Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного... 1 277.18kb.
Програма фахового випробування з історії для вступників на освітньо-квліфікаційний... 5 1010.99kb.
Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний... 2 496.73kb.
Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст... 11 1716.33kb.
Програма з навчальної дисципліни статистика для підготовки фахівців... 1 110.11kb.
Програма вступних випробувань з іноземної мови для здобуття освітньо-кваліфікаційного... 1 69.98kb.
Спеціальність «Образотворче мистецтво» 1 57.34kb.
Вступне фахове випробування з дисципліни «Анатомія і фізіологія людини»... 1 79.33kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни маріупольський... 1 204.19kb.
В. Г. Короленка Затверджую Голова приймальної комісії пнпу імені В. 2 532kb.
Розклад проведення фахових випробувань 1 80.69kb.
Наказ №35 Щодо змін у складі Науково- технічної ради Кіровоградської... 1 78.48kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного - страница №2/3


Україна у 5080-х роках ХХ ст.

Україна в період повоєнної відбудови. Адміністративно-територіальні зміни. Внутрішньополітичне та економічне становище України. УРСР – співзасновниця Організації Об’єднаних Націй.

Перехід до мирного будівництва. Особливості відбудови промисловості. Голод 1946–1947 рр., його причини, масштаби й наслідки. Матеріальне становище населення. Грошова реформа та її наслідки. Ліквідація карткової системи.

Відновлення радянської влади в західних областях України. Формування органів місцевої влади. Колективізація західноукраїнського села. Доля Української греко-католицької церкви (УГКЦ). Боротьба УПА. Р.Шухевич (Тарас Чупринка). Депортації українського населення. Операція “Вісла”.

Внутрішньополітичне становище України на початку 50-х років.

Культурне життя в Україні у другій половині 40-х – на початку 50-х років. Відбудова системи освіти. Впровадження обов’язкового семирічного навчання дітей. Наука. Розгром генетики. “Лисенківщина” в Україні. Розвиток літератури і мистецтва. Становище письменників, діячів образотворчого мистецтва, істориків. Боротьба влади з космополітизмом.

Україна в умовах десталінізації і “хрущовської відлиги”. Суспільно-політичне життя й політична боротьба в Україні. Входження Кримської області до складу УРСР. XX з’їзд КПРС і Україна. Початок політичної реабілітації. Масштаби демократизації державного життя.

Стан економіки України наприкінці 50-х – у першій половині 60-х років. Раднаргоспи та їхній вплив на економічний розвиток України. Посилення гігантоманії в індустрії. Розвиток машинобудування. Стан легкої та харчової промисловостей. Аграрна політика наприкінці 50-х – у першій половині 60-х років. Обмеження індивідуальної трудової діяльності селянства. Рівень життя населення. Стан продовольчого і товарного забезпечення.

Культура і духовне життя в Україні. Ідеологізація культурного життя. Курс на “зближення і злиття націй”. Посилення русифікації. Науково-технічна революція і наука в Україні. Розвиток кібернетики. Стан суспільних наук.

Початок десталінізації та пожвавлення літературно-мистецького життя. “Відлига” в українській літературі. “Шестидесятники”. В.Симоненко, Л.Костенко, Є.Сверстюк, І.Світличний, І.Драч та ін. Музичне мистецтво. Живопис, архітектура, театр.

Зародження дисидентського руху в Україні. Причини появи та особливості дисидентського руху в Україні. “Українська робітничо-селянська спілка” Праця І.Дзюби “Інтернаціоналізм чи русифікація?”. Значення діяльності дисидентів. Ставлення в суспільстві до діяльності М.Хрущова. Робітничі виступи. Позиція вищого партійного керівництва України при усуненні М.Хрущова від влади. Л.Брежнєв і Україна. Україна у період загострення кризи радянської системи (1965–1985 рр.)

Діяльність в Україні П.Шелеста і усунення його з посади першого секретаря ЦК КП України. В.Щербицький. Конституція УРСР 1978 р. Відносини керівництва України з союзним центром.

Наростання економічної кризи. Особливості індустріального розвитку України. Посилення бюрократичного централізму. Свобода дій союзних відомств в Україні. Атомні електростанції. Перетворення України в зону екологічного лиха. Нарощення військово-промислового комплексу (ВПК).

Стан колгоспно-радгоспної системи. Урбанізація.

Життєвий рівень населення. Стан забезпеченості товарами і послугами радянських людей у 70–80-х роках. Житлове будівництво. Стан медичного обслуговування. Привілейоване становище партійно-державної номенклатури.

Наростання кризових явищ в культурі. Становище у сфері культури. Освіта. Поглиблення ідеологізації та денаціоналізації навчального процесу. Стан науки, вплив її на виробництво. Умови розвитку літератури і мистецтва. Панування офіціозу і соціалістичного реалізму. Театр. Русифікація театрального мистецтва. Пісенна творчість. Українське “поетичне кіно”. Скульптура. Живопис. Провідні тенденції в розвитку скульптури.

Опозиційний рух. Причини активізації опозиційного руху. Форми діяльності дисидентів. Найвидатніші представники дисидентського руху в Україні. Репресії проти правозахисників. Утворення Української Гельсінської спілки (УГС). Релігійне дисидентство. Боротьба за легалізацію Української греко-католицької церкви (УГКЦ). Посилення переслідувань опозиції наприкінці 70-х – на початку 80-х рр.

Суспільно-політичне життя України у 80-ті роки. Зміни у вищому партійно-державному керівництві після смерті Л.Брежнєва. М.Горбачов і пошуки шляхів виходу з кризи. Спроби оздоровлення суспільно-політичного життя. Перебудова. Невдача спроб реформування СРСР.

Політика керівництва України в період перебудови. Погіршення економічної ситуації в Україні в другій половині 80-х років. Характер економічної політики. Чорнобильська катастрофа.

Становище в сільському господарстві. Продовольчі труднощі 1989–1990 рр. Скорочення обсягів суспільного виробництва. Зменшення національного доходу України. Формування економічних передумов розпаду СРСР.

Зростання політичної активності суспільства. “Гласність” і повернення народові правди про минуле України. Мітинги й демонстрації. Нові громадські об’єднання. Політклуби. Створення Товариства української мови ім. Т.Г.Шевченка. Історико-просвітнє товариство “Меморіал”. Початок формування Народного руху України. Закон Української РСР “Про мови в УРСР”.

