Рішення шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання 11. 11. 2011 м. Нетішин №16 - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Рішення тридцять сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання 29. 1 179.26kb.
Рішення двадцять першої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання. 1 146.96kb.
Сесії Нетішинської міської ради скликання “ ” 1 99.1kb.
Рішення сесії Нетішинської міської ради VІ скликання 29. 08. 1 24.03kb.
Рішення сесії міської ради 1 89.07kb.
Рішення 11. 12. 2012 №791/24 м. Чернівці Про затвердження Плану діяльності... 1 24.31kb.
Рішення №1143 від «04» квітня 2013 року 37 сесія міської ради 6 скликання... 1 14.08kb.
Рішення 5-ї сесії Ірпінської міської ради уі скликання від 30. 1 83.88kb.
Рішення сесії міської ради 1 28.87kb.
Розпорядження «04» лютого 2013р м. Ірпінь №27 Про скликання сорок... 1 26.11kb.
Зміна назв розділів 1 183.43kb.
Аналіз впровадження пропозицій, які були прийняті за результатами... 1 28.32kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Рішення шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання 11. 11. 2011 м. - страница №1/1

ПРОЕКТ

У
КРАЇНА


НЕТІШИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІРІШЕННЯ
шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання
11.11.2011_ м.Нетішин № _16/____
Про Трудовий архів виконавчого комітету Нетішинської міської ради

Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 26, статті 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання міської програми розвитку архівної справи на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням четвертої (позачергової) сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 30 грудня 2010 року № 4/50, міська рада в и р і ш и л а:


1.Утворити Трудовий архів виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

2.Затвердити:

2.1.положення про Трудовий архів виконавчого комітету Нетішинської міської ради згідно з додатком 1;

2.2.структуру та штатну чисельність згідно з додатком 2.

3.Внести до рішення сьомої сесії Нетішинської міської ради V скликання від 25 липня 2006 року № 4 "Про структуру та загальну чисельність відділів, управлінь та інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради" із внесеними змінами, такі зміни:

- додаток викласти у новій редакції (додаток 3).

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Омельчук О.І.

Міський голова О.І.Омельчук

Додаток1
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням шістнадцятої

сесії Нетішинської міської

ради VІ скликання

11.11.2011 № 16/___

ПОЛОЖЕННЯ

про Трудовий архів виконавчого комітету Нетішинської міської ради


1.Трудовий архів виконавчого комітету міської ради створений для централізованого тимчасового зберігання документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на території міста та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду.
2.Трудовий архів виконавчого комітету міської ради (далі - Трудовий архів) відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"є структурним підрозділом виконавчого комітету міської ради, який утворюється міською радою, підпорядковується виконавчому комітету міської ради та міському голові, а з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади у галузі архівної справи і діловодства підконтрольний державному архіву області.

3.Трудовий архів виконавчого комітету міської ради у своїй діяльності керується Конституцією України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами Верховної ради та Кабінету Міністрів України, Законом України "Про національний архівний фонд та архівні установи", інструкціями і методичними рекомендаціями Державного комітету архівів України, державного архіву області, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, а також цим положенням.

4.Трудовий архів відповідно до покладених на нього завдань:

4.1.забезпечує комплектування документами тимчасового зберігання із особового складу документів підприємств, установ і організацій, що діяли на території міста і ліквідувались без правонаступників;

4.2.здійснює у встановленому порядку прийом таких документів;

4.3.забезпечує зберігання, облік і охорону цих документів;

4.4.видає підприємствам, установам і організаціям в установленому порядку архівні довідки, копії та витяги з документів, що перебувають на зберіганні в архіві, а громадянам відповідні копії документів або архівні довідки;

4.5.надає методичну допомогу установам, в упорядкуванні відповідних документів і передачі їх на зберігання до архіву;

4.6.подає міському голові пропозиції щодо складу підприємств, установ та організацій міста, документи яких надходять на державне зберігання;

4.7.складає і за погодженням з державним архівом області подає на затвердження міському голові плани розвитку архівної справи у місті та забезпечує їх виконання;

4.8.готує матеріали для проведення державним архівом області державної реєстрації документів Національного архівного фонду, які зберігаються на території міста;

- 2 -
4.9.вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи архівних установ;

4.1.виконує інші функції, що випливають з покладених на трудовий архів завдань.
5.Трудовий архів виконавчого комітету міської ради має право:

5.1.одержувати у встановленому порядку від підприємств, установ та організацій міста незалежно від форми власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

5.2.розробляти і подавати на затвердження в установленому порядку ціни на роботи (послуги), що виконуються трудовим архівом на договірних засадах;

5.3.вимагати від власника документів, від часу створення яких минуло понад 50 років, або в інших випадках, передбачених законодавством, подання цих документів для проведення експертизи їх цінності;

5.4.давати у межах своїх повноважень підприємствам, установам та організаціям міста, що ліквідовуються, обов’язкові для виконання вказівки щодо упорядкування документів, передачі їх до архіву.

5.5.скликати наради з питань, що належать до його компетенції.


6.Трудовий архів виконавчого комітету міської ради, у процесі виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради, а також підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян міста.
7.Трудовий архів очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" за погодженням з державним архівом області.
8.Начальник Трудового архіву:

8.1.здійснює керівництво діяльністю архіву, несе персональну відповідальність за виконання покладених на архів завдань;

8.2.надає у межах своїх повноважень підприємствам, установам і організаціям, що ліквідуються без правонаступника, обов’язкові для виконання вказівки щодо упорядкування документів і передачі їх на зберігання до архіву;

8.3.веде прийом громадян, розглядає їх заяви, що стосуються діяльності установи, надає консультації;

8.4.вирішує відповідно до законодавства питання про доступ працівників підприємств, установ і організацій - джерел комплектування, інших користувачів до документів, що знаходяться на зберіганні.

9.Трудовий архів утримується за рахунок коштів бюджету міста.


10.Трудовий архів має штампи і бланки. Для засвідчення архівних довідок, копій, витягів з архівних документів використовується гербова печатка виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

Додаток 2


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням шістнадцятої

сесії Нетішинської міської

ради VІ скликання

11.11.2011 № 16/____

СТРУКТУРА І ШТАТ

Трудового архіву

виконавчого комітету Нетішинської міської ради


Назва посади

Кількість

Начальник Трудового архіву1

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сьомої сесії Нетішинської міської ради від 25 липня 2006 року № 4 (у редакції рішення шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради

11.11.2011 № _16/____)
СТРУКТУРА

виконавчого комітету Нетішинської міської ради
Керівництво

Міський голова


Секретар міської ради

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів радиКеруючий справами виконавчого комітету міської ради
Відділи виконавчого комітету міської ради

 1. Відділ з питань сприяння діяльності депутатів міської ради

 2. Відділ з організаційних питань, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації

 3. Загальний відділ

 4. Юридичний відділ

 5. Відділ бухгалтерського обліку

 6. Відділ з питань обліку, розподілу та приватизації житла

 7. Відділ з питань реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

 8. Архівний відділ

 9. Трудовий архів

 10. Відділ з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами

 11. Військово-облікове бюро

 12. Відділ ведення Державного реєстру виборців

 13. Дозвільний центр


Управління та інші самостійні структурні підрозділи

виконавчого комітету міської ради

 1. Фінансове управління

 2. Управління праці та соціального захисту населення

 3. Управління економіки

 4. Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства

 5. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

 6. Відділ освіти

 7. Відділ культури і туризму

 8. Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради

 9. Служба у справах дітейizumzum.ru