Рішення про встановлення ставок фіксованого податку для громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність з продажу товарів І надан - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
До уваги фізичних осіб підприємців, які не здійснюють свою підприємницьку... 1 195.16kb.
Реєстраційна картка про проведення державної реєстрації припинення... 1 150.61kb.
Рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 10. 1 95.13kb.
Форма запиту на інформацію від об'єднання громадян без статусу юридичної... 1 17.83kb.
Рішення №85 10/2012 27 липня 2012 року м. Сторожинець Про розгляд... 1 48.86kb.
Порядок розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку та... 1 66.88kb.
Інформація м. Київ Щодо надання інформації про осіб, які здійснюють... 1 11.84kb.
Договір купівлі-продажу товарів у матеріально-речовинній формі в... 1 500.39kb.
Рішення 27. 08. 2009 №1030 м. Чернівці 1 22.27kb.
До наказу дпа в Рівненській області від 21. 06 1 18.44kb.
Національна комісія регулювання електроенергетики україни постанова... 3 673.21kb.
Наказ №1740 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 лютого... 1 110.25kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Рішення про встановлення ставок фіксованого податку для громадян, які здійснюють - страница №1/1

(Проект)

РІШЕННЯ
Про встановлення ставок фіксованого

податку для громадян, які здійснюють

підприємницьку діяльність з продажу

товарів і надання супутніх такому продажу

послуг на ринках без створення юридичної особи

З метою врегулювання на території міста Дніпрорудне відносин в галузі оподаткування, на підставі п.1 ст.14 розділу ІУ Декрету Кабінету міністрів України від 26.12.1992 р.№13-92 «Про прибутковий податок з громадян» зі змінами та доповненнями, керуючись ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Дніпрорудненська міська рада

В И Р І Ш И Л А :


 1. Встановити ставки фіксованого податку для громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність з продажу товарів і надання супутніх такому продажу послуг на ринках м.Дніпрорудне без створення юридичної особи самостійно, за календарний місяць в таких розмірах:

1.1. торговельна діяльність

а) продукцією власного виробництва – 80 грн.;

б) періодичними печатними виробами та газетами – 80 грн.;

в) інші види - 100 грн.

1.2. послуги – 100 грн.

2. Визнати такими, що з дати набуття чинності даного рішення втратили чинність:

2.1. рішення ІІІ сесії Дніпрорудненської міської ради п’ятого скликання від 25.05.2006р. №21 «Про встановлення ставок фіксованого податку для громадян - підприємців»;

2.2. п.п.4.1 п.4 рішення другої сесії Дніпрорудненської міської ради шостого скликання від 23.12.2010 р. №31 «Про особливості застосування та внесення змін до деяких рішень Дніпрорудненської міської ради у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України» 1. Дане рішення набуває чинності з дати його офіційного оприлюднення.

 2. Секретарю ради Ручці І.І.:

4.1. в десятиденний термін оприлюднити дане рішення через друковані засоби масової інформації, шляхом розміщення в мережі Інтернет на офіційному сайті Дніпрорудненської міської ради і виконавчого комітету, в міській бібліотеці.

  1. у десятиденний строк з дня оприлюднення надіслати копію даного рішення до ДПІ у Василівському районі.

Міський голова Є.С.МАТВЄЄВ

Аналіз регуляторного впливу
до проекту регуляторного акту – рішення Дніпрорудненської міської ради «Про встановлення ставок фіксованого податку для громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність з продажу товарів і надання супутніх такому продажу послуг на ринках без створення юридичної особи»


 1. Опис проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання, оцінка важливості цієї проблеми

Всі проблеми, які на сьогодні існують з фіксованим податком, виникли із-за тривалого терміну його застосування в незмінному розмірі, встановленному в абсолютній величині. Так, нині діючі ставки фіксованого податку, що сплачують підприємці, які здійснюють торговельну діяльність та діяльність у сфері надання супутніх такому продажу послуг на ринках міста останній раз булі затверджені в 2006 році. Цілі, які були поставлені при перегляді регуляторного акту, діючого на той час, не виконані. Передбачалось встановити економічно обґрунтовані ставки фіксованого податку у зв’язку з підвищенням заробітної плати мешканців міста, підвищення цін на продовольчі та промислові товари. При прийнятті регуляторного акту (25.05.2006 р.) ставки податку, які діяли до перегляду ще з 01.01.2004 р., не були змінені, тобто, ставки податку не були приведені до умов того часу.


