Рішення 24 сесії міської ради V скликання від 12. 01. 2008 р. №507 „Про міський бюджет на 2008 рік, затвердження рішень виконкому та - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Рішення 24 сесії міської ради V скликання від 12. 01. 2008 р. №507 „Про міський бюджет - страница №1/5

Рішення 28 сесії міської ради V скликання від 29.05.2008 року

587


Про затвердження звіту про виконання міського бюджету

за І квартал 2008 року, внесення змін до рішення 24 сесії міської ради

V скликання від 12.01.2008 р. № 507 „Про міський бюджет на 2008 рік”, затвердження рішень виконкому та розпорядження міського голови

Відповідно до статті 26 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні” та статті 80 Бюджетного кодексу України, Чернівецька міська рада


ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за І квартал 2008 року (додаток):
- по загальному фонду: доходи в сумі 86429,1 тис. грн., видатки в сумі 83296,3 тис. грн., перевищення доходів над видатками в сумі 3132,8 тис. грн.;
- по спеціальному фонду: доходи в сумі 28435,4 тис. грн., видатки в сумі 24800,9 тис. грн., перевищення доходів над видатками в сумі 3634,5 тис. грн.
2. Збільшити обсяг доходів і видатків цільового фонду соціально-економічного розвитку міста:

2.1. Збільшити обсяг надходження на розвиток соціально-культурної інфраструктури міста від суб’єктів господарювання на 925000 грн.

2.2. Збільшити обсяг видатків на 925000 грн., в т. ч.:

- заробітна плата з нарахуваннями – 494900 грн.;

- енергоносії – 19700 грн.;

- інші поточні видатки – 131600 грн.;- капітальні видатки – 278800 грн.
3. Спрямувати вільний залишок коштів загального фонду міського бюджету, що утворився станом на 01.01.2008 р. в сумі 6496000 грн., фінансовому управлінню міської ради за КФКВ 250306 „Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)”.
3.1. Збільшити обсяг спеціального фонду міського бюджету по коду 43010000 „Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)” в сумі 6496000 грн.
3.2. Збільшити асигнування головним розпорядникам коштів по спеціальному фонду міського бюджету – бюджету розвитку:
3.2.1. Департаменту житлово-комунального господарства міської ради по коду 150101 „Капітальні вкладення” на реконструкцію історико-архітектурного ансамблю на вул. О. Кобилянської на ділянці від вул. Кафедральної до Центральної площі в сумі 2496000 грн.
3.2.2. Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради по коду 150201 „Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам’яток історії та культури” на реставрацію з реабілітацією (добудова) лікувального корпусу дитячої лікарні на вул. Буковинській, 4 в сумі 4000000 грн.

4. Дозволити головним розпорядникам коштів міського бюджету зменшити видатки спеціального фонду бюджету на захищені статті, відповідно збільшити інші видатки, а саме:
4.1. департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради (відділ технагляду за об’єктами капітального будівництва) зменшити видатки на оплату праці з нарахуваннями на 22905 грн., відповідно збільшити капітальні видатки на 16583 грн., поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель на 6322 грн.;

4.2. управлінню освіти міської ради зменшити видатки бюджету по КЕКВ 1343 «Поточні трансферти населенню» на 400000 грн., відповідно збільшити видатки по КЕКВ 1310 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)».

5. Внести зміни в кошторис, затверджений рішенням виконавчого комітету міської ради від 22.01.2008 р. № 44/2 “Про затвердження кошторису доходів та видатків цільового фонду міської ради фінансової підтримки підприємств, установ та організацій міської комунальної власності та підприємств інших форм власності, які утримують житловий фонд комунальної власності, на 2008 рік”:
5.1. Зменшити видатки виконавчому комітету міської ради на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на 40000 грн. (КЕКВ 2110).
5.2. Збільшити видатки виконавчому комітету міської ради на утримання технічного нагляду на 40000 грн. (КЕКВ 1111 – 29500 грн., КЕКВ 1120 – 10500 грн.).
6. Внести зміни в пункт 3.1 рішення 25 сесії Чернівецької міської ради V скликання від 28.02.2008 р. № 516 «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2007 рік та про виділення коштів з цільового фонду соціально-економічного розвитку міста» щодо виділення з цільового фонду соціально-економічного розвитку міста коштів відділу у справах сім’ї та молоді міської ради на облаштування соціальних гуртожитків в квартирах № 32 та 35 будинку № 43-А на вул. Авангардній, а саме: зменшити видатки за: КЕКВ 1134 на 997 грн., КЕКВ 2110 на 2006 грн., відповідно збільшити видатки за: КЕКВ 1131 на 1825 грн., КЕКВ 1139 на 300 грн., КЕКВ 1137 на 878 грн.

