Рішення „ 13 03 2012 року №50 Про підсумки роботи з документами у виконавчому комітеті Ірпінської міської ради за 2011 рік - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Рішення 5-ї сесії Ірпінської міської ради уі скликання від 30. 1 83.88kb.
Рішення Броварської міської ради від 29. 12. 2011 року «Про внесення... 1 39.88kb.
Рішення сесії міської ради 1 28.87kb.
Рішення 18. 05. 2012 м. Нікополь №88-19/уі про внесення змін до рішення... 1 21.64kb.
Рішення 11. 12. 2012 №791/24 м. Чернівці Про затвердження Плану діяльності... 1 24.31kb.
Розпорядження «04» лютого 2013р м. Ірпінь №27 Про скликання сорок... 1 26.11kb.
У 2011-2012 навчальному році роботу педагогічного колективу було... 7 796.86kb.
Звіт про підсумки соціально-економічного та культурного розвитку... 2 382.66kb.
Рішення 7 червня 2013 року 1 20.62kb.
Виконавчий комітет Ірпінської міської ради Ірпінське комунальне житлово-експлуатаційне... 1 40.1kb.
Рішення №64-11/12 25 травня 2012 р смт. Глибока Про внесення змін... 1 53.12kb.
Зат «Систем Кепітал Менеджмент»; Консорціуму «індустріальна група»; 1 29.28kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Рішення „ 13 03 2012 року №50 Про підсумки роботи з документами у виконавчому комітеті - страница №1/1


ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

__13___” __03___2012 року №__50__
Про підсумки роботи

з документами у

виконавчому комітеті

Ірпінської міської ради

за 2011 рік

Заслухавши інформацію начальника загального відділу Обіход Л.С. про підсумки роботи з документами у виконавчому комітеті Ірпінської міської ради за 2011 рік, виконавчий комітет відмічає, що в місті здійснюється відповідна робота щодо забезпечення реалізації Законів України, Указів Президента України, розпорядчих документів центральних органів виконавчої влади, Київської обласної державної адміністрації, рішень Ірпінської міської ради. Організаційні заходи виконавчого комітету спрямовані на чітке та своєчасне доведення їх вимог до виконавців через видання розпоряджень міського голови рішень виконавчого комітету.

На виконання Указу Президента України від 29.03.2000 р. № 549 „Про заходи щодо вдосконалення організації контролю за виконанням актів та доручень Президента України”, розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 05.10.2005 року № 661 „Про стан виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, обласної державної адміністрації, у структурних підрозділах облдержадміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади в області, райдержадміністраціях і міськвиконкомах (міст обласного значення)” та з метою посилення контролю за своєчасним і безумовним виконанням актів органів влади вищого рівня, міських органів влади, рішень та розпоряджень міського голови, виконавчий комітет Ірпінської міської ради

ВИРІШИВ:
1. Взяти до відома інформацію про підсумки роботи з документами у

виконавчому комітеті Ірпінської міської ради за 2011 рік. (Додаток № 1)


2. Звернути увагу керівників на недостатню роботу по виконанню розпорядчих

документів, що надходять від місцевих та центральних органів виконавчої

влади, документів міської ради та її виконавчого комітету.
3. Вжити рішучих заходів щодо своєчасного та якісного виконання законодавчих

актів, розпорядчих документів міськвиконкому, стан роботи з документами

враховувати при оцінці та при преміюванні працівників. З метою

удосконалення роботи з документами та посилення виконавчої дисципліни

керівникам управлінь, відділів, інших структурних підрозділів міськвиконкому

проаналізувати роботу з документами за підсумками 2011 року.


4. Заслуховувати звіти керівників про роботу відділів та управлінь, які вони

очолюють, та про виконання ними розпорядчих актів центральних органів

влади, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.
5. Зобов'язати загальний відділ щомісячно до 10 числа надавати міському голові

та його заступникам інформацію про стан виконавчої дисципліни.


6. Розглядати на засіданні виконавчого комітету пропозиції заступників

міського голови, керуючого справами про зняття з контролю виконаних рішень

виконавчого комітету щоквартально в порядку контролю за виконанням

розпорядчих документів.


7. Систематично висвітлювати у засобах масової інформації діяльність

виконавчого комітету щодо зміцнення виконавчої дисципліни та забезпечення

виконання законів України, доручень Президента України, Кабінету Міністрів

України, Київської обласної державної адміністрації, рішень виконавчого

комітету та розпоряджень міського голови.
8. Покласти на заступників міського голови, керуючого справами згідно розподілу

обов'язків контроль за виконанням даного рішення.


