Рішення обласної ради п ’ ятого скликання від 29. 09. 2006 тимчасовий порядок надання в оренду земельних ділянок з розташованими на - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
До рішення 41 сесії Харківської міської ради 5 скликання "Про надання... 1 97.11kb.
Рішення № від березня 2012 року ІХ сесія уі- скликання Про надання... 1 16.05kb.
Розпорядження голови обласної ради від 20 червня 2006 року №61-о... 1 11.19kb.
Рішення від 25. 12. 2009р. №2659 42 сесія 5 скликання Про затвердження... 1 211.31kb.
Положення про порядок визначення розмірів орендної плати при укладанні... 1 132.81kb.
Рішення 16 грудня 2011року 7 сесія 6 скликання Про часткові зміни... 1 11.18kb.
Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок... 1 42.97kb.
Рішення 25. 01. 2011 №45 м. Чернівці Про надання громадянам 1 194.02kb.
Рішення № " 25" жовтня 2012 року 31 сесія міської ради м. Хмільник. 1 30.03kb.
Рішення від 29 серпня 2013 року №644 смт. Воловець Про «Порядок визначення... 1 130.56kb.
Перелік замовників, стосовно яких надаються 1 109.43kb.
Розпорядження голови Жидачiвської районної державної адмiнiстрацiї 1 20.24kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Рішення обласної ради п ’ ятого скликання від 29. 09. 2006 тимчасовий порядок надання - страница №1/1Додаток

до рішення обласної ради

пятого скликання

від 29.09.2006ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК

надання в оренду земельних ділянок з розташованими на них

водними об'єктами та гідроспорудами (майном)
1. Загальні положення

Тимчасовий порядок надання в оренду земельних ділянок з розташованими на них водними об’єктами та гідроспорудами (майном) (далі - Порядок) розроблений згідно з пропозиціями Державного комітету України по водному господарству і Державного комітету України по земельних ресурсах щодо надання водних об’єктів у користування на умовах оренди. Порядок базується на Конституції України, Цивільному, Водному та Земельному кодексах України, на законах України “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про тваринний світ” та Законі України “Про державний бюджет”.

Метою прийняття Порядку є забезпечення заходів, що спрямовані на відтворення природного екологічного балансу в басейнах рік області, раціональне використання водних ресурсів, зниження антропогенного впливу на водні об’єкти, а також удосконалення правового регулювання з питань водного законодавства відповідно до адміністративного і цивільного законодавства та виконання вимог бюджетної політики на відповідний календарний рік.

Порядок допомагає правильно та повно відображати усі вимоги водного, земельного та природоохоронного законодавства в питаннях оренди водних об”єктів, розробити та впровадити єдину форму документів, які дозволять оперативно та в більш повному обсязі отримувати інформацію про об”єми використаної води, про оплату за оренду. Також ці документи спрямовані на те, щоб максимально відрегулювати взаємовідносини між орендарями та місцевим населенням.

Районним державним адміністраціям та міським, районним, сільським, селищним радам для впорядкування механізму надання в оренду земельної ділянки з розташованим на ній водним об”єктом керуватись і дотримуватись наведеного нижче.
2. Умови надання в оренду земельних ділянок з розташованими на них

водними об'єктами

1. Водні об'єкти надаються в оренду в комплексі з прибережними захисними смугами, землями, зайнятими водою, та гідротехнічними спорудами згідно зі статтями 51 Водного кодексу та 59 Земельного кодексу України.

2. Фізичні та юридичні особи, зацікавлені в отриманні земельної ділянки з розташованим на ній водним об'єктом в оренду, звертаються до районної державної адміністрації з клопотанням, у якому зазначаються:

найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, ідентифікаційний номер та місцезнаходження чи проживання;

місцезнаходження водного об'єкта, площа водного дзеркала об'єкта при нормальному підпірному рівні, площа земель прибережних смуг, необхідних орендареві, мета та термін оренди.

2.1. До клопотання додаються:

копії установчих документів;

свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, завірені нотаріально або органом, який провів державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;

перспективний план використання земельної ділянки з розташованим на ній водним об'єктом на термін оренди.2.2. При розташуванні водного об'єкта за межами населеного пункту до клопотання додається лист-погодження відповідної сільської, селищної, міської ради.

2.3. Перед поданням клопотання в районну державну адміністрацію фізична або юридична особа, яка зацікавлена в отриманні земельної ділянки з розташованим на ній водним об'єктом в оренду, укладає договір надання в оренду гідроспоруди, що знаходиться на об’єкті оренди, з відповідною сільською, селищною чи міською радою. Договір укладається у відповідності з чинним законодавством про оренду нерухомого майна. Невід’ємною частиною цього договору є акт про експертну оцінку гідроспоруди. До договору оренди гідроспоруди додається детальний розрахунок орендної плати з чітким зазначенням, на який рахунок, бюджетний код та в якому розмірі буде перераховуватися орендна плата. Квитанція за оренду гідроспоруди надається сільською, селищною або міською радою. Цей договір є обов’язковим та невід’ємним документом для укладання договору оренди земельної ділянки з розташованим на ній водним об’єктом загальнодержавного значення та гідроспорудами (майном).

У разі відсутності документів на гідроспоруду у сільській, селищній чи міській раді водний об’єкт не передається в оренду, поки це питання не буде з’ясоване з регіональним відділенням Фонду Державного майна України по Сумській області.3. Районна державна адміністрація розглядає клопотання і, у разі відсутності підстав для відмови, у 3-денний строк видає єдине розпорядження на оренду водного об’єкта та на наступну розробку проекту відведення земельної ділянки.

До початку розробки проекту відведення земельної ділянки він погоджується із сільською, селищною чи міської радою, органом земельних ресурсів, природоохоронним органом, санітарно - епідеміологічною службою, органом містобудування й архітектури та охорони культурної спадщини.

Проект відведення земельної ділянки не розробляється, якщо водний об'єкт має межі, визначені в натурі (на місцевості), є кадастровий план та не змінюється цільове призначення ділянки.

4. Для розробки проекту укладається договір із фізичною або юридичною особою, яка має ліцензію на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону.

5. Проект відведення земельної ділянки підлягає державній експертизі, яка проводиться відповідно до законодавства.

6. Позитивний висновок державної експертизи проекту відведення є підставою для укладання договору оренди між районною державною адміністрацією та фізичною або юридичною особою.
3. Договір оренди

7. Договір оренди земельної ділянки з розташованим на ній водним об'єктом укладається в письмовій формі згідно з додатком до Порядку.

Невід'ємною частиною договору оренди є:

проект відведення земельної ділянки у випадках, передбачених законом;

план або схема земельної ділянки, яка передається в оренду;

кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень у її використанні та встановлених земельних сервітутів;

акт визначення та закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

акт приймання-передачі об'єкта оренди;

розрахунок орендної плати;

договір оренди гідроспоруди.

8. Використання орендованого водного об'єкта здійснюється з урахуванням загального та спеціального водокористування. Скид води, пропуск паводку та режим наповнення здійснюється згідно з порядком, що відображений у паспорті на водний об’єкт (режимі експлуатації водного об’єкта). Перед отриманням дозволу на спецводокористування цей документ обов’язково погоджується з Сумським обласним виробничим управлінням водного господарства і державним управлінням екології та природних ресурсів у Сумській області.

9. Фізична або юридична особа набуває права користування земельної ділянки з розташованим на ній водним об'єктом тільки після прийняття нормативно-правового акта районною державною адміністрацією, підписання сторонами договору оренди, погодженого Сумським обласним виробничим управлінням водного господарства і державним управлінням екології та природних ресурсів у Сумській області та одержання дозволу на спецводокористування.

