Рішення №89 " 26 " липня 2012р. (24 сесія 6 скликання) - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Рішення №801 02 серпня 2012р. 26 сесія ради 6 скликання Про передачу... 1 28.64kb.
Xlviіі сесія VІ скликання від 26 липня 2013 року №1013 Про рішення... 1 90.25kb.
Рішення 16 грудня 2011року 7 сесія 6 скликання Про часткові зміни... 1 11.18kb.
Україна чернівецька міська рада 43 сесія V скликання рішення 27. 1 13.06kb.
Рішення №4 "27" квітня 2012р. (21 сесія 6 скликання) Про дозвіл на... 1 27.6kb.
Рішення №1143 від «04» квітня 2013 року 37 сесія міської ради 6 скликання... 1 14.08kb.
Рішення №713 31 травня 2012 р. 23 сесія 1 48.4kb.
Рішення №244 11 грудня 2012 року 17 сесія 6 скликання 1 194.12kb.
Рішення №56 17. 02. 2011 р. 4 сесія 6 скликання 1 55.52kb.
Рішення 7 червня 2013 року 1 20.62kb.
Розпорядження «04» лютого 2013р м. Ірпінь №27 Про скликання сорок... 1 26.11kb.
Переваги і недоліки різних форм правління в контексті парламентської... 1 194.45kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Рішення №89 " 26 " липня 2012р. (24 сесія 6 скликання) - страница №1/1

к
опія


МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКА МІСЬКА РАДА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


РІШЕННЯ
№ 89 " 26 " липня 2012р.
(24 сесія 6 скликання)

Про затвердження бюджетної Програми

«Забезпечення функціонування теплових

мереж на 2012-2014 роки»

_____________________________________________________

Керуючись статтею 20 Бюджетного кодексу України, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2002 року № 538-р «Про схвалення Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі», на виконання наказу Міністерства фінансів України від 2 серпня 2010 року № 805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та листа Міністерства фінансів України від 1 березня 2012 року № 31-05030-12-8/5208 «Щодо реалізації ІІ етапу експерименту із запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні», міська рада


В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити бюджетну Програму «Забезпечення функціонування теплових мереж на 2012-2014 роки» згідно додатку.
2. Координацію роботи щодо реалізації програми покласти на начальника управління ЖКГ та будівництва Ребенка В.В., контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Шаповала О.М. та постійну депутатську комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, приватизації та регуляторної політики (Шкіль А.П.).

Секретар міської ради Г.А. Тарасенко


Завізував:
Заступник міського голови

з правових питань А.С.Маглиш


Вик: Ребенок В.В.


Додаток

до рішення 24 сесії 6 скликання

№89 від «26» липня 2012 р.

Бюджетна програма

«Забезпечення функціонування теплових мереж

на 2012 -2014 роки»

1. Загальні положення


Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконкому Орджонікідзевської міської ради реалізує повноваження виконавчого органу у галузі житлово-комунального господарства, координує діяльність комунальних підприємств та їх ефективного функціонування у місті, виконує функції замовника на будівництво, реконструкцію і ремонт житла, інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності.

Реалізація заходів, передбачених Програмою здійснюється відповідно до Конституції України, ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», ЗУ «Про житлово-комунальні послуги», Бюджетного кодексу України, Наказу МФУ №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», наказу МФУ №96 «Про затвердження типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» та інших нормативно-правових актів.


2. Мета програми
Покращення технічно-експлуатаційних характеристик місцевих теплових мереж.
3. Головний розпорядник та відповідальні працівники
Головним розпорядником та відповідальним виконавцем є Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконкому Орджонікідзевської міської ради.

4. Завдання програми
 • надання фінансової підтримки ОМКП «Орджонікідзетеплоенерго»;

 • виготовлення проектної документації та експертизи по капітальному ремонту ЦПК;

 • капітальний ремонт теплових мереж, у т.ч. проектно-кошторисної документації, експертиза, технагляд;

 • капітальний ремонт ЦПК;

 • придбання матеріалів та обладнання для капітального ремонту ЦПК;

 • придбання матеріалів для капітального ремонту теплових мереж;

5. Строки та етапи виконання програми


Програма діє у 2012-2014 роках.
6. Напрями використання бюджетних коштів


 • надання фінансової підтримки ОМКП «Орджонікідзетеплоенерго»;

 • виготовлення проектної документації та експертизи по капітальному ремонту ЦПК;

 • капітальний ремонт теплових мереж, у т.ч. проектно-кошторисної документації, експертиза, технагляд;

 • капітальний ремонт ЦПК;

 • придбання матеріалів та обладнання для капітального ремонту ЦПК;

 • придбання матеріалів для капітального ремонту теплових мереж.

7. Ресурсне забезпечення програми


Фінансування на виконання зазначеної програми здійснюється за рахунок коштів з загального та спеціального фондів бюджету міста.

Обсяг асигнувань складає: • на 2012 рік - 3499,84 тис. грн.;

 • на 2013 рік – 1920,00 тис. грн.;

 • на 2014 рік – 1840,00 тис. грн.

Протягом року обсяг фінансування програми за рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету міста може змінюватись відповідно до рішення міської ради про внесення змін до бюджету міста на відповідний рік.
8.Організація управління та контролю за ходом

виконання програми


Управління житлово-комунального господарства та будівництва здійснює виконання бюджетної програми та готує звіт по її виконанню.
9.Очікувані кінцеві результати виконання програми
Забезпечення 100% цільового використання коштів міського бюджету.

Забезпечення 100 відсоткового виконання робіт з капітального ремонту ЦПК та теплових мереж для стабільної роботи системи теплозабезпечення міста Орджонікідзе, а саме постачання теплової енергії, створення умов для надійного і безпечного теплопостачання, які стимулюють енергозбереження, підвищення ефективності використання енергоносіїв та інших ресурсів, радикального зниження енергоємності виробництва, тощо.

Забезпечення 100 відсоткового погашення кредиторської заборгованості.

Секретар міської ради Г.А. Тарасенко


Вик.Ребенок,4-30-01.


izumzum.ru