Рішення від " 28 " 04 2009 року №235 м. Прилуки Про затвердження Умов проведення конкурсу на пасажирські перевезення в місті Прилуки - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Про затвердження складу оргкомітетів, фахових журі та умов проведення... 1 289.57kb.
Рішення №387 від 28 лютого 2012 року 1 265.33kb.
Рішення №85/3 від 25. 03. 2010 року м. Кіцмань Про затвердження містобудівних... 1 51.13kb.
Рішення від " 30 " грудня 2010 року №20 місто Прилуки Про затвердження... 1 60.95kb.
Міста і села України. Прилуки 1 70.31kb.
Розміщено на сайтах міста Прилуки, „Карта Прилуки” та Прилуцької... 1 66.62kb.
Від 23 червня 2009 року №2138 1 11.38kb.
Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності... 1 151.82kb.
Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України... 1 111.46kb.
Рішення від 22 квітня 2009 року №1960 Про затвердження матеріалів... 1 12.52kb.
Рішення 27. 08. 2009 №1030 м. Чернівці 1 22.27kb.
Наказ №159 Про вживання заходів щодо запобігання харчових отруєнь... 1 17.85kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Рішення від " 28 " 04 2009 року №235 м. Прилуки Про затвердження Умов проведення - страница №1/1
УКРАЇНА
П р и л у ц ь к а м і с ь к а р а д а


Ч е р н і г і в с ь к о ї о б л а с т і

В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е ТРІШЕННЯвід “ 28 “ 04 2009 року № 235
м. Прилуки
Про затвердження Умов

проведення конкурсу на пасажирські

перевезення в місті Прилуки

Відповідно до пункту 12 частини „а”, пунктів 1, 2 частини „б” статті 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Закону України „Про автомобільний транспорт” та на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 року № 1081 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування”, враховуючи те, що процедура оприлюднення проекту регуляторного акта на сьогодні завершена (газета „Град Прилуки” № 12 (382) від 25.03.2009 року), з метою забезпечення прозорості проведення конкурсів на міських автобусних маршрутах, забезпечення виконання необхідних обсягів, якості послуг пасажирським транспортом та посилення контролю за безпекою пасажирських перевезень на міських маршрутах, виконком міської ради в и р і ш и в:


1. Затвердити Умови проведення конкурсу на пасажирські перевезення в місті Прилуки (додаються).
2. Конкурсному комітету Прилуцької міської ради по визначенню пасажирських перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування (СИВЕНКО О.І.) при проведенні конкурсу керуватися затвердженими Умовами проведення конкурсу на пасажирські перевезення в місті Прилуки.
3. Рішення виконкому № 750 від 11.12.2007 року „Про затвердження Умов проведення конкурсу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах” вважати таким, що втратило чинність.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради СИВЕНКА О.І.

Міський голова Ю.В.БЕРКУТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому № 235

від 28.04.2009 року

Керуюча справами виконкому

___________В.Г.ХОДЮК

(підпис та П.І.Б. відповідальної особи)

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ
конкурсу на пасажирські перевезення

в місті Прилуки

м.Прилуки
2009 р.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1 Умови проведення конкурсу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах (далі – Умови) розроблені на підставі Закону України «Про транспорт», Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.08 р. №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування».
1.2. Ці Умови визначають процедуру підготовки та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування (далі - Конкурс) і є обов'язковими для виконання органом місцевого самоврядування (організатором), підприємствами (організаціями), залученими на договірних умовах для організації забезпечення проведення конкурсів, конкурсними комітетами та автомобільними перевізниками.
1.3. Терміни, що вживаються у цих Умовах, мають таке значення:

Автобусний маршрут – визначений виконкомом міської ради шлях проходження автобуса між пунктами, обладнаними для перевезення пасажирів;

Конкурсна пропозиція – умови обслуговування пасажирів, що пропонуються перевізником-претендентом, можливість забезпечення яких підтверджується документально;

Конкурсний комітет - постійний або тимчасовий орган, утворений організатором для розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення про визначення переможця конкурсу;

Організатор - виконавчий комітет Прилуцької міської ради;

Перевізник-претендент - автомобільний перевізник, який в установленому порядку подав заяву та документи для участі в конкурсі;

Умови конкурсу - встановлені організатором умови перевезень пасажирів, які повинні виконувати автомобільні перевізники, визначені на відповідному об'єкті конкурсу.

