Рішення проект від. 12 № м. Гола Пристань Про затвердження плану діяльності міської ради, виконавчого комітету міської ради та комун - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Рішення від 23. 06. 11 №228 м. Гола Пристань Про затвердження Положення... 1 40.88kb.
Рішення 11. 12. 2012 №791/24 м. Чернівці Про затвердження Плану діяльності... 1 24.31kb.
Рішення міської ради 27. 06. 2013 №751 Положення про міський архів... 1 92.56kb.
Виконання плану роботи виконавчого комітету Прилуцької міської ради... 1 93.1kb.
Рішення тридцять сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання 29. 1 179.26kb.
Рішення " 20 " грудня 2012 року №534 Про затвердження перспективного... 1 11.92kb.
Зміна назв розділів 1 183.43kb.
Рішення сесії міської ради від 04. 12. 2010 р. №6/1/17 «Про виконавчі... 1 52.93kb.
Рішення від 15. 03. 2013 №1029 Про внесення змін до рішення міської... 1 11.47kb.
Рішення " 27" липня 2012 року №1605 Про внесення доповнень в додаток... 1 17.41kb.
Рішення №1143 від «04» квітня 2013 року 37 сесія міської ради 6 скликання... 1 14.08kb.
«Історія первісного суспільства на українських землях» 1 145.84kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Рішення проект від. 12 № м. Гола Пристань Про затвердження плану діяльності міської - страница №1/1


ГОЛОПРИСТАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ


ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Двадцять третя сесія ради 6-го скликання


РІШЕННЯ

Проект

від ____.12 № ______

м. Гола Пристань
Про затвердження плану діяльності

міської ради, виконавчого комітету

міської ради та комунальних

підприємств міської ради з підготовки

проектів регуляторних актів на 2012 рік
З метою впорядкування діяльності міської ради, виконавчого комітету міської ради та комунальних підприємств міської ради щодо розробки регуляторних актів у сфері господарської діяльності та на виконання ст. 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити план діяльності міської ради, виконавчого комітету міської ради та комунальних підприємств міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік, що додається.

2. Зобов’язати осіб, відповідальних за розробку проектів регуляторних актів:

2.1. Забезпечити виконання плану діяльності міської ради, виконавчого комітету міської ради та комунальних підприємств міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік.

2.2. Щоквартально, до 01 числа місяця, наступного за звітним, надавати виконавчому комітету міської ради вичерпну інформацію про хід виконання плану.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Шаманську Н.М. та Кондратюка В.В. відповідно до посадових повноважень.

Міський голова А.П.Негра

Затверджено

рішенням міської ради

від _____.12 № _____
П л а н

діяльності міської ради, виконавчого комітету міської ради та комунальних підприємств міської ради з підготовки проектів регуляторних актів

на 2012 рік

п/пВид проекту

Назва проекту

Мета прийняття

Строк підготов-ки проектів

Відповідальний за розроблен-ня проекту регулятор-ного акту

1

Рішення виконавчо-го комітету міської ради

Про затвердження максимальних меж тарифів на ритуальні послуги.

Приведення у відповідність тарифів на ритуальні послуги до законодавчої бази та економічних умов сьогодення.

Лютий – березень 2012 року.

Виконавчий комітет мі-ської ради, комунальне підприємс-тво «Місь-ктеплоко-муненерго».

2.

Рішення виконавчо-го комітету міської ради

Про затвердження тарифів щодо оплати послуг з тепло-постачання.

Приведення у відповідність тарифів щодо оплати послуг з теплопостачання до законодавчої бази та економічних умов сьогодення.

Лютий-березень 2012 року.

Виконавчий комітет мі-ської ради, комунальне підприємс-тво «Місь-ктеплоко-муненерго».

3.

Рішення виконавчо-го комітету міської ради

Про затвердження тарифів на вивіз твердих побутових відходів.

Приведення у від-повідність тарифів щодо оплати послуг вивозу твердих по-бутових відходів до законодавчої бази та економічних умов сьогодення.

Лютимй-березень 2012 року.

Виконавчий комітет мі-ської ради, комунальне підприємс-тво «Місь-ктеплоко-муненерго».

4.

Рішення виконавчо-го комітету міської ради

Про затвер-дження тари-фів на послуги з утримання будинків і споруд на при-будинкових територіях.

Регулювання, розробка та затвердження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд на прибудинкових територіях.

Лютий-березень 2012 року.

Виконавчий комітет міської ради, комунальне підприємство «Гопри-Водоканал».

5.

Рішення виконавчо-го комітету міської ради.

«Про встановлення Правил благоустрою території м. Голої Пристані».

Регулювання право-вих, економічних, екологічних, соціа-льних та організаці-йних засад благоус-трою м. Голої При-стані та створення умов, сприятливих для життєдіяльності

мешканців міста.Лютий-березень 2012 року.

Виконавчий комітет міської ради.

6.

Рішення виконавчо-го комітету міської ради.

«Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Голій Пристані».

Регулювання відно-син, що виникають у зв'язку з розміще-нням зовнішньої реклами у місті Го-лій Пристані та ви-значення порядку надання дозволів на розміщення такої реклами.

Лютий-березень 2012 року.

Виконачий комітет мі-ської ради.

7.

Рішення виконавчо-го комітету міської ради.

Про встанов-лення тарифів на послуги з водопостача-ння, водовід-ведення та очищення стоків

Приведення у від-повідність тарифів щодо оплати послуг з водопостачання, водовідведення та очищення стоків до законодавчої бази та економічних умов сьогодення.

Травень-червень 2012 року.

Виконавчий комітет мі-ської ради, комунальне підприє-мство «Гопри-Водоканал».

8.

Рішення міської ради

Про затверд-ження порядку проведення конкурсу на право оренди комунального майна

Визначення і зат-вердження про-цедури проведення конкурсу на право оренди комуналь-ного майна у місті Голій Пристані.

Квітень-травень 2012 року.

Виконавчий комітет міської ради.

9.

Рішення міської ради

Про затверд-ження порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємниць-кої діяльності у місті Голій Пристані.

Розроблення і затвердження порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у місті Голій Пристані.

Травень-червень 2012 року

Виконачий комітет мі-ської ради.

Секретар міської ради Л.О.Лук’янченко

Погоджено

Голова постійної комісії міської ради

мандатної, з питань депутатської діяльності

та етики, законності та правопорядку В.М.Маєвський

Заступник міського голови з

питань діяльності виконавчих

органів міської ради Н.М.Шаманська
Заступник міського голови з

питань діяльності виконавчих

органів міської ради В.В.Кондратюк

Секретар міської ради Л.О.Лук’янченко


Спеціаліст 1 категорії С.М.Тараненко

міськвиконкому


izumzum.ru