Програма творчого конкурсу за обраним фахом галузь знань 0202 „Мистецтво" напрям підготовки 020203 „Кіно, -телемистецтво" - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Галузь знань 0502 Автоматика І управління Напрям підготовки фахівців... 1 34.23kb.
«Інвестиційна діяльність» Галузь: знань «0101 Педагогічна освіта» 1 109.58kb.
Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки: 020303 Філологія... 14 3644.71kb.
Програма творчого конкурсу з музичних дисциплін для вступників, які... 1 92.95kb.
Київський інститут музики ім. Р. М. Глієра напрям підготовки 6 1 153.52kb.
«Основи економічної теорії» Галузь: знань «0305 Економіка підприємства. 1 102.09kb.
Програма вступних фахових випробувань на напрям 050101 «компютерні... 1 130.78kb.
Програма навчальної дисципліни пмп 08 лінійна алгебра напрям підготовки... 1 277.52kb.
Робоча програма навчальної дисципліни біблійна та християнська археологія... 1 215.89kb.
Спеціальність «Образотворче мистецтво» 1 57.34kb.
Робоча програма з навчальної дисципліни «філософія» для аспірантів... 1 95.72kb.
У збірнику представлені тези пошукових робіт учасників обласного... 14 4754.21kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Програма творчого конкурсу за обраним фахом галузь знань 0202 „Мистецтво" напрям - страница №1/1

ПРОГРАМА

творчого конкурсу за обраним фахом

галузь знань – 0202 „Мистецтво”

напрям підготовки 6.020203 „Кіно, -телемистецтво”Пояснювальна записка


Творчий конкурс з фаху «Кіно, -телемистецтво» складають абітурієнти, які вступають на напрям підготовки «Кіно, -телемистецтво» спеціалізації: «режисер телебачення», «оператор телебачення», «звукорежисер телебачення», «актор кіно», «тележурналіст, диктор та ведучий телепрограм».

На даний напрям приймаються особи, які мають повну загальну середню освіту та відповідну мистецьку підготовку.

Творчий конкурс визначає відповідні навички та вміння, згідно нижчезазначених вимог до кожної спеціалізації.
Вимоги до проходження творчого конкурсу з спеціалізації

«Режисер телебачення»

На вступному випробуванні абітурієнт повинен виконати такі творчі завдання: • прочитати напам’ять (на вибір комісії) один з 2-3-х самостійно підготованих літературних творів кожного жанру (вірші, уривки з прозових творів, монологи з драматичних творів) та виконати (на вибір комісії) один з 2-3-х самостійно підготованих гумористичних творів (байки, гуморески тощо). Надати стислу характеристику виконуваних творів розкривши питання культурно-історичного контексту, засобів художньої виразності та місця твору у творчому набутку автора;

 • виконати сценічний етюд-вправу на доцільну органічну дію в запропонованих обставинах. Етюд-вправа на запропоновану комісією тему готується абітурієнтом під час творчого випробування не більше 3-х хвилин, без використання мови, костюму та музичного супроводу.

В ході виконання творчих завдань абітурієнт повинен виявити такі уміння і навички:

 • продемонструвати музично-ритмічні та пластичні дані, індивідуальні та голосові особливості, дикцію, орфоепію, навички з технічного мовлення, спостережливість та сценічну увагу;

 • виявити розуміння художньо-образного змісту виконуваних творів, художнє мислення та інтуїцію;

 • продемонструвати здатність до сприйняття та емоційного співпереживання, здібності сценічного перевтілення;

 • виявити здатність до творчого неординарного бачення оточуючої дійсності, продемонструвати уяву і фантазію.

Рекомендована література: 1. Азарин В. От замысла до экрана / Азарин В. – М., 1995.

 2. Безклубенко С. Кіномистецтво та політика / Безклубенко С. – К., 1995.

 3. Безклубенко С. Українське кіно. Начерк історії / Безклубенко С. – К., 2001.

 4. Безклубенко С. Відеологія / Безклубенко С. – К., 2004.

 5. Брук П. Пустое пространство. Секретов нет / Брук П. – М., 2003.

 6. Горпенко В. Архітектоніка фільму: зошити 1-5 / Горпенко В. – К., 2000.

 7. Голубовский Б.Г. Наблюдение, етюд, образ / Голубовский Б.Г. – М., 2001.

 8. Гротовский Е. От Бедного театра к Искусству проводнику / Гротовский Е. – М., 2003.

 9. Довженко О.П. Твори: в 5-ти т. / Довженко О.П. – К., 1983.

 10. Історія українського радянського кіно: в 3-х. Т. 1-2. – К., 1986-1987.

 11. Капельгородська Н. Український телефільм у контексті вітчизняної культури XX ст. / Капельгородська Н., Глущенко Є. – К., 2003.

 12. Митта А. Кино: между адом и раем / Митта А. – М., 2000.

 13. Немирович-Данченко В.И. Рождение театра / Немирович-Данченко В.И. – М., 1989.

 14. Скуратовський В. Екранні мистецтва у соціокультурних процесах XX століття. Ґенеза, структура, функція: в 2-х ч. / Скуратовський В. – К., 1997.

 15. Телевізійний репортаж: практичний посібник для професіоналів. – К., 1998.

 16. Українське кіно: євроформат. Кіносоціологія. Хроніка громадських обговорень 2001-2003. – К., 2003.

 17. Українське кіно: Ідентифікація у часі. Хроніка громадських обговорень 1996-2003. – К., 2003.

 18. Фэнг И. Теленовости: секреты журналистского мастерства / Фэнг И. – М., 1993.

 19. Чехов М. Об искусстве актера / Чехов М. – М., 1999.

 20. Ширман Р. Телевізійна режисура / Ширман Р. – К., 2004.

 21. Шкляревський Г. Режисура. Морфологія і синтаксис екранних мистецтв / Шкляревський Г., Терещенко Ю. – К., 2004.izumzum.ru