1.4. Організацію проведення конкурсу забезпечує організатор.


1.5. Організатором на міському автобусному маршруті загального користування є виконавчий комітет Прилуцької міської ради.

1.6. Метою визначення автомобільного перевізника на конкурсних засадах є:

-ефективний вплив на становлення ринку надання пасажирських транспортних послуг;

-реалізація основних напрямів розвитку галузі автомобільного транспорту;

-створення безпечних умов для перевезення пасажирів автомобільним транспортом;

-покращення якості пасажирських перевезень;

-створення конкурентного середовища;

-прозорості проведення кваліфікаційного відбору переможців серед перевізників при проведенні конкурсу на здійснення перевезень на міських автобусних маршрутах;

-забезпечення оновлення рухомого складу;

-підвищення рівня безпеки перевезень пасажирів;

-забезпечення виконання соціально значущих перевезень.
1.7. Об'єктом конкурсу у відповідності зі статтею 43 Закону України «Про автомобільний транспорт» можуть бути: маршрут (кілька маршрутів), оборотний рейс (кілька оборотних рейсів).

Об'єкт конкурсу визначається організатором.


1.8. Організатор затверджує Умови конкурсу, до яких повинні бути включені визначена органами місцевого самоврядування обґрунтована структура парку автобусів, що працюватимуть в межах визначеного об'єкта конкурсу, за пасажиромісткістю, класом, технічними та екологічними показниками та державні соціальні нормативи у сфері транспортного обслуговування пасажирів (регулярність руху, питання диспетчерського контролю та управління перевезеннями тощо). Організатор визначає режим руху ("звичайний", "експресний" або "маршрутне таксі").

1.9. Рішення про переможця конкурсу приймається конкурсним комітетом. Рішення конкурсного комітету обов'язкове для виконання організатором, крім випадків, передбачених пунктом 4.17. цих Умов.
2. ПІДГОТОВКА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
2.1. У конкурсі можуть брати участь пасажирські перевізники, що відповідають умовам конкурсу.
2.2. До участі у конкурсі не допускаються юридичні і фізичні особи:

- які визнані банкрутами, або щодо яких порушено справу про банкрутство чи ліквідацію як суб'єкта підприємницької діяльності;

- подали для участі у конкурсі неправильно оформлені або такі, що містять недостовірну інформацію, документи;

- не відповідають вимогам статті 34 Закону України "Про автомобільний транспорт";

- які пропонують використовувати автобуси, переобладнані з вантажних транспортних засобів;

- мають несплачені штрафні санкції, неоскаржені у судовому порядку (що були накладені не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення конкурсу).


2.3. Утворення та основні засади діяльності конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на автобусному маршруті загального користування по м. Прилуки.
2.3.1. Персональний склад конкурсного комітету затверджується організатором, який призначає голову, його заступника та секретаря.
2.3.2. До складу конкурсного комітету входять представники відповідних органів місцевого самоврядування, Державтоінспекції та громадських організацій.

До складу конкурсного комітету не можуть входити представники суб'єктів господарювання – автомобільних перевізників, які є перевізниками-претендентами або які провадять діяльність на ринку перевезень пасажирів, а також представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.


2.3.3. Чисельність складу конкурсного комітету визначається організатором за поданням наведених у пункті 2.3.2. цих Умов органів та організацій.

Із складу конкурсного комітету 50 відсотків - представники органів виконавчої влади та (або) органів місцевого самоврядування, решта – представники громадських організацій.


2.3.4. Організатор може для здійснення своїх повноважень залучати відповідних фахівців та експертів за їх згодою.


2.3.5. Члени конкурсного комітету:

- беруть участь в обговоренні, розгляді оцінки за бальною системою та зіставленні конкурсних пропозицій перевізників-претендентів і забезпечують прийняття рішення про визначення переможця конкурсу;

- мають право на ознайомлення з усіма матеріалами, що стосуються проведення оцінки за бальною системою пропозицій перевізників-претендентів, а також на відображення своєї окремої думки у протоколі засідання комітету на підставі інформації, що підтверджена документально, та врахування якої не порушуватиме процедуру проведення конкурсу;

- зобов'язані дотримуватися норм законодавства, Умов проведення конкурсу, об'єктивно та неупереджено розглядати конкурсні пропозиції перевізників-претендентів.2.4. Оголошення про проведення конкурсу на визначення автомобільного перевізника.
2.4.1. Організатор публікує в офіційних друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу оголошення про конкурс, яке повинне містити таку інформацію:

