Програма розвитку фізичної культури і спорту в Доманівському районі на період до 2012 року - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Рішення районної ради від 27 грудня 2012 року №241 Програма розвитку... 1 198.13kb.
Рішення №244 11 грудня 2012 року 17 сесія 6 скликання 1 194.12kb.
1. Затвердити організаційний комітет з підготовки і проведення чемпіонатів м. 1 186.06kb.
Проект програми розвитку мiжнародноi дiяльностi авсу на 2012 – 2016 р. 1 147.87kb.
Рішення про зняття з контролю рішення районної ради від 13 січня... 1 73.92kb.
Рішення від 26 січня 2011 року Про виконання районної програму розвитку... 1 285.15kb.
Миколаївська обласна рада професійних спілок 1 30.19kb.
Програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 1 174.61kb.
Програма діяльності фізичної культури І спорту в м. Кіровограді на... 1 249.13kb.
Положення про проведення відкритого Кубку Полтавської області з велосипедного... 1 41.11kb.
П о с т а н о в а від 13 грудня 2004 р. N 1641 Київ 1 64.44kb.
Назва установи, організації 1 41.74kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Програма розвитку фізичної культури і спорту в Доманівському районі на період до - страница №1/1

СХВАЛЕНО

розпорядженням голови

райдержадміністрації

від 03.10.2006р. № 457
Програма

розвитку фізичної культури і спорту

в Доманівському районі на період до 2012 року

І. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Метою Програми є визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування в Доманівському районі національної моделі розвитку сфери фізичної культури і спору на демократичних та гуманістичних засадах.

Для досягнення мети Програми необхідно вирішити такі основні завдання:

- забезпечити об’єднання зусиль у розвитку фізичної культури і спорту органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, зацікавлених громадських та приватних організацій, широких верств населення району;

- сформувати у населення району сталі традиції та мотивації щодо фізичного виховання і спорту як важливих чинників забезпечення здорового способу життя;

- удосконалити форми залучення різних груп населення до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і спортом за місцем їх проживання, навчання, роботи та у місцях масового відпочинку;

- продовжити удосконалення формування системи дитячого спорту;

- удосконалити систему дитячо-юнацького спорту;

- підвищити якість відбору обдарованих осіб до системи резервного спорту;

- створювати умови для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на всіх етапах багаторічної підготовки;

- удосконалити систему формування та підготовки районних збірних команд з різних видів спорту;

- сприяти поширенню клубної системи у сфері фізичної культури і спорту;

- удосконалити управління сферою фізичної культури і спорту шляхом створення умов для зростання ролі громадських та приватних організацій фізкультурно-спортивної спрямованості;

- забезпечити будівництво сучасних спортивних споруд, належне їх обладнання та використання за підтримки органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

- удосконалити економічні засади сфери фізичної культури і спорту, запровадити ефективні моделі нормативно-правового, кадрового, фінансового, матеріально-технічного, наукового, медичного та інформаційного забезпечення.

ІІ. НАПРЯМИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання Програми здійснюється за такими напрямами:


1. Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота:
-фізичне виховання у закладах дошкільної освіти, загальноосвітніх школах;

-спорт для всіх за місцем проживання та у місцях масового відпочинку громадян;

-масовий спорт серед сільського населення;

-виробнича фізична культура та масовий спорт за місцем роботи громадян;

-фізкультурно-оздоровча та реабілітаційна робота серед інвалідів.


2.Розвиток олімпійського, параолімпійського, дефлімпійського та неолімпійського спорту:
- дитячий спорт;

- дитячо-юнацький спорт;

- резервний спорт;

- спорт вищих досягнень;

- спорт ветеранів.
3.Система забезпечення розвитку фізичної культури і спорту:
- нормативно-правове забезпечення;

- кадрове забезпечення;

- матеріально-технічне забезпечення;

- фінансове забезпечення;

- наукове забезпечення;

- медичне забезпечення;

- інформаційно-пропагандистське забезпечення;

- міжнародна діяльність.


