Рейтинг внз за підготовкою фахівців інженерно-технічних спеціальностей - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Українська інженерно-педагогічна академія наукова бібліотека інженерно-педагогічна... 1 111.24kb.
Фінансовий ринок 8 642.73kb.
Українська інженерно-педагогічна академія, професор кафедри металорізального... 1 337.32kb.
Рейтинг світової конкурентоспроможності по країнах 1 299.91kb.
Агропромисловий комплекс, рада національних виробників апк, рада... 1 138.66kb.
Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою 1 91.64kb.
З/п Назва та профіль музею Навчальний заклад 1 367.39kb.
М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Г. Ю. Каніщев, Ю. 10 3244.2kb.
Створення ресурсозберігаючих технологій та новаторських технічних... 1 171.67kb.
З метою забезпечення вирішення стратегічних завдань наукової, науково-технічної... 1 192.43kb.
За наявності домовленості про співпрацю між мду та іншим навчальним... 1 70.33kb.
06 жовтня 2010 року обґрунтування застосування процедури закупівлі... 1 36.52kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Рейтинг внз за підготовкою фахівців інженерно-технічних спеціальностей - страница №1/1

Рейтинг ВНЗ за підготовкою фахівців інженерно-технічних спеціальностей


 

Рейтинг за оцінками випускників

Рейтинг за оцінками роботодав-ців

Інтегрова-ний рейтинговий індикатор

Загаль-ний рейтинг

Дніпропетровськ — Національний гірничий університет України

1

2

1.6

1

Київ — Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

4

1

2.1

1

Донецьк — Донецький національний технічний університет

5

2

3.1

2

Дніпропетровськ — Національна металургійна академія України

5

3

3.8

3

Київ — Київський національний університет будівництва
і архітектури

3

5

4.2

3

Львів — Національний університет “Львівська політехніка”

5

4

4.4

3

Київ — Національний транспортний університет

3

6

4.9

4

Запоріжжя — Запорізький національний технічний університет

3

6

4.9

4

Харків — Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

5

5

5.0

4

Харків — Національний аерокосмічний університет ім.Жуковського “Харківський авіаційний інститут”

3

7

5.5

5

Дніпропетровськ — Дніпропетровський національний університет

4

7

5.9

5

Київ — Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

6

6

6.0

5

Харків — Харківський національний автомобільно-дорожній університет

2

9

6.3

6

Київ — Національний авіаційний університет

9

5

6.5

6

Харків — Національний фармацевтичний університет

1

10

6.6

6

Дніпропетровськ — Дніпропетровський університет залізничного транспорту ім. Лазаряна

5

8

6.9

7

Одеса — Одеський державний екологічний університет

2

10

7.0

7

Одеса — Одеський національний політехнічний університет

7

7

7.0

7

Київ — Державний економіко-технологічний університет транспорту

4

9

7.1

7

Миколаїв — Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова

4

9

7.1

7

Чернігів — Чернігівський державний технологічний університет

4

9

7.1

7

Дніпропетровськ — Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

4

9

7.1

7

Херсон — Херсонський державний аграрний університет

3

10

7.3

7

Дніпропетровськ — Дніпропетровський державний аграрний університет

3

10

7.3

7

Севастополь — Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості

3

10

7.3

7

Харків — Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

3

10

7.3

7

Маріуполь — Приазовський державний технічний університет

5

9

7.5

8

Івано-Франківськ — Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

5

9

7.5

8

Дніпропетровськ — Український державний хіміко-технологічний університет

7

8

7.6

8

Мелітополь — Таврійський державний агротехнологічний університет

4

10

7.7

8

Харків — Харківська національна академія міського господарства

4

10

7.7

8

Полтава — Полтавський університет споживчої кооперації України

4

10

7.7

8

Харків — Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Василенка

4

10

7.7

8

Одеса — Одеський національний морський університет

4

10

7.7

8

Вінниця — Вінницький національний технічний університет

6*

9

7.9

9

Рівне — Національний університет водного господарства та природокористування

5

10

8.1

9

Харків — Харківський державний університет харчування та торгівлі

5*

10

8.1

9

Харків — Українська державна академія залізничного транспорту

5*

10

8.1

9

Полтава — Полтавська державна аграрна академія

5

10

8.1

9

Суми — Сумський державний університет

5

10

8.1

9

Кременчук — Кременчуцький університет економіки і Інформаційних технологій і управління

