Рішення №114/19/09 Від 23 січня 2009 року Дев’ятнадцята сесія - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Від 23 червня 2009 року №2138 1 11.38kb.
Рішення від 5 січня 2012 року Про внесення змін до рішення районної... 1 115.9kb.
Рішення ХХІІ сесія V скликання від 11 січня 2012 року №480 Про затвердження... 1 235.88kb.
Рішення від 25 березня 2011 року №46 смт Новгородка Про протест прокурора... 1 12.59kb.
Рішення Броварської міської ради від 29. 12. 2011 року «Про внесення... 1 39.88kb.
Рішення 7 червня 2013 року 1 20.62kb.
Рішення №469 «20» січня 2009 р. 44 сесія міської ради 5 скликання 11 1311.64kb.
Рішення від 23 лютого 2012 р. №81 м. Знам’янка Про забезпечення виконання... 1 15.52kb.
Рішення №1143 від «04» квітня 2013 року 37 сесія міської ради 6 скликання... 1 14.08kb.
Детальний план території 3-го мікрорайону житлового району Масани... 5 745.21kb.
Рішення № від березня 2012 року ІХ сесія уі- скликання Про надання... 1 16.05kb.
Рішення від 30 листопада 2012 року №1487 Про затвердження Міської... 1 316.21kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Рішення №114/19/09 Від 23 січня 2009 року Дев’ятнадцята сесія - страница №1/1

К Р У Т Е Н Ь К І В С Ь К А

С І Л Ь С Ь К А Р А Д А
РІШЕННЯ № 114/19/09

Від 23 січня 2009 року Дев’ятнадцята сесія

П’ятого скликанняПро сільський бюджет на 2009 рік
-----------------------------------------------
Керуючись п.1 ст. 61 України „Про місцеве самоврядування в Україні „ К р у т е н ь к і в с ь к а сільська рада
В И Р І Ш И Л А :
1. Установити загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2009 рік у сумі 720,2 тис. грн., у тому числі відповідно до рішення сесії районної ради від 21.01.2009 року № 250/ 11/08 „Про районний бюджет на 2009 рік” обсяг дотації вирівнювання у сумі 346,5 тис.грн., субвенція на утримання органів управління 39,0 тис. грн. субвенція на утримання установ культури 30,0 тис.грн., субвенція на утримання установ охорони здоровя 120,0 тис.грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 587,7 тис. грн., спеціального фонду бюджету 132,5 тис. грн .

/додаток №1/.
2. Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2009 рік у сумі 720,2 тис. грн., в тому числі загального фонду – 587,7 тис.грн. та спеціального фонду – 132,5 тис.грн. за функціональною / додаток №2 / та відомчою /додаток №3 / структурою бюджету .
3. Установити розмір оборотної готівки сільського бюджету у сумі 6 ,0 тис. грн.
4. Установити, що до доходів загального фонду сільського бюджету на 2009 рік належать :

- прибутковий податок з громадян в частині , що належить сільському бюджету ;

- плата за землю в частині , що належить сільському бюджету;

-плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності ;

- місцеві податки та збори ;

- фіксований сільськогосподарський податок в частині ,що належить сільському бюджету ;

- єдиний податок для суб”єктів малого підприємництва в частині ,

що належить сільському бюджету ;

- плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна;

- державне мито;

- адміністративні штрафи та інші санкції ;

- дотація вирівнювання з районного бюджету;

- інша дотація на зменшення фактичних диспропорцій через

нерівність мережі бюджетних установ ;

- інші надходження .
5. Надати право виконкому сільської ради для покриття тимчасових касових розривів ,що виникають у процесі виконання по загальному фонду сільського бюджету отримувати короткотермінові безпроцентні позички в органах державного казначейства , відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України та ст . 51 Закону України „Про Державний бюджет України на 2009 рік”.
6. Установити ,що у міжсесійний період зміни до сільського бюджету вносяться рішенням виконкому сільської ради з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради.
7. Дозволити виконкому сільської ради в процесі виконання сільського бюджету у виключних випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів сільського бюджету здійснювати перерозподіл його бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах в межах їх загального обсягу .

При цьому, забороняється збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах на :

- оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків ;

- капітальні видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень на поточні видатки .


8. Установити , що установи , які фінансуються з сільського бюджету ,утримують численність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату лише в межах фонду заробітної плати , затвердженого для бюджетних установ і організацій в кошторисах доходів і видатків .

Установи , що розпорядники коштів сільського бюджету мають право приймати зобов”язання на здійснення видатків або платежів тільки в межах бюджетних асигнувань , затверджених їм на 2009 рік .


9.Передбачити в кошторисах доходів і видатків на 2009 рік в повному обсязі кошти на оплату праці працівників бюджетних установ, відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати на проведення розрахунків за природний газ,електричну енергію, послуги зв’язку, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених виплат.

Установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі,виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів у рішенні про затвердження відповідного бюджету на 2009 рік, з урахуванням зменшення обсягів споживання енергоносіїв щонайменш як на 20 відсотків.

10. Установити, що в тих випадках ,коли бюджетні установи , депутати сільської ради вносять пропозиції щодо виділення додаткових асигнувань сільського бюджету , вони повинні одночасно подавати пропозиції ,спрямовані на відповідне поповнення доходів або скорочення видатків сільського бюджету .
11. З метою покриття ризиків втрат бюджету ,пов”язаних з проведенням реформи ,та досягнення реальності і збалансованості сільського бюджету, не надавати підприємствам, установам і організаціям пільг по сплаті податків і зборів /обов”язкових платежів / , що зараховуються до сільського бюджету крім випадків надання зазначених пільг підприємствам, які виконують роботи із життєзабезпечення відповідної території .
12. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2009 рік за економічною структурою видатків:

- оплата праці працівників бюджетних установ /код 1110 /;

- нарахування на заробітну плату /код 1120 /;

- придбання медикаментів та перев”зувальних матеріалів /код 1132/;

- забезпечення продуктами харчування /код 1133/ ;

- трансферти населенню /код 1340/;- оплата комунальних послуг та енергоносіїв / 1160/.
13. Додатки №1-4 до цього рішення є його не від”ємною частиною .
14. Рішення сесії сільської ради „Про сільський бюджет на 2009рік„ ввести в дію з 1 січня 2009 року .


Крутеньківський сільський голова В.М.Стрижиборода.


izumzum.ru