Програма І робоча програма навчальної дисципліни - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни... 1 13.62kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 4 567.55kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 1 147.8kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 4 503.92kb.
Робоча програма навчальної дисципліни історія української літератури... 1 216.37kb.
Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжних політичних... 3 627.17kb.
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 1 167.34kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 1 270.92kb.
Шипунов Геннадій Володимирович робоча програма 2 327.3kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 020301 Філософія любові напряму... 1 267.08kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 1 319.88kb.
За наявності домовленості про співпрацю між мду та іншим навчальним... 1 70.33kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Програма І робоча програма навчальної дисципліни - страница №1/1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


О.А. Карлова

ПРОГРАМА І

Робоча програма навчальної дисципліни

СИСТЕМА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСТА 2”


(для студентів 2 курсу денної та 1 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 – “Менеджмент”, спеціальності 6.050200 - “ Менеджмент організацій”)

Харків – ХНАМГ – 2009

Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Теорія систем та системний аналіз» (для студентів 2 курсу денної та 1 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 – “Менеджмент”, спеціальності 6.050200 - “ Менеджмент організацій” / Укл.: Карлова О.А. – Харків: ХНАМГ, 2009. – 18 с.
Укладач: О.А. Карлова

Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу та узгоджена з орієнтовною структурою змісту навчальної дисципліни, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ЕСТS).

Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей.

Рецензент: зав. кафедри менеджменту і маркетингу в міському господарстві Харківської національної академії міського господарства, проф., кандидат економічних наук Кайлюк Є.М.


Затверджено на засіданні кафедри менеджменту і маркетингу в міському господарстві. Протокол № 1 від 29.08.2008 р.© Карлова О.А., ХНАМГ, 2009


izumzum.ru