Рішення №705 " 31 " травня 2012 року 23 сесія міської ради 6 скликання Про затвердження Положення - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Рішення №1143 від «04» квітня 2013 року 37 сесія міської ради 6 скликання... 1 14.08kb.
Рішення №713 31 травня 2012 р. 23 сесія 1 48.4kb.
Рішення XLI сесія VІ скликання від 01 лютого 2013 року №871 1 69.55kb.
Рішення 11. 12. 2012 №791/24 м. Чернівці Про затвердження Плану діяльності... 1 24.31kb.
Рішення 7 червня 2013 року 1 20.62kb.
Рішення " 27" липня 2012 року №1605 Про внесення доповнень в додаток... 1 17.41kb.
Рішення №71 «16»травня 2012 року 11 позачергова сесія 6 скликання... 3 686.94kb.
Рішення № " 25" жовтня 2012 року 31 сесія міської ради м. Хмільник. 1 30.03kb.
Рішення від 30 травня 2013р. №5-40/2013 Про внесення змін до рішення... 1 22.08kb.
Рішення 2012 року сесія 6 скликання Про затвердження плану діяльності 1 35.79kb.
Рішення вісімнадцята сесія шостого скликання від № Про внесення змін... 1 14.39kb.
Славутицька міська рада київської області 1 12.83kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Рішення №705 " 31 " травня 2012 року 23 сесія міської ради 6 скликання Про затвердження - страница №1/1
УКРАЇНА

Х М І Л Ь Н И Ц Ь К А М І С Ь К А Р А Д А

ВІ Н Н И Ц Ь К О Ї О Б Л А С Т І

РІШЕННЯ № 705

31 ” травня 2012 року 23 сесія міської ради6 скликання

Про затвердження Положення

про проведення земляних робіт в місті Хмільнику

Розглянувши проект «Положення про проведення земляних робіт в місті Хмільнику», з метою встановлення єдиного порядку проведення земляних робіт, відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою території міста Хмільника, керуючись ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада


В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Положення про проведення земляних робіт в місті Хмільнику згідно з додатком (додається).


2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комплексного розвитку міста, регулювання комунальної власності і земельних відносин (голова комісії Л.І.Подольський) та постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, економічного розвитку та підприємництва (голова комісія К. Коломієць).Перший заступник міського голови,

секретар міської ради П.О. Дреженков

Додаток


до рішення 23 сесії 6 скликання

№ 705 від 31 травня 2012 рокуПоложення
про проведення земляних робіт в місті Хмільнику

1. Дане положення про проведення земляних робіт в місті Хмільнику (далі Положення) розроблено на підставі Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою території міста Хмільника та з метою недопущення самовільного проведення земляних робіт, запобігання виведенню з ладу підземних комунікацій та порушенню елементів міського благоустрою та послідуючого його обов’язкового відновлення і є обов’язковим для застосування всіма суб’єктами господарювання, незалежно від форм власності та фізичними особами. Положення не розповсюджується на роботи, пов’язані з підготовчими будівельними роботами, що проводяться на підставі декларації про початок проведення будівельних робіт.

2. Це Положення встановлює порядок та умови надання погодження на проведення земляних робіт та видачі цього погодження на виконання земляних робіт.

3. Для отримання погодження на проведення земляних робіт заявник звертається до управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради. Відділом житлово-комунального господарства управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради видається ситуаційний план розміщення об’єкта (схематичний план будівництва з визначенням місця виконання робіт або траси прокладання чи ремонту комунікацій з прив’язкою відносно прилеглих вулиць).

4. На ситуаційний план розміщення об’єкта заявником в обов’язковому порядку наносяться погодження (підпис, печатка) з технічними службами міста, і першою наноситься погодження тієї служби, на балансі якої знаходиться відповідна комунікаційна мережа. Після нанесення траси комунікації (розкопки) проводиться погодження з іншими службами, зазначеними на ситуаційному плані,