Початок формування багатопартійності в Україні. Розклад компартії України. Виникнення “демократичної платформи” в КПУ. Виникнення нових політичних партій.


Україна в умовах незалежності

Україна на шляху за незалежність. Вибори до Верховної Ради УРСР 1990 р. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. Політична конфронтація восени 1990 р. Спроба державного перевороту в СРСР і Україна. Акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р. Референдум 1 грудня 1991 р. і вибори Президента України. Припинення існування Радянського Союзу. Розгортання державотворчих процесів незалежної України. Становлення владних структур. Незалежність і перегрупування партійно-політичних сил. Партійне життя.

Економіка України. Економічні проблеми незалежної України. Об’єктивні й суб’єктивні труднощі формування національної економіки. Стратегічні прорахунки у здійсненні реформ. Стан виробництва.

Стан справ у сільському господарстві. Проблема утвердження приватної власності на землю.

Створення власної фінансової системи. Запровадження гривні.

Становище у соціальній сфері. Зміни в чисельності та соціальному складі населення. Життєвий рівень населення. Міжнаціональні відносини. Права національних меншин в Україні.

Зовнішня політика незалежної України. Визнання України міжнародним співтовариством. Основні напрямки зовнішньої політики незалежної України. Участь України в загальноєвропейському процесі. Діяльність України в ООН. Вступ України до Ради Європи. Відносини України із сусідніми державами. Міжнародні торговельні та економічні зв’язки.

Культурне співробітництво. Досягнення українських спортсменів на міжнародних змаганнях.

Політичне життя 1994–1999 рр. Робота Верховної Ради другого скликання (1994–1998 рр.) та Президента України.

Прийняття Конституції України. Вибори до Верховної Ради та органів місцевого самоврядування 1998 р. Вибори Президента України 1999 р. Стратегія економічного та соціального розвитку України на 2000–2004 рр. Загострення внутрішньо-політичної ситуації у кінці 2000 р. – на початку 2001 р. Земельний кодекс. Вибори до Верховної Ради України 2002 р.

Нові тенденції в культурному та духовному житті. Утвердження принципів плюралізму в ідеологічно-культурній сфері. Процес національного відродження. Труднощі розвитку культури. Освіта. Необхідність демократизації освіти. Закон України “Про освіту”. Програма “Освіта” (“Україна XXI століття”). Розширення сфери вживання української мови. Навчальні заклади нового типу. Зміни в характері діяльності вищої школи. Художня творчість. Утвердження багатоманітності в літературно-мистецькому процесі. Релігійне життя в Україні. Реалізація в Україні принципу свободи совісті.

Особливості перебігу президентських виборів 2004 року. ”Помаранчева революція”. Політична програма В. Ющенка. Парламентські вибори 2006 р. Позачергові парламентські вибори 2007 р. та їх наслідки.

Особливості економічного та культурного розвитку України 2005–2009 рр.

Підготовка, проведення та результати президентських виборів 2010 р.НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ІЗ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ
В основу побудови програми покладено поєднання проблемного і конкретно-історичного принципів. У ній поєднуються як теоретичне осмислення загального і конкретного у всесвітньо-історичному процесі, так і великий фактичний матеріал.

До програми введено матеріал з історії первісного суспільства, Стародавнього Сходу, Стародавньої Греції та Риму, середніх віків, південних і західних словян, історії народів Росії, нової та новітньої історії країн Європи та Америки, нової та новітньої історії країн Азії та Африки, історії СРСР, а також допоміжних історичних дисциплін, основ наукових досліджень, архівознавства, історіографії всесвітньої історії.


Первісне суспільство

Поняття «Історія первісного суспільства». Хронологічні рамки. Загальна характеристика етапів розвитку. Різноманітність підходів до вивчення проблеми. Віки, періоди. Методологія предмета. Проблематика і специфіка предмета.

Зрілість первісного суспільства. Завершення процесу антропогенезу. Зміни в суспільній організації. Суперечливий характер процесу еволюції людини. Теорія моноцентризму та поліцентризму. Расогенез. Видова єдність людства. Стадія ранньопервісної общини, пізньопервісна община.

Виникнення землеробства і скотарства. Рівень соціальної організації праці. Зростання чисельності населення. Шлюб і сімя. Духовна культура.

Суспільні поділи праці. Поява приватної власності, соціальна диференціація. Воєнна демократія. Організація системи влади. Головні ознаки і функції держави. Звичаєве право. Таємні союзи. Поглиблення нерівності. Сусідська община. Релігійні уявлення. Розвиток писемності. Племінні організації. Мовна ситуація.
Стародавній Схід

Значення історії Стародавнього Сходу в курсі загальної історії. Хронологічні рамки курсу. Джерела з історії Дворіччя. Повідомлення античних авторів. Клинописні документи. Памятники матеріальної культури. Історіографія (В.Струве, Н.Д.Флітнер, С.Крамер та ін.)

Дворіччя. Шумери, аккадці. Розвиток господарства. Виникнення рабства. Поява перших держав (Киш, Ур, Урук). Міжусобиці.

Піднесення Вавилону. Хаммурапі. Обєднання Дворіччя. Рабство, його види. Маравім і мушкену. Суперечки істориків щодо походження і становища мушкену. Розпад держави. Нашестя хеттів. Завоювання Вавилону касситами. Економічні і соціальні відносини. Зовнішня політика касситських царств.

Шумеро-вавилонська культура. Паквавилонізм. Поширення клинопису. Релігія. Міфи про створення світу. Жерці. Розвиток наукових знань. Школи. Народна творчість. Образотворче мистецтво. Архітектура. Вавилонська культура та сусідні народи.

Стародавня Індія

Джерельна база. Археологічні дослідження країни. Хронологія та періодизація староіндійської історії. Етногенез населення. Варни та касти. Особливості економічного розвитку. Матеріальна культура. Наукові знання, література. Театр. Музика. Мистецтво. Писемність. Освіта.


Стародавній Китай

Природа і населення. Розклад первісного ладу. Джерела. Перші держави Ся, Шан-Інь. Розвиток сільського господарства, ремесла. Державний устрій. Структура суспільства. Китай у період династії Чжоу. Держава Цінь. Династія Хань. Народні повстання в Китаї. Перехід до феодалізму. Культура Стародавнього Китаю.


Південно-Східна Азія і країни Індокитаю

Цейлон. Перші згадки про Цейлон. Розповідь про острів в «Рамаяні». Індійська іміграція в V ст. до н.е. Перші царі. Цейлонські хроніки V–VI ст. до н.е. Перші держави.

