Рішення тридцять сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання 29. 01. 2013 м. Нетішин №37/782 - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Рішення тридцять сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання 29. 01. 2013 - страница №1/1

У
КРАЇНА


Нетішинська міська рада Хмельницької області
РІШЕННЯ
тридцять сьомої сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання
29.01.2013 м.Нетішин № 37/782

Про Комплексну програму мобілізації зусиль Нетішинської міської ради, Нетішинського відділення Славутської ОДПІ, виконавчого комітету міської ради, управлінь та відділів виконавчого комітету міської ради щодо забезпечення надходжень до бюджетів усіх рівнів по м.Нетішин на 2013 рік

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, частини 2 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада в и р і ш и л а:
1.Затвердити Комплексну програму мобілізації зусиль Нетішинської міської ради, Нетішинського відділення Славутської ОДПІ, виконавчого комітету міської ради, управлінь та відділів виконавчого комітету міської ради щодо забезпечення надходжень до бюджетів усіх рівнів по м.Нетішин на 2013 рік згідно з додатком.
2.Заслухати звіт про виконання програми на сесії міської ради у першому кварталі 2014 року.
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, податкової та тарифної політики (Антощук В.С.).

Секретар міської ради М.М.Степаненко


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням тридцять сьомої

сесії Нетішинської міської

ради VІ скликання

29.01.2013 № 37/782

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

мобілізації зусиль Нетішинської міської ради,

Нетішинського відділення Славутської ОДПІ,

виконавчого комітету міської ради, управлінь

та відділів виконавчого комітету міської ради

щодо забезпечення надходжень до бюджетів

усіх рівнів по м.Нетішин на 2013 рік

м.Нетішин


- 2 -
1.Обґрунтування необхідності Комплексної програми

Комплексна програма мобілізації зусиль Нетішинської міської ради, Нетішинського відділення Славутської ОДПІ, виконавчого комітету міської ради, управлінь та відділів виконавчого комітету міської ради щодо забезпечення надходжень до бюджету міста на 2013 рік (далі - Комплексна програма) розроблена на основі Податкового Кодексу України.

Комплексна програма складається з комплексу заходів, які сприятимуть розвитку економіки міста, і на цій основі, забезпеченню повного задоволення соціальних потреб. Зокрема, створенню сприятливих умов платникам податків для виконання ними конституційного обов’язку на належному рівні з метою своєчасного та повного наповнення бюджетів, розвитку підприємництва; збільшенню випуску якісних конкурентоздатних товарів, насиченню товарних ринків; зведенню до мінімуму негативного впливу на економіку міста тіньового бізнесу; дієвому діалогу бізнесових структур з податковою службою, запобіганню злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їх розкриттю та розслідуванню.
Очікувані результати


  • розширення бази оподаткування, що дасть змогу зменшити податковий тиск на платників податків та забезпечити ефективне наповнення міського бюджету;

  • посилення боротьби з правопорушеннями в сфері оподаткування;

  • підвищення ефективності перевірочної роботи, яка за рахунок автоматизованого відбору платників для документальних перевірок дає змогу виявити ухилення від оподаткування при загальному зменшенні кількості перевірок та перевіряючих, забезпечує обов’язковість відповідальності порушників, залучення до оподаткування “тіньових” коштів шляхом відстеження товарно-грошових потоків, контролю за використанням готівки, легалізації зовнішньоекомічної діяльності, запобігання використання банківської системи з протиправною метою;

  • розширення інформаційного забезпечення кожної ланки податкової служби, що сприятиме автоматизації процесу оподаткування, ефективному використанню наявних людських ресурсів, дасть можливість порівнювати відомості з різних джерел з метою виявлення ухилень від сплати податків;

  • скорочення та ліквідацію податкового боргу шляхом поліпшення роботи з платниками податків, заохочення їх до добровільної сплати та скорочення заборгованості перед бюджетом;

  • поліпшення організації надання адміністративних послуг з метою своєчасного та якісного обслуговування платників податків.

