Проведення відкритого конкурсу на кращий проект - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Положення про Організаційний комітет з проведення II туру Всеукраїнського... 1 44.57kb.
Про проведення конкурсу на кращий дистанційний курс серед учителів... 1 122.77kb.
Додаток 1 до наказу відділу освіти від 23. 02. 2012 р. №82 положення... 1 38.14kb.
Методичні рекомендації щодо проведення І етапу конкурсу фахової майстерності... 3 476.89kb.
Оголошення про проведення конкурсу адвокатів, які залучаються до... 1 30.95kb.
Рішення від " 28 " 04 2009 року №235 м. Прилуки Про затвердження... 1 303.58kb.
Наказ №19 Про проведення Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка... 1 23.38kb.
Наказ №35 Про організацію і проведення конкурсу дитячого малюнку... 1 89.79kb.
Витяг з наказу «30» 12 2011 №758 Про підсумки проведення І етапу... 1 76.21kb.
Про затвердження складу оргкомітетів, фахових журі та умов проведення... 1 289.57kb.
Інформація про проведення І (районного) туру хуііі всеукраїнського... 1 42.72kb.
Програма науково-освітнього семінару "Історія Голокосту на теренах... 1 63.61kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Проведення відкритого конкурсу на кращий проект - страница №1/1

ПРОГРАМА І УМОВИ

проведення відкритого конкурсу на кращий проект

меморіального комплексу в пам'ять про євреїв, в’язнів чернівецького гетто 1941 року в м.Чернівцях
1. Загальні положення
1.1. Цей конкурс проводиться в рамках статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до підпункту 9 пункту «а» статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.1999 року №2137.

1.2. Це Положення регламентує порядок проведення конкурсу для оперативного пошуку концептуальної ідеї кращого проекту Меморіального комплексу в пам'ять про євреїв, в’язнів чернівецького гетто 1941 року (надалі - Конкурс).


1.3. Конкурс є відкритим. Участь у ньому беруть окремі фахівці, авторські колективи, юридичні особи, професійний рівень яких відповідає вимогам, встановленим умовами конкурсу. Конкурс проводиться з одного туру.

1.4. Предметом Конкурсу є спорудження меморіального комплексу, присвяченого вшануванню пам’яті єврейського гетто 1941 року в м.Чернівцях в стислі терміни.

1.5. Для встановлення  меморіального комплексу Чернівецькою міською радою пропонується ділянка на вул.Сагайдачного, 22-А м.Чернівців.


  1. Мета та завдання Конкурсу


2.1. Метою проведення Конкурсу є виявлення кращої планувальної, пластичної і естетично-художньої концепції меморіального комплексу з числа поданих згідно з умовами Конкурсу, відображення відповідними художньо-пластичними засобами вшанування пам’яті в’язнів чернівецького гетто, присудження його авторам винагород та заохочувальних премій, використання кращого проекту для подальшої реалізації.

2.2. Перед учасниками Конкурсу ставиться завдання пошуку в короткі терміни кращої концептуальної ідеї високомистецького архітектурно-пластичного вирішення меморіального комплексу для увіковічення пам`яті в’язнів єврейського гетто 1941 року в Чернівцях.

2.3. Проектом необхідно передбачити:
     - виразне образно-пластичне вирішення  меморіального комплексу відповідно до його ідеї та змісту;
     - раціональне використання земельної ділянки;
     - містобудівний аналіз розміщення меморіального комплексу;
     - композиційну узгодженість з існуючими пам'ятками культурної спадщини  з урахуванням містобудівного значення місця розташування меморіального комплексу;
     - визначити   об'ємно-просторове  і  архітектурно-планувальне рішення, урахувавши масштаби і характер довкілля;
     - розробити  раціональну транспортно-пішохідну схему зв'язків на ділянці проектування та на прилеглих територіях;
     - проведення   комплексного  благоустрою  території  навколо меморіального комплексу;
     - пам'ятник рекомендується виконувати у довговічних матеріалах
(бронза, граніт, природні камені тощо).

3. Умови проведення Конкурсу
3.1. Організаторами проведення Конкурсу є релігійна громада іудейського культу, обласний благодійний фонд «Хесед-Шушана», Чернівецька міська благодійна єврейська громада «Мір’ям».

3.2. Організатори конкурсу несуть відповідальність за дотримання умов конкурсу перед його учасниками, які виконали у встановлені терміни і в повному обсязі умови та програму конкурсу, а також забезпечують зберігання конкурсних проектів у період проведення конкурсу та протягом місяця після публікації його підсумків.

3.2. Учасниками Конкурсу можуть бути окремі фахівці або авторські колективи, які підтверджують професійну спроможність виконати конкурсний проект у стислі терміни і, в разі необхідності, подальшу роботу над його реалізацією.

3.3. Кількість конкурсних проектів від одного автора (авторського колективу) не обмежується.