1) найменування організатора;

2) порядковий номер та основні характеристики кожного об'єкта конкурсу:

номер маршруту, найменування кінцевих зупинок, кількість оборотних рейсів або кількість автобусів для забезпечення перевезень, режим руху та інтервал, особливості періодичності здійснення перевезень (сезонний, у певні дні тижня тощо), вимоги до автобусів щодо класу (категорії), комфортності та пасажиромісткості;

3) умови конкурсу;

4) порядок одержання необхідної інформації про об'єкт конкурсу;

5) строк прийняття документів на конкурс;

6) найменування організації, режим її роботи та адреса, за якою подаються документи для участі в конкурсі;

7) місце та дата одержання бланків документів для участі в конкурсі;

8) місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету;

9) телефон для довідок (електронна адреса або адреса веб-сайту) з питань проведення конкурсу;

10) форма анкети, яку заповнюють автомобільні перевізники.3. ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ
3.1. Для участі у конкурсі автомобільний перевізник подає на кожний об'єкт конкурсу окремо заяву встановленої форми (додаток 1 до Умов) і такі документи:

1) копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання;

2) нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезень пасажирів (може подаватися в одному примірнику, якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні);

3) перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті;

4) копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті;

5) копії ліцензійних карток на кожний автобус, який пропонується до використання на автобусному маршруті;

6) копії довідок про трудові відносини фізичної особи з платником єдиного податку по кожному найманому працівнику;

7) копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови проведення санації);

8) письмову інформацію про наявність або відсутність транспортних засобів, що пристосовані для перевезення осіб з особливими потребами;

9) анкету відповідно до пункту 3.4. цих Умов;

10) довідку про відповідність технічного стану автобусів перевізника-претендента умовам перевезень, що, зокрема, повинна містити відмітку про відсутність переобладнання з вантажного транспортного засобу та висновок про відповідність роботи перевізника-претендента вимогам нормативно-правових актів у сфері безпеки дорожнього руху, які надаються органами Державтоінспекції за місцем реєстрації перевізників-претендентів протягом 10 днів з дня звернення до таких органів.

11) довідка державної податкової інспекції про відсутність заборгованості по платежах до бюджетів усіх рівнів;

12) копію угоди з підприємством, акредитованим, як лабораторія діагностики транспортних засобів, щодо щоденного огляду стану водіїв медичним працівником та щоденного огляду технічного стану транспортного засобу механіком;

13) копії документів, що підтверджують наявність власної ремонтної бази або договір оренди;14) копія медичної довідки водія;

15) копія посвідчення водія національного чи міжнародного зразка;

16) копія страхового полісу на транспортний засіб.

Претендент подає документи у конверті, на якому зазначається його назва, адреса і найменування об'єкта конкурсу, з поміткою «Заява на участь у конкурсі». Подані документи перевіряються в міру їх надходження організатором або робочим органом.


3.2. Крім документів, визначених у пункті 3.1 цих Умов, перевізник-претендент подає конкурсні пропозиції, які включають:

1) інвестиційний проект-зобов'язання щодо оновлення парку автобусів (обов'язково в разі невідповідності транспортних засобів Умовам конкурсу);

2) дані про рівень тарифів (або вартості проїзду), зниження вартості проїзду для окремих груп пасажирів;

3) відомості про додаткові сервісні послуги пасажирам під час перевезення згідно з Умовами проведення конкурсу;

4) інші документи, що на думку перевізника-претендента можуть мати значення під час конкурсу (за бажанням перевізника-претендента).

Конкурсні пропозиції можуть подаватися у закритому конверті.

Конверт, який містить конкурсні пропозиції, визначені цим пунктом, відкривається під час проведення конкурсу.


3.3. Документи, що безпосередньо стосуються конкурсу, які надійшли до організатора у зазначений в оголошенні про проведення конкурсу строк від підприємств, установ та організацій, які не є перевізниками-претендентами, подаються на розгляд конкурсного комітету.
3.4. Умовами проведення конкурсу визначається форма анкети, що додається до заяви, в якій повинні бути передбачені питання, що будуть враховані під час розрахунків за бальною системою оцінки пропозицій перевізників-претендентів (додаток 2 до Умов).