7. Наказом фінансового управління міської ради від 24.03.2008 р. № 11 на підставі поданого контрольно-ревізійним управлінням в Чернівецькій області акта ревізії фінансово-господарської діяльності департаменту економіки Чернівецької міської ради за 2005-2007 роки від 03.03.2008 р. № 24-32-21/30 зменшені бюджетні асигнування загального фонду бюджету на 2008 рік департаменту економіки міської ради в сумі 7930,62 грн., з них:

- по коду функціональної класифікації видатків 010116 „Органи місцевого самоврядування” на 1399,54 грн., в т. ч. за кодами економічної класифікації видатків: 1139 „Оплата інших послуг та інші видатки” на 796,0 грн., 2110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” на 603,54 грн.;- по коду функціональної класифікації видатків 180404 „Підтримка малого та середнього підприємництва” за кодом економічної класифікації видатків 1139 „Оплата інших послуг та інші видатки” на 6531,08 грн.

7.1. Збільшити асигнування департаменту економіки міської ради по коду функціональної класифікації видатків 010116 „Органи місцевого самоврядування” за кодом економічної класифікації видатків 1164 „Оплата природного газу” на 7930,62 грн.
8. Затвердити:
8.1. Пункт 1.2 рішення виконавчого комітету міської ради від 11.03.2008 р. № 181/5 „Про виділення коштів з цільового фонду соціально-економічного розвитку міста” (витяг додається).

8.2. Пункт 4 рішення виконавчого комітету міської ради від 25.03.2008 р. № 218/6 „Про виділення коштів з цільового фонду соціально-економічного розвитку міста та внесення змін в рішення виконкому міської ради” (витяг додається).

8.3. Пункти 1.2, 1.7 та 2 рішення виконавчого комітету міської ради від 08.04.2008 р. № 267/7 „Про виділення коштів з цільового фонду соціально-економічного розвитку міста та внесення змін в рішення виконкому міської ради” (витяг додається).

8.4. Пункт 1.3 рішення виконавчого комітету міської ради від 22.04.2008 р. № 323/8 „Про виділення коштів з цільового фонду соціально-економічного розвитку міста та внесення змін в рішення виконкому міської ради” (витяг додається).

8.5. Пункт 1.6 рішення виконавчого комітету міської ради від 13.05.2008 р. № 350/9 „Про виділення коштів з цільового фонду соціально-економічного розвитку міста та внесення змін в рішення виконкому міської ради” (витяг додається).

8.6. Розпорядження Чернівецького міського голови від 28.04.2008 р. № 195-р „Про розподіл субвенції з державного бюджету” (додається).

9. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, начальника фінансового управління міської ради Прокопця Є. Д.
10. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економіки, бюджету та фінансів.
Чернівецький міський голова М. Федорук


Додаток

до рішення 28 сесії міської ради

V скликання

29.05.2008 № 587

Звіт

про виконання міського бюджету

за І квартал 2008 року

I. Доходи(тис. грн.)

Найменування доходів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Уточнений план на рік

Уточнений план на І квартал 2008 р.