Розповсюдження на Цейлоні буддизму. Індуїзм. Політична історія стародавнього Цейлону (ІІ ст. до н.е. – IV ст. н.е.). Боротьба між тапілами і сінхалами. Господарство.

Індокитай. Період розвинутого неоліту (ІІ тис. до н.е.). Заселення території. Археологічні та етнографічні дані про життя племен Індокитаю. Виникнення рабовласницьких держав. Племінні союзи-Ван-Ланг. Ау Лак. Походи китайських імператорів в Індокитай. Повстання проти китайців. Племінний союз племен лао. Шани, Таї, лао. Кхмерські держави південного Китаю. Фунань: розвиток економіки. Держава Срок-Кхмер. Тьямпа на початку нашої ери. Звязок з Індією. Війни. Початок цивілізації.

Острівний світ. Малайя в ІІІ-І тис. до н.е. Звязок з Індією. Торгівля. Перші держави. Індонезія: переселення племен в Індонезією. Господарство і суспільний лад. Розселення племен. Виникнення рабства. Філіппіни.

Стародавній Схід: Корея і Японія. Вплив китайської цивіліації і державності. Корея – союзи племен і створення перших держав. Чосон. Племінні обєднання. ІV ст. до н.е. Виникнення держав. Господарство.

Японія. Неоліт на території Японії. Племена айни. Писемні джерела про виникнення держави. Релігія. Буддизм. Конфуціанство. Сітоїзм. Народні вірування.
Стародавня Греція

Памятники культури. Формування рабовласницьких міст-держав. Джерела з історії. Античний поліс.

Спарта. Джерела. Держава у VIII-VI ст. до н.е. Особливості розвитку у VI-V ст. до н.е. Станова структура, побут, державний устрій.

Аттіка у VIII-VI ст. до н.е. Особливості розвитку. Афіни. Ремісничо-аграрні відносини, зростання торгово-ремісничої верстви. Реформи Солона. Тиранія. Законодавство Клісфена. Греко-перські війни. Грецька рабовласницька демократія. Реформи Ефільта. Перікл і розвиток афінської демократії. Соціальна політика. Зовнішня політика. Відмінності Афінської держави від Пелопонеського союзу. Обмеженість Афінської демократії. Причини її занепаду.


Римська держава

Джерела. Памятники матеріальної культури. Легенди. Римські літописи. Історіографія. Ціцерон, Цезар, Саллюстій, Діозор Сицилійський.

Римська община в ранньореспубліканський період. Боротьба патриціїв і плебеїв. Економічні і політичні причини. “Закони XII таблиць”. Нобілітет, вертництво, плебс. Державний лад ранньої республіки. Коміції. Магістратури. Сенат. Армія.

Завоювання Римом Італії. Римо-італійська конфедерація. Перехід до класичного рабства. Війни в період Римської республіки. Криза республіканського ладу.

Римська імперія. Принципат. Август та його правління. Рання імперія в І-ІІ ст. до н.е. Система принципату. Рабовласництво. Завоювання. Криза господарства у ІІ ст. до н.е. Фінансова криза. Народні рухи.

Перші етапи становлення християнства.

Пізня імперія. Діоклетіан, створення системи домінанту. Правління Костянтина. Економічне становище у IV ст. і першій половині V ст. Криза рабовласництва і елементи феодалізму. Вторгнення варварів. Переселення народів, утворення “Варварських держав”. Падіння імперії. Культура епохи імперії. Система виховання і освіти. Релігія. Наука. Римське право. Література. Значення культурної спадщини Риму.
Історія середніх віків

Виникнення Франкської держави. Монархія Каролінгів. Процеси централізації в країнах Європи XI-XV ст. Столітня війна. Представницько-станові органи влади. Соціальні і релігійні рухи. Національно-визвольні війни. Італійські війни. Нідерландська революція. Реформація і контрреформація.

Передумови Великих географічних відкриттів, португальські відкриття XV ст. Відкриття Америки. “Поділ світу” між португальцями і іспанцями. Плавання Васко да Гами. Колоніальні захоплення португальців. Походження назви “Америка”. Магеллан і перше кругосвітнє плавання. Іспанські конкістадори. Завоювання Мексики та Перу.

Англійські, голландські і французькі колоніальні захоплення в кінці XV-першій половині XVII ст. російські географічні відкриття на півночі і сході Європи і Азії.

Наслідки географічних відкриттів для Західної Європи.

Розкрийте становлення стародавніх цивілізацій Центральної і Північної Америки. Народи Майя – писемність, рабовласництво, розвиток сільського господарства, ремесла: будівництво, архітектура, мистецтво. Суспільно-політичний лад. Завоювання ацтеків, розселення, підкорення інших народів, розвиток господарства, іригаційні системи, ремесла-будівництво, ткацтво, зброярство. Інки: розширення території, управління іншими народами, спорудження храмів. Суспільно-політичний устрій. Європейські завоювання та занепад американських цивілізацій.


Нова історія країн Європи та Америки

Розвиток колоніальної системи, первинне нагромадження капіталу. Зростання третього стану. Особливості Нідерландської революції та її наслідки. Англійська революція середини XVII ст. Громадянська війна та становлення республіки. Протекторат О.Кромвеля. Розширення колоніальних територій. Війни. Діяльність парламенту, його політичний склад.

Англійська революція середини XVII ст. Реставрація Стюартів. Спроби відновлення католицизму. Небезпека нової громадянської війни. Встановлення конституційної монархії. Стабілізація державного ладу.

Велика Французька революція (1789-1794 рр.).

Скликання Генеральних штатів. Національні збори. Падіння Бастилії. „Декларація прав людини і громадянина”. Страта короля, основні політичні партії в період революції. Реформи. Крах республіки. Європейські коаліції в боротьбі проти республіки.

Повалення монархії і встановлення республіки. Якобінська диктатура. Боротьба всередині якобінського блоку. Масове невдоволення терористичним режимом. Криза і крах якобінської диктатури. Низхідна лінія революції. Термідоріанська рекакція.

Особливості революцій в Європі в середині XIX ст.: мета, основні політичні сили в боротьбі за владу. Розгортання революційної боротьби. Наслідки революцій. Революція в Австро-Угорщині і українські землі.

Війна за незалежність і утворення США.