Економічний ефект від виконання Комплексної програми

- розширення бази оподаткування за рахунок виявлення додаткових резервів забезпечення бюджетних призначень (аналіз роботи підприємств “мінімізаторів” та тих, що входять до груп “ризику”; аналіз податкової звітності; аналіз зведених звітів про пільги в оподаткуванні; вжиття заходів направлених на зменшення та недопу-щення росту сум податкового боргу; проведення контрольно-перевірочної роботи та забезпечення повного та своєчасного надходження до міського бюджету донарахо-ваних сум та інших заходів не менше одного відсотка від доходів загального фонду;

- додаткові надходження по бюджетних призначеннях за рахунок виконання заходів передбачених Комплексною програмою:

- по податку на доходи фізичних осіб - 170,0 тис.грн.;

- по збору за погодження деяких видів підприємницької діяльності - 4,0 тис.грн.;

- 3 -
- по єдиному податку для суб’єктів підприємницької діяльності - 28,0 тис.грн.;

- по платі за землю - 5,0 тис.грн.;

- по місцевих податках і зборах - 2,0 тис.грн.
2.Мета і основні завдання Комплексної програми

Комплексна програма мобілізації зусиль Нетішинської міської ради, Нетішинського відділення Славутської ОДПІ, виконавчого комітету, управлінь та відділів міської ради по забезпеченню надходжень до міського бюджетів на 2013 рік враховує створення нових технологій податкової діяльності, які базуватимуться на використанні сучасної комп’ютерної техніки для створення бази, яка дозволить систематично і широко використовувати внутрішню та зовнішню інформацію для планування і виконання функцій щодо контролю за сплатою податків і зборів, аудиту, ефективної боротьби з ухиленнями від сплати і скорочення розмірів тіньової еконо-міки а також дасть можливість своєчасно та якісно обслуговувати платників податків.

В цілому ж робота по адмініструванню податків та зборів, забезпеченню надходжень до міського бюджету, яка враховує нову філософію партнерських відносин з платниками податків включає в себе:

- удосконалення системи планування (прогнозування) та обліку надходжень до бюджету;

- удосконалення системи контрольно-перевірочної роботи;

- правове забезпечення профілактики злочинності;

- удосконалення системи стягнення податків;

- впровадження сучасних інформаційних технологій в оподаткуванні;

- використання нових електронних сервісів;

- удосконалення роботи з платниками податків;

- зміцнення матеріально-технічної бази податкової служби.
3.Заходи Комплексної програми

1.Удосконалення системи планування (прогнозування) та обліку надходжень до міського бюджету.

1.1.Виявляти додаткові джерела надходження платежів до міського бюджету. Всебічно аналізувати стан обсягів виробництва продукції, фінансово-економічний стан підприємств з метою мобілізації платежів до міського бюджету. За результатами аналізу та з врахуванням факторів, що негативно впливають на стан адміністрування податків та зборів, розробляти додаткові заходи щодо забезпечення надходжень до місцевого бюджету.

Нетішинське відділення Славутської ОДПІ,

Виконавчий комітет Нетішинської міської ради

1.2.Проводити роботу по скороченню кількості підприємств, що декларують від’ємне значення об’єкта оподаткування або його відсутність. Здійснювати моніторинг підприємств, які при значних сумах валових доходів, сплачують мізерні суми податку на прибуток.

Нетішинське відділення Славутської ОДПІ,

Виконавчий комітет Нетішинської міської ради

1.3.Вживати дієвих заходів, спрямованих на розширення бази оподаткування шляхом залучення до сплати податку на прибуток збиткових підприємств, підприємств що декларують відсутність об’єкту оподаткування. По кожному з них проводити всебічний аналіз причин їх безприбуткової діяльності.

Нетішинське відділення Славутської ОДПІ

- 4 -
1.4.З метою упередження безпідставного відшкодування податку на додану вартість забезпечити контроль та комплекс заходів щодо правомірності відшкодування з бюджету сум податку на додану вартість.