Виконано

Процент виконання

Уточнений план на рік

Виконано

Процент виконання

1

2

3

4

5

6

7

8

Податок з доходів фізичних осіб

172811,8

36466,0

41721,4

114,4

 

 

 

Податок на прибуток підприємств

5180,0

190,0

606,1

зв.100

 

 

 

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

 

 

 

 

9100,0

2065,2

22,7

Платежі за користування надрами

150,0

25,0

34,8

139,2

 

 

 

Плата за землю

24988,7

3670,0

4458,7

121,5

 

 

 

Податок на промисел

41,0

10,1

11,9

117,8

 

 

 

Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності

210,0

49,0

54,1

110,4

 

 

 

Плата за державну реєстрацію, крім плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності

 

 

0,8

 

 

 

 

Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності

10500,0

2480,0

2774,6

111,9

150,0

32,6

21,7

Місцеві податки і збори

13395,7

3280,0

3455,2

105,3

 

 

 

Загальнодержавний єдиний (фіксований) податок для сільськогосподарських товаровиробників

30,0

8,0

93,2

зв.100

 

 

 

Єдиний податок на підприємницьку діяльність

16470,0

3980,0

4215,7

105,9

 

 

 

Неподаткові надходження

2389,0

69,6

1119,2

зв.100

9038,0

3450,6

38,2

Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності

 

 

 

 

30000,0

12637,9

42,1

Надходження від продажу землі

 

 

 

 

46500,0

5406,2

11,6

Збір за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища

 

 

 

 

250,0

48,4

19,4

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

21190,0

4794,5

22,6

Разом доходів:

246166,2

50227,7

58545,7

116,6

116228,0

28435,4

24,5

Дотації вирівнювання, що одержуються з державного бюджету

43958,9

10989,6

10254,2

93,3

 

 

 

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам:

95820,1

22357,7

17629,2

78,9

2000,0

 

 

- на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям- інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

61314,8

12598,9

11399,0

90,5

 

 

 

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

20067,8

6291,8

4229,7

67,2

 

 

 

- на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби)

10390,9

2251,3

1949,6

86,6

 

 

 

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

85,1

16,1

3,5

21,7

 

 

 

- на здійснення виплат, визначених Законом України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст.57 ЗУ "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим працівникам"

2261,6

1130,8

 

 

 

 

 

- на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях

199,9

58,8

47,4

80,6

 

 

 

- на фінансування у 2008 році Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2007 року

500,0

 

 

 

 

 

 

- на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв)

1000,0

10,0

 

 

2000,0

 

 

Всього доходів:

385945,2

83575,0

86429,1

103,4

118228,0

28435,4

24,1

ІІ. Видатки


(тис. грн.)

Найменування видатків

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Уточнений план на рік

Уточнений план на І квартал 2008 р.

Виконано

Процент виконання

Уточнений план на рік

Виконано

Процент виконання

1

3

 

4

5

6

7

8

Органи місцевого самоврядування

14938,6

3777,7

3605,5

95,4

 

81,6

 

Освіта

137297,9

35201,9

30912,1

87,8

4923,5

1580,6

32,1

Охорона здоров'я

79599,7

18642,9

18307,1

98,2

2907,9

972,2

33,4

Інші видатки на соціальний захист населення

59,2

15,0

8,8

58,7

 

 

 

Молодіжні програми

802,0

212,8

204,4

96,1

 

5,5

 

Інші заклади та заходи в галузі соціальної політики

3945,8

908,4

862,8

95,0

 

29,7

 

Житлово-комунальне господарство

14190,0

2795,3

2366,8

84,7

 

 

 

Культура і мистецтво

11701,9

2553,2

2424,7

95,0

1194,6

301,0

25,2

Засоби масової інформації

435,0

112,0

80,9

72,2

 

 

 

Фізична культура і спорт

3003,5

741,7

704,8

95,0

 

44,4

 

Будівництво

1044,0

10,0

 

 

65296,4

13348,5

20,4

Сільське господарство (землеустрій)

200,0

2,6

2,6

100,0

 

 

 

Транспорт, дорожнє господарство

10210,4

2280,8

1967,2

86,3

9250,0

500,0

5,4

Підтримка малого і середнього підприємництва

193,5

51,6

18,9

36,6

 

 

 

Фонд охорони навколишнього природного середовища

 

 

 

 

291,7

57,7

19,8

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

24159,5

4168,4

17,3

Резервний фонд

700,0

 

 

 

 

 

 

Iнші видатки

4748,1

1102,4

1054,6

95,7

 