3.5. Документи, які надійшли до організатора після встановленого строку, не розглядаються та повертаються заявнику в 5-денний термін, крім випадків подання перевізником-претендентом додаткових конкурсних пропозицій, які можуть подаватися конкурсному комітетові безпосередньо під час проведення конкурсу.


3.6. Якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні конкурсного комітету, а подані ним пропозиції достатні для виконання перевезень тільки на частині об'єктів конкурсів, він повинен визначити пріоритети щодо визнання його переможцем у конкурсах, про що робиться запис в розділі IV заяви (згідно з додатком 1 до Умов), і в разі визнання його переможцем у конкурсі (конкурсах) з вищим пріоритетом до участі в інших конкурсах він не допускається.


3.7. За роз’ясненнями щодо оформлення документів на конкурс або Умов конкурсу претендент має право звернутися до Організатора чи конкурсного комітету, які зобов’язані дати їх у письмовій формі протягом трьох днів. Умови конкурсу можуть бути роз’яснені також шляхом проведення конференції, яку організовує Організатор.
3.8. Будь-яка інформація про зміни Умов конкурсу повинна бути доведена до відома всіх перевізників-претендентів не менш як за 20 днів до дати проведення конкурсу.
3.9. Достовірність інформації, викладеної у заяві та документах, визначених пунктом 3.1. цих Умов, перевіряється організатором не пізніше ніж за два дні до дати проведення конкурсу.
3.10. Під час приймання документів організатор повинен створити умови для одержання перевізником-претендентом детальної інформації про характеристики об'єкта конкурсу.
3.11. Подані на конкурс документи реєструються організатором у журналі обліку. Документи, подані не в повному обсязі або несвоєчасно, не реєструються і повертаються автомобільному перевізнику із зазначенням причин у письмовому вигляді.
4. ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ
4.1. Під час проведення конкурсу конкурсний комітет розглядає пропозиції перевізників-претендентів виключно за такими показниками:

- наявність достатньої кількості автобусів, які відповідають Умовам конкурсу за класом та пасажиромісткістю (категорія, пасажиромісткість, додаткового обладнання);

- наявність (у кількості не менше від нормативу згідно з додатком 3 до Умов), характеристика та кількість резерву автобусів для заміни рухомого складу в разі виходу техніки з ладу;

- наявність транспортних засобів, призначених для перевезення осіб з особливими потребами;

- строк експлуатації автобусів (рік виготовлення, строк фактичної експлуатації);

- наявність сертифіката відповідності послуг з перевезення пасажирів автобусами ліцензійним умовам;

- наявність виробничої бази;

- умови підтримання належного технічного та санітарного стану рухомого складу;

- умови контролю технічного стану транспортних засобів перед виїздом;

- умови виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

- умови для здійснення контролю за станом здоров’я водіїв перед виїздом на маршрут;

- досвід роботи перевізника-претендента, пов'язаної з відповідним видом перевезення;

- відсутність скарг пасажирів (споживачів послуг) на даному маршруті, а також відсутність приписів або інших заходів реагування з боку виконавчого комітету міської ради, як Організатора, уповноважених органів державного контролю за додержанням законодавства України у сфері автомобільних перевезень;

- запропонований рівень тарифів або вартості послуг;

- наявність інвестицій (кредитів) на придбання нового рухомого складу.
4.2. Під час проведення конкурсу представники організатора та органів державного контролю, які входять до складу конкурсного комітету, відповідно до їх компетенції надають характеристику діяльності перевізника-претендента.
4.3. У разі участі в конкурсі двох або більше перевізників-претендентів конкурсний комітет визначає кращого з використанням бальної системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів, передбачених у пункті 4.1. Умов і заносяться в анкету кваліфікаційного відбору претендента на автобусний маршрут.

Сумарна кількість балів, одержаних перевізниками-претендентами згідно з додатком 4 до Умов, є підставою для визначення переможця конкурсу.


4.4. Під час проведення конкурсу запрошуються всі перевізники-претенденти, що беруть участь у конкурсі, у присутності яких оголошуються конкурсні пропозиції. Претендентам надається право на обґрунтування запропонованих ними та внесення додаткових конкурсних пропозицій у письмовому вигляді.


4.5. У разі відсутності керівника перевізника-претендента на конкурсі його інтереси може представляти особа, яка має довіреність, видану перевізником-претендентом.

4.6. У разі відсутності на конкурсі представника перевізника-претендента конкурсний комітет розглядає конкурсні пропозиції, викладені в поданих претендентом документах.