ІІІ. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Програма виконується за рахунок коштів місцевих бюджетів району, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
ІV.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Виконання Програми дає змогу забезпечити:

-формування національної моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту на демократичних та гуманістичних засадах шляхом об’єднання зусиль зацікавлених державних, громадських, приватних організацій та широких верств населення;

-запровадження доступних, якісних та різноманітних форм оздоровчих, рекреаційних, реабілітаційних та спортивних послуг для різних груп населення;

-збільшення вдвічі кількості населення, яке регулярно використовує засоби фізичної культури і спорту для проведення активного дозвілля та забезпечення здорового способу життя, що дозволить суттєво зменшити витрати на лікування захворювань, спричинених низькою руховою активністю та подолання антигромадських проявів, передусім серед молоді;

-удосконалення системи підготовки спортсменів для гідної участі у різного рівня змаганнях, яке сприятиме утвердженню патріотичних почуттів у громадян та підвищенню авторитету Доманівського району у Миколаївській області та у Всеукраїнському спортивному русі;

-створення додаткової кількості робочих місць у сфері фізичної культури і спорту, підвищення престижності відповідних професій;

-збільшення ресурсного забезпечення розвитку фізичної культури і спорту, залучення позабюджетних коштів, формування широкої мережі сучасних спортивних споруд для масового спорту та спорту вищих досягнень;

-впровадження у практику результатів науково-дослідної роботи з фізичного виховання і спорту, спортивної медицини, педагогіки, соціології, біології та інших галузей науки.V. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Контроль за виконанням Програми покладається на Доманівську районну державну адміністрацію, виконавчі комітети селищної, сільських рад, які утворюють для цього відповідну Координаційну раду під головуванням заступника голови райдержадміністрації.

Управління, відділи райдержадміністрації, інші органи виконавчої влади та місцевого самоврядування – відповідальні виконавці Програми щороку до 15 червня та до 15 грудня подають відділу у справах молоді та спорту райдержадміністрації необхідні матеріали для підготовки та подання узагальненої інформації до 20 червня та 20 грудня управлінню з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації.
VІ. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЩОДО НАПРЯМІВ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота

Фізичне виховання у закладах дошкільної освіти, загальноосвітніх закладах

1. Створити організаційні, кадрові, матеріально-технічні та фінансові умови для щотижневої оздоровчої рухливої активності дітей та молоді в обсязі не менше 5-6 годин; забезпечувати проведення у дошкільних, загальноосвітніх закладах регулярних фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів.

Відділ освіти райдержадміністрації, виконкоми селищної, сільських рад (за узгодженням)

2007-2012 роки
2. Сприяти подальшому функціонуванню спортивних клубів у загальноосвітніх закладах району.

Відділ освіти райдержадміністрації

2007-2012 роки

3. Забезпечити регулярну перевірку обладнання та споруд для занять спортом на їх відповідність нормам техніки безпеки.

Управління праці та соціального захисту населення

райдержадміністрації

2006-2012 роки
Спорт для всіх за місцем проживання та

у місцях масового відпочинку громадян

1. Створити необхідні умови для організації навчання плаванню у місцях масового відпочинку населення на воді в селах Прибужжя, Богданівка, селищі Доманівка.

Виконкоми сільських рад(за узгодженням), відділ освіти райдержадміністрації, районна СЕС (за узгодженням)

2007-2012 роки

2. Створити мережу дитячо-підліткових фізкультурно-спортивних клубів за місцем проживання в селах Мостівської, Богданівської, Володимирівської, Акмечетської, Сухобалківської сільських рад.

Відділ освіти райдержадміністрації, виконкоми

сільських рад (за узгодженням)

2010-2012 роки


3. Сприяти створенню, в тому числі із залученням приватних інвестицій, мережі сучасних спортивних організацій, центрів та клубів різних форм власності, які надаватимуть доступні та якісні фізкультурно-оздоровчі послуги за місцем проживання та у місцях масового відпочинку громадян.

Відділи у справах молоді та спорту, освіти

райдержадміністрації, виконкоми селищної, сільських рад, ФСТ “Колос”(за узгодженням)

2007-2012 роки4. Створити умови для підвищення фізичної підготовленості призовної молоді за місцем навчання та проживання для проходження строкової служби у Збройних силах України, щорічно проводити районну та брати участь в обласній спартакіаді допризовної молоді.

Відділи у справах молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, районний військкомат, райрада ФСТ “Колос” (за узгодженням)

2007-2012 роки

5. Забезпечити безкоштовне обслуговування медичним працівником усіх спортивних змагань. Організовувати своєчасні безкоштовні проведення медичного обстеження учасників команд району.

Центральна районна лікарня (за узгодженням)

2007-2012 роки
Масовий спорт серед сільського населення

1. Сприяти створенню та функціонуванню спортивних клубів різних форм власності на території кожної сільської ради.