161,0

 

Повернення кредитів, наданих для кредитування громадян

 

 

 

 

 

-19,8

 

Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

945,0

236,7

68,7

29,0

 

 

 

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

55,0

14,5

4,8

33,1

 

 

 

Разом видатків:

284069,6

68659,5

62594,7

91,2

108023,6

21230,8

19,7

Кошти, що передаються до бюджетів інших рівнів, в тому числі:

101867,7

23861,6

20701,6

86,8

22751,5

3570,1

15,7

- дотації вирівнювання, що передаються з міських бюджетів (міст обласного значення)

18063,6

4515,9

4642,8

102,8

 

 

 

- кошти, що передаються за взаємними розрахунками між місцевими бюджетами, - субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам:

83804,1

19345,7

16058,8

83,0

 

 

 

- на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям- інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

61314,8

12598,9

11399,0

90,5

 

 

 

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

20067,8

6291,8

4229,7

67,2

 

 

 

- на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби)

1680,5

380,1

379,2

99,8

 

 

 

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

85,1

16,1

3,5

21,7

 

 

 

- на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях

199,9

58,8

47,4

80,6

 

 

 

- на фінансування у 2008 році Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2007 року

456,0

 

 

 

 

 

 

- інші субвенції

 

 

 

 

22751,5

3570,1

15,7

Всього видатків:

385937,3

92521,1

83296,3

90,0

130775,1

24800,9

19,0

Перевищення доходів над видатками (дефіцит бюджету)

7,9

-8946,1

3132,8

 

-12547,1

3634,5

 


Секретар міської ради Т. Єремічук

595Про найменування вулиць, завулків та проїзду в місті Чернівцях
Відповідно до пункту 1 статті 37 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звернення громадських організацій, підприємств, установ м. Чернівців, враховуючи пропозиції міської топонімічної комісії, Чернівецька міська рада
В И Р І Ш И Л А:

1. Найменувати:

1.1. Нові вулиці в районі вулиці Дібровецької іменами

- Петра Калнишевського – кошового отамана Запорізької Січі;

- Івана Виговського – гетьмана України.

1.2. Чотири завулки в районі вулиці С.Галицького – 1, 2, 3, 4 завулки С.Галицького.
1.3. Проїзд, який з’єднує вулицю Таджицьку та провулок Смотрицький - проїзд Смотрицький.
2. Перейменувати вулицю та 1 провулок Д.Фурманова – на вулицю та провулок Олеся Гончара, видатного українського письменника, Героя України.
3. Припинити перейменування вулиць в історичній частині міста, згідно із затвердженим історико-архітектурним опорним планом.

4. Обласному та міському комунальним бюро технічної інвентаризації внести відповідні зміни в інвентарні справи установ та організацій, власників будинків, квартир, які розташовані і проживають на найменованих вулицях, провулку, завулках та проїзді.
4. Першотравневому та Садгірському районним відділам УМВС України в Чернівецькій області вирішити питання реєстрації громадян на найменованих вулицях, провулку, завулках та проїзді.
5. Департаментам:

- містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради зобов’язати забудовників при прийнятті в експлуатацію будинків на найменованих вулицях, завулках та проїзді встановлювати на них аншлаги;

- житлово-комунального господарства міської ради до 1 вересня 2008 року встановити нові аншлаги на вулиці та провулку Олеся Гончара.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Єремічука Т.М.

Чернівецький міський голова М.Федорук

598Про хід виконання Комплексної Програми збереження об’єктів культурної спадщини міста Чернівців на 2004-2008 роки, затвердженої рішенням 24 сесії міської ради ІУ скликання від 26.08.2004 року №541

Заслухавши інформацію про хід виконання Комплексної Програми збереження об’єктів культурної спадщини міста Чернівців на 2004-2008 роки, затвердженої рішенням 24 сесії міської ради ІV скликання від 26.08.2004 року № 541 міська рада зазначає, що управлінням містобудування та архітектури департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради проведено відповідні заходи щодо збереження архітектурних, містобудівних, археологічних та історичних об’єктів, пам’яток монументального та садово-паркового мистецтва.