3.4. Учасниками конкурсу не можуть бути члени журі, відповідальний секретар конкурсу, їхні близькі родичі, особи, які готували конкурсну документацію, а також особи, які безпосередньо пов'язані з членами журі виконанням трудових обов'язків.

3.5. Після оголошення конкурсу учасники повинні подати  письмову  заявку  щодо  участі  у  конкурсі  та одержати у організатора конкурсу конкурсну документацію та вихідні  дані  для проектування, до яких входять:
    - програма і умови конкурсу;

- ситуаційна схема у масштабі 1:2000;


    - топоплан  з  нанесеними  інженерними  мережами  у  масштабі1:500;

- історична довідка утворення єврейського гетто 1941 року в Чернівцях.

 

3.6.    Матеріали проектів подаються на конкурс анонімно під девізом у формі шестизначного числа. Інформація про автора проекту (ПІБ, юридична адреса учасника, ксерокопія паспорту, ідентифікаційного коду, свідоцтва підприємницької діяльності) подається в запечатаному конверті з таким же девізом.

3.7. Склад розробки: генплан в М 1:500, ескізний проект на планшетах розмірами 1,0 м х 0,8 м, макет в М 1:100, пояснювальна записка з електронною версією. Обсяг пояснювальної записки не більше двох сторінок друкованого тексту (формат А4) з визначенням орієнтовної вартості пам'ятника.

4.Організаційне забезпечення Конкурсу
4.1. Організатори конкурсу:

- практичну реалізацію заходів, пов'язаних з проведенням конкурсу, здійснюють самостійно або на договірних засадах доручають її іншій особі;

- організовують проведення Конкурсу та оцінки проектів журі конкурсу;

- затверджують журі конкурсу та призначають відповідального секретаря конкурсу;

- розміщують оголошення про проведення конкурсу;

- готують конкурсну документацію та організовують її тиражування;

- організовують реєстрацію учасників, надають їм конкурсну документацію;

- організовують творче і громадське обговорення конкурсних проектів;

- несуть відповідальність за дотримання умов та програми конкурсу перед його учасниками, а також забезпечують зберігання конкурсних проектів у період проведення конкурсу та протягом місяця після публікації його підсумків.
4.2. Голова журі та його заступники обираються на першому засіданні журі – шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів.

Відповідальний секретар конкурсу одночасно є секретарем журі і бере участь у його засіданнях без права голосу.


4.3. Журі конкурсу:

  • на своєму засіданні розглядає надані проекти, перевіряє їх відповідність умовам Конкурсу, визначає кращі ескізні проекти з числа поданих, присуджує їх авторам премії та інші види заохочень;

- розглядає надані проекти за наступними критеріями:

- відповідність проекту умовам та вимогам Конкурсу;

- відображення засобами образотворчого мистецтва теми пам’яті про в’язнів Чернівецького гетто;

- естетичність та оригінальність рішень;

- гармонійність сполучення з містобудівним та ландшафтним оточенням території проектування;

- фінансова спроможність втілення та короткотермінова реалізація проектного рішення.4.4. Журі не розглядає проектів:

- надісланих або поданих після закінчення встановленого терміну;


- анонімність яких була свідомо порушена;
- таких, що не відповідають вимогам Положення та умовам Конкурсу.

Такі проекти можуть бути рішенням журі допущені до участі на виставці конкурсних проектів з позначкою "Поза конкурсом".4.5. Вибір переможців у конкурсі вважається правочинним, якщо на засіданні присутні 2/3 членів журі конкурсу, і рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх.

5. Процедура проведення Конкурсу
5.1. Підставою для оголошення Конкурсу є рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 13.09.2011р. №551/15 «Про надання дозволу на встановлення меморіального комплексу в пам'ять про євреїв, в’язнів чернівецького гетто 1941 року».

5.2. Офіційне повідомлення про проведення Конкурсу, а також це Положення публікуються в газеті “Чернівці”, розміщуються в інших засобах масової інформації, релігійної громади іудейського культу, творчих спілках.

5.3. Конкурсна документація надається Відділом охорони культурної спадщини міської ради за адресою: м.Чернівці, вул. Б.Хмельницького, 64-А, каб.111, тел. 52-41-08.

5.4. У ході проведення Конкурсу, учасники мають право звертатися, у разі потреби, до замовника Конкурсу для одержання додаткової інформації.

5.5. Замовник конкурсу приймає ескізні проекти для участі у Конкурсі з 02 квітня 2012 року до 10 травня 2012 року за адресою: м.Чернівці, вул.Л.Кобилиці, 53, Центральна синагога м.Чернівців, тел. 55-48-78.

5.6. Матеріали, подані пізніше 10 травня 2012 року, до участі в конкурсі не допускаються.

5.7. У разі порушення процедури проведення Конкурсу, інших умов цього Положення, учасники мають право оскаржити таке порушення в заяві до голови журі протягом 3 днів після оголошення результатів Конкурсу.