Англійські колонії у Північній Америці. Їх соціально-економічний розвиток і політичний лад. Європейці, індіанці, негри. Торгівля рабами. Формування національної свідомості американців. Американське Просвітництво. Причини суперечностей між колоніями та метрополією. Патріоти і лоялісти.

Початок збройної боротьби. Декларація незалежності. Демократичний характер перетворень в економічній, соціальній, і політичній сферах у ході революції. Формування конфедерації. Воєнні дії в 1775-1778 рр. Дж.Вашингтон. Міжнародне становище штатів і союз з Францією. Версальський мир і визнання незалежності США. Конституція 1787 р. Білль про права. Характер, особливості і підсумки першої американської революції.


Новітня історія країн Європи та Америки

Міжнародне становище напередодні Першої світової війни. Народні рухи і революції. Характер, причини Першої світової війни, її головні етапи, підсумки та наслідки. Паризька мирна конференція: склад, результати діяльності. Мирні договори з переможеними країнами. Версальсько-Вашингтонська система. Економічний, соціальний, політичний розвиток світу у 20-ті – 30-ті роки XX ст. Світова криза, виникнення фашизму, нацизм, тоталітаризм. Радянський Союз і капіталістичні країни. Діяльність Ліги Націй. Причини Другої світової війни, її хід і наслідки.Історія народів Росії

Київська Русь та східнословянські племінні княжіння. Київська Русь доби її розквіту. Перші тенденції регіоналізації.

Автономізація давньоруських земель та татаро-монгольська навала. Макроетнополітична давньоруська спільність та територіально постплемінні етнічні спільності (древлян, сіверців, вятичів, тощо.).

Формування та розвиток Московської держави (XIV-XV ст.). Північна Русь під владою Золотої орди та посилення Москви. Московська централізована держава XVI ст. та її експансія.

Смутні часи в московському царстві та початок династії Романових.

Московська держава у XVII ст. Утворення Російської держави. Петровські перетворення.

Росія при спадкоємцях Петра І, “Просвітительський абсолютизм” Катерини ІІ та її внутрішня політика. Зовнішня та колоніальна політика Росії часів Катерини ІІ.

Російська імперія на межі XVIII-XIX ст. Російсько-французька війна 1812 р. та закордонні походи російських військ 1813-1814 рр.

Реакція в останні роки правління Олександра І та виступ декабристів. Прихід до влади Миколи І та його політичний курс.

Доба великих реформ Олександра ІІ. Народницький рух та початок політичного тероризму в Росії.

Російська імперія за часів Олександра ІІІ. Посилення реакції. Росія в епоху революцій.

Загальнонаціональна криза початку XX ст. Перша російська революція та її наслідки. Народи Російської імперії, їхня визвольна боротьба та культура наприкінці XIX- на початку XX ст.

Росія між двома революціями. Лютнева революція та альтернативи розвитку Росії в 1917 р.
Історія південних і західних словян

Територія розселення південних і західних словян та її історико-географічний нарис. Суспільно-економічний лад південних і західних словян. Союз семи словянських племен. Князівство Само. Політичні союзи полабських та приморських словян. Соціально-економічні передумови утворення Великоморавської держави та Древнєпольської держави.

Економічний і політичний розвиток Чехії і Словаччини. Зародження політичних партій і національне питання.

Економічний розвиток Королівства Польського. Політичні рухи, утворення партій. Соціально-економічні відносини в західних польських землях і Галичині. Політика онімеччення.

Соціально-економічний розвиток Хорватії і Словенії. Політичні рухи, утворення політичних партій, національна боротьба.

Відродження Болгарської держави. Тирновська Конституція. Возєднання Південної і Північної Болгарії. Економіка Болгарії, протекціонізм.

Погіршення політичного клімату Польщі з 1987 р. Введення інституту президентства. Еволюція політичних структур. Президентські вибори 1990 р. Реформування економіки країни. Демократизація всіх сфер суспільного життя. Президентські вибори 1995 р. Польсько-українські відносини на сучасному етапі.

Активізація опозиції та внутрішньополітичне життя у Чехословаччині 1988-1989 рр. Відмова КПЧ від монополії на владу. Обрання В.Гавела президентом Чехословаччини. Парламентські вибори 1992 р. Припинення федерації. Взаємини України з Чеською Республікою і Словацькою Республікою. Політичні та соціально-економічні зміни у Болгарії кінця 80-х років. Союз демократичних сил. Перші та другі президентські вибори. Нестабільність економіки постсоціалістичної Болгарії.

Конституція Югославії 1989 р. Конфлікт між Сербією і Словенією. Формування нових партій і альтернативних організацій. Міжреспубліканські протиріччя середини 1991 р. Етнічно-релігійна війна у Боснії і Герцеговині. Події у Косово. Міжнародне посередництво у врегулюванні конфліктів на Балканах. Розвиток відносин України з країнами колишньої Югославії.
Новітня історія країн Європи та Америки

Тоталітаризм – феномен XX ст. Види тоталітаризму. Ознаки тоталітаризму: диктатура, терор, тотальний контроль над суспільним життям, особистістю, творчістю, одержання власності, культ особи вождя, антилібералізм, антидемократизм, мессіанство, матеріальна і духовна автахія, самоізоляція тощо.

Утворення вогнища війни на Далекому Сході. Крах Вашингтонської системи. Японська агресія проти Китаю.

Утворення головного вогнища війни. Реалізація німецькою дипломатією планів ліквідації Версальського договору. Перехід фашистських держав до відкритої агресії. Політика “невтручання” Англії, Франції, США.

Початок німецько-радянського зближення. Пакт Молотова-Ріббентропа.

Початок Другої світової війни. Напад гітлерівської Німеччини на Польщу. Радянсько-фінська війна. Вступ Червоної армії в Західну Україну, Західну Білорусь. Включення до СРСР Північної Буковини, Бессарабії, прибалтійських республік.

Фашистські загарбання на Заході. Напад Німеччини на СРСР. Створення антигітлерівської коаліції. Рух Опору в окупованих країнах. Воєнні дії в басейні Тихого океану. Докорінний перелом у ході війни, початок кризи фашистського блоку. Відкриття другого фронту в Європі. Визволення європейських територій. Розгром фашистської Німеччини. Капітуляція Японії. Підсумки Другої світової війни.

Основні дихотомії світу після Другої світової війни: тоталітаризм і демократія, капіталізм і соціалізм, пацифізм і війна, націоналізм та інтернаціоналізм.