4.7. Переможцем конкурсу визнається перевізник-претендент, який за результатами розгляду набрав найбільшу кількість балів відповідно до системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів.

Претендентом, який посів друге місце, визнається перевізник-претендент, який за результатами розгляду набрав найбільшу кількість балів відповідно до системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів без урахування показника переможця конкурсу.

У разі, коли учасники конкурсу набрали однакову кількість балів, під час визначення переможця конкурсу та перевізника-претендента, який посів друге місце, перевагу має той перевізник-претендент, що подав конкурсному комітетові сертифікат відповідності послуг з перевезення пасажирів ліцензійним умовам, а у разі неподання таких документів або подання їх кількома перевізниками-претендентами, що набрали однакову кількість балів, переможець визначається шляхом голосування.

4.8. Рішення про результати конкурсу приймається конкурсним комітетом на закритому засіданні в присутності не менш як половини його складу, у тому числі голови конкурсного комітету або його заступника, простою більшістю голосів.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсного комітету (або за його відсутності голос заступника голови конкурсного комітету).

4.9. Якщо в конкурсі взяв участь тільки один перевізник-претендент, його може бути визнано переможцем конкурсу. У цьому разі конкурсний комітет шляхом голосування може приймати рішення про надання права перевізнику-претенденту здійснювати перевезення пасажирів на об'єкті конкурсу.


4.10. У разі надходження під час проведення конкурсу додаткових даних, що потребують перевірки, та за неможливості перевірити їх одразу, конкурсний комітет може не прийняти рішення про результати конкурсу та перенести прийняття рішення на одне з наступних засідань, однак не пізніше ніж протягом 30 календарних днів. У цьому разі додаткові документи від них не приймаються.
4.11. Рішення конкурсного комітету про визначення переможця конкурсу, а також перевізника-претендента, який за результатами розгляду посів друге місце, оголошується перевізникам-претендентам під час конкурсу на відкритому засіданні конкурсного комітету із запрошенням на нього усіх претендентів, у 10-денний строк оформляється протоколом, який підписують голова та секретар конкурсного комітету, і подається організатору.
4.12. Протокол засідання конкурсного комітету повинен містити інформацію про:

-номери та назви об'єктів конкурсу;

-найменування перевізників-претендентів;

-додаткові конкурсні пропозиції перевізників-претендентів, що пропонувалися ними під час конкурсу і не містилися у поданих ними на конкурс в установлений строк документах;

-результати голосування членів конкурсного комітету або результати, отримані за бальною системою оцінки пропозицій перевізників-претендентів;

-рішення конкурсного комітету про визначення переможця конкурсу та перевізника-претендента, який за результатами розгляду посів друге місце.


4.13. Рішення конкурсного комітету щодо визначення переможця конкурсу вводяться в дію наказом або іншим розпорядчим документом організатора протягом не більш як 30 робочих днів з дня проведення конкурсу, якщо результати конкурсу не оскаржувались.
4.14. Якщо конкурс не відбувся через відсутність бажаючих узяти в ньому участь, Організатор призначає пасажирського перевізника на строк до одного місяця і проводить новий конкурс.
4.15. Витяги з протоколу засідання конкурсного комітету надаються на підставі письмової заяви перевізника-претендента організатором або робочим органом у 20-денний строк з дня проведення конкурсу.

4.16. Організатор укладає з переможцем конкурсу договір та/або видає дозвіл згідно з умовами визначеного конкурсу.

У разі письмової відмови перевізника-претендента, який став переможцем конкурсу, від укладення з організатором договору (одержання дозволу) договір укладається (дозвіл видається) з перевізником-претендентом, який посів друге місце.

У договорі (дозволі) визначаються умови перевезень на рейсі (рейсах) та/або маршруті (маршрутах) відповідно до визначеного об'єкта конкурсу.

Якщо перевізник-претендент брав участь і визнаний переможцем у кількох конкурсах, договір укладається (дозвіл видається) на кожний об'єкт конкурсу окремо.

Строк дії договору, який укладається, або дозволу, який видається за результатами конкурсу, встановлюється на термін п’ять років.

Дія договору (дозволу) не може бути достроково зупинена в частині відносин щодо обслуговування окремих маршрутів та/або виконання окремих рейсів, а тільки на весь об'єкт конкурсу.