Нетішинське відділення Славутської ОДПІ

1.5.Забезпечити впровадження в дію сучасних методів роботи, заснованих на використанні новітньої комп’ютерної техніки та програмного забезпечення стосовно приймання і обробки податкової звітності платників податків, підготовленої у електронному вигляді (на магнітних носіях, засобами Інтернет, тощо).

Нетішинське відділення Славутської ОДПІ

1.6.Забезпечити організацію на високому рівні у 2013 році компанії декларування доходів, отриманих фізичними особами у 2012 році, насамперед за рахунок цілеспрямованої роботи податкових органів щодо підвищення якості обслуговування платників та забезпечення добровільної сплати податків.

Нетішинське відділення Славутської ОДПІ

1.7.Проводити аналіз зведених звітів про надані пільги в оподаткуванні, готувати висновки та пропозиції, з метою виявлення резервів забезпечення бюджетних призначень та недопущення втрат до міського бюджету.

Нетішинське відділення Славутської ОДПІ,


Фінансове управління виконавчого комітету

міської ради


1.8. Організовувати роботу по висвітленню в засобах масової інформації питань пов’язаних з роботою збиткових підприємств, або тих, що сплачують незначні суми податків, з формуванням свідомості платника, щодо переваг добровільності і своєчасності сплати податків.

Нетішинське відділення Славутської ОДПІ

2.Удосконалення системи контрольно-перевірочної роботи.

2.1 Удосконалити систему відбору платників для документальних перевірок та підвищити якість контрольно-перевірочної роботи, звернувши особливу увагу на тих суб’єктів підприємницької діяльності, що декларують від’ємне та нульове значення об’єкту оподаткування, ухиляються від сплати податків, або вишукують схеми мінімізації податкових надходжень. Ретельно організовувати проведення перевірок бюджетоутворюючих підприємств.

Нетішинське відділення Славутської ОДПІ

2.2.Проводити перевірки підприємств, що здійснюють торгівельно-посередницьку діяльність, які за результатами роботи мали незначні податкові зобов’язання при великих обсягах господарських операцій, відсутні основні фонди, мала чисельність працюючих на підприємстві та інші фактори ризику.

Нетішинське відділення Славутської ОДПІ

2.3.З метою залучення до оподаткування фізичних осіб , що здійснюють торгівлю та надають різного роду послуги без відповідної державної реєстрації, організувати проведення комплексних попереджувально-профілактичних заходів, в першу чергу рейдів, відпрацювань, тощо. Систематично силами спеціально створених

мобільних груп проводити оперативні перевірки суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання чинного законодавства у сфері готівкового обігу.

Нетішинське відділення Славутської ОДПІ

Виконавчий комітет Нетішинської міської ради

- 5 -
2.4.Проводити перевірку дотримання “Правил торгівлі на ринках міста Нетішина”, на предмет розміщення на торговому місці фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності, копій патентів, свідоцтв та інших необхідних документів.

Нетішинське відділення Славутської ОДПІ

2.5.Здійснювати перевірки щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог чинного законодавства з питань проведення розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування, послуг. Особлива увага – суб’єктам підприємницької діяльності, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування, послуг та звітують про нереально низькі суми виручки по реєстраторам розрахункових операцій та розрахунковим книжкам, або звітують про відсутність об’єкту оподаткування податком на прибуток.

Нетішинське відділення Славутської ОДПІ

2.6.Забезпечити належний контроль за поверненням в Україну валютної виручки, відстеження товарних і грошових потоків. При наявності даних, що свідчать про порушення суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності вимог чинного законодавства, організовувати та проводити тематичні перевірки з питань дотримання ними вимог валютного законодавства.

Нетішинське відділення Славутської ОДПІ

2.7.Здійснити комплекс заходів по забезпеченню дієвого контролю за своєчасні-стю отримання декларацій про прибуток підприємств, з податку на додану вартість, а також за правомірністю надання податкових пільг і застосування ставок оподаткування.