Розвиток соціалістичних країн у другій половині 80-х років XX ст. Ознаки занепаду. „Оксамитові” революції у 1989-1990 рр. в країнах Центральної, Південно-Східної Європи, їх наслідки. Розвиток ринкових відносин, стан промисловості, сільського господарства, фінансовий стан. Участь країн у політичному житті світу. Постсоціалістичні країни і їх взаємовідносини з НАТО та Європейським Союзом. Взаємовідносини України з постсоціалістичними державами у кінці XX ст. – початку XXІ ст.

Глобальні проблеми світу: особливості на рубежі XX–XXI ст. Роль урядів країн світу в розв’язанні глобальних проблем. Розширення впливу глобалізації на розвиток країн світу. Найрозвинутіші капіталістичні світу і навколишній світ. „Вісімка”. Питання інтеграції культури в період глобалізації.


Нова та новітня історія країн Азії та Африки

Країни Сходу в спектрі геополітичних інтересів країн Заходу. Реакція традиційного Сходу на колоніалізм: національно-визвольна боротьба і вестернізація (на прикладі Китаю та Туреччини).

Держави Азії та Африки у “холодній війні”: в’єтнамська та корейська війни. Близькосхідне питання. 1960 р. – рік визволення Африки.

Країни Сходу в останній чверті XX ст.: проблеми соціально-економічного та політичного розвитку. Конвергенція економіки (на прикладі Китайської Народної Республіки, Вєтнаму, Лаосу, Камбоджі).

Криза секулярного націоналізму на Сході (на прикладі Іранської революції 1978-1979 рр.) Ісламський фундаменталізм.
Історія СРСР

Лютнева революція в Росії та альтернативи розвитку в 1917 р. Встановлення більшовицької диктатури.

Громадянська війна та перемога більшовизму.

Неп, утворення СРСР та утвердження в ньому тоталітарного соціалізму. Міжнародне становище та зовнішня політика СРСР у 20-30-ті роки.

СРСР напередодні та на початку Другої світової війни.

СРСР в роки Великої Вітчизняної війни. Міжнародна та внутрішня політика СРСР після Другої світової війни.

Початок “холодної” війни.

Хрущовська “відлига” та спроби реформування радянського суспільства. СРСР брежнєвських часів. Посилення реакційних тенденцій в політичному та культурному житті. Застій в економіці. Посилення диктатури СРСР в Центральній Європі.

Горбачовська “перебудова”. Наміри горбачовських реформ та їхня ілюзорність.

Розпад СРСР та утворення незалежних країн у межах СНД.


Архівознавство

Зародження архівів у Київській Русі та Галицько-Волинській державі. Архівна справа в дореволюційні часи та періоду 1917-1991 рр. Розвиток національної архівної справи в незалежній Україні.

Архівна установа як спеціалізований заклад чи структурний підрозділ. Завдання і права державних архівів. Матеріально-технічна база. Виробничі підрозділи архіву та основні архівні технології. Планування, звітність та економічна діяльність архівів.

Потреби в архівній інформації, їх класифікація. Основні форми і напрями використання архівів.


Основи наукових досліджень

Загальні принципи наукового пізнання, теоретичні аспекти знання в історії. Обєкт і предмет пізнання історії. Субєкт пізнання минулого. Рівні і етапи пізнавальної діяльності історика. Методи історичного дослідження. Характеристика історичних знань. Історична свідомість.


Історіографія всесвітньої історії

Визначальна роль об’єктивних чинників. З’ясування соціальних основ історичного пізнання. Місце історіографії серед інших історичних дисциплін. Школи, напрямки, течії історичної науки. Історизм і об’єктивність історичного дослідження.


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ
Розвиток шкільної історичної освіти в Україні та за кордоном

Зародження шкільної історичної освіти в Україні. Основні етапи її розвитку. Шляхи розвитку історичної думки в Україні та її вплив на зміст навчання історії в школі.

Особливості сучасної шкільної історичної освіти.

Провідні педагоги-історики України: напрямки їх роботи, шляхи реалізації їх досягнень. Концепції та перспективи розвитку шкільної історичної освіти.

Етапи розвитку та удосконалення методики вивчення історії.

Актуальні завдання методики викладання історії в світлі освітніх програм.

Розвиток історичної освіти та методики викладання історії за кордоном.

Формування зарубіжних систем шкільної історичної освіти та методики її викладання.


Сучасна система шкільної історичної освіти в Україні

Зміст шкільної історичної освіти в Україні.

Шкільні програми по історії. Принципи їх побудови та порядок викладання історичного матеріалу в шкільних курсах (лінійність та концентризм, поєднання системності та фрагментарності, хронологічна послідовність, історизм, гуманізація, соціологізація, розвиваюча роль історії та інше).

Основні компоненти змісту та структури програм шкільної історичної освіти, їх задача, час, відведений на їх вивчення.

Вітчизняний курс історії, його місце в шкільній історичній освіті, покликання. Структура курсу, основні підрозділи. Періодизації української історії. Зв'язок з іншими курсами.

Місце та роль краєзнавчого матеріалу у вітчизняному курсі історії, його задачі, зміст, особливості, специфіка викладання.

Курс всесвітньої історії, його задачі та місце в шкільній історичній освіті. Періодизація курсу, структура, та особливості його викладання, відбору матеріалу, його групування та принципи розподілу по учбовим рокам. Система ускладнення змісту курсу.

Гуманізація змісту шкільних курсів історії.

Виховне значення курсів історії в школі.
Система організації процесу навчання історії

Форми організації процесу навчання історії.

Вимоги до сучасних форм організації учбової діяльності, їх місце в системі навчально-виховного процесу школи, цільове призначення, перспективне та поточне планування, обладнання, підготовка. Фактори, що обумовлюють доцільність вибору тих чи інших форм організації вивчення історії.

Особливості форм і типів навчання в залежності від кількісного та якісного складу класу та психолого-вікових особливостей дітей.

Урок - основна форма організації навчально-виховного процесу школи. Типи уроків історії (різниця в оцінках їх типології).

Позакласна робота з історії, її роль в розвитку зацікавленості учнів предметом та розвитку пізнавальних здібностей дітей. Відмінність позакласної роботи від уроку, її зміст, характерні риси. Основні напрямки та форми проведення .

Краєзнавча робота в школі, її специфіка, основні цілі та форми проведення.

Організація музейної роботи в школі.

Організація вчителем історії краєзнавчої роботи школи.

Система перевірки та оцінювання знань, вмінь учнів в навчальному процесі з історії, її цілі, завдання та типи.

