Рішення ukrajna káRPÁtalja beregszászі városі tanács végrehajtó bizottsáG - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Рішення ukrajna káRPÁtalja beregszászі városі tanács végrehajtó bizottsáG - страница №1/1

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

БЕРЕГІВСЬКА МІСЬКА РАДАВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ


UKRAJNA

KÁRPÁTALJA

BEREGSZÁSZІ VÁROSІ TANÁCS
VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG

H A T Á R O Z A T
_______________ м. Берегово ___________

Про затвердження скоригованих

тарифів на збір та захоронення

твердих побутових відходів
Керуючись п.2 ст.28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розділом VI Закону України “Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності” та розглянувши розрахунки собівартості послуг ТзОВ «Берег Вертікал» на вивіз та захоронення твердих побутових відходів , виконавчий комітет Берегівської міської ради

ВИРІШИВ:
1. Затвердити тарифи на послуги на вивіз та захоронення твердих побутових відходів (ТПВ):
Тариф на вивезення та захоронення ТПВ грн/ м3

В тому числі

Тариф з вивозу ТПВ

грн/м3


Тариф на захоронення ТПВ

(самовивіз)грн/м3Тарифи для населення

На послуги без ПДВ

50,03

42,08

7,96

На послуги з ПДВ

60,03

50,49

9,55

Тарифи для бюджетних установ

На послуги без ПДВ

55,86

46,98

8,89

На послуги з ПДВ

67,03

56,36

10,67

Тарифи для інших споживачів

На послуги без ПДВ

72,86

61,28

11,60

На послуги з ПДВ

87,43

73,52

13,91

2.Розрахунок місячної плати за вивіз та захоронення ТПВ:

- для мешканців приватного сектору проводиться наступним чином - [60,03 (тариф на захоронення 1 куб.м ТПВ) ] х 2,6 (середньорічна норма утворення ТПВ на одного мешканця ) : 12 (місяців), що становить 13,00 грн. на місяць за 1 мешканця.

- для мешканців багатоповерхових будинків - [60,03 (тариф на захоронення1 куб.м ТПВ) ] х 2,3 (середньорічна норма утворення ТПВ на одного мешканця ) : 12 (місяців), що становить 11,50 грн. на місяць за 1 мешканця.

3. Рішення виконавчого комітету від 23.12.2011 № 518 "Про встановлення тарифів на збір та захоронення твердих побутових відходів" вважати таким що втратило чинність.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Гладуна О.В.

Т.в.о. міського голови В.КайновАналіз

регуляторного впливу проекту

« Про затвердження скоригованих тарифів на збір та переробку твердих побутових відходів»
1. Визначення проблеми.

Необхідність перегляду діючих тарифів на вивіз та захоронення твердих побутових відходів пов’язана з недостатнім відшкодуванням фактичних витрат.2. Обґрунтування неможливості розв’язання проблеми за допомогою діючих регуляторних актів.

Тарифи на збирання та переробку відходів, які введено в дію 23 грудня 2012 року, не відповідають фактичним витратам на збирання та захоронення відходів та були розроблені та затвердженні для ТзОВ «Берег Вертікал» по збору та захороненню відходів.3.Очікувані результати прийняття регуляторного акту.

У результаті прийняття даного регуляторного акту буде забезпечене:для органів місцевого самоврядування – зменшення скарг на якість послуг по збору та переробці ТПВ;

для суб’єктів господарювання – беззбиткова робота, можливість оновлення основних фондів ;

для населення – збільшення витрат на послуги на вивіз та захоронення твердих побутових відходів, покращення санітарно-епідеміологічного становища міста та збереження навколишнього середовища.

Впровадження даного регуляторного акту не передбачає матеріальних витрат. Даний регуляторний акт стосується послуг на вивіз та захоронення ТПВ.
ВИГОДИ

ВИТРАТИ

Орган місцевого самоврядування

Зменшення скарг на якість послуг по збору та переробці ТПВ

Витрати, пов’язані з опублікуванням рішення

Суб’єкт господарювання

Беззбиткова робота суб’єктів господарювання

Не передбачає матеріальних витрат

Громада

Покращення санітарно-епідеміологічного становища міста та збереження навколишнього середовища

Збільшення витрат на послуги за збір та переробку твердих побутових відходів


4. Цілі державного регулювання

Забезпечення населення та інших споживачів послугами на вивіз та захоронення ТПВ.5. Визначення альтернативних способів досягнення цілей

1-й – залишити рівень тарифів на послуги на вивіз та захоронення

ТПВ таким, який на даний час існує: при цьому підприємство понесе значні збитки, а мешканці міста залишаться без якісних послуг на вивіз та захоронення твердих побутових відходів;2-й – при прийнятті нових тарифів будуть надаватися якісні послуги в повному обсязі, що буде сприяти покращенню санітарно-епідеміологічного становища міста та збереженню навколишнього середовища міста.