 1. В зв’язку з наявністю інфляційних процесів, які відбулися в країні, а разом з ними постійним зростанням мінімальної заробітної плати (з 205 грн. на початок 2004 рока і 375 грн. в 2006 році до 941 грн. на теперешній час, тобто в 4,6 разів в порівнянні з 2004 р. та 2,5 разів - з 2006 р.), вартості комунальних послуг та енергоносіїв, вартості послуг, пов’язаних з виконанням міських бюджетних програм, витрати загального фонду бюджету постійно зростають. Так, витрати бюджету міста за 2004 рік (рік, коли встановлені ставки податку, в теперішньому розмірі) складали 4 257,9 тис.грн., за 2006 рік вже 6887,6 тис.грн., а за 2010 рік - 13 754,3 тис.грн.. Планові видатки 2010 року складають 14 000 тис.грн. Тобто з 2004 рока видатки загального фонду міського бюджету зросли в 3,3 разів.

Збалансованість бюджету є одним з принціпів бюджетної системи країни, тобто витрати бюджету повинні дорівнювати його доходам. Тобто, умовою для забезпеченості потреби в видатках бюджету та створення умов для нормального функцінування та в загалі існування на досягнутому рівні бюджетної сфери (культури, освіти), утримання об’єктів благоустрою міста в належному стані, розвітку спорту, фінансової підтримки комунальних підприємств і т.п. при постійному зростані витрат на це є зростання доходів бюджету.

Фіксований податок є однією з складових доходів загального фонду міського бюджету, за рахунок якого здійснюються витрати бюджету на утримання бюджетних установ міста, виконанння прийнятих бюджетних програм, які спрямовані на соціально-економічний розвіток міста.

Розмір надходжнь до бюджету міста цьго податку характерізується наступними відомостями: в 2004 році – 38 256 грн., в 2010 – 38 459 грн. за рік. Тобто, сума надходжень фіксованого податку з 2004 року зросла на 0,5%, тоді як з цілому обсяг надходжень в загальний фонд за рахунок всіх інших податків та зборів за ці роки зріс в 3,4 раза (з 4 261,7 тис.грн. в 2004 і 6 923,6 тис.грн. в 2006 роках до 14624,8 тис.грн. в 2010 році.

З всього вищезазначеного з’ясовується фіскальна недостатність цього податку, тобто встановлення його розмірів без урахування необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його надходженнями, що в свою чергу приводить до незабезпеченості в бюджетних коштах для виконання функцій органів місцевого самоврядування. 1. Незважаючи на те, що при перегляді регуляторного акту в 2006 році ставки податку залишились на тому ж рівні, надходження до міського бюджету все ж таки в перші роки дії цього регуляторного акту (2007 - 2008 роки) збільшились. Причина тому – збільшення суб’єктів господарювання – фізичних осіб, які торгували на ринках міста. Це свідчило про сприятливі умови, пов’язані з невисоким рівнем ставок фіксованого податку.

Але, починаючи з 2009 року обсяг надходжень фіксованого податку почав зніжуватись. Так, в 2009 році зниження досягло 14,2% від попереднього року, в 2010 р. – 13,4%. В 2010 році рівень надходжень знизився на стільки, що став нижче рівня надходжень цього податку до введення в дію регуляторного акту. Це свідчить про втрату стимулюючої ролі ставок податку на розвиток підприємництва на ринках міста із-за занадто низького їх розміру в порівнянні з рівнем доходів та інших витрат суб’єктів господарювання, тобто ставки податку на стільки малі в порівнянні з іншими доходами та витратами суб’єктів господарювання, що вже не грають ніякої стимулюючої ролі.

