Рекомендації стосовно орієнтованого переліку матеріалів, які повинні зберігатись у шкільному методичному кабінеті - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Вимоги до оформлення матеріалів До друку приймаються статті, які... 1 63.06kb.
1. 2 Інструкція поширюється на всі підприємства Мінпромполітики України... 1 197.76kb.
Приклади художніх технік у школі (с. 8-57), які подані у навчально-методичному... 3 969.67kb.
Методичні рекомендації щодо санітарних норм та організації діяльності... 1 362.81kb.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних... 1 36.3kb.
Рішення На виконавчий комітет від 02. 12. 11р 1 35.07kb.
Рекомендації щодо матеріалів самоаналізу для проведення акредитації 4 1374.27kb.
Основи зовнішньоекономічної діяльності: Методичні рекомендації з... 4 621.08kb.
Міністерство освіти і науки України 1 49.16kb.
Лілія Широкорадюк Лихослів’я у шкільному середовищі: профілактика... 7 1485.71kb.
Технічна картка: античний віск венеція (cera antica venezia) 1 24.7kb.
Чому в основу систематичної класифікації доцільно класти класифікацію... 1 18.66kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Рекомендації стосовно орієнтованого переліку матеріалів, які повинні зберігатись - страница №1/1

РЕКОМЕНДАЦІЇ

стосовно орієнтованого переліку матеріалів,

які повинні зберігатись у шкільному методичному кабінеті.
Положення про методичний кабінет загальноосвітнього закладу чітко регламентує основні завдання й діяльність методичного кабінету. Відповідно до сучасних вимог щодо організації науково-методичної роботи з педагогічними працівниками в закладі освіти, методичний центр рекомендує перелік матеріалів, які мають бути в методичному кабінеті закладу освіти і на які звертається увага при перевірці рівня науково-методичної роботи та управління нею під час експертизи закладу, а саме.

Нормативні документи, що регламентують діяльність освітнього закладу: Конституція України, Закон України «Про освіту», Закон «Про загальну середню освіту», Національна доктрина розвитку освіти, «Положення про загальноосвітній заклад», Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 779 «Деякі питання організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у зв’язку з переходом на 12-річний строк навчання», Концепція профільного навчання в старшій школі, Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів та інші урядові документи з питань освіти, а також: 1. Структура методичної роботи школи:

 • план роботи закладу, розділ «Робота з педагогічними працівниками»;

 • навчальні плани, програми;

 • методичний паспорт школи;

 • накази про організацію та підсумки науково-методичної роботи;

 • методичні рекомендації щодо вивчення предметів;

 • матеріали методичної ради;

 • матеріали педагогічних читань, науково-практичних конференцій.

 1. Документація шкільних методичних та інших професійних об’єднань педагогів (план роботи, протоколи засідань, тексти виступів, розробки уроків, зразки наочності та інші узагальнюючі матеріали, які підкреслюють специфіку науково-методичної роботи в закладах інноваційного типу);

 • матеріали «Сучасний урок, все про нього» (вимоги, дидактичні принципи, сучасна структура, проведення аналізу та самоаналізу та ін.);

 1. Матеріали роботи над науково-методичною проблемою. 1. Списки молодих вчителів. План роботи «Школи молодих вчителів», матеріали «На допомогу вчителю», «Молодому вчителю»;

 2. Графіки проведення методичних заходів з педагогічними працівниками:

 • план-розклад індивідуальних і колективних форм методичної роботи;

 • перспективний план курсової перепідготовки;

 • довідки про проходження курсової перепідготовки;

 • матеріали діагностування педагогічних кадрів (особисті та зведені діагностичні карти, анкети тощо).

 1. Атестація педагогічних працівників:

 • заяви (на позачергову атестацію);

 • план роботи атестаційної комісії на поточний рік;

 • рекомендації членам атестаційної комісії щодо вивчення досвіду роботи учителів, які атестуються;

 • атестаційні листи за 5 років;

 • залікові книжки, листи рейтингової оцінки;

 • матеріали засідань атестаційної комісії, книга протоколів;

 • план роботи з учителями, які отримали рекомендації під час атестації;

 • перспективний план проходження атестації з урахуванням своєчасності атестації та курсової підготовки;

 • накази про створення атестаційних комісій, про атестацію та підсумки атестації.

 1. Науково-методична література (виставка, картотека).

 2. Каталог публікацій педагогів у фаховій освітянській пресі.

 3. Необхідні для проведення науково-методичної роботи технічні засоби.

 4. Матеріали позакласної, позашкільної роботи:

 • матеріали виховної роботи;

 • сценарії позашкільних заходів;

 • графік проведення додаткових занять, консультацій, гуртків, факультативів.

 1. Матеріали дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності закладу різного рівня (накази, програми діяльності, інформаційні картки, угоди про наукове керівництво інноваційною діяльністю, матеріали з її експертизи, протоколи, узагальнені матеріали підсумків дослідно-експериментальної та інноваційної роботи).

 2. Матеріали про роботу за програмою «Іntel@. Навчання для майбутнього» (Сертифікати учителів, які закінчили курси, графік проходження курсів усіма педпрацівниками тощо).

 3. Банк даних (картотека) педагогічних знахідок, досвіду, освітніх технологій:

 • матеріали перспективного педагогічного досвіду (виставка);

 • банк даних про вчителів, які працюють в інноваційному режимі;

 • банк даних про якісний склад педагогічних кадрів;

 • картотеки;

 • картотека перспективного педагогічного досвіду;

 • картотека нормативних документів про освіту;

 • картотека психолого-педагогічної літератури;

 • картотека матеріалів педагогів закладу, розміщених на сайті ЛОІППО «Мій кращий урок»;

 • картотека педагогічних працівників закладу.

 1. Картотека педагогічних працівників, які беруть участь у апробації підручників.

 2. Результати моніторингових досліджень.

 3. Відеотека та медіатека кращих освітянських доробок школи.

 4. Банк даних комп’ютерних програм для підтримки вивчення загальноосвітніх дисциплін.

 5. Матеріали підсумків олімпіад, МАН.

 6. Банк даних обдарованої учнівської молоді:

 • особові картки учнів;

 • особові картки учителів, які підготували призерів і переможців олімпіад, конкурсів, турнірів.

 1. Банк даних уроків з інформаційно-комп’ютерним супроводом для підтримки навчально-виховного процесу на електронних та паперових носіях (перелік уроків (предмет, клас, тема, вчитель); плани-конспекти уроків; програмне забезпечення (навчальні презентації, інші програмні продукти, розроблені вчителем));

 2. Авторські програми, методичні та навчальні посібники, розроблені вчителями закладу.

 3. Виставки нової методичної літератури, передового педагогічного досвіду, впровадження інноваційних педагогічних технологій.

 4. Підшивка інформаційних та інструктивно-методичних збірників МОН молодь спорту України, педагогічних газет, журналів, періодичної преси з питань освіти.

 5. Матеріали передового педагогічного досвіду.