Рішення 27. 07. 2010 n 1156 Зареєстровано в Міністерстві - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Наказ №930 від 06 жовтня 2010 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції... 1 249.4kb.
Наказ №559 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06. 1 93.99kb.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції 1 282.76kb.
Наказ №1423 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 січня... 1 154.31kb.
Наказ Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства... 10 869.3kb.
Розпорядження голови райдержадміністрації від 13. 05. 2010 року №114... 1 68.92kb.
Рекомендации по толщине барито-бетона, а также по рецептуре его приготовления... 1 40.34kb.
Наказ №1740 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 лютого... 1 110.25kb.
Наказ №1846/5 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 грудня... 1 399.83kb.
Наказ №202 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 березня... 1 92.24kb.
Постанова Правління Національного банку України 20. 06. 2012 №253... 1 186.41kb.
П о с т а н о в а від 11 жовтня 2010 р. N 915 Київ 1 77.11kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Рішення 27. 07. 2010 n 1156 Зареєстровано в Міністерстві - страница №1/1

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
27.07.2010 N 1156
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

1 жовтня 2010 р.

за N 878/18173

Про затвердження Порядку зупинення

та поновлення проведення фінансових операцій

на ринку цінних паперів суб'єктами первинного

фінансового моніторингу

На виконання положень статті 17 та частини п'ятої статті 22

Закону України "Про запобігання та протидію легалізації

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню

тероризму" ( 249-15 ) та з метою встановлення загальних вимог

Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо дій

суб'єктів в разі зупинення фінансових операцій, щодо яких є

мотивована підозра, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням)

доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму,

чи щодо яких застосовані міжнародні санкції, Державна комісія з

цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:


1. Затвердити Порядок зупинення та поновлення проведення

фінансових операцій на ринку цінних паперів суб'єктами первинного

фінансового моніторингу (додається).
2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.05.2006 N 288

( z0654-06 ) "Про затвердження Порядку зупинення фінансових

операцій на ринку цінних паперів суб'єктами первинного фінансового

моніторингу", зареєстроване в Міністерстві юстиції України

01.06.2006 за N 654/12528.


3. Департаменту з питань контрольно-правової роботи

(Р.Машуренко) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на

відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних

свобод ( 995_004 ) до Секретаріату Урядового уповноваженого у

справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції

України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства

юстиції України.
4. Управлінню із забезпечення діяльності Голови Комісії,

організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків

(Н.Піскун) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до

вимог законодавства.


5. Це рішення набирає чинності через 10 днів після його

державної реєстрації.


6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена

Комісії М.Бурмаку.


Голова Комісії Д.Тевелєв
Протокол засідання Комісії

від 27 липня 2010 р. N 30

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Державної комісії

з цінних паперів

та фондового ринку

27.07.2010 N 1156
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

1 жовтня 2010 р.

за N 878/18173

ПОРЯДОК

зупинення та поновлення проведення фінансовихоперацій на ринку цінних паперів суб'єктами

первинного фінансового моніторингу

I. Загальні положення
1. Цей Порядок поширюється на суб'єктів первинного

фінансового моніторингу, які є професійними учасниками ринку

цінних паперів - юридичними особами, які отримали в Державній

комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія)

ліцензію(ї) на здійснення певного(их) виду(ів) професійної

діяльності на фондовому ринку: діяльності з торгівлі цінними

паперами, депозитарної діяльності, діяльності з організації

торгівлі на фондовому ринку, діяльності з управління активами

інституційних інвесторів (далі - суб'єкти), та їх відокремлені

підрозділи.


2. Порядок не поширюється на банки, які здійснюють професійну

діяльність на ринку цінних паперів.


3. Цим Порядком встановлюються загальні вимоги Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо дій суб'єктів у

разі зупинення фінансових операцій, щодо яких є мотивована

підозра, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів,

одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, чи щодо

яких застосовані міжнародні санкції.


4. Терміни, які застосовані у цьому Порядку, вживаються у

значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або

фінансуванню тероризму" ( 249-15 ) (далі - Закон).


II. Вимоги до документів, порядок

їх підготовки та подання до Державного комітету

фінансового моніторингу України
1. У разі прийняття суб'єктом рішення про зупинення

проведення фінансової операції суб'єкт в цей день повідомляє

Державний комітет фінансового моніторингу України

(далі - Держфінмоніторинг) у формі, що визначена

Держфінмоніторингом.