З метою реалізації зазначеної Програми рішенням 14 сесії Чернівецької міської ради У скликання від 28.02.2007р. № 252 затверджено коригування історико-архітектурного опорного плану проекту зон охорони пам’яток та визначення меж і режимів використання історичних ареалів м. Чернівці, на засіданні 16 сесії міської ради V скликання 27.04.2007р. розглянуто питання про містобудівну концепцію регенерації житлових кварталів центральної частини міста, впорядковано перелік пам’яток та об’єктів культурної спадщини міста. Зазначені рішення дали можливість продовжити виконання Програми збереження об’єктів культурної спадщини в частині виготовлення науково-проектної документації на реставрацію та реконструкцію пам’яток архітектури та містобудування в межах історичних ареалів.

Постійно проводиться робота з наукової інвентаризації будівель і споруд з виділенням пам’яток архітектури, об’єктів культурної спадщини, фонової, традиційної забудови, виявляються об’єкти дисгармонійної забудови, які в перспективі підлягають знесенню чи радикальній реконструкції.

Програмою передбачено відновлення, реставрація, реконструкція кварталів, площ та окремих об’єктів культурної спадщини. Відповідно до розробленого історико-містобудівного обґрунтування проведено відновлення фасаду з надбудовою другого поверху до будинку №27 на вул. Головній.

Розроблено проектну документацію на реконструкцію скверу (колишня площа святого Хреста) на розі вул. Шкільної та Головної. Планується завершити надбудову 2 поверху до будинку №27 на вул. Головній та провести комплексний благоустрій скверу.

Проводяться роботи з реконструкції площі Турецької криниці з відновленням самої криниці, бюветів та реставрації Турецького мосту. З початку проведення робіт з реконструкції освоєно біля 4,0 млн.гривень. Передбачено проектом також регенерація забудови Турецької лазні та житлових будинків фонової забудови площі.

Продовжуються роботи з будівництва лікувального корпусу міської дитячої лікарні на вул.Буковинській,4 та ремонту фасадів існуючої будівлі.

Відповідно до проекту, розробленого Львівською проектною установою „Укрзахідпроектреставрація” продовжуються роботи з реконструкції вул. О.Кобилянської.

На збереження історичної забудови міста об’єктів історико-культурної спадщини з державного бюджету було використано: у 2005 році – 4,4 млн. грн., у 2006 році -16,7 млн. грн., у 2007 році – 7,3 млн. грн. З початку 2008 року витрачено коштів з міського бюджету 5,9 млн. грн. Але відсутність Програми регенерації кварталів в історичній частині міста не дає можливості більш ефективного використання територій передбачених під забудову в центральній частині міста. Необхідно на ці цілі під час формуванні бюджету передбачити кошти в сумі 100 тис.грн..

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування”, з метою вдосконалення пам'яткоохоронної справи і подальшого виконання Комплексної Програми об’єктів культурної спадщини міста на 2004-2008 роки, Чернівецька міська рада
В И Р І Ш И Л А :
1. Інформацію про хід виконання рішення 24 сесії міської ради ІУ скликання від 26.08.2004 року №541 „Про затвердження Комплексної Програми збереження об’єктів культурної спадщини міста Чернівців на 2004-2008 роки” взяти до відома (додається).
2.Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради (Бойко І.В.) продовжити роботи з контролю за виконанням робіт щодо переобладнання, реконструкції та новому будівництву в історичному середовищі відповідно до „Віденського меморандуму” і історико-архітектурним опорним планом, з виконання охоронних договорів та дотримання паспортів.
3. Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради (Бойко І.В.) та фінансовому управлінню міської ради (Прокопець Є.Д.) передбачити 100 тис.грн. для розроблення Програми регенерації кварталів в історичній частині міста при внесенні змін до міського бюджету на 2008 рік.

4. Про хід виконання цього рішення поінформувати сесію міської ради в грудні 2008 року та винести на розгляд сесії Програму на 2009-2010 роки.
5. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директора департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради Бойка І.В.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань земельних відносин, архітектури та будівництва.

следующая страница >>


izumzum.ru