Другий спосіб дасть найбільший ефект.6. Переваги обраного способу досягнення цілі

Вирішується проблема відшкодування фактичних витрат.7. Механізми і заходи , які забезпечать розв’язання проблеми підвищення тарифів на вивіз та захоронення ТПВ.

Доведення даного рішення через засоби масової інформації до відома мешканців міста.8. Вигоди від впровадження рішення

Запровадження даного регуляторного акта не потребує витрат, суб’єкти господарювання будуть відшкодувати фактичні витрати на вивіз та захоронення ТПВ.

Збільшення витрат населення на оплату послуг буде компенсуватися покращанням санітарно-епідеміологічного становища міста та збереження навколишнього середовища , суб’єкт господарювання отримує можливість відшкодувати фактичні витрати, за рахунок встановлення самодостатніх тарифів.

9. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи місцевого самоврядування, юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

Впровадження та виконання вимог запропонованого регуляторного акта не вимагає від суб’єктів господарювання ніяких додаткових витрат.10. Оцінка розвитку впливу зовнішніх чинників

На запропонований регуляторний акт можуть вплинути зміни в чинному законодавстві; несплата споживачем послуг, зріст цін на енергоносії, матеріали .11. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Акт приймається на необмежений строк і буде переглянутий у разі потреби.12. Показники результативності регуляторного акта

Беззбиткова діяльність суб’єктів господарювання. Підвищення якості обслуговування населення за рахунок економічно обґрунтованих тарифів.

Покращення санітарно-епідеміологічного становища міста та збереження навколишнього середовища.

13. Визначення заходів по відстеженню результативності регуляторного акта в разі його прийняття

Відстеження буде здійснене за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства.

Базове відстеження буде здійснено до дня набрання чинності цим регуляторним актом.
Т.в.о. міського голови В.Кайнов

Звіт

про результати відстеження регуляторного актаЗміст

Опис

1

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується


Рішення виконавчого комітету Берегівської міської ради

„Про затвердження скоригованих

тарифів на збір та захоронення

твердих побутових відходів”
2

Назва виконавця заходів з відстеження

Управління міськкомунгоспу Берегівської міської ради

3

Цілі прийняття акта


Основними принципом запропонованого проекту рішення є дотримання принципів державної регуляторної політики, Забезпечення населення та інших споживачів послугами на вивіз та захоронення ТПВ.


4

Строк виконання заходів з відстеження

До набрання чинності даного рішення

5

Тип відстеженнябазове

6

Методи одержання результатів відстеження

Відстеження буде здійснене за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства.


7

Кількісні на якісні значення показників результативності актаЗменшення скарг на якість послуг по збору та переробці ТПВ
Покращення санітарно-епідеміологічного становища міста та збереження навколишнього середовища

8

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступінь досягнення визначених цілей

Оцінка результатів біде визначена через рік при повторному відстежені.

Т.в.о. міського голови В.Кайнов


До Уваги мешканців міста

та господарюючих суб'єктів !
Управлінням міського комунального господарства Берегівської міської ради розроблено проект рішення "Про встановлення скорегованих тарифів на послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів для населення, бюджетних установ та інших споживачів міста Берегово"

Даний проект регуляторного акту та аналіз регуляторного впливу до нього розміщено на сайті міської ради www.beregovo-beregszasz.gov.ua з метою обговорення.


Зауваження та пропозиції щодо даних проектів просимо направляти впродовж одного місяця з дня оприлюднення за адресою: Берегівська міська рада, 90202, м. Берегово, вул.. Б. Хмельницького, 7 телефон: 2-21-44, або на електронну пошту: economika@bereg.net.ua


izumzum.ru