За роки дії нинішніх ставок податку (з січня 2004 р.) рівень доходів та витрат громадян значно підвищився. Про це свідчать і збільшена в 4,6 разів мінімальна заробітна плата, і індекс споживчих цін, що склався за цей час на рівні 2,416. Діючи ставки фіксованого податку встановлені в абсолютній величіні в розмірі 40-55 грн. на місяць. Тобто, за сім років застосування їх питома вага в доходах та витратах суб’єктів господарювання, що його сплачують, знизився як мінімум в 2,4 разів та став економічно не обґрунтованим. 1. Фіксований податок був введений Законом України від 13.02.1998 р. №129/98-ВР з 01 січня 1998 р. в розмірі від 20 до 100 грн. як альтернативний спосіб оподаткування доходів громадян. Розмір податку, встановлений діючим рішенням міської ради на рівні 40-55 грн. для громадян - підприємців, в декілька разів менше податку з доходів фізичних осіб навіть при отриманні мінімальної заробітної плати (податок з доходів громадян при отриманні заробітної плати на рівні мінімального розміру становить 141,15 грн. (15% від 941 грн.). Розмір податку, які сплачують громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність та самостійно обрали спосіб оподаткування доходів за фіксованим розміром, в 2,5 - 3,5 разів менше ніж податок з мінімальної заробітної плати.

Одним з принципів, на яких ґрунтується податкове законодавство України, є соціальна справедливість, тобто установлення податків та зборів відповідно до платоспроможності платників податків. При встановленні ставок фіксованого податку на рівні 40-55 грн. соціальна справедливість порушена.

Тобто проблеми, які виникли в зв’язку з тривалим терміном застосування фіксованого податку в незмінному розмірі, дуже важливі як в економічному, так і в соціальному плані. Ці проблеми пропонується вирішити шляхом прийняття відповідного регуляторного акту.


2. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання

Повноваження по встановленню розмірів фіксованого податку для суб’єктів господарювання – фізичних осіб, які проводять свою торговельну діяльність на ринках, надані чинним законодавством відповідним місцевим радам. Змінити розмір фіксованого податку та цим самим вирішити вищезазначені проблеми за допомогою ринкових механізмів (без прийняття відповідного регуляторного акту), наприклад шляхом укладання яких-небуть угод з підприємцями або іншим шляхом, не можна, так як це буде суперечить нормам діючого законодавства. Тобто, вирішення проблем потребує державного регулювання і можливо тільки шляхом прийняття цього регуляторного акту – рішення міської ради відповідно до норм чинного законодавства.


3. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, та розглянути можливість внесення змін до них

Визначені проблеми не можуть бути розв’язані за допомогою діючого регуляторного акту, так як всі вони як раз і виникли із-за залишення ставок без змін на протязі тривалого часу і неперегляді регуляторного акту.

Внесення змін до діючого регуляторного акту можливе але не доцільно. В діючому регуляторному акті ставки розподілені по групам товарів, а запропонованим регуляторним актом ставки встановлюються в однаковому розмірі для торгівлі всіма видами товарів. Виключення складають товари власного виробництва та періодичні печатні вироби та газети. Тому для більшої зручності застосування рішення про затвердження ставок, як для податкової інспекції, так і для суб’єктам господарювання, доцільним буде підготувати та прийняти нове рішення.
4. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акту, очікувані витрати та вигоди суб’єктів господарювання, громадян та держави внаслідок регуляторного акту

При прийнятті регуляторного акту будуть визначені розміри ставок фіксованого податку, які будуть більш соціально справедливі, а додаткові надходження до бюджету дадуть змогу направити більше коштів на соціальний розвиток територіальної громади.