Строк дії договору (дозволу) не може бути продовжено, а рейси (маршрути) включаються до об'єкта іншого конкурсу.


4.17. Організатор має право не вводити в дію рішення конкурсного комітету стосовно окремих конкурсів у разі виявлення та підтвердження фактів подання перевізником-претендентом, який за результатами конкурсу визнаний переможцем конкурсу, недостовірної інформації. У такому разі перевізнику-претенденту, який подав недостовірну інформацію, надсилається відповідне повідомлення протягом 30 днів з дня проведення конкурсу.


4.18. Організатор має право:

- достроково розірвати договір (позбавити дозволу) автомобільного перевізника в разі порушення ним умов договору (дозволу) і укласти договір (надати дозвіл) з автомобільним перевізником, який брав участь у відповідному конкурсі і посів друге місце, та/або іншого, який уже працює на відповідному напрямку, один раз на строк до трьох місяців до проведення конкурсу;

- у разі відкриття нового автобусного маршруту або рейсу надати дозвіл автомобільному перевізнику один раз на строк до трьох місяців, після чого за результатами роботи на маршруті та погодженням конкурсним комітетом техніко-економічного обґрунтування приймати рішення щодо подальшого функціонування маршруту та проведення конкурсу.

- у разі відмови перевізника-претендента, який визнаний переможцем конкурсу, та перевізника-претендента, який посів друге місце, від укладення договору (одержання дозволу) укласти договір (надати дозвіл) з автомобільним перевізником один раз на строк до трьох місяців до проведення конкурсу;

- у разі визнання недійсним, зупинення чи скасування судом рішення конкурсного комітету чи договору (дозволу) укласти договір (надати дозвіл) один раз на строк до трьох місяців автомобільному перевізнику для здійснення перевезень, обумовлених об'єктом конкурсу.

4.19. Контроль за виконанням умов договору (дозволу) здійснює організатор та інші органи виконавчої влади згідно з компетенцією, за наявності відповідного звернення або доручення організатора.5. РОЗГЛЯД СПОРІВ
5.1. Скарги за результатами конкурсу можуть подаватися протягом 10 днів з дати його проведення та розглядатися організатором протягом 30 днів з дня надходження скарги від перевізника-претендента. Неврегульовані організатором спори розв'язуються в установленому порядку.
5.2. Організатор після одержання заяви зобов’язаний перевірити викладені претензії і в разі, виявлення порушень, скасувати рішення конкурсного комітету про визначення переможця конкурсу і дати відповідь по суті заяви протягом 30 календарних днів з моменту її одержання.
5.3. Не можуть бути оскаржені рішення про:

- спосіб проведення конкурсу і процедуру визначення переможця;

- визнання конкурсу таким, що не відбувся.

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради О.І.СИВЕНКО

Додаток 1

до Умов
ЗАЯВА

на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на міському маршруті загального користування

Відповідно до вимог Закону України "Про автомобільний транспорт" та оголошення __________________________________________________________________________________

(найменування організатора)

у _________________________________________________________________________________

(назва та номер друкованого видання)
_______________________________________________________ претендує на одержання права

(найменування суб'єкта господарювання)

здійснювати перевезення пасажирів у межах об'єкта конкурсу № ______________________

______________________________________________________________________________

(об’єкт конкурсу)

ПЕРЕЛІК

маршрутів


Початкова та кінцева зупинки маршруту, основні, проміжні зупинки

Кількість рейсів

Відстань від початкової до кінцевої зупинки, кілометрів

Режим руху згідно з пунктом 1.8 Умов проведення конкурсу на пасажирські перевезення у місті Прилуки


I. Загальні дані
Повне найменування суб'єкта господарювання

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Скорочене найменування суб'єкта господарювання (торгова марка, бренд)

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________


Ідентифікаційний код суб'єкта господарювання ________________________________________

Прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта господарювання

_________________________________________________________________________________
Телефон _______________________ Телефакс __________________________
Мобільний телефон ________________________
Контактна особа __________________________________________________________


ІІ. Місцезнаходження суб'єкта господарювання
Країна ____________________ Поштовий індекс ___________________

Область _________________________ Місто (село) _________________________


Вулиця _________________________ Будинок ______ Корпус ____ Квартира (офіс) _______
III. Банківські реквізити
Розрахунковий рахунок _____________________________________
у ______________________________________________ МФО ________________

IV. Додаткова інформація

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
V. Перелік документів, що додаються до заяви