Суб'єкт повідомляє Держфінмоніторинг про виконання рішення

та/або доручення Держфінмоніторингу про: зупинення проведення

фінансової та/або видаткових операцій за рахунками клієнта (осіб);

подальше зупинення фінансової операції та/або видаткових операцій

за рахунками клієнта (осіб). Таке повідомлення направляється за

формою, встановленою Держфінмоніторингом, у день отримання

суб'єктом відповідного рішення Держфінмоніторингу.


2. Повідомлення суб'єкта подаються до Держфінмоніторингу в

електронному вигляді (каналами зв'язку) або на паперовому носії

(нарочно, фельд'єгерською чи кур'єрською поштою, факсимільним

зв'язком).

Повідомлення подається до Держфінмоніторингу із дотриманням

заходів, що виключають неконтрольований доступ до інформації або

документів під час їх доставки.
3. Суб'єкт може упевнитись, що направлені повідомлення

отримані Держфінмоніторингом у день їх відправлення.


4. Розпорядчі документи, передбачені цим Порядком, готуються

відповідальним працівником суб'єкта та підписуються керівником

суб'єкта або особою, яка виконує його обов'язки, та повинні

містити, зокрема, відомості про клієнта, фінансові операції

(видаткові операції за рахунками клієнта (осіб)) (далі - видаткові

операції), номери рахунків, що задіяні у проведенні операцій, та

реквізити рішень Держфінмоніторингу.
5. У разі якщо на момент отримання відповідного рішення

та/або доручення Держфінмоніторингу фінансова операція та/або

видаткові операції проведені, суб'єкт забезпечує моніторинг такої

фінансової операції та/або видаткових операцій і в цей день

повідомляє Держфінмоніторинг про неможливість зупинення такої

фінансової операції та/або видаткових операцій у зв'язку з їх

проведенням, із зазначенням підстав для їх проведення.
6. Рішення та/або доручення Держфінмоніторингу доводиться до

виконання суб'єкту в електронному або паперовому вигляді.

У разі якщо рішення та/або доручення доводиться до суб'єкта

Держфінмоніторингом в електронному вигляді, такий документ

підписується електронним цифровим підписом.

Часом і датою доведення рішення та/або доручення

Держфінмоніторингу є час і дата отримання суб'єктом даного файлу

або час і дата, які зазначені на повідомленні про вручення.


7. Склад реквізитів, структура та опис файлів електронного

інформаційного обміну визначаються Держфінмоніторингом.


III. Зупинення фінансової операції
1. У день виявлення суб'єктом фінансової операції, яка

містить ознаки, передбачені статтями 15 і 16 Закону ( 249-15 ),

суб'єкт має право прийняти рішення про зупинення фінансової

операції.

У разі прийняття такого рішення суб'єкт зупиняє фінансову

операцію на строк до двох робочих днів і вчиняє дії, передбачені

пунктами 1 - 3 розділу II цього Порядку. Рішення про зупинення

фінансової операції оформлюється у вигляді розпорядчого документа

суб'єкта.
2. У день виявлення суб'єктом фінансової операції, учасником

якої або вигодоодержувачем за якою є особа, яку включено до

переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності

або щодо яких застосовано міжнародні санкції, суб'єкт зобов'язаний

зупинити фінансову операцію на строк до двох робочих днів та

вчинити дії, передбачені пунктами 1 - 3 розділу II цього Порядку.

Зупинення фінансової операції здійснюється за розпорядчим

документом суб'єкта.


3. У разі неотримання суб'єктом протягом двох робочих днів з

дати зупинення фінансової операції рішення Держфінмоніторингу про

подальше зупинення фінансової операції суб'єкт поновлює проведення

фінансової операції.

Поновлення проведення фінансової операції здійснюється за

розпорядчим документом суб'єкта.


4. У разі отримання суб'єктом доручення Держфінмоніторингу на

виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави про

зупинення чи поновлення проведення або забезпечення моніторингу

фінансової операції суб'єкт вчиняє дії, передбачені цим дорученням

та пунктами 1 - 5 розділу II цього Порядку.

Зупинення чи поновлення проведення або забезпечення

моніторингу фінансової операції здійснюється за розпорядчими

документами суб'єкта.


IV. Подальше зупинення фінансових операцій
1. У разі отримання суб'єктом рішення від Держфінмоніторингу

про подальше зупинення фінансової операції на строк до п'яти

робочих днів суб'єкт забезпечує подальше її зупинення на строк,

встановлений Держфінмоніторингом, та вчиняє дії, передбачені

пунктами 1 - 3 розділу II цього Порядку.