Методи контролю та самоконтролю знань та вмінь учнів з історії. Форми і критерії оцінювання знань та вмінь учнів. Підготовка й проведення заліків та екзаменів.
Методичні основи роботи вчителя історії

Засоби навчання -- одна з основних умов образного подання та сприйняття історичного матеріалу, їх класифікація, зумовленість, критерії вибору.

Друковані засоби навчання: документальні джерела, мемуарна література, підручники, навчальні посібники, хрестоматії, збірники документів, книги для читання, довідкова, науково-популярна та художня література, періодичні видання.

Наочні засоби навчання: речові (збірки копій, макети, динамічні моделі, експозиції музеїв, виставкових зал), образотворчі (картини, альбоми, піктограми, ілюстративно-роздатковий матеріал), умовно-графічні (карти, схеми, таблиці, аплікації).

Аудіовізуальні засоби навчання: учбові кіно-, відео-, діафільми, кінофрагменти, діапозитиви, комп'ютерні програми, звукові посібники (грампластинки, фонохрестоматії), телевізійні передачі.

Методи та методичні прийми навчання історії. Співвідношення понять "метод" та "прийом" навчання, їх взаємозв'язок та взаємозумовленість. Різні підходи до класифікації.

Критерії оптимального вибору методів навчання історії. Пізнавальна, виховна та розвиваюча роль методів та прийомів в учбовому процесі.

Усний метод навчання (прийоми використання лекцій, бесіди, розповіді, діалоги, короткого повідомлення, картинного або аналітичного опису, характеристики, пояснення, міркування тощо). Роз'яснювально-ілюстративний та проблемний характер викладання історичного матеріалу.

Основні вимоги до усного методу навчання навчання: науковість, достовірність, врахування вікових особливостей учнівської аудиторії.

Наочний метод навчання (прийоми роботи з предметною, образотворчою, умовно-графічною наочністю, використання технічних засобів навчання для посилення образного сприйняття матеріалу).

Текстуальний метод навчання (багатоваріантність прийомів роботи з документальним, довідковим та художнім текстом, з підручником). Поетапне ускладнення навичок роботи учнів з друкованими текстами, враховуючи психолого-педагогічні особливості дітей.
Процес формування історичних знань, вмінь учнів.

Роль історичних знань у формуванні наукового світогляду учнів.

Структура й функції історичних знань, їх роль в реалізації завдань навчання, виховання та розвитку учнів.

Історичні факти, їх роль в вивченні історії. Види історичних фактів. Взаємозв'язок подій та явищ.

Співвідношення фактів та узагальнень в учбовому процесі.

Складові учбового історичного матеріалу: загальні та конкретні історичні уявлення, історичні поняття, закономірності суспільного розвитку.

Історичні уявлення, їх типи та роль в процесі формування історичних знань. Шляхи формування уявлень. Методика їх створення.

Історичні поняття, їх роль у вивченні історії. Класифікація. Виявлення істотних ознак історичних понять.

Основні методичні умови, прийоми та засоби формування понять.

Історичні зв'язки та закономірності суспільного процесу важливий компонент історичного матеріалу. Типи історичних зв'язків. Вивчення законів суспільного розвитку в шкільному курсі історії.

Методичні умови засвоєння учнями знань закономірностей суспільного розвитку. Психолого-педагогічні особливості формування історичних знань.

Розвиток здібностей та вмінь учнів.Характеристика розвиваючого типу навчання.

Розвиток здібностей та вмінь учнів в процесі вивченні історії. Спадкоємність та ускладнення формування вмінь та навичок учбової праці по роках навчання. Характеристика учбових вмінь.

Методика та етапи формування вмінь учнів в процесі навчання історії в школі. Діагностика рівня сформованості вмінь.

Внутрішньопредметні та міжпредметні зв'язки, їх роль у формуванні системи знань, складання цілісного наукового світогляду. Основні аспекти змісту міжпредметних зв’язків у курсах історії.

Методичні прийоми та засоби встановлення міжпредметних та внутрішньопредметних зв'язків в процесі навчання історії. Критерії їх відбору та використання.


Вчитель історії, його права та обов'язки.

Вчитель, його роль і місце в громадському житті держави. Місце педагога у школі.

Посадові обов'язки вчителя історії. Вимоги до громадсько-політичних, історичних, психолого-педагогічних знань та вмінь учителя історії, його особистісних якостей.

Викладання історії як творча діяльність учителя.

Суть педагогічної творчості, умови її зростання. Методи педагогічного дослідження діяльності учителя історії. Етапи професійного удосконалення учителя історії. Безперервна самоосвіта - основа підвищення кваліфікації учителя. Форми самоосвіти.

Методична робота у школі, її сучасні напрямки, форми участі учителя у методичній роботі.Кабінет історії у школі. Сучасні вимоги до нього. Роль учителя історії у кабінетній роботі.

ПИТАННЯ ДЛЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
Історія України


 1. Розкрийте процеси заселення України в період первісного ладу. Трипільська культура.

 2. Розкрийте вплив скіфо-сарматського світу на становлення праукраїнської культури.

 3. Розкрийте основні етапи грецької колонізації Північного Причорномор’я та Приазов’я.

 4. Охарактеризуйте суспільний розвиток слов’ян у VІ-ІХ ст.

 5. Охарактеризуйте періоди розвитку Київської Русі.

 6. Охарактеризуйте умови виникнення і етапи розвитку Галицько-Волинської держави .

 7. Проаналізуйте становище українських земель у складі Великого князівства Литовського та Королівства Польського. Розкрийте сутність і наслідки Люблінської та Берестейської уній для України.

 8. Визначте причини виникнення козацтва і обґрунтуйте його роль в історії українського народу.

 9. Визначте причини виникнення козацтва і обґрунтуйте його роль в історії українського народу.

 10. Визначте причини, перебіг подій і наслідки козацько-селянських повстань кінця ХVІ - початку ХVІІ ст.

 11. Охарактеризуйте основні етапи української національної революції у ХVІІ ст.

 12. Розкрийте спробу відновити незалежну українську державу під час Північної війни. І.Мазепа та П.Орлик. Перша українська Конституція.

 13. Проаналізуйте становище Правобережної України у ХVІІІ ст. Гайдамацькі рухи. Коліївщина. Опришківський рух.

 14. Особливості включення українських земель до складу Російської та Австрійської імперій. Адміністративно-територіальний устрій українських земель у складі Російської та Австрійської імперій.