Нетішинське відділення Славутської ОДПІ

2.8.Забезпечити щорічне проведення моніторингу фінансових результатів діяльності суб’єктів господарювання, визначення економічного потенціалу та зростання виробничих потужностей цих суб’єктів, темпів зростання заробітної плати працівників, проведення перевірок відповідності середньої заробітної плати одного працівника до законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати.

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, Нетішинське відділення Славутської ОДПІ, виконавчий комітет Нетішинської міської ради

2.9.Організувати комплексні перевірки суб’єктів підприємницької діяльності з питань своєчасності розрахунків по заробітній платі, а також своєчасності сплати до міського бюджету податку з доходів фізичних осіб. Сприяти легалізації тіньової зайнятості населення міста.

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, Нетішинське відділення Славутської ОДПІ

2.10.Організувати на постійній основі проведення індивідуальної роботи з керівниками підприємств та громадянами – суб’єктами господарської діяльності щодо

погашення заборгованості по заробітній платі, недопущення її виплати без сплати податку з доходів фізичних осіб і відрахувань до Пенсійного фонду України, виплати заробітної плати не нижче від рівня мінімальної. У разі виявлення фактів порушень виплати заробітної плати, повноти та своєчасності перерахування податку з доходів фізичних осіб до бюджету інформувати органи прокуратури та місцеві органи влади.

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, Нетішинське відділення Славутської ОДПІ

- 6 -
2.11.Проводити роботу щодо виявлення суб’єктів господарювання як юридичних, так і фізичних осіб - підприємців, які виплачують заробітну плату у “конвертах”; ведуть подвійну бухгалтерію. Систематично запрошувати на постійно діючі комісії, суб’єктів підприємницької діяльності, які мінімізують заробітну плату, спільно розробляти заходи щодо покращення ситуації по виплаті заробітної плати та її максимальній легалізації, здійснювати контроль за додержанням роботодавцями законодавства про працю.

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, Нетішинське відділення Славутської ОДПІ

2.12.Забезпечити систематичне проведення контрольних зустрічних звірок суб’єктів господарювання, які сплачують плату за землю, за використання надр.

Нетішинське відділення Славутської ОДПІ

2.13.Проводити інвентаризацію рішень органів місцевого самоврядування по запровадженню місцевих податків і зборів, перевірки відповідності до норм чинного законодавства строків сплати, розмірів ставок цих податків. Ініціювати перед органами місцевого самоврядування збільшення ставок місцевих податків і зборів до максимального рівня.

Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, Нетішинське відділення Славутської ОДПІ

2.14.Вживати заходів припинення права користування земельними ділянками з підстав передбачених статтею 141 Земельного кодексу України за систематичну несплату землекористувачами земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Нетішинське відділення Славутської ОДПІ

2.15.Систематично проводити звірку з центром зайнятості населення в плані обміну інформацією по суб’єктах господарювання-фізичних особах, які зареєстрували трудові угоди з найманими працівниками, з метою уникнення використання різноманітних схем для мінімізації виплачених доходів найманим працівникам.

Нетішинське відділення Славутської ОДПІ

2.16.Проводити стовідсоткову інвентаризацію закріплених за працівниками інспекції дільниць на предмет виявлення та вжиття заходів до підприємців, які здійснюють торгівельну діяльність, діяльність у сфері громадського харчування, надають транспортні перевезення, займаються виготовленням одягу без використання найманих працівників.

Нетішинське відділення Славутської ОДПІ

2.17. Проводити аналіз діючих ставок по єдиному податку з урахуванням видів діяльності, номенклатури товарів, з метою суттєвого розширення переліку видів господарської діяльності для платників єдиного податку. В разі потреби виносити на розгляд та затвердження сесії міської Ради нові ставки єдиного податку для суб’єктів господарської діяльності - фізичних осіб.

Нетішинське відділення Славутської ОДПІ


- 7 -
2.18.Готувати матеріали та брати участь у діяльності міжвідомчих робочих груп з питань: забезпечення мобілізації податкових та інших надходжень до міського бюджету та зменшення їх податкового боргу; роботі з підприємствами - “мінімізаторами” та збитковими підприємствами. Максимально використовувати наявні важелі впливу до тих керівників підприємств, які ухиляються від оподаткування або мінімізують сплату податків.