Міський голова В.Д. Скаржинський

ВНУТРІШНІ ВІЗИ:

Керуючий справами М.Я. Радько
Начальник

юридичного відділу В.В. Бойчук

Начальник загального відділу Л.С. Обіход

Розрахунок розсилання:
  • Заступники міського голови - 3 прим.

  • Керуючий справами - 1 прим

  • Начальники відділів – 17 прим.

  • Редакція газети „Ірпінський вісник” – 1 прим.

  • Загальний відділ – 3 прим.

Додаток до рішення

виконавчого комітету

Ірпінської міської ради

№ _50_

від „_13_”__03__2012 р.Інформація

про підсумки роботи з документами у

виконавчому комітеті Ірпінської міської

ради за 2011 рік
Виконавчий комітет Ірпінської міської ради спрямовує свою діяльність передусім на заплановану роботу, яка направлена на виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної виконавчої влади, на забезпечення виконання державних і регіональних Програм з різноманітних питань повсякденного життя (соціальна сфера, економіка, культура, освіта, охорона здоров'я, житлово-комунальне господарство та багато інших), а також виконання виконавчим комітетом міської ради самоврядних і делегованих державою повноважень виконавчих органів місцевого самоврядування, передбачених Законом України "Про місцеве самоврядування ;в Україні" та іншими актами законодавства.

Порядок проходження та розгляд документів, організація контролю за їх виконанням в Ірпінському виконавчому комітеті проводиться відповідно до Регламенту роботи виконавчого комітету Ірпінської міської ради, Інструкції з діловодства та Положення про загальний відділ.

Кореспонденція, яка надходить до загального відділу, в той же день реєструється (програма «Аскод») і передається керівництву відповідно до розподілу обов'язків. Після надходження кореспонденції від керівництва з резолюцією доводиться під розпис до виконавців, термінова передається факсом.

Документи, які надходять від центральних органів виконавчої влади, телефонограми, факсограми, депутатські запити, кореспонденція з відміткою «терміново» передаються негайно міському голові з відповідною позначкою.

На контрольних документах проставляється літера «К» та штамп «Взято на контроль». На документи формується довідкова та контрольна картотека.

При необхідності по найбільш важливих документах (довгострокові програми) заводяться контрольні папки. В цих папках накопичуються всі інформаційні та довідкові матеріали про хід виконання документів. В 2011 році була оформлена 41 контрольна справа щодо виконання розпорядчих документів. В січні проводиться інвентаризація цих справ для подальшого подання на розгляд виконавчого комітету питання про зняття з контролю виконаних рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського голови.

Документи, які перебувають на контролі, постійно контролюються за допомогою програми «Аскод». Всім виконавцям за три дні до закінчення терміну виконання документів в телефонному режимі або письмово робиться нагадування, про що ставиться відмітка. Щомісячно заступникам міського голови подаються зведені відомості щодо стану виконання документів підпорядкованими структурними підрозділами для розгляду на своїх нарадах. Щоквартально робляться підсумки про стан виконання документів, які надаються керівникам управлінь, відділів та служб для відповідного реагування.

Після виконання документа, контрольна папка з підсумковою інформацією і пропозицією заступника міського голови щодо зняття з контролю документа, як виконаного, подається на розгляд міському голові. Зібрані матеріали систематизуються і рішенням виконавчого комітету знімаються з контролю.

В 2011 році проведено 23 засідання виконавчого комітету, на яких прийнято 1214 рішень.

Міським головою видано 480 розпоряджень з питань, віднесених чинним законодавством до його повноважень.

Документообіг виконавчого комітету склав – 26 260 документів.

За 2011 рік до виконавчого комітету надійшло 5955 документів, з них:


- з обласної державної адміністрації - 1207;

- з Київської обласної ради - 78;

- від Президента України та Кабінету Міністрів України - 5 ;

- органів прокуратури -459;

- судів - 668;- СБУ - 40;

- від депутатів міської ради - 141;

- народних депутатів - 27;

- від політичних партій та громадських організацій - 235;

- суб'єктів підприємницької діяльності - 240;

Вихідних документів – 4 808, з них 775 ініціативних.

Видано копій документів в т.ч. на запити громадян та установ - 13 751;

Загальним відділом постійно надається методична допомога щодо ведення діловодства у відділах, підготовки проектів рішень, розпоряджень, відповідей, порядку розгляду документів, депутатських запитів та звернень.Враховуючи викладене, вважаю за доцільне звернути особливу увагу на виявлення та усунення причин, що викликають порушення своєчасного та якісного виконання розпорядчих документів та вхідної кореспонденції.

Начальник загального відділу Л.С. Обіход


izumzum.ru