При виявленні порушень, голова журі може призначити повторний розгляд ескізних проектів.5.8. Повідомлення про результати Конкурсу публікуються в засобах масової інформації і розміщується на веб-сайті Чернівецької міської ради та релігійної громади іудейського культу.  1. Преміальний фонд Конкурсу


6.1. Для виплати грошової винагороди переможцям Конкурсу організатор конкурсу – релігійна громада іудейського культу встановлює преміальний фонд у розмірі 10000 (десять тисячі) гривень.

Перша премія – 4000 (чотири тисячі) гривень; друга премія – 3000 (три тисячі), три заохочувальні премії – по 1000 (одна тисяча) грн.6.2. Конкурс вважається таким, що відбувся, якщо на нього подано не менше трьох ескізних проектів, з яких хоча б одному журі конкурсу вважає за можливе присудити премію.

6.3. Журі конкурсу приймає рішення стосовно кожного з проектів окремо і починає з присудження першої премії. Рішення приймаються простою більшістю голосів шляхом відкритого голосування. В разі рівного розподілу голосів, поданих за конкурсний проект, голова журі має право вирішального голосу.

6.4. Підставою для визначення переможців є протокол з рішенням журі конкурсу про переможця Конкурсу.

6.5. Рішення журі конкурсу, присудження премії підписується усіма її членами, які брали участь у засіданні. Зазначені документи подаються організатору Конкурсу у тижневий термін з дня підбиття підсумків для затвердження їх виконавчим комітетом міської ради.

6.6. Премійований конкурсний проект переходять у власність організатора Конкурсу.

6.7. Виплата грошової премії здійснюється замовником Конкурсу на підставі протоколу в 10-денний термін з дня остаточного прийняття рішення журі конкурсу.

6.8. Якщо журі після присудження премії не визнало жодного проекту таким, який може бути рекомендований для подальшої реалізації, замовник звільняється від зобов’язань перед переможцем щодо замовлення на подальше розроблення проектно-кошторисної або містобудівної документації.

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів

Чернівецької міської ради О.Паскар

Голова релігійної громади іудейського культу,

головний рабин Чернівецького регіону Н.Кофманський


Голова Національної спілки архітекторів

України в Чернівецькій області О.Пікущенко


СКЛАД

журі конкурсу з визначення переможця на кращий проект меморіального комплексу в пам’ять про євреїв, в’язнів чернівецького гетто 1941 рокуБайда

Василь Федорович-

архітектор, член Чернівецької філії Національної спілки архітекторів України в Чернівецькій області (за згодою);


Борсук

Йосиф Абрамович
-

голова правління обласного благодійного

фонду «Хесед-Шушана»;Волинець

Григорій Іванович-

начальник управління культури Чернівецької міської ради;


Гамаль

Володимир Ілліч-

скульптор, член Чернівецької обласної організації Національної спілки художників України (за згодою);


Гомонович

Сергій Степанович-

заступник директора, начальник управління містобудування та архітектури департаменту містобудівного комплексу та земельних

відносин міської ради, головний архітектор міста (за згодою);
Завалецький

Олександр Михайлович-

архітектор, член Чернівецької філії Національної спілки архітекторів України в Чернівецькій області (за згодою);


Кофманський

Ноах Анатолійович
-

головний рабин Чернівецького регіону;

Лемський

Петро Єфремович-

скульптор, член Чернівецької обласної організації Національної спілки художників України (за згодою);


Михайлюк

Василь Васильович-

головний спеціаліст відділу охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради (за згодою);


Ніконов

Володимир Миколайович-

директор департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради (за згодою);


Осачук

Сергій Дмитрович-

радник міського голови, голова громадської консультативної ради з питань охорони культурної спадщини на території міста Чернівців (за згодою);

Паскар


Олександр Євгенович


-

заступник міського голови з питать діяльності виконавчих органів міської ради

(за згодою);


Пікущенко

Олег Леонідович-

голова Чернівецької обласної організації Національної спілки архітекторів України (за згодою);


Присяжнюк

Артем Васильович-

скульптор, член Чернівецької обласної організації Національної спілки художників України (за згодою);


Пушкова

Олена Дмитрівна-

начальник відділу охорони культурної

спадщини міської ради (за згодою);
Салевич

Іван Миколайович-

художник, голова Чернівецької обласної організації Національної спілки художників України (за згодою);


Суровцев

Олег Андрійович-

кандидат історичних наук, директор Центру

іудаіки Чернівецького національного

університету ім.Ю.Федьковича (за згодою);


Хочь

Ілля Хаймович-

співголова Чернівецької міської благодійної єврейської громади «Мір’ям»;Фукс

Леонід Шайович-

директор обласного благодійного фонду

«Хесед-Шушана»;
Ярова

Надія Степанівна-

заступник начальника управління, начальник архітектурно-планувального відділу містобудування та архітектури департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради.