Рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 10. 06. 2009 №5/33-8 «Про розміри ставок єдиного податку для суб - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 10. 06. 2009 - страница №1/1Аналіз регуляторного впливу проекту рішення міської ради
«Про внесення змін до рішення міської ради від 10.06.2009 №5/33-8 «Про розміри ставок єдиного податку для суб’єктів підприємницької діяльності –фізичних осіб»
1.Проблема яку планується розв’язати:

Згідно з рішенням міської ради від 17.12.2008 №5/28-1 «Про антикризові заходи на 2009 рік», відповідно до Указу Президента України від 03 липня 1998 року № 727/98 „Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва”, з метою вдосконалення системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб, які обрали спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, постанови КМУ від 5.03.2009 №236 «Про роз’яснення особливостей застосування окремих норм Указу Президента України від 3 липня 1998 № 727 для фізичних осіб, які провадять підприємницьку діяльність за межами України, в умовах світової фінансово-економічної кризи», міською радою прийнято регуляторний акт, який розроблено з урахуванням кризових явищ в економіці в 2009 році і виходу із фінансово - економічної кризи в 2010 році. Цим регуляторним актом передбачено зменшення розміру ставок єдиного податку для СПД - фізичних осіб у 2009 році і затверджено нові ставки єдиного податку на 2010 рік.

З введенням в дію даного регуляторного акту з 2 півріччя 2009 року зменшена сума нарахувань і сума надходжень єдиного податку до місцевого бюджету, при цьому покрашено стан виконання обов’язків СПД – фізичних осіб зі сплати єдиного податку (сума надходжень єдиного податку за 3 кв. 2009 року більш ніж сума нарахувань, сума надходжень за відповідний період 2008 року навпаки менш ніж сума нарахувань). Кількість СПД – фізичних осіб – платників єдиного податку протягом дії регуляторного акту збільшена від 1178 осіб до 1190. Крім того, введення в дію регуляторного акту посприяло збереженню робочих місць у сфері малого бізнесу, вирішенню проблем зайнятості робітників які звільнені з промислової галузі, підтримці фінансового стану суб’єктів підприємницької діяльності. Всі ці показники свідчать про своєчасність впровадження даного регуляторного акту, ефективність його дії, а також про досягнення у 2009 році задекларованих цілей. Даний регуляторний акт передбачає ефективність впровадження до кінця 2009 року, але не враховує прогноз щодо продовження фінансово-економічної кризи у 2010 році.

Враховуючи тяжке фінансове становище, в якому знаходяться підприємці міста в умовах продовження фінансово - економічної кризи, необхідні термінові заходи для підтримки малого бізнесу.

На чисельні звернення з боку суб’єктів підприємницької діяльності щодо продовження терміну дії існуючих знижених ставок податку з 01.01.2010, враховуючи прогноз щодо продовження кризових явищ в економіці у 1 півріччі 2010 року, пропонується піти на зустріч підприємцям і створити сприятливі умови для підтримки і розвитку підприємницької ініціативи у тяжкі часи. Зменшення ставок у наступному 2010 році зменшить негативний вплив кризових явищ на малий бізнес, буде сприяти збереженню робочих місць, також з метою вирішення проблем зайнятості робітників які будуть звільнені із промислової галузі.

Регуляторний акт розроблено з метою недопущення зменшення кількості платників єдиного податку у 2010 році та скорегований з урахуванням прийнятих зауважень та пропозицій.

Міська рада свідомо іде на підтримку фінансового становища СПД, незважаючи на відповідні втрати, які понесе місцевий бюджет.

2.Цілями регулювання є: підтримка фінансового стану суб’єктів підприємницької діяльності шляхом продовження терміну дії існуючих ставок єдиного податку з 01.01.2010 до 01.07.2010.
3.Альтернативні заходи досягнення зазначених цілей:

3.1. Термін дії існуючих ставок збільшити з 01.01.2010 року. У цьому разі підприємницька діяльність в період продовження кризових явищ для значної кількості суб’єктів господарювання може стати обтяжливою; зменшиться кількість послуг населенню, що створить незручності для населення міста, зменшення кількості платників податку в умові економічної кризи. На перший погляд, дана альтернатива найбільш вигідна державі через те, що надходження до бюджетів (місцевий бюджет, Пенсійний фонд, фонд соцстрахування) повинні збільшитися, але фактично за рахунок ймовірного зменшення кількості платників податку надходження до бюджетів також мають зменшатися. Це ні в якому разі не сприятиме вирішенню проблеми, в умовах складної економічної ситуації, а сприяє неефективному регулюванню відносин, що виникають у процесі справляння єдиного податку.