Виконкоми селищної, сільських рад, районна рада ФСТ “Колос” (за узгодженням), відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації

2007-2012 роки
2. Сприяти введенню до штатів сільських і селищної рад посади організатора фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи: 2007р. – Богданівська, Прибузька, Мостівська, Маринівська сільські ради; 2008р. – Доманівська селищна, Акмечетська, Володимирівська, Зеленоярська, Козубівська, Олександрівська, Сухобалківська, Щасливська, Фрунзенська, Царедарівська сільські ради.

Виконкоми селищної, сільських рад, районна рада ФСТ “Колос” (за узгодженням), відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації

2007-2008 роки
3. Визначити необхідний рівень забезпечення сільських населених пунктів спортивними спорудами з урахуванням кількості населення та розробити типову проектну документацію щодо будівництва таких споруд.

Відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми селищної, сільських рад, районна рада ФСТ “Колос” (за узгодженням)

2007-2012 роки

4. Брати щорічну участь у багатоступеневих (село-район-регіон-центр) Всеукраїнських сільських спортивних іграх та у Всеукраїнському огляді-конкурсі “Краще спортивне село”.

Управління агропромислового розвитку, відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації, районна рада ФСТ “Колос” (за узгодженням)

2007-2012 роки

5. Передбачати у бюджетах району, селищної та сільських рад (за узгодженням) фінансову допомогу районному фізкультурно-спортивному товариству “Колос” для провадження статутної діяльності щодо розвитку фізичної культури та спорту серед сільського населення. Райраді ФСТ “Колос” подавати бюджетні розрахунки у відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації щодо потреби коштів на виконання статутної діяльності до 01 липня щорічно.

Фінансове управління, відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми селищної, сільських рад, райрада ФСТ “Колос” (за узгодженням)

2006-2012 роки
6. Забезпечити участь сільських, збірних районних тощо команд у районних та обласних змаганнях.

ФСТ “Колос” (за узгодженням)

2007-2012 роки
7. Продовжити роботу з ремонту та реконструкції стадіонів та спортивних майданчиків в районі.

Виконкоми селищної, сільських рад, ФСК “Колос” (за узгодженням), відділ освіти райдержадміністрації

2007-2012 роки
Виробнича фізична культура

та масовий спорт за місцем роботи громадян
1. Пропагувати впровадження у режим трудового дня ефективних форм виробничої гімнастики, активного відпочинку та післятрудового відновлення, профілактичних занять фізкультурно-спортивного спрямування за місцем роботи громадян.

Відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації, райрада ФСТ “Колос” (за узгодженням)

2007-2012 роки
2. Сприяти введенню до штатів підприємств, установ та організацій усіх форм власності інструкторів з виробничої фізичної культури на громадських засадах та забезпеченню належних умов для виконання ними службових обов’язків.

Відділи у справах молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, райрада ФСТ “Колос” (за узгодженням)

2007-2012 роки
3. Взяти участь у щорічних Всеукраїнських, регіональних, обласних та районних галузевих спортакіадах та інших масових спортивних змаганнях.

Відділи у справах молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, райрада ФСТ “Колос” (за узгодженням)

2007-2012 роки
Фізкультурно-оздоровча та реабілітаційна робота серед інвалідів

1. Сприяти наданню на пільгових умовах спортивних споруд незалежно від форм власності для фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед інвалідів.

Відділи у справах молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, виконкоми селищної, сільських рад (за узгодженням)

2007-2012 роки

2. Сприяти проведенню районного туру та брати участь в обласному турі Всеукраїнської спартакіади “Повір у себе” серед дітей-інвалідів.

Відділи у справах молоді та спорту, освіти, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, виконкоми селищної, сільських рад (за узгодженням)

2007-2012 роки


3. Сприяти проведенню заходів фізкультурно-спортивної реабілітації та оздоровлення інвалідів.

Відділи у справах молоді та спорту, освіти, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, виконкоми селищної, сільських рад (за узгодженням)

2007-2012 роки

Дитячо-юнацький спорт

1. Забезпечувати відкриття відділень дитячо-юнацьких спортивних шкіл в селах району (Прибужжя, Мостове).

Відділ освіти райдержадміністрації

2010-2012 роки
2. Сформувати систему взаємовигідної співпраці дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних клубів з питань підготовки та передачі спортсменів.

Відділи у справах молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, райрада ФСТ “Колос” (за узгодженням)

2006-2012 роки
3. Забезпечити на базі оздоровчих пришкільних, профільних таборів спеціалізовані зміни для учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл з метою продовження навчально-тренувальної роботи під час літніх шкільних канікул.

