Психологічний аспект розвитку людського капіталу у віртуальному освітньому просторі - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
С. Л.Іванов, студ гр. Ут-05 1 68.77kb.
«Педагогіка А. С. Макаренка в полікультурному освітньому просторі»... 1 73.56kb.
Інформаційні технології, являючи собою потужний фактор розвитку суспільства... 1 32.1kb.
О. В. Макарова, заступник директора ідсд ім. М. В. Птухи нан україни... 1 73.83kb.
Теорія структури капіталу підприємства 1 241.49kb.
«Історія первісного суспільства на українських землях» 1 145.84kb.
О.І. Гриценко організація бухгалтерського обліку власного капіталу... 1 123.01kb.
Програма факультативного курсу (гуртка) військово – патриотичного... 1 237.19kb.
Инновационная деятельность и рынок труда 1 91.84kb.
Девізом моєї роботи є вислів: ”У серце увійде лиш те, що йде від... 1 62.57kb.
Образ України у електоральному просторі: динаміка, константи, прогноз... 1 26.44kb.
Апарат верховної ради україни інформаційне управління відділ інформаційно-бібліотечного... 14 1038.12kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Психологічний аспект розвитку людського капіталу у віртуальному освітньому просторі - страница №1/1

Кочеткова Наталія Асхатівна

Секція: Інтелектуальний розвиток у віртуальному освітньому просторі

ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ У ВІРТУАЛЬНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

В епоху глобальної комп’ютеризації та переходу суспільства до нових форм отримання знань важливим питанням постає розвиток людського капіталу у віртуальному просторі. У всі часи людський капітал був продуктом наукової думки, психолого-педагогічної та соціальної практики. Людина в усі часи навмисно і осмислено формувалася під реалії свого часу на основі теоретичних моделей, покладених в основу навчання і виховання.

Важливо враховувати, що необхідні параметри людського капіталу постійно модернізуються під впливом глобальних змін у всіх сферах життя. Систему глобальних змін у світі представляють зміни її елементів: науки, культури, релігії і цивілізації. Адекватність людини - це відповідність його як індивіда, суб'єкта, особистості та індивідуальності сучасному стану науки, культури, релігії і цивілізації, які безперервно змінюються під впливом глобалізації. Тому, актуальним являється дослідження розвитку психологічних якостей людського капіталу, по-суті, - в Інтернет.

За Б.Г. Ананьєвим1 виділяється чотири психологічних якостей людського капіталу, а саме: життєздатність, працездатність, здатність до інновацій, здатність до навчання. Здатність до навчання та здатність до інновацій можна, в свою чергу, інтерпретувати як інтелектуальний розвиток особистості.

В віртуальному просторі розумовий розвиток і здатність до навчання можна оцінити через міру психічного зусилля індивідуальності, яке вона може застосувати для досягнення поставлених цілей. Мета - отримати і використовувати знання для подолання чергової перешкоди, засобом при цьому послужить - достатнє для цього психічне зусилля.

Психічні зусилля прикладні для отримання знань залежатимуть від образу життя людини, інакше кажучи від картини світу, котра склалася у індивіда.

Наступним важливим елементом є система еталонів, яка складає картину світу. Звичні еталони насправді формуються у нас ще з дитинства і чітко відкладені в нашій свідомості. Теорія еталонів є концепцією розпізнавання стимулу шляхом порівняння викликаного ним нервового патерну, що зберігається в пам'яті внутрішньою репрезентацією (еталоном, шаблоном). При позитивному результаті порівняння (збігу викликаного та еталонного паттернів) відбувається впізнання стимулу2. Тому, актуальна проблема психологічної науки – розкрити механізми вибору людиною тої чи іншої альтернативи, оприділити які психологічні механізми домінантні при формуванні еталона, і яку роль відіграють еталони в системі регуляції діяльності, і чи можна їх розвивати в процесі професійної підготовки на віртуальних просторах.

Система інтелектуального розвитку, як однієї із складових людського капіталу, у віртуальному просторі повинна бути простою, але максимально інформаційно насиченою. Для цього варто розглянути психічні образи і шаблони. Розробка цієї проблеми не менш важлива для вирішення прикладних завдань, які ставляться перед психологією суспільною практикою, особливо коли мова йде про психологічне забезпечення процесів навчання людини, проектуванні її діяльності, узгодження технічних пристроїв, в першу чергу, систем передачі інформації, з характеристиками і можливостями людини. Практичному вирішенню цієї проблеми сприяє розробка і реалізація спеціальних психологічних технологій для створення необхідних шаблонів, котрі сприятимуть формуванню образу адекватного реальності. Сприйняття людиною інформації через віртуальний простір напряму залежатиме від того, як організована ця інформація. Відомо, що не будь-яка отримується інформація релевантна цим завданням; як правило, вона повинна бути перетворена і приведена до вигляду, придатного для обліку в поведінці. Тільки в цьому випадку образи сприйняття можуть забезпечити оперативну і своєчасну орієнтування в ситуації і регуляцію пристосувального поведінки. Коли образ склався, можливе здійснення розпізнавального і репродуктивного дії. На перших стадіях розпізнавальний процес в значній мірі нагадує процес ознайомлення. У ньому також присутні такі зовнішні перцептивні дії, як виявлення, виділення адекватного задачі інформативного змісту. Коли це зміст виділено, проводиться звірення і ідентифікація пред'явленого предмета з записаним у пам'яті еталоном3.У висновку можна констатувати, що по-перше, глобалізація вимагає від людини такої безперервної модернізації чотирьох параметрів якості людського капіталу, які робили б його адекватним реальному житті «в цьому місці і в цей час». Найменше відставання від глобальних змін в цивілізації або ж науці робить його неконкурентоспроможним. По друге, для якісного розвитку людського капіталу у віртуальному освітньому просторі необхідно звернути увагу на не лише організацію, але й на психологічні аспекти навчання.

1 Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. Л., 1968

2 Теория эталонов. – Психология человека. – Режим доступу - http://www.psibook.com/04/18/18.html

3В.П.Зінченко і Н.Ю.Вергилес. Формирование зрительного образа. Режим доступу -http://psychlib.ru/mgppu/Zfz-1969/Zfz-001.htmizumzum.ru