5. З метою забезпечення належного утримання об’єктів благоустрою зацікавлена особа в проведені земляних робіт укладає договір на відновлення порушеного об’єкту благоустрою, на якому планується проведення земляних робіт. В разі коли порушене покриття є незначне і проводиться лише на зеленій зоні або частині ґрунтової дороги чи тротуару за п огодженням з балансоутримувачем та управлінням ЖКГ та КВ, відновлення покриття покладається на заявника з установленням відповідного терміну про що обов’язково зазначається в погодженні.
6. Для того щоб отримати погодження на проведення земляних робіт заявник подає до управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради заяву, ситуаційний план та договір на відновлення об’єкта благоустрою.
7. На підставі поданих документів управління ЖКГ та КВ міської ради протягом 2 робочих днів видає заявникові погодження на проведення земляних робіт. Реєстрацію виданих погоджень здійснює управління ЖКГ та КВ міської ради. При аварійно-відновлювальних роботах, підприємство, яке їх виконує повідомляє управління ЖКГ та КВ міської ради про що робиться відмітка у відповідному журналі.
8. У разі не проведення земляних робіт протягом терміну зазначеного в погоджені заявник звертається до управління ЖКГ та КВ міської ради з приводу перереєстрації раніше отриманого погодження. Виконання робіт без одержання погодження або його своєчасної перереєстрації вважається самовільним і тягне за собою відповідальність згідно чинного законодавства.
9. Погодження повинно зберігатися в особи, відповідальної за виконання робіт і пред’являтися на вимогу осіб, яким надано право контролю за проведенням земляних робіт та утриманням елементів благоустрою.

10. В разі проведення аварійних робіт, погодження необхідно оформити протягом доби з початку їх проведення, при цьому, якщо в зоні робіт є підземні комунікації, роботи проводити в присутності представників зацікавлених підприємств. Підприємства, що виконують аварійні роботи повідомляють про це управління ЖКГ та КВ міської ради та організацію, за якою закріплено територію.

11. У випадку необхідності проведення аварійних робіт у вихідні та святкові дні, вони проводяться без погодження після попереднього повідомлення чергового виконкому міської ради та відповідних комунальних служб міста . У перший робочий день після вихідного в управлінні ЖКГ та КВ міської ради підприємство, яке виконує роботи, потрібно в обов’язковому порядку отримати погодження на проведення земляних робіт та відновити пошкоджене покриття дороги (зеленої зони) в зазначені терміни.

12. У випадку, коли земляні роботи викликають зміну маршрутів руху або графіку руху громадського транспорту, юридична або фізична особа, що їх виконує, зобов’язана повідомити про це населення через засоби масової інформації, провести узгодження з органами ДАІ та попередити про це суб’єктів господарювання, які надають послуги з пасажирських перевезень не пізніше ніж за 2 доби, а в разі проведення аварійно-відновлювальних робіт негайно.

13. При виявленні будь-яких підземних комунікацій, не вказаних на плані, роботи необхідно негайно припинити і з залученням представників зацікавлених організацій вирішити питання про можливість подальшого проведення земляних робіт.

14. При проведенні земляних робіт навколо місця роботи необхідно встановлювати огорожу з попереджувальними написами. В нічний час огорожа повинна освітлюватися або має бути виконана з світло відбивних елементів. Для переходу через канави необхідно обладнувати містки шириною не менше 0,8 м при односторонньому русі та 1,0 м при двосторонньому русі людей.

15. Після закінчення робіт і поновлення зруйнованих елементів благоустрою, виконавець робіт зобов’язаний запросити представників балансоутримувачів таких елементів благоустрою та інших зацікавлених організацій для огляду і прийняття робіт по відновленню елементів пошкодженого покриття.

16. Контроль за станом асфальтобетонного покриття (відмостки, тротуари, під’їзні шляхи) здійснюють підприємства, на утриманні яких знаходяться об’єкти благоустрою.


17. Датою закінчення земляних робіт за погодженням являється остаточна дата виконання робіт та передачі благоустроєного місця організації, за якою закріплена дана територія.


18. Не дозволяється проведення земляних роботи протягом трьох років після будівництва та капітального ремонту шляхів та тротуарів, крім аварійно-відновлювальних робіт.

19. Підрядні організації несуть відповідальність за якість робіт по відновленню об’єктів благоустрою протягом року і в разі необхідності протягом 10 днів вживають заходів для ліквідації наслідків неякісного відновлення.


20. Відповідальні особи за порушення норм цього Положення притягуються, до адміністративного стягнення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення та «Правил благоустрою території міста Хмільника» у випадку:


- виконання земляних робіт без погодження;
- перекриття проїжджої частини вулиць без погодження з ДАІ та не попередження автоперевізників;
- недотримання термінів перекриття вулиць;
- недотримання термінів виконання робіт та благоустрою, визначених в погодженні;
- недотримання належного санітарного стану в місті виконання робіт;
- порушення умов безпеки руху пішоходів та автотранспорту;
- недотримання технології робіт згідно Державних будівельних норм.