В разі прийняття регуляторного акту, після введення його в дію додаткові витрати зазнають суб’єкти господарювання – фізичні особи, які обрали систему оподаткування доходів за фіксованим податком та займаються торговельною діяльністю та діяльністю з надання послуг на ринках. Сума коштів, що спрямовується суб’єктами господарювання на оплату фіксованого податку, збільшиться у підприємців цієї групи на 40 - 60 грн. в місяць, або в 2-2,5 разів. Якщо при прийнятті регуляторного акту у окремих суб’єктів господарювання сума податку на доход, який повинні сплачувати підприємці при загальній системі оподаткування, буде нижчий ніж фіксований податок, вони, відповідно до норм законодавства, мають право повернутися на загальну систему та сплачувати податок в розмрі 15% від їх фактичного доходу. Така ситуація може статися при отриманні фактичного доходу суб’єктом господарювання в сумі меньшої ніж 667 грн. за місяць.

5. Цілі державного регулювання прийняття пропонованого акта

Даний проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблем, визначених в першому розділі АРВ в цілому, основними цілями прийняття якого є:

- визначити соціально справедливі ставки фіксованого податку в межах встановлених законодавством, які будуть діяти на території міста, тим самим забезпечити рівні права та інтереси суб’єктів господарювання та фізичних осіб при однаковому рівні доходів;

- отримати додаткові надходження в міський бюджет від фіксованого податку не менше ніж 30 тис.грн. на рік.6. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей. Аргументи переваги обраного способу досягнення встановлених цілей

У ситуації, що склалася на сьогодні в оподаткуванні доходів, вбачається за можливе визначити два альтернативні способи досягнення встановлених цілей.

1. Залишити існуючі ставки оподаткування без змін.

Цей спосіб буде правомірний з огляду на чинне законодавство, але з підвищенням рівня доходів в декілька разів за період застосування ціх ставок їх рівень втратил соціальну справедлівість, тобто на теперешній час він не відповідає принципам податкової системи. При залишенні ситуації без змін надходження до міського бюджету не зростатимуть, про що свідчать данні про доходи бюджету за останні 2 роки. Тобто, визначені цілі при цьому не будуть досягнуті.

2. Після проведення роз’яснювальної роботи примусити підприємців, які здійснюють торгівлю на ринках міста, відмовитись від фіксованого податку та здійснювати оподаткування доходів за загальними ставками від фактичного обсягу отриманних доходів. Але, при цьому способі органи місцевого самоврядування перевищили би свої повноваження та обмежили би права суб’єктів господарювання у виборі способу оподаткування, які надані їм законодавством. Тому, примусове переведення суб’єктів оподаткування на загальну форму оподаткування суперечить чинному законодавству.

Від таких альтернатив необхідно відмовитись, оскільки вони:

- в першому випадку - не забезпечує досягнення встановлених цілій;

- в другому випадку – суперечить чинному законодавству.

Вирішення проблем, зазначених у першому розділі АРВ шляхом прийняття даного регуляторного акту є єдиним правомірним способом.

Затвердження цього регуляторного акту забезпечить досягнення встановлених цілей, починаючи з дня його прийняття, допоможе встановити однакові умови в оподаткуванні, вдосконалити відносини між органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання, пов’язані з оподаткуванням з дотриманням норм чинного законодавства.


7. Опис механізмів і заходів для розв’язання проблеми шляхом запропонованого регуляторного акту.

Після набрання чинності регуляторного акту - рішення міської ради «Про встановлення ставок фіксованого податку для громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність з продажу товарів і надання супутніх такому продажу послуг на ринках без створення юридичної особи» будуть встановлені ставки фіксованого податку на рівні приближеному до максимальної межі, встановленої законодавством. Тобто основна кількість підприємців будуть сплачувати податок на рівні 100 грн. за календарний місяць при здійсненні підприємницької діяльності самостійно. Податок в пониженому розмірі буде встановлений для здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва та періодичними печатними виробами та газетами.

Середній рівень підвищення ставок фіксованого податку буде дорівнювати офіційному рівню інфляції (рівень інфляції за період з 01.01.2004 по 31.12.2010 – 2,416, підвищення ставок в 1,8 – 2,6 разів).

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи:

- сповістити державну податкову інспекцію про встановлені ставки фіксованого податку з метою їх впровадження та контролю за їх сплатою.

- забезпечити інформування суб’єктів господарювання про вимоги регуляторного акту шляхом його оприлюднення в засобах масової інформації та мережі Інтернет.8. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

В разі прийняття запропонованого регуляторного акта встановлені цілі будуть досягнуті, тому що ставки фіксованого податку будуть підвищені та приведені до умов сьогодення в межах наданих повноважень міській раді чинним законодавством. Податок в розмірі, якій дії в теперішній час відповідає місячним доходам в сумі 200 – 366 грн. Розмір податку, що передбачається встановити регуляторним актом, відповідає місячним доходам в сумі 533 - 667 грн., що також менше ніж розмір мінімальної заробітної плати, але все ж такі приближується до неї. Встановлення ставки податку в сумі більшої ніж 100 грн. буде суперечить чинному законодавству.

Збільшення ставки податку в разі прийняття регуляторного акту збільшить надходження в міський бюджет в 2 – 2,5 раза. Тобто, прийняття запропонованого регуляторного акту забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

Збільшення ставок податку може призвести до повернення окремих підприємців до загальної системи оподаткування доходів, але це не призведе до зменшення обсягу надходжень в бюджет в порівнянні з теперішнім рівнем.

Оцінка можливості впровадження проекту та виконання його вимог суб’єктами господарювання висока, так як адміністрування фіксованого податку здійснюється державною податковою інспекцією за місцем реєстрації підприємця шляхом видачі фіксованого патенту після його сплати.
9. Обґрунтування, що досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян і держави
Встановлені цілі будуть досягнуті шляхом перегляду діючого регуляторного акту, при цьому будуть збільшені ставки фіксованого податку, але витрати для суб’єктів господарювання від збільшення ставок фіксованого податку навіть до максимального рівня, встановленому чинним законодавством, після їх перегляду будуть меншими, ніж сума податку з доходів при загальній системі в розмірі 15% від фактично отриманого доходу.

Держава та громадяни не зазнають додаткових втрат від прийняття та подальшого застосування запропонованого регуляторного акту.


10. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. Аналіз вигод та витрат

Впровадження даного регуляторного акта дозволить: 1. створити справедливі умови в місті для оподаткування доходів суб’єктів господарювання та фізичних осіб;

 2. забезпечити додаткові надходження до міського бюджету фіксованого податку на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю.

В разі прийняття регуляторного акту в перший рік можливо зменшення кількості підприємців, які обрали систему оподаткування за фіксованим розміром податку, але в подальшому, при зростанні доходів та витрат від господарської діяльності, питома вага податку буде знижуватися, тому робота на фіксованому податку буде вигіднішої.

Від впровадження регуляторного акта негативних результатів не очікується.

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного акта:

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Додаткові надходження до міського бюджету в сумі до 30 тис.грн.

Додаткові витрати відсутні

Інтереси суб’єктів господарювання

Додаткові надходження коштів до бюджету сприятиме соціально-економічному розвитку міста, що в свою чергу, створюватиме більш привабливі умови для здійснення та розвитку підприємницької діяльності

Додаткові витрати на сплату фіксованого податку, пов’язаних зі збільшенням ставок.

Інтереси громадян

Отримання додаткових коштів та направлення їх на виконання програм соціально-економічного розвитку міста

Додаткові витрати відсутні


11.Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, органів місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

Реалізація запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат органів місцевого самоврядування з міського бюджету. Адміністрування податків та збору буде проводитись на рівні Державної податкової служби. Додаткові витрати на виконання вимог регуляторного акту з боку держави також не передбачені.

Виконання вимог регуляторного акту з боку суб’єктів господарювання можливо, тому що зростання податку в абсолютній величіні незначне по відношенню з обсягом зростання доходів та інших витрат.
12. Оцінка ризик впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта.

Вплив зовнішніх факторів на виконання регуляторного акту виключається, окрім змін в чинному законодавстві в галузі оподаткування доходів відповідної групи суб’єктів господарювання.13. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Обмежень строку дії регуляторного акта немає, що дасть змогу розв’язати визначені проблеми та досягти цілі державного регулювання на весь період дії регуляторного акту. Але до запропонованого регуляторного акту можуть бути внесені зміни у разі внесення змін до податкового законодавства на державному рівні14. Показники результативності регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у п’ятому розділу АРВ, для відстеження результативності регуляторного акта обрано такі показники: 1. сума надходжень до міського бюджету фіксованого податку на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, пов’язаних з дією регуляторного акта;

 1. зміна кількості суб’єктів господарювання, які отримали патенти;

 2. рівень поінформованості суб’єктів господарювання щодо основних положень регуляторного акта;

 3. розмір коштів і час, що витрачатимуться фізичними особами, які здійснюють підприємницьку діяльність з продажу товарів і надання супутніх такому продажу послуг на ринках без створення юридичної особи, пов’язаних з виконанням вимог даного регуляторного акту


Прогнозні значення показників результативності:

Показник

на 2011 р.

на 2012р.

на 2013 р.

Сума надходжень до міського бюджету фіксованого податку на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, пов’язаних з дією регуляторного акта (тис.грн.)

49,2

62,3

68,5

Зміна кількості суб’єктів господарювання, які отримали патенти (од.)

-10%

0

+10%

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання щодо основних положень регуляторного акта

100%

100%

100%

Розмір додаткових коштів, що витрачатимуться фізичними особами, які здійснюють підприємницьку діяльність з продажу товарів і надання супутніх такому продажу послуг на ринках без створення юридичної особи, пов’язаних з виконанням вимог даного регуляторного акту (тис.грн)

10,7

23,8

30,0

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб щодо основних положень регуляторного акта очікується на рівні 100% за рахунок оприлюднення регуляторного акту в друкованих засобах масової інформації, мережі Інтернет, в міський бібліотеки. Інформування платників податків щодо основних положень регуляторного акта також буде здійснюватись податковою службою при видачі патентів суб’єктам господарювання.

Додатковий витрат часу фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність з продажу товарів і надання супутніх такому продажу послуг на ринках, на виконання вимог регуляторного акту не передбачається, тому що порядок отримання патенту та сплати фіксованого податку не змінюватиметься.

15. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акту в разі його прийняття

Стосовно регулятивного акта буде здійснено базове, повторне та періодичне відстеження у терміни, встановлені статтею 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Базове відстеження буде здійснено до дня набрання чинності регуляторним актом з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта.

Повторне відстеження буде здійснено через рік після набрання чинності актом, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом. Установлені кількісні та якісні показники результативності акта будуть порівняні із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час базового обстеження.

Періодичне відстеження буде здійснено раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта будуть порівняні із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

У процесі відстеження будуть встановлені якісні значення для кожного показника результативності, визначеного під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі АРВ, відстеження результативності даного регуляторного акта буде здійснюватись статистичним методом.

У рамках статистичного методу відстеження буде проведено шляхом аналізу інформації щодо:

- сум надходжень до міського бюджету фіксованого податку на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю (за даними ф.412 «Звіт про виконання місцевих бюджетів за доходами»);

- стану розвитку підприємництва в галузі торгівлі та надання послуг на ринках (кількість суб’єктів господарювання, що отримали патенти за даними ДПІ у Василівському районі);Міський голова (підпис) Є.С.МАТВЄЄВ


izumzum.ru