Рішення №801 02 серпня 2012р. 26 сесія ради 6 скликання Про передачу видатків бюджету м. Хмільника - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Рішення сесії міської ради 1 28.87kb.
Рішення 16 грудня 2011року 7 сесія 6 скликання Про часткові зміни... 1 11.18kb.
Рішення міської ради «Про внесення змін до бюджету м. Первомайська... 1 78.19kb.
Рішення №1143 від «04» квітня 2013 року 37 сесія міської ради 6 скликання... 1 14.08kb.
Рішення №713 31 травня 2012 р. 23 сесія 1 48.4kb.
Рішення ХVІ сесія VІ скликання від 14 жовтня 2011 року №358 Про внесення... 1 16.1kb.
Рішення №705 " 31 " травня 2012 року 23 сесія міської ради 6 скликання... 1 86.21kb.
Рішення №469 «20» січня 2009 р. 44 сесія міської ради 5 скликання 11 1311.64kb.
Рішення від 25. 12. 2009р. №2659 42 сесія 5 скликання Про затвердження... 1 211.31kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 21. 10. 1 25.58kb.
Розпорядження «04» лютого 2013р м. Ірпінь №27 Про скликання сорок... 1 26.11kb.
Програма для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено 2 436.04kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Рішення №801 02 серпня 2012р. 26 сесія ради 6 скликання Про передачу видатків бюджету - страница №1/1УКРАЇНА

Хмільницька міська рада

Вінницької області

РІШЕННЯ №801

_02_серпня___ 2012р. 26 сесія

ради 6 скликанняПро передачу видатків бюджету м. Хмільника

2013 року у вигляді міжбюджетного трансферту

Хмільницькій районній раді на здійснення

видатків, що враховуються при визначенні обсягу

міжбюджетних трансфертів, в частині фінансування

медичного обслуговування населення міста

установами та закладами, що належать до спільної

власності територіальних громад

Хмільницького району.

У зв’язку з тим, що медичне обслуговування жителів міста Хмільника здійснюється закладами охорони здоров’я, які є спільною власністю територіальних громад Хмільницького району, управління якими здійснює Хмільницька районна рада, враховуючи ст. 93 Бюджетного кодексу України, керуючись ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада


В И Р І Ш И Л А:
1. Передати видатки бюджету міста Хмільника 2013 року на здійснення видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, по медичному обслуговуванню населення міста в обсязі 100 відсотків, розрахованих Міністерством фінансів України для м. Хмільника, Хмільницькій районній раді.
2. Затвердити трансфертну угоду на 2013 рік ( додається ).
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, економічного розвитку та підприємництва (голова Коломієць К.В.).

Міський голова В.П.Грушко

.


ТРАНСФЕРТНА УГОДА


м. Хмільник від 02.08.2012р.

Хмільницька міська рада в особі міського голови Грушка Василя Пилиповича, що діє на підставі ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, та Хмільницька районна рада в особі голови районної ради Чмелюка Василя Арсентійовича, що діє на підставі ст. 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись ст. 93 Бюджетного кодексу України уклали дану угоду про наступне:


  1. Хмільницька міська рада передає Хмільницькій районній раді право на здійснення видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, по охоронні здоров”я з відповідними коштами у розмірі 100 відсотків від загальної суми, обрахованої формульними розрахунками для населення міста, у вигляді міжбюджетного трансферту.

  2. Хмільницька районна рада забезпечує фінансування видатків на медичне обслуговування населення міста Хмільника в межах, передбачених нормативами бюджетної забезпеченості на одного жителя міста у 2013 році, що використовуються для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів.

  3. Угода набирає чинності з моменту її підписання і діє з 01.01.2013 по 31.12.2013 року.

  4. Угода може бути розірвана в односторонньому порядку у випадку неналежного виконання умов однієї із сторік. Про намір розірвання угоди сторона-ініціатор повідомляє іншу за два місяці, вказуючи причини розірвання.

  5. Будь-які зміни та доповнення до цієї угоди є дійсними за умови, якщо вони здійсненні у письмовій формі і підписані уповноваженими на те представниками сторін.

  6. Угода підлягає затвердженню відповідними радами.

  7. Юридичні адреси сторін:

Хмільницька міська рада Хмільницька районна рада

Р. 31425000700010 в ГУДКУ Р. 31424000700624 в ГУДКУ

в Вінницькій області в Вінницькій області

Код ЄДРПОУ 03296403 Код ЄДРПОУ 02311649

МФО 802015 МФО 802015


22000 м. Хмільник 22000 м. Хмільник

Вінницька область Вінницька область

Вул.Столярчука,10 Вул.Столярчука,1

Міський голова Голова районної ради

В.П.Грушко В.А.Чмелюк
izumzum.ru