5*

10

8.1

9

Херсон — Херсонський національний технічний університет

5

10

8.1

9

Ужгород — Ужгородський національний університет

5

10

8.1

9

Севастополь — Севастопольський національний технічний університет

7*

9

8.2

9

Одеса — Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова

9*

8

8.4

9

Київ — Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

9*

8

8.4

9

Полтава — Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

6

10

8.5

9

Одеса — Одеська національна академія харчових технологій

6

10

8.5

9

Київ — Національний аграрний університет

6*

10

8.5

9

Одеса — Одеська національна морська академія

6*

10

8.5

9

Кіровоград — Кіровоградський національний технічний університет

6

10

8.5

9

Сімферополь — Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського

6

10

8.5

9

Львів — Львівський національний університет ім. Івана Франка

6

10

8.5

9

Донецьк — Донецький національний університет

6

10

8.5

9

Житомир — Житомирський державний технологічний університет

6*

10

8.5

9

Тернопіль — Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя

6

10

8.5

9

Умань — Уманський державний аграрний університет

6*

10

8.5

9

Краматорськ — Донбаська державна машинобудівна академія

8*

9

8.6

9

Запоріжжя — Запорізька державна інженерна академія

8

9

8.6

9

Харків — Харківський національний університет радіоелектроніки

8*

9

8.6

9

Черкаси — Черкаський державний технологічний університет

8

9

8.6

9

Київ — Національний університет харчових технологій

8*

9

8.6

9

Харків — Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури

8*

9

8.6

9

Мукачево — Мукачівський технологічний інститут

7

10

8.9

10

Одеса — Одеська державна академія холоду

9

9

9.0

10

Алчевськ — Донбаський державний технічний університет

9

9

9.0

10

Київ — Міжнародний науково-технічний університет

9*

9

9.0

10

Сімферополь — Національна академія природоохоронного та курортного будівництва

9*

9

9.0

10

Кривий Ріг — Криворізький технічний університет

9*

9

9.0

10

Макіївка — Донбаська національна академія будівництва і архітектури

9*

9

9.0

10

Київ — Київська державна академія водного транспорту ім. Конашевича-Сагайдачного

8*

10

9.2

10

Луганськ — Луганський національний аграрний університет

8

10

9.2

10

Кам'янець-Подільський — Подільський державний аграрно-технічний університет

8*

10

9.2

10

Миколаїв — Миколаївський державний університет ім. В. О. Сухомлинського

8*

10

9.2

10

Сімферополь — Кримський інженерно-педагогічний університет

8

10

9.2

10

Нова Каховка — Новокаховський політехнічний інститут

8

10

9.2

10

Луцьк — Луцький державний технічний університет

8*

10

9.2

10

Кременчук — Кременчуцький державний політехнічний університет ім. Михайла Остроградського

8*

10

9.2

10

Херсон — Херсонський державний морський інститут

8*

10

9.2

10

Київ — Київський національний університет культури і мистецтв

9*

10

9.6

10

Дубляни — Львівський державний аграрний університет

9*

10

9.6

10

Київ — Київський національний університет технологій та дизайну

9*

10

9.6

10

Кіровоград — Державна льотна академія України

9*

10

9.6

10

Київ — Академія муніципального управління

9*

10

9.6

10

Коломия — Інститут управління природними ресурсами

9*

10

9.6

10

Луганськ — Луганський національний педагогічний університет ім. Тараса Шевченка

9*

10

9.6

10

Луганськ — Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля

9

10

9.6

10

Вінниця — Вінницький державний аграрний університет

9*

10

9.6

10

Львів — Львівська національна академія ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького

9*

10

9.6

10

Львів — Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

9*

10

9.6

10

Львів — Національний лісотехнічний університет України

9*

10

9.6

10

Львів — Українська академія друкарства

9*

10

9.6

10

Одеса — Одеський державний аграрний університет

9*

10

9.6

10

Одеса — Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

9*

10

9.6

10

Керч — Керченський морський технологічний університет

9

10

9.6

10

Житомир — Державний агроекологічний університет

9*

10

9.6

10

Рівне — Рівненський державний гуманітарний університет

9*

10

9.6

10

Київ — Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”

9*

10

9.6

10

Івано-Франківськ — Прикарпатський університет ім. В. Стефаника

9*

10

9.6

10

Суми — Сумський національний аграрний університет

9*

10

9.6

10

Харків — Українська інженерно-педагогічна академія

9*

10

9.6

10

Харків — Харківський університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба

9*

10

9.6

10

Харківська область — Харківська державна зооветеринарна академія

9*

10

9.6

10

Харківська область — Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва

9*

10

9.6

10

Хмельницький — Хмельницький національний університет

9

10

9.6

10

Чернівці — Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича

9

10

9.6

10

Дніпродзержинськ — Дніпродзержинський державний технічний університет

10

10

10.0

10


*Дані опитування випускників відсутні. Показане прогностичне значення, розраховане на підставі зовнішнього іміджу ВНЗ.


izumzum.ru