Відділи освіти, у справах молоді та спорту райдержадміністрації

2007-2012 роки
4. Здійснювати моніторинг діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл та вживати заходи щодо підвищення її ефективності.

Відділи у справах молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, райрада ФСТ “Колос” (за узгодженням)

2007-2012 роки
5. Сприяти проведенню юнацьких спортивних ігор в районі, брати участь в обласних змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту, спартакіадах школярів. Передбачити в районному та місцевих бюджетах кошти на проведення цих заходів (призи, транспортні витрати, витрати на добові та суддівство).

Відділи у справах молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, виконкоми селищної, сільських рад , райрада ФСТ “Колос” (за узгодженням)

2007-2012 роки
6. Продовжити традицію участі районних команд в турах Всеукраїнського змагання на приз “Шкіряний м’яч”. Залучити до цього змагання всі загальноосвітні школи, ДЮСШ району.

Відділи освіти, у справах молоді та спорту райдержадміністрації

2007-2012 роки
7. Продовжити проведення паспортизації спортивних споруд в районі з метою визначення потреб у забезпеченні спортивним інвентарем та обладнанням.

Відділи у справах молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, виконкоми селищної, сільських рад, райрада ФСТ “Колос” (за узгодженням)

2007-2012 роки


Резервний спорт

1. Взяти участь у проведенні молодіжних спортивних ігор району та області. Забезпечити їх належне фінансування.

Відділи у справах молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, виконкоми селищної, сільських рад, райрада ФСТ “Колос” (за узгодженням)

2007-2012 роки

2. Продовжити традицію проведення Кубків району з футболу “Пам’яті Болоніна”, імені Кушніра тощо.

Виконкоми селищної, сільських рад, райрада ФСТ

“Колос” (за узгодженням), відділи райдержадміні-

страції: освіти, у справах молоді та спорту.

2007-2012 рокиСпорт ветеранів
1. Брати участь у багатоступеневих Всеукраїнських спортивних іграх ветеранів спорту.

ФСТ “Колос” (за узгодженням)

2007-2012 роки
2. Проводити спортивні змагання серед ветеранів спорту з популярних в районі видів спорту.

Відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації, райрада ФСТ “Колос” (за узгодженням.)

2007-2012 роки
3. Залучати до участі в районних та обласних змаганнях команди ветеранів спорту району.

Відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації, райрада ФСТ “Колос”

(за узгодженням)

2007-2012 роки


Кадрове забезпечення
1. Залучати волонтерів у сфері фізичної культури і спорту для розвитку системи фізично-оздоровчої роботи за місцем проживання населення.

Відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми селищної, сільських рад, райрада ФСТ “Колос”(за узгодженням.)

2007-2012 роки
2. Проводити навчально-методичні семінари з вчителями фізичної культури (2 рази на рік перед початком кожного кола першості району).

Відділи освіти, у справах молоді та спорту райдержадміністрації

2007-2012 роки

3. Забезпечити висвітлення роботи ДЮСШ району, ФСТ “Колос” в засобах масової інформації.

Відділ освіти райдержадміністрації, райрада ФСТ “Колос”, редакції районних: радіомовлення, газети “Трибуна хлібороба” (за узгодженням)

2007-2012 роки
4. Визначити потребу у тренерських кадрах та вивчити питання щодо можливості удосконалення системи державного замовлення на їх підготовку.

Відділи освіти, у справах молоді та спорту райдержадміністрації

2007-2012 роки
5. Удосконалити механізм відбору випускників шкіл та їх направлення до вищих навчальних закладів, які проводять підготовку тренерських кадрів.

Відділ освіти райдержадміністрації

2007-2012 роки
Фінансове забезпечення
1. Сприяти залученню спонсорських коштів та інвестицій у розвиток фізичної культури і спорту.

Відділи освіти, у справах молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми селищної, сільських рад, райрада ФСТ “Колос” (за узгодженням)

2007-2012 роки
2. Передбачити збільшення видатків районного бюджету на проведення навчально-спортивної роботи у районних спортивних школах.

Відділ освіти райдержадміністрації, виконкоми селищної, сільських рад, райрада ФСТ “Колос” (за узгодженням)2007-2012 роки
Начальник відділу у справах

молоді та спорту райдержадміністрації Н.С. Зелінська


izumzum.ru