Подальше зупинення фінансової операції здійснюється за

розпорядчим документом суб'єкта.
2. У випадку неотримання на п'ятий робочий день від

Держфінмоніторингу рішення щодо продовження строку зупинення

фінансової операції на сім робочих днів суб'єкт у цей день може

з'ясувати наявність такого рішення та у разі його відсутності

поновлює проведення фінансової операції.

Поновлення проведення фінансової операції здійснюється за

розпорядчим документом суб'єкта.
3. У разі отримання рішення від Держфінмоніторингу про

продовження строку зупинення фінансової операції на сім робочих

днів суб'єкт забезпечує зупинення операції до терміну,

встановленого Держфінмоніторингом, та вчиняє дії, передбачені

пунктами 1 - 3 розділу II цього Порядку.

Продовження строку зупинення фінансової операції здійснюється

за розпорядчим документом суб'єкта.
4. На наступний день після настання терміну, до якого була

зупинена фінансова операція, суб'єкт поновлює її проведення.

Поновлення проведення фінансової операції здійснюється за

розпорядчим документом суб'єкта.


V. Зупинення та продовження строку

зупинення видаткових операцій за рахунками

клієнта (осіб) у разі, якщо такі операції містять

ознаки обов'язкового або внутрішнього

фінансового моніторингу
1. У разі отримання суб'єктом рішення від Держфінмоніторингу

про зупинення видаткових операцій, які містять ознаки, передбачені

статями 15 і 16 Закону, на строк до п'яти робочих днів суб'єкт

забезпечує їх зупинення на строк, встановлений

Держфінмоніторингом, та вчиняє дії, передбачені пунктами

1 - 5 розділу II цього Порядку.

При цьому прибуткові фінансові операції не зупиняються.

Перебіг строку зупинення видаткових операцій починається з

часу та дати отримання суб'єктом відповідного рішення.

Зупинення видаткових операції здійснюється за розпорядчим

документом суб'єкта.
2. У кінці кожного робочого дня протягом строку зупинення

видаткових операцій у порядку, передбаченому пунктами

1 - 3 розділу II цього Порядку, суб'єкт зобов'язаний повідомляти

Держфінмоніторинг про ініціювання проведення видаткових операцій

та проведення прибуткових фінансових операцій за цей день. Склад

та реквізити повідомлення визначаються Держфінмоніторингом.


3. У випадку неотримання на п'ятий робочий день від

Держфінмоніторингу рішення про продовження строку зупинення

видаткових операцій на сім робочих днів суб'єкт у цей день може

з'ясувати наявність такого рішення та у разі його відсутності

поновлює проведення видаткових операцій.

Поновлення проведення видаткових операцій здійснюється за

розпорядчим документом суб'єкта.
4. У разі отримання рішення Держфінмоніторингу про

продовження строку зупинення видаткових операцій на сім робочих

днів суб'єкт забезпечує зупинення цих операцій до терміну,

встановленого Держфінмоніторингом, та вчиняє дії, передбачені

пунктами 1 - 3 розділу II цього Порядку.

Продовження строку зупинення видаткових операції здійснюється

за розпорядчим документом суб'єкта.
5. На наступний день після настання терміну, до якого були

зупинені видаткові операції, суб'єкт поновлює їх проведення.

Поновлення проведення видаткових операцій здійснюється за

розпорядчим документом суб'єкта.


6. Суб'єкт у разі отримання рішення від Держфінмоніторингу

про скасування рішення про зупинення видаткових операцій поновлює

проведення видаткових операцій.

Поновлення проведення видаткових операцій здійснюється за

розпорядчим документом суб'єкта.
VI. Державний контроль за дотриманням

суб'єктами вимог Порядку


1. Суб'єкт зобов'язаний зберігати документи, які

підтверджують відправку повідомлень, отримання рішень, доручень та

повідомлень Держфінмоніторингу, та всі відповідні розпорядчі

документи, зазначені у цьому Порядку, не менше п'яти років з дати

завершення зупинення (моніторингу) фінансової операції (видаткових

операцій).


2. Контроль за виконанням цього порядку здійснюється

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та

Державним комітетомфінансового моніторингу України в межах їх

повноважень у встановленому законодавством порядку.


Т.в.о. директора департаменту

з питань контрольно-правовоїроботи Р.Машуренк


izumzum.ru