Виконавчий комітет Нетішинської міської ради Нетішинське відділення Славутської ОДПІ

2.19.Проводити заходи щодо залучення до податкового обліку суб’єктів господарської діяльності, які ухиляються від реєстрації, здійснення належної взаємодії з органами державної реєстрації та статистики.

Нетішинське відділення Славутської ОДПІ

2.20.Систематично проводити аналіз поданої приватними підприємцями звітності до податкової інспекції, заяв. Здійснювати контроль за приватними підприємцями, які не подають звітність до податкового органу більше року і передавати матеріали на припинення їх підприємницької діяльності через суд.

Нетішинське відділення Славутської ОДПІ

2.21.Проводити щоквартально з органами реєстрації звірки стосовно придбаних транспортних засобів, з метою стовідсоткового залучення до сплати суми збору за першу реєстрацію транспортних засобів власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів.

Нетішинське відділення Славутської ОДПІ

2.22. Підвищити якість та ефективність документальних перевірок за рахунок зменшення кількості малоефективних перевірок, для чого проводити ретельну до перевірочну роботу із використанням всіх наявних інформаційних ресурсів (оперативних джерел, аналітичних розробок баз даних, Банку даних про сумнівні фінансові операції, тощо).

Нетішинське відділення Славутської ОДПІ

2.23. Здійснювати накопичення, узагальнення та аналіз інформації про шляхи ухилення від оподаткування та мінімізації податкових зобов’язань з метою організації перевірок платників податків, з найбільшою вірогідністю порушення податкового законодавства.

Нетішинське відділення Славутської ОДПІ

2.24.Для формування якісного Національного плану перевірок проводити аналіз інформації про фізичних осіб-підприємців, що задекларували значний валовий дохід при відсутності чистого доходу або його мінімальному значенню.

Нетішинське відділення Славутської ОДПІ

3.Забезпечення погашення податкового боргу.

3.1.З метою упередження виникнення податкового боргу розглядати пропозиції підприємств і організацій щодо надання розстрочення податкових зобов’язань згідно вимог ст.100 Податкового Кодексу України.

Нетішинське відділення Славутської ОДПІ

3.2.З метою погашення податкового боргу суб’єктами підприємницької діяль-ності, які допустили несплату нарахованих зобов’язань, систематично організовувати перевірки фінансово-господарської діяльності даних підприємств, здійснювати опис заставного майна з подальшою реалізацією його через уповноваженні товарні біржі.

Нетішинське відділення Славутської ОДПІ

- 8 -
3.3.З метою погашення податкового боргу проводити аналіз звітів керівників державних та комунальних підприємств-боржників та акціонерних товариств, контрольний пакет акцій яких належить державі. До керівників, які не забезпечують скорочення податкового боргу або допускають його збільшення, застосовувати заходи адміністративного впливу, включаючи розірвання з ними трудових контрактів.

Нетішинське відділення Славутської ОДПІ, виконавчий комітет Нетішинської міської ради

3.4.З метою запобігання вчиненню правопорушень, пов’язаних з відчуженням заставного майна без погодження з органами державної податкової служби посадовими особами підприємств-боржників, здійснити комплекс організаційно-правових заходів по недопущенню фактів самовільного відчуження майна з податкової застави та постійно здійснювати контроль за його збереженням.

Нетішинське відділення Славутської ОДПІ

3.5.Вживати вичерпні організаційні заходи щодо упередження росту податкового боргу – повної сплати поточних і донарахованих податкових зобов’язань – та забезпечити виконання нормативів скорочення податкового боргу. Встановити контроль за виконанням нормативів скорочення податкового боргу.

Нетішинське відділення Славутської ОДПІ

3.6.Систематично здійснювати контроль за проведенням роботи по відновленню платоспроможності та визнання банкрутами підприємств - боржників. Сприяти прискоренню процедури визнання банкрутами підприємств, у яких відсутні активи для погашення податкового боргу із метою подальшого його списання, завершення процедури ліквідації та зняття з державної реєстрації таких підприємств - боржників відповідно до діючих вимог.