21. Контроль за термінами та якістю виконання відновлювальних робіт здійснює управління ЖКГ та КВ міської ради та балансоутримувач об’єктів благоустрою. На ділянках прибудинкових територій – власники будинків та балансоутримувачі.

22. В разі виявлення порушення порядку проведення земляних робіт управлінням ЖКГ та КВ міської ради або балансоутримувачем об’єкта благоустрою складається протокол про адміністративне правопорушення відповідно до ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. В подальшому протокол подається на розгляд адміністративної комісії, утвореної при виконавчому комітеті Хмільницької міської ради. В разі, якщо на адміністративній комісії питання щодо відновлення порушеного елемента благоустрою не вирішується, то балансоутримувач об’єкта благоустрою готує позовну заяву до суду.
23. При підключенні до діючих мереж водопостачання та водовідведення, газових мереж та інших замовники, до отримання погодження на проведення земляних робіт, сплачують до міського бюджету пайовий внесок на договірній основі в сумі 5% від встановленої мінімальної заробітної плати, для утримання об’єктів благоустрою м. Хмільника.


Перший заступник міського голови,

секретар міської ради П.О.Дреженков


Додаток №1


Погодження

на виконання земляних робіт
від «_______» __________ 20____р.
За цим погодженням дозволяється ___________________________________________

____________________________________________________________________________________ провести земляні роботи для ___________________________________________________________

до міської мережі ______________________________________________по вулиці (провулку) згідно погодженої схеми.

(проведення інших робіт, вказати)____________________________________________________


Підстава: схема погодження земляних робіт, договір на відновлення покриття, аварійно відновлювальні роботи тощо __________________________________________________________  1. Зобов’язати заявника:

2.1. в місці проведення робіт встановити попереджувальні знаки та при необхідності

тимчасові переходи в місцях руху населення;

2.2. терміново після проведення робіт, відновити пошкоджене покриття самостійно або за договором.


Роботи проводити:
З «______» ___________ 20____ р по «____» _________ 20______ р. в ________________ час згідно вимог Положення про проведення земляних робіт, Правил благоустрою території міста Хмільника.

Відповідальність за дотримання вимог вищевказаних Правил несе замовник (виконавець робіт)Погодження видав:

Начальник управління ЖКГ та КВ

Начальник відділу ЖКГ управління ЖКГ та КВ __________________ __________________

М.п. підпис П.І.Б.
Погодження отримав: ________________________ _______________

підпис П.І.Б.
Примітка: погодження на проведення земляних робіт, без схеми погодження на проведення земляних робіт з зацікавленими службами не дійсний.
Додаток №2
до Положення
про проведення земляних робіт в місті Хмільнику


Начальнику управління

ЖКГ та КВ міської ради

________________________________

________________________________


(Найменування юридичної особи або прізвище, ім’я по-

_________________________________________________


батькові, фізичної особи адреса проживання)
________________________________________
(місце проживання, контакт з відповідальною особою)

_____ ______________________________________________________


З а я в а

Прошу надати погодження на виконання земляних робіт


по _____________________________________________________________________________
(характер робіт)
На земельній ділянці за адресою ______________________ _____________________________ _______________________________________________________________________________
(назва вулиці, № будинку)

в період ____________________________________________________________________р. Відповідальний за виконання робіт ____________________________________________________

(П.І.Б відповідального виконавця, посада)______________________________________________
( юридична адреса відповідального виконавця, телефон) __________________________________

_________________________________________________________________________________

До отримання погодження на проведення робіт зобов’язуюся заключити договір із підприємством на відновлення порушеного покриття об’єкта благоустрою та до отримання ордеру на проведення земляних робіт здійснити оплату коштів пайового внеску в утримання об’єктів благоустрою.
Проведення земляних робіт та відновлення порушеного покриття зобов’язуюсь здійснити в терміни, визначенні погодженням та договором на відновлення порушеного об’єкта благоустрою

____________ _______ _____________________


дата підпис Прізвище І. Б.

Перший заступник міського голови,

секретар ради П.О.Дреженков