,2

-2,5

99,8

- на міських маршрутах

1441,9

963,4

-478,5

66,8

- на приміських маршрутах

170,8

646,8

476,0

378,7

- на міжміських маршрутах

-

-

-

-
Загальний обсяг перевезень пасажирів за 9 місяців 2012 року порівняно з відповідним періодом минулого року зріс на 445,5 тис. пас. або на 13,5% та склав 3736,9 тис. пас., у тому числі на міських маршрутах обсяг перевезень збільшився на 75,1 тис. пас. або 2,5%, на приміських – на 370,4 тис. пас. або у 2,1 рази, на міжміських маршрутах протягом звітного періоду перевезення не здійснювались взагалі.
З загального обсягу перевезень на міських маршрутах 56,9% пасажирів перевезено перевізниками – юридичними особами, 43,1% - фізичними особами; при цьому порівняно з 9 місяцями 2011 року за 9 місяців 2012 року обсяг перевезень пасажирів на міських маршрутах перевізниками – юридичними особами зріс на 36,4%, фізичними особами скоротився на 32,2% (через припинення з травня 2012 року діяльності фізичної особи – підприємця Кулькова М.В.).
Обсяги перевезень пасажирів підприємствами-перевізниками – юридичними особами

тис. пас.Підприємства

9 місяців

2011 року

звіт


9 місяців

2012 року

звіт


Відхилення,

(+/-)


Темп росту

9 місяців

2012 року до

9 місяців

2011 року,

%


ВАТ «Автотранс Голта»

181,6

-

-181,6

-

Міські

161,3

-

-161,3

-

Приміські

20,3

-

-20,3

-

Міжміські

-

-

-

-

ПП «Граф» *

89,0

95,8

6,8

107,6

Міські

-

95,8

95,8

-

Приміські

89,0

-

- 89,0

-

ПП «Талісман»

670,1

1055,0

384,9

157,4

Міські

646,3

1024,5

378,2

158,5

Приміські

23,8

30,5

6,7

128,2

ПП «Автореал»

49,8

293,7

243,9

589,8

Міські

23,1

273,1

250,0

у 11,8 рази

Приміські

26,7

20,6

-6,1

77,2

ТОВ «Голта Автотранс»

688,2

682,2

-6,0

99,1

Міські

688,2

679,1

-9,1

98,7

Приміські

-

3,1

3,1

-

Всього

1678,7

2126,7

448,0

126,7

Міські

1518,9

2072,5

553,6

136,4

Приміські

159,8

54,2

-105,6

33,9

Міжміські

-

-

-

-

*Обсяг пасажирів у 2012 році, перевезених ПП «Граф», управління статистики в Первомайському районі включає до загального обсягу перевезених пасажирів по місту, що виконується на міських маршрутах загального користування.

За результатами роботи автотранспортних підприємств за січень-вересень 2012 року всі підприємства автотранспортної галузі, за винятком ТОВ «Голта Автотранс», збільшили обсяги перевезених пасажирів:

- ПП «Граф» - на 6,8 тис. пасажирів (на 7,6%);  • ПП «Талісман» – на 384,9 тис. пасажирів або на 57,4 %, у тому числі на міських маршрутах на 58,5%;

  • ПП «Автореал» – на 243,9 тис. пасажирів або у 5,9 рази за рахунок початку з 01.05.2012 року здійснення перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування.

Знизило обсяги перевезення пасажирів на 6,0 тис. пасажирів або на 0,9% ТОВ «Голта Автотранс».

ВАТ «Автотранс Голта» - припинило свою діяльність.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі перевезених пасажирів по місту складає ПП «Талісман» (49,4%), найменшу – ПП «Граф» - 4,6%.

Послуги з вантажних перевезень у місті Первомайськ надає підприємство – ТДВ “Первомайськавтотранс” та перевізники – фізичні особи.

Обсяги перевезень вантажів

тис. тоннПоказники

9 місяців

2011 року

звіт


9 місяців

2012 року

звіт


Відхилення,

(+/-)Темп росту

9 місяців

2012 року до

9 місяців

2011 року,

%


Всього, в т.ч.

224,3

194,4

-29,9

86,7

ТДВ «Первомайськавтотранс”

29,6

19,9

-9,7

67,2

Фізичні особи

194,7

174,5

-20,2

89,6

За 9 місяців 2012 року загальний обсяг перевезень вантажів склав 194,4 тис. тонн, що на 29,9 тис. тонн або на 13,3% менше, ніж у відповідному періоді минулого року. При цьому ТДВ «Первомайськавтотранс» належить 10,2% загального обсягу перевезення вантажів; 89,8% вантажів перевезли перевізники - фізичні особи.


Основними напрямками розвитку системи зв’язку за січень-вересень 2012 року є удосконалення телекомунікаційної та інформаційної мережі, розвиток цифрового зв’язку, забезпечення надійності зв’язку та підвищення якості обслуговування споживачів.
следующая страница >>


izumzum.ru