 15. Розкрийте витоки та пробудження національної самосвідомості і національно-визвольних рухів в Галичині, Північній Буковині і Закарпатті у першій половині ХІХ ст.

 16. Революція 1848-1849 рр. в Австрійській імперії і її вплив на становище західноукраїнської спільноти.

 17. Демократичні реформи 60-70-х рр. ХІХ ст. в Росії та їх наслідки для українських земель.

 18. Проаналізуйте соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель у другій половині ХІХ ст.

 19. Проаналізуйте соціально-економічне становище української спільноти у ХІХ ст. під владою Російської імперії.

 20. Зародження українських політичних партій наприкінці XIX – початку ХХ ст. та їх програмні завдання.

 21. Проаналізуйте національний і суспільно-політичний рухи в Україні у другій половині ХІХ ст.

 22. Проаналізуйте реакційно-колонізаторську політику царизму в галузі культури та освіти щодо українських земель у ХІХ ст.

 23. Проаналізуйте передумови, процес і наслідки для українських земель революції 1905 - 1907 рр.

 24. Охарактеризуйте становище українських земель у роки Першої світової війни. З’ясуйте політику воюючих держав щодо українців.

 25. Проаналізуйте передумови і утворення УЦР. Історіографія щодо проблем діяльності УЦР.

 26. Охарактеризуйте перше проголошення радянської влади в Україні. Характер та особливості більшовицьких перетворень.

 27. Проаналізуйте передумови, перебіг та суть квітневого перевороту 1918 р. Охарактеризуйте утворення гетьманського державного апарату та особливості його діяльності.

 28. Проаналізуйте суспільно-політичні та соціально-економічні перетворення Директорії УНР.

 29. Проаналізуйте суспільно-політичні та соціально-економічні перетворення уряду ЗУНР.

 30. Охарактеризуйте проголошення УСРР. Особливості політичного курсу більшовиків.

 31. Проаналізуйте причини та наслідки голоду 1921-1923 рр. на українських землях.

 32. Проаналізуйте процес утворення СРСР та участь у ньому України. Охарактеризуйте політику “українізації”.

 33. Проаналізуйте розвиток літератури та мистецтва в Україні у 20-30- х роках ХХ ст. “Розстріляне відродження”.

 34. Охарактеризуйте процес формування тоталітарного режиму в Україні у 30-х роках XX ст. та сталінський терор.

 35. „Радянізація” західноукраїнських земель у 1939 -1941 рр.

 36. Охарактеризуйте початок німецько-радянської війни на українських землях. Причини невдач радянських військ в Україні у початковий період війни.

 37. Охарактеризуйте Акт відновлення української державності 30 червня 1941 р. Історіографія проблеми.

 38. Охарактеризуйте німецький окупаційний режим та його особливості у регіонах України. Проблема колабораціонізму на українських землях.

 39. Розкрийте Рух Опору на українських землях у роки Другої світової війни.

 40. Прослідкуйте особливості відбудови на території західних областей УРСР після Другої світової війни. Повоєнні адміністративно-територіальні зміни в Україні.

 41. Проаналізуйте культурно-ідеологічні процеси у другій половині 40-х – на початку 50-х років ХХ ст. в Україні.

 42. Розкрийте урядові зміни у 1953 році та їх вплив на Україну. Початок “відлиги”. Напрями та методи діяльності українських дисидентів.

 43. Проаналізуйте передумови та проголошення незалежності України. ДКНС і Україна.

 44. Розкрийте процес формування багатопартійної системи в Україні. Особливості політичного становища в Україні в 90 роках ХХ ст.

 45. Охарактеризуйте особливості політичної ситуації в Україні на початку ХХI ст.Всесвітня історія


 1. Охарактеризуйте основні етапи розвитку первісного суспільства. Теорії полі/ моноцентризму.

 2. Охарактеризуйте неолітичну революцію, початок класоутворення, виникнення держави.

 3. Розкрийте типи джерельної бази щодо вивчення країн Стародавнього Сходу.

 4. Визначте особливості та специфіку розвитку східних деспотій на Стародавньому Сході.

 5. Дайте характеристику стародавньої грецької цивілізації. Визначте суть афінської демократії, її діячів.

 6. Проаналізуйте розвиток Римської держави у період республіки.

 7. Охарактеризуйте особливості розвитку Римської імперії на основних етапах розвитку.

 8. Розкрийте причини загибелі античного суспільства та шляхи зародження феодалізму та його періодизацію.

 9. Виясніть шляхи становлення феодального суспільства у V-X ст. Наслідки переселення народів.

 10. Обґрунтуйте шляхи створення абсолютистських держав у Європі.

 11. Визначте роль географічних відкриттів у створенні колоніальної системи та зародження капіталізму.

 12. Розкрийте причини розпаду феодалізму і генезу капіталізму.

 13. Визначте особливості економічного, соціального і політичного розвитку південних і західних слов’ян середини XIX - початку XX ст.

 14. Дайте характеристику реформ у Росії у 60-70-х рр. XIX ст.

 15. Визначте та розкрийте тенденції економічного, соціального і політичного розвитку країн у новий час.

 16. З’ясуйте етапи і причини виникнення тоталітарних режимів як феномену XX століття.

 17. Охарактеризуйте становлення, економічну і політичну діяльність радянської влади у 20-30-х рр. XX ст.

 18. Визначте зміст змін у духовному житті Європи періоду переходу від середньовіччя до нового часу.

 19. Розкрийте розвиток світу після створення Версальсько-Вашингтонської системи та його наслідки.

 20. Розкрийте міжнародні відносини у світі в кінці XIX- початку XX ст.

 21. Розкрийте тенденції розвитку південнослов’янських і західнослов’янських країн у 20-30-х рр. XX ст.

 22. Охарактеризуйте соціально-економічні, суспільно-політичні, культурно-наукові процеси у період формування та розвитку індустріального суспільства.

 23. Проаналізуйте воєнно-політичні сили Другої світової війни та їх вплив на хід бойових дій.

 24. Проаналізуйте хід буржуазних революцій у Європі та їх внесок у розвиток цивілізації.

 25. Дайте характеристику колоніальної війни за незалежність на американському континенті у кінці XVIII ст.

 26. Охарактеризуйте вестернізацію як один із шляхів розвитку країн Сходу.

 27. Визначте особливості економічного і соціального розвитку країн Європи і Північної Америки після Другої світової війни.