Нетішинське відділення Славутської ОДПІ

4.Впровадження сучасних інформаційних технологій в оподаткуванні та удосконаленні роботи з платниками податків.

4.1.Удосконалення роз’яснювальної роботи серед населення щодо норм податкового законодавства.

Нетішинське відділення Славутської ОДПІ

4.2.З метою своєчасного та професійного інформування платників про зміни в податковому законодавстві, що сприятиме підвищенню рівня добровільної сплати податків, здійснити комплекс заходів щодо поліпшення ідейно-тематичного змісту телепередач, які готуються Нетішинським відділенням Славутської ОДПІ.

Нетішинське відділення Славутської ОДПІ

4.3.Розширення тематики публікацій для суб’єктів підприємницької діяльності на сторінках засобів масової інформації.

Нетішинське відділення Славутської ОДПІ

4.4.Виготовлення реклами та друкованої продукції з актуальних питань застосування податкового законодавства з метою підвищення рівня обізнаності платників податків.

Нетішинське відділення Славутської ОДПІ

- 9 -
4.5.За рахунок впровадження сучасного матеріально-технічного забезпечення в податковій службі поліпшити організацію надання адміністративних послуг з метою своєчасного та якісного обслуговування платників податків, забезпечення значного зниження витрат платників податків, пов’язаних з виконанням податкових зобов’язань.

Нетішинське відділення Славутської ОДПІ, виконавчий комітет Нетішинської міської ради

4.6.Забезпечити належне проведення в місті Нетішині податкового всеобучу шляхом організації семінарів, круглих столів, брифінгів за участю керівників та бухгалтерів підприємств, установ та організацій.

Нетішинське відділення Славутської ОДПІ

4.7.Забезпечити в Нетішинському відділенні Славутської ОДПІ належну роботу громадської приймальні для роз’яснень податкового законодавства, особистого прийому платників та розгляду їх звернень.

Нетішинське відділення Славутської ОДПІ

4.8.З метою підвищення податкової культури населення міста Нетішина, виховання платників в дусі добровільної сплати податків, пропаганди та вивчення основ податкового законодавства молоддю, проводити в навчальних закладах тематичні лекції, місячники податкових знань, огляди-конкурси на кращий твір (реферат) з податкової тематики, вікторини, брейн - ринги, ділові ігри, конкурс «Податки очима дітей», інші заходи.

Нетішинське відділення Славутської ОДПІ

5.Робота з кадрами, зміцнення матеріально-технічної бази Нетішинського відділення Славутської ОДПІ

5.1.Здійснити комплекс організаційних заходів щодо удосконалення роботи з кадрами, в першу чергу по забезпеченню належної їх підготовки, перепідготовки, створенню дієвого кадрового резерву. Гостро реагувати на факти зловживань, корупційні діяння, інші правопорушення з боку працівників податкової служби. Комплектувати посади державних службовців відповідно до вимог законів “Про державну службу”, “Про засади запобігання та протидії корупції”, Кодексу Законів про працю України.

Нетішинське відділення Славутської ОДПІ

5.2.З метою покращення умов праці працівників податкової служби міста Нетішина та прийому і обслуговування платників податків, забезпечення життєдіяльності податкової служби міста забезпечити оновлення матеріально-технічного забезпечення та адміністративного приміщення.

Нетішинське відділення Славутської ОДПІ, фінансове

управління виконавчого комітету міської ради

5.3.Придбання комп’ютерної техніки та копіювальної техніки, включаючи комп’ютери, сервери, копіювальні апарати та принтери для створення бази, яка дозволить систематично і всебічно використовувати внутрішню та зовнішню інформацію.

Нетішинське відділення Славутської ОДПІ, фінансове

управління виконавчого комітету міської ради6.Фінансування програми

Фінансування програми на придбання комп’ютерної та копіювальної техніки у сумі 20 тис. гривень здійснюється за рахунок коштів бюджету міста