Рішення чотирнадцятої сесії районної ради п’ятого скликання від 12 червня 2008 року №11 - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Рішення ХХІV сесії VІ скликання від 20 червня 2012 року №314 Про... 1 49.89kb.
Рішення двадцять другої сесії районної ради п’ятого скликання від... 1 38.13kb.
Розпорядження голови обласної ради від 20 червня 2006 року №61-о... 1 11.19kb.
Рішення від 25 березня 2011 року №46 смт Новгородка Про протест прокурора... 1 12.59kb.
Рішення п’ятнадцятої сесії п’ятого скликання від 11 червня 2008 року... 1 42.96kb.
Інформація про хід виконання рішення 3 сесії районної ради шостого... 1 55.91kb.
Рішення десятої сесії від 22 лютого 2012 року №14 м. Красилів Звіт... 1 91.1kb.
Рішення №1143 від «04» квітня 2013 року 37 сесія міської ради 6 скликання... 1 14.08kb.
Рішення 29 сесії міської ради V скликання від 26. 06. 2008 року №611 6 455.13kb.
Рішення XLI сесія VІ скликання від 01 лютого 2013 року №871 1 69.55kb.
Рішення сесії міської ради 1 89.07kb.
Кабінет міністрів україни постанова від 11 липня 2012 р. №661 1 24.33kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Рішення чотирнадцятої сесії районної ради п’ятого скликання від 12 червня 2008 року - страница №1/1


УКРАЇНА

КРАСИЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІРІШЕННЯ

чотирнадцятої сесії районної ради п’ятого скликання


від 12 червня 2008 року № 11

м. Красилів


Про галузеву програму розвитку молочного скотарства

в особистих селянських господарствах Красилівського

району до 2015 року

Керуючись пунктом 16 частини1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада


ВИРІШИЛА:
1. Затвердити галузеву програму розвитку молочного скотарства в особистих селянських господарствах Красилівського району до 2015 року (додається).

2. Фінансовому управлінні райдержадміністрації при формуванні та внесення змін до районного бюджету щорічно при наявності можливостей передбачати кошти для фінансування видатків на реалізацію даної Програми.

3. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації щорічно інформувати районну раду про хід виконання даної програми.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради Якушеву Л. С. та постійну комісію районної ради з питань агропромислового комплексу, землекористування, екології та соціального розвитку села (Голова комісії – Корчинський А. О.).


Голова ради П. Арсенюк
ГАЛУЗЕВА ПРОГРАМА

РОЗВИТКУ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА

в особистих селянських господарствах

Красилівського району до 2015 року


Молочне скотарство – одна з провідних галузей тваринництва, призначення якої – забезпечення виробництва молочних продуктів в обсягах, які відповідають нормам державної продовольчої безпеки та розширення експортного потенціалу вітчизняної економіки.

В останні роки внаслідок об’єктивних і суб’єктивних причин молочне скотарство в господарствах суспільного сектора зазнало істотних негативних змін, що зумовило негативну реакцію в забезпеченні населення різноманітними молокопродуктами, завантаженні сировиною молокопереробних підприємств, формуванні м’ясного потенціалу, зменшенні надходження коштів від реалізації продукції, збільшенні безробіття сільських мешканців.

Досягнутий рівень виробництва молока не забезпечує потреб населення в продукції згідно науково обґрунтованих норм. Споживання молока і молокопродуктів на душу населення становить, у середньому, на рівні 280 кг в рік, при рекомендованій нормі здорового харчування 380 кг.

Основні обсяги виробництва молока зосереджені в особистих селянських господарствах, з яких 86% утримують 1-2 корови. Це, практично, унеможливлює технологічне забезпечення якості молока (молоко приймається переробними підприємствами лише 11 ґатунком). У загальних заготівлях переробних підприємств молоко з особистих селянських господарств займає близько 78%, тоді як в сільськогосподарських – лише 22%. Через низьку якість молока, молочна продукція є не конкурентноспроможною.

Існуючі умови складного економічного становища молочної галузі, диктують необхідність здійснення невідкладних комплексних заходів, спрямованих на докорінне поліпшення ситуації.

Саме на це і спрямована дана галузева Програма.


Мета та основні завдання Програми

Метою даної програми є подолання кризових явищ в молочному скотарстві, припинення скорочення поголів’я корів, яке досягло критичної межі та початок поступового їх нарощування, збільшення виробництва молока до обсягів, що забезпечують продовольчу безпеку району, споживання молока і молочних продуктів на рівні фізіологічної норми.

Основне завдання програми – створення сприятливих умов для розвитку приватного сектора в галузі молочного скотарства шляхом фінансової підтримки за рахунок коштів обласного та районного бюджетів, залучення коштів інвесторів, що працюють в аграрному секторі району.

Розвиток молочного скотарства в особистих селянських господарствах

На етапі завершення переговорного процесу, щодо вступу України до СОТ та ЄС, аналіз переваг і ризиків для населення в питаннях розвитку молочного скотарства набуває надзвичайної актуальності.

Чисельність поголів’я ВРХ в господарствах населення станом на 1 січня 2008 року становить 12562 тис. гол., або 55 відсотків від загальної кількості поголів’я в усіх категоріях господарств району, в тому числі корів 9113гол., або 76 відсотків.

Вироблено молока індивідуальними власниками корів 36,4 тис. тонн, або 95% до 2006 року, 84% молока від населення приймається II ґатунком.

Станом на 01.01.2008 року в районі діє 106 молокопунктів по прийомці молока, з них 35 мають холодильні установки, що становить 33% від загальної кількості, 74 обладнані молочними лабораторіями по прийомці молока, або 70% від загальної кількості.

З метою стабілізації та розвитку молочного скотарства в особистих селянських господарствах, становлення його, як конкурентоспроможної галузі, передбачається:

концентрація виробництва продукції тваринництва в особистих селянських господарствах шляхом створення кооперативних об’єднань;

розвиток на кооперативних засадах комбікормової промисловості та створення культурних пасовищ;

створення каталогу худоби та завершення її ідентифікації;

створення ринку кормів для худоби населення.

Передбачається також розробити, впровадити і забезпечити популяризацію пілотних проектів виробництва молока в господарстві з поголів’ям корів 3 і більше голів, з механізацією технологічних процесів і продуктивністю від 5 тис. кг молока на корову в рік.

Для виконання цих завдань передбачається щорічна підтримка з районного бюджету приватних підприємців і дрібних фермерів по виробництву молока в сумі 50,0 тис. гривень.


Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми створить сприятливі умови для зайнятості працездатного населення та розвитку молочного скотарства на селі. Це дозволить збільшити обсяг виробництва та споживання молока і молокопродуктів до фізіологічної потреби 380 кг на рік з розрахунку на одну людину.Зростання обсягів виробництва молока повинно забезпечуватись шляхом підвищення продуктивності та поступового збільшення поголів’я корів у населення.