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

У зв'язку з участю в конкурсі підтверджую, що:

- з Умовами проведення конкурсу ознайомлений;

- згоден брати участь у конкурсі відповідно до Умов проведення конкурсу, визначеного організатором;

- з об'єктом конкурсу та його основними характеристиками ознайомлений;

- всі дані, викладені у поданих мною документах, відповідають дійсності;

- на момент проведення конкурсу не визнаний банкрутом, не порушено справу про банкрутство або проводиться процедура санації;

- у разі перемоги згоден укласти договір.
___ __________ 20____ р. _________________ ______________________________

(підпис заявника) (прізвище, ім'я та по батькові)

МП

Заяву прийнято ___ _________ 20____ р.


_________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада та підпис особи, яка прийняла документи)

та внесено за N ______ до журналу обліку.


Додаток 2


до Умов

АНКЕТА

показників оцінки пропозицій перевізника-претендента
Показники

«так» чи «ні»

1. Здатність претендента забезпечити підтримання належного технічного та санітарного стану рухомого складу, здійснення контролю за технічним станом транспортних засобів перед виїздом і виконання регламентованих робіт з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, здійснення контролю за станом здоров'я водіїв, зберігання транспортних |засобів власними силами відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт»:
1) здійснення щоденного контролю за технічним станом транспортних засобів власними силами та засобами
2) проведення щоденного огляду стану водіїв штатним медичним працівником в спеціально облаштованому медичному пункті підприємства
3) здійснення документального контролю за режимом праці та відпочинку водіїв на маршруті
4) забезпечення зберігання транспортних засобів під охороною
2. Строк експлуатації автобусів (рік виготовлення, строк фактичної експлуатації) та їх кількість:
1) новий рухомий склад (строк експлуатації до одного року), кількість одиниць
2) строк експлуатації автобусів становить від одного до трьох років, кількість одиниць
3) строк експлуатації автобусів становить від трьох до шести років, кількість одиниць
4) строк експлуатації автобусів становить від семи до десяти років, кількість одиниць
3. Досвід роботи перевізника-претендента, пов'язаної з відповідним видом перевезення, становить:
1) від одного до трьох років
2) понад три роки
4. Наявність та тяжкість порушень безпеки дорожнього руху, транспортного законодавства, ліцензійних умов:
1) відношення кількості порушень ліцензійних умов, які впливають на безпеку перевезень, або невиконаних приписів про усунення порушень ліцензійних умов протягом одного року до кількості автобусів перевищує 0,1 (за інформацією Головавтотрансінспекції)
2) відношення кількості дорожньо-транспортних пригод з вини водія перевізника-претендента протягом одного року до кількості автобусів перевищує 0,1 (за попередньою інформацією Державтоінспекції та (або) Головавтотрансінспекції)
3) відношення кількості порушень вимог безпеки дорожнього руху (Правил дорожнього руху, норм і стандартів з безпеки дорожнього руху) протягом одного року до кількості автобусів перевищує 0,5
4) наявність несплачених штрафних санкцій, неоскаржених у судовому порядку, що були накладені не пізніше ніж 20 днів до дати проведення конкурсу (за інформацією Головавтотрансінспекції)
5. Наявність заборгованості по сплаті податків та обов’язкових платежів (за інформацією податкової інспекції за місцем реєстрації)
6. Наявність автобусів, переобладнаних з вантажних автомобілів (за інформацією Державтоінспекції за місцем реєстрації перевізника)
7. Стан платоспроможності перевізника-претендента (за інформацією державного реєстратора за місцем реєстрації):
1) визнано банкрутом
2) порушено процедуру банкрутства
3) розпочато процедуру санації
4) розпочато процедуру ліквідації
8. Наявність свідоцтва відповідності автобуса параметрам комфортності:
1) за параметрами комфортності автобуси атестовані за класом "чотири зірки"
2) за параметрами комфортності автобуси атестовані за класом "три зірки"
3) за параметрами комфортності автобуси атестовані

за класом "дві зірки"


9. Наявність у перевізника-претендента транспортних засобів, призначених для перевезення осіб з особливими потребами:
1) рухомий склад, призначений для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, експлуатується перевізником-претендентом на інших маршрутах
2) рухомий склад, призначений для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, пропонується до використання на об'єкті |конкурсу
10. Наявність протягом року фактів порушення умов договору на відповідному маршруті, зокрема в частині невиконання запланованої кількості рейсів (менш як 95 відсотків)
11. Пропонується нижчий рівень тарифів або вартості послуг з перевезення
12. Наявність інвестицій (кредитів) для придбання нового рухомого складу
_____________________ / __________________________________________/