3.2. Термін дії зменшених ставок можливо запровадити з 01.01.2010 року до 01.01.2011. У цьому випадку у разі виходу із фінансово-економічної кризи і покращенню фінансового стану суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб у 2 півріччі 2009 року кошти бюджетів від справляння єдиного податку необґрунтовано ймовірно будуть недоотримані. Тому ця альтернатива вигідна СПД, але невигідна державі. Для населення міста цей варіант державного регулювання також не є вигідним, так як не сприяє покращенню якості життя.

Тому запропонований варіант державного регулювання є найбільш збалансованим для держави, СПД – фізичних осіб та населення.

Рішення підготовлено з метою реалізації повноважень міської ради як представника територіальної громади міста, повноваження якого чітко визначені в Указі Президента України від 03.07.1998 року № 727/98 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва», в редакції Указу Президента України від 28.06.1999 року № 746/99.

Єдиний податок є одним із основних видів надходження до місцевого бюджету і в умовах продовження кризових явищ в економіці пропонується продовжити термін дії існуючих зниження ставок з 01.01.2010 до 01.07.2010, задля того, щоб не зменшувалася кількість платників даного податку та зменшити податкове навантаження в умовах фінансової кризи.

Зазначені питання вирішуються виключно на сесіях міської ради.

4.Механізм розв’язання проблеми та заходів, що пропонується для вирішення проблеми:

- оприлюднення на офіційному сайті у мережі Інтернет.

- отримання пропозицій від СПД – фізичних осіб щодо розміру ставок оподаткування;

- підготовка відповідного проекту рішення та розгляд його на сесії міської ради;

- інформувати суб’єктів підприємницької діяльності про вимоги прийнятого регуляторного акту.

Ефективність способів досягнення цілей забезпечить утримання кількості платників даного податку у 1 півріччі 2010 році, підтримку СПД у скрутні часи та забезпечить надходження до місцевого бюджету; фізичним особам, які провадять підприємницьку діяльність за межами України і сплачують єдиний податок, надасть можливість гарантовано отримувати пенсійні виплати за рахунок зарахування періоду роботи за кордоном до страхового стажу.5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту:

Досягнення цілей, поставлених перед регулюючим впливом запропонованого проекту, пов’язане з його прийняттям. Даний регуляторний акт спонукає суб’єктів господарювання виконувати встановлений порядок сплати єдиного податку на території м.Дружківка по зниженим ставкам у 2010 році протягом першого півріччя, підтримка СПД – платникам єдиного податку.

Дія акту поширюється на СПД – фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи.

На досягнення цілей у разі прийняття цього акту можуть вплинути такі негативні фактори:  • зміни у діючому законодавстві;

  • неплатежі суб’єктів господарської діяльності;

  • зменшення кількості платників податку;

Позитивні фактори:

  • забезпечення стабільного і прогнозованого надходження до місцевого бюджету;

  • направленість коштів на розвиток інфраструктури міста (освіта, охорона здоров’я, благоустрій міста, тощо), так як 43% від сплати податку зараховуються до місцевого бюджету;

  • пенсійне забезпечення підприємців ( 42% від суми єдиного податку зараховуються до Пенсійного фонду України);

  • виплати коштів підприємцям з фонду соціального страхування (15% від суми єдиного податку до фонду соціального страхування);

  • вигода для СПД – фізичних осіб у тім, що у першому півріччі 2010 року будуть діяти знижені ставки податку.

- фізичні особи, які провадять підприємницьку діяльність за межами України і сплачують єдиний податок, можуть здійснювати доплату до розмірів рекомендованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, гарантовано отримувати пенсійні виплати, зарахування періоду роботи за кордоном до страхового стажу.

6. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акту.


Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування, держава

Прогнозні та очікувані надходження єдиного податку до місцевого бюджету

Надходження до Пенсійного фонду та фонду соціального страхування. Приведення до норм постанови КМУ від 05.03.2009 №236Процедура розробки регуляторного акту(витрати робочого часу спеціалістів пов’язаних з підготовкою регуляторного акту), витрати пов’язані з розробкою та оприлюдненням регуляторного акту.

Зменшення надходжень до місцевого бюджету і фондів пов’язаних з продовженням дії знижених ставок.Суб’єкти підприємницької діяльності

Зменшення виникнення суперечностей з податковою інспекцією

Уникнення подвійного тлумачення при переході на спрощену систему оподаткування, вибору ставки залежно від виду діяльності.

Продовження дії знижених ставки єдиного податку у першому півріччі 2010 року.

Зменшення податкового навантаження.
Перехід на нові ставки єдиного податку у другому півріччі 2010 року з 01.07.2010.

Сплата збільшеної ставки податку, фізичними особами, які проводять підприємницьку діяльність за межами України у 2010 році з 01.07.2010Населення

Можливість прогнозування поповнення місцевого бюджету на потреби громади.

Можливість подолання безробіття, можливість звільнених з підприємств робітників відкрити свій бізнес зі зменшеним податковим тиском у складні часи для економіки країни.Недоотримання коштів на потреби громади, які пов’язані з продовженням терміну дії знижених ставок.
7.Термін дії регуляторного акту.

Строк дії запропонованого регуляторного акту з 01.01.2010 до 01.07.2010, з можливістю продовження строку дії, внесення в нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства або на підставі аналізу звіту про відстеження регуляторного акту.8. Показники результативності регуляторного акту.Показники

Факт

2008 рокуЗаплановано на

2009 рік2010 рік

2011

рік


2012

та подальші рокиНадходження єдиного податку на підприємницьку діяльність з фізичних осіб всього (місцевий бюджет, Пенсійний фонд, соцстрах) у т.ч.

3103,8


2868,4


3155,2


3200


3450


надходження до місцевого бюджету (43%) від дії регуляторного акту (тис.грн.)

1334,6

1233,4

1356,7

1376

1483,5


Кількість платників, на яких поширюється дія регуляторного акту

1294

1190

1309

1350

1420


Розмір коштів і час, що витрачають СПД, пов’язаними з виконанням вимог акту

Зменшені витрати на сплату податку у першому півріччі 2010 року.

Зменшення податкового навантаження у першому півріччі 2010 року.

Час, що витрачають СПД на сплату єдиного податку не залежить від його розміру.


Рівень поінформованості СПД про основні положення акту.

100%

100%

100%

100%

100%

8.1. зменшення надходжень до місцевого бюджету у першому півріччі 2010 року пояснюється продовженням терміну дії зменшених ставок єдиного податку на період складної економічної ситуації, але зберігає кількість платників податку.

8.2. продовження терміну дії зменшених ставок у першому півріччі 2010 року, надасть можливість населенню, яке залишиться без роботи, розпочати власний бізнес зі зменшеним податковим тиском та з певною фінансовою впевненістю.

8.3. можливість забезпечити себе пенсійними виплатами і зарахуванням періоду роботи за кордоном до страхового стажу у повному обсязі.
9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту.

Базове відстеження результативності даного рішення буде проведено у другому кварталі 2010 року за результатами статистичних даних щодо справляння єдиного податку за 1 квартал 2010.

У зв’язку з закінченням строку дії даного регуляторного акту 30.06.2010, повторне відстеження результативності проводити лише у разі необхідності. За результатами відстеження можливо внесення змін до даного регуляторного акту щодо продовження терміну дії існуючих ставок єдиного податку.

При проведенні відстеження результативності регуляторного акту використовувати дані фінансового управління та державної податкової інспекції м. Дружківка, щодо надходження єдиного податку, фінансових санкцій та динаміки кількості платників.Начальник міськфінуправління М.В.Бондар

izumzum.ru