10. У договорі оренди земельної ділянки з розташованим на ній водним об'єктом повинно бути зазначено:

найменування об'єкта оренди, його місцезнаходження, загальна площа земельної ділянки та площа водного дзеркала (гектарів), площа прибережної смуги (гектарів, у т.ч. по угіддях), об'єм води (тис. куб. метрів при нормальному підпірному рівні (НПР);

розмір орендної плати, порядок її зарахування;

умови використання об’єкта оренди і відповідальність за їх невиконання, у тому числі за нецільове використання водойм, самовільний скид води, порушення правил експлуатації водного об'єкта, ушкодження гідротехнічних споруд;

умови загального водокористування з максимальним урахуванням інтересів населення та водокористувачів (купання, плавання на човнах, водопій тварин, вигул птиці, любительське і спортивне рибальство тощо);

порядок догляду за належним технічним станом водного об'єкта, витрати на утримання й ремонт гідротехнічних споруд та додержання вимог природоохоронного законодавства в прибережних смугах;

щорічний режим експлуатації водного об'єкта (режим наповнення, скид води, пропуск паводка);

права та обов’язки сторін;

умови внесення змін та дострокового припинення договору;

умови реалізації виловленої в процесі спорожнення водойми природної риби;

умови відновлення біопродуктивності водойми шляхом зариблення її мальком у разі припинення дій договору;

термін, на який укладено договір.

До договору оренди можуть бути включені інші умови, які стосуються конкретного водного об'єкта і сприяють найбільш ефективному його використанню.

4. Орендна плата

11. Плата за оренду земельної ділянки з розташованим на ній водним об'єктом вноситься виключно в грошовій формі відповідно до діючого законодавства, Бюджетного кодексу України та Закону України “Про Державний бюджет”.

11.1. Плата за оренду земельної ділянки з розташованим на ній водним об'єктом складається з плати за оренду земель водного фонду, плати за оренду водних ресурсів та плати за гідроспоруди, яка відображена в договорі оренди гідроспоруди.

До плати за оренду земель водного фонду входить:

плата за оренду землі під водою;

плата за оренду прибережних смуг водного об’єкта.

Плата за оренду земель водного фонду та за оренду гідроспоруди сплачується до місцевого бюджету, а плата за оренду водних ресурсів – до державного.

11.2. Районна державна адміністрація повинна надати фізичній або юридичній особі детальний розрахунок орендної плати за зразками, що додаються до Договору із чіткою вказівкою, на які рахунки, бюджетні коди і в яких розмірах повинна перераховуватися орендна плата.

Сільська, селищна або міська ради надають фізичним або юридичним особам детальний розрахунок орендної плати за гідроспоруду з чіткою вказівкою, на які рахунки, бюджетні коди і в яких розмірах вона повинна перераховуватися.12. Термін дії договору оренди земельної ділянки з розташованим на ній водним об'єктом визначається за погодженням сторін відповідно до чинного законодавства із наступним його продовженням при належному виконанні умов договору та за бажанням сторін. Договір оренди гідроспоруди має такий самий термін дії, що і договір оренди земельної ділянки з розташованим на ній водним об'єктом.

13. Водні об’єкти можуть бути передані в оренду на конкурсній основі при наявності двох або більше клопотань на один водний об'єкт.

З метою залучення додаткової кількості учасників, проведення відкритості конкурсу відповідно районна державна адміністрація або міська, сільська, селищна рада зобов”язані офіційно опублікувати інформацію про передачу водного об”єкта в оренду на конкурсній основі за місяць до початку конкурсу.Проведення конкурсу здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
5. Прикінцеві положення

14. Оскарження дій, які не відповідають вимогам чинного законодавства, здійснюється у вищестоящих органах, а в разі негативного вирішення питання спір вирішується в судовому порядку.

15. Контроль за виконанням цього Порядку здійснюють Сумське обласне виробниче управління водного господарства, обласне головне управління земельних ресурсів, державне управління екології та природних ресурсів у Сумській області.

16. Цей Порядок вступає в силу з моменту його затвердження і діє до набрання чинності відповідних постанов Кабінету Міністрів України або інших нормативно-правових актів.