(підпис заявника) (прізвище, ім'я та по батькові)

Додаток 3
до Умов

НОРМАТИВ

мінімальної кількості резерву автобусів для об'єкта конкурсу


Кількість автобусів, необхідних для здійснення перевезень на об'єкті за Умовами конкурсу

Мінімальна кількість резерву автобусів, одиниць

До 5

1

Від 6 до 10

2

Від 11 до 20

3

Від 21 до 30

4

Понад 30

5

Додаток 4


до Умов

ПЕРЕЛІК

показників нарахування балів за системою оцінки пропозицій перевізників-претендентів


1. Здатність претендента забезпечити підтримання належного технічного та санітарного стану рухомого складу, здійснення контролю за технічним станом транспортних засобів перед виїздом і виконання регламентованих робіт з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, здійснення контролю за станом здоров'я водіїв, зберігання транспортних |засобів відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт»:
1) здійснення щоденного контролю за технічним станом транспортних засобів власними силами та засобами

10

2) проведення щоденного огляду стану водіїв штатним медичним працівником спеціально облаштованому медичному пункті підприємства

6

3) здійснення документального контролю за режимом праці та відпочинку водіїв на маршруті

3

4) забезпечення зберігання транспортних засобів під охороною

5

2. Строк експлуатації автобусів (рік виготовлення, строк фактичної експлуатації):
1) новий рухомий склад (строк експлуатації до одного року)

20

2) строк експлуатації автобусів становить від одного до трьох років

15

3) строк експлуатації автобусів становить від трьох до семи років

10

4) строк експлуатації автобусів становить від семи до десяти років

2

3. Досвід роботи перевізника-претендента, пов'язаної з відповідним видом перевезення, становить:
1) від одного до трьох років

2

2) понад три роки

5

4. Наявність та тяжкість порушень безпеки дорожнього руху, транспортного законодавства, ліцензійних умов:
1) відношення кількості порушень ліцензійних умов, які впливають на безпеку перевезень, або невиконаних приписів про усунення порушень ліцензійних умов протягом одного року до кількості автобусів перевищує 0,1 (за інформацією Головавтотрансінспекції)

-10

2) відношення кількості дорожньо-транспортних пригод з вини водія перевізника-претендента протягом одного року до кількості автобусів перевищує 0,1 (за попередньою інформацією Державтоінспекції та (або) Головавтотрансінспекції)

-10

3) відношення кількості порушень вимог безпеки дорожнього руху (Правил дорожнього руху і стандартів з безпеки дорожнього руху) протягом одного року до кількості автобусів перевищує 0,5

-5

5. Наявність власного сучасного рухомого складу:
1) транспортні засоби з кількістю місць для сидіння менше 20

2

2) транспортні засоби з кількістю місць для сидіння від 20 до 30

6

3) транспортні засоби з кількістю місць для сидіння більше 30

10

6. Наявність у перевізника-претендента транспортних засобів, призначених для перевезення осіб з особливими потребами:
1) рухомий склад, призначений для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, експлуатується перевізником-претендентом на інших маршрутах

2

2) рухомий склад, призначений для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, пропонується до використання на об'єкті |конкурсу

5

7. Наявність протягом року фактів порушення умов договору на відповідному маршруті, зокрема в частині невиконання запланованої кількості рейсів (менш як 95 відсотків)

-5

8. Нижчий рівень тарифів або вартості послуг з перевезення

3

9. Наявність інвестицій (кредитів) для придбання нового рухомого складу

3

Примітка: У випадку, коли транспортні засоби перевізника-претендента мають різний термін експлуатації, сума балів за показником «п.2.Строк експлуатації автобусів» вираховується шляхом визначення середнього балу (Nc) за такою формулою:Nc = K1*20 + K2*15 + K3*10 + K4*2

K1 + K2 + K3 + K4

де: K1 - кількість автобусів, строк експлуатації яких становить до одного року;K2 - кількість автобусів, строк експлуатації яких становить від одного до трьох років;

K3 - кількість автобусів, строк експлуатації яких становить від трьох до семи років;

K4 - кількість автобусів, строк експлуатації яких становить від семи до десяти років