 28. Визначте особливості політичного розвитку країн Європи і Північної Америки після Другої світової війни.

 29. Дайте характеристику класифікації історичних методів дослідження.

 30. Визначте і охарактеризуйте основні історичні школи та напрями XX ст.

 31. З’ясуйте особливості розвитку країн Латинської Америки у післявоєнний період (друга половина XX ст.).

 32. Визначте місце спеціальних історичних дисциплін та їх основні завдання.

 33. Охарактеризуйте процес запровадження радянської моделі соціалізму у ряді країн світу та її крах.

 34. Визначте напрями та шляхи інтеграційних процесів у Європі (друга половина XX ст. – початок XXI ст.).

 35. Визначте шляхи розвитку країн Центральної та Південно-Східної Європи у постсоціалістичний період.


Методика викладання історії


 1. Визначте предмет і методи методики викладання історії.

 2. Охарактеризуйте структуру і зміст шкільного курсу історії та методики його викладання.

 3. Охарактеризуйте напрями методичної роботи вчителя історії.

 4. Визначте основні вимоги суспільства до підготовки вчителя історії.

 5. Охарактеризуйте методи науково-педагогічних досліджень методики викладання історії у школі.

 6. Охарактеризуйте принципи навчання історії у школі.

 7. Визначте основні завдання процесу навчання історії у середній школі та охарактеризуйте їх.

 8. Дайте характеристику принципу розвиваючого навчання історії.

 9. Дайте характеристику принципу індивідуалізації навчання історії у середній школі.

 10. Дайте характеристику принципу гуманізації навчання історії у школі.

 11. Дайте характеристику методам навчання історії у школі.

 12. Дайте характеристику словесного методу навчання історії у школі.

 13. Дайте характеристику практичного методу навчання історії у школі.

 14. Дайте загальну характеристику методам контролю, корекції за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках історії.

 15. Дайте загальну характеристику методам стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках історії.

 16. Дайте загальну характеристику методам організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках історії.

 17. Дайте характеристику принципу звернення до національних звичаїв, традицій і культури. Вкажіть шляхи реалізації цього принципу в процесі навчання історії у школі.

 18. Дайте характеристику принципу співробітництва вчителя й учнів на уроках історії. Вкажіть шляхи реалізації цього принципу в процесі навчання історії.

 19. Визначіть структуру процесу навчання історії у середній школі. Розкрийте взаємозв’язок і взаємо обумовленість всіх компонентів процесу навчання історії у школі.

 20. Охарактеризуйте способи діяльності учнів на уроках історії. Обґрунтуйте взаємообумовленість мети та змісту навчання з методами навчання й учіння.

 21. Проведіть структурно-методичний аналіз змісту шкільної історичної освіти.

 22. Вкажіть основні підходи до організації процесу навчання історії у школі.

 23. Вкажіть основні компоненти змісту шкільної історичної освіти. Дайте характеристику кожному з них.

 24. Дайте характеристику методам, прийомам і засобам формування знань історичних фактів.

 25. Дайте характеристику методам, прийомам і засобам формування історичних понять.

 26. Дайте характеристику методам, прийомам і засобам організації пізнавальної діяльності учнів на уроках історії.

 27. Визначте завдання, етапи і прийоми організації практичної діяльності учнів на уроках історії.

 28. Визначте завдання, прийоми та засоби організації творчої діяльності учнів на уроках історії.

 29. Визначте завдання, умови і прийоми організації ціннісно-смислової діяльності учнів на уроках історії.

 30. Дайте характеристику типології уроків історії у школі. Обґрунтуйте взаємозв’язок макроструктури і мікроструктури уроків історії.


Література з історії України


 1. Археологія та стародавня історія України. Курс лекцій. – К., 1992.

 2. Баран В., Козак Д., Терпиловський Р. Походження слов’ян. - К., 1991.

 3. Бойко О.Д. Історія України. – К., 1999.

 4. Борисенко В. Курс української історії. - К., 1997.

 5. Величко С. Літопис. - К., 1991. - Т.1-2.

 6. Верстюк В., Дзюба О., Репринцев В. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. - К., 1995.

 7. Винокур О., Трубчанінов С. Давня і середньовічна історія України. - К., 1996.

 8. Голод 1921-1923 років в Україні. Збірн. докум. і матеріалів. - К., 1993.

 9. Голод в Україні 1946-1947: Документи і матеріали. - К., Нью-Йорк, 1996.

 10. Грицак Я Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ-ХХ ст. - К., 1996.

 11. Грушевський М. Історія України-Руси. В 11 томах. - К., 1991-1997.

 12. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині ХVІІІ ст.: кордони, населення, право. - К., 1996.

 13. Давня історія України. - К., 1994-1995. - Кн.1,2.

 14. Даниленко В., Касьянов Г., Кульчицький С. Сталінізм на Україні (20-30-ті роки). - К.; 1991.

 15. Дорошенко Д. Огляд української історіографії. - К., 1996.

 16. Етнічний довідник. Національні меншини в Україні. - К., 1996.

 17. Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України. - К., 1994.

 18. Ісаєвич Я. Україна давня і нова. Народ, релігія, культура. - Львів, 1996.

 19. Історія України від найдавніших часів до наших днів (Ю.Макар, Білецький) – Чернівці, 1998.

 20. Історія України. Кінець XVIII – поч. ХХ ст. Хрестоматія / А.Литвинчук, В.Сидорук, В.Цятко – К.,1997.

 21. Історія України: нове бачення. Т.1-2. - К., 1995-1996.

 22. Історія української культури. - К., 1994.

 23. Касьянов Г., Даниленко В. Сталінізм і українська інтелігенція (20-30-ті роки). - К., 1991.

 24. Коваль М. Україна: 1939 - 1945. Маловідомі і непрочитані сторінки історії. - К., 1995.

 25. Колективізація і голод на Україні (1922 - 1933). Зб. докум. і матеріалів. - К., 1993.

 26. Колесник І. Українська історіографія XVIII – поч. ХХ ст. – К., 2000.

 27. Конституційні акти України. 1917 - 1920. - К., 1992.

 28. Косик В. Україна і Німеччина в другій світовій війні. - Париж; Нью-Йорк; Львів, 1993.

 29. Котляр М., Кульчицький С. Довідник з історії України. - К., 1996.

 30. Котляр М., Кульчицький С. Довідник з історії України. - К., 1996.

 31. Кугутяк М. Галичина: сторінки історії. Нарис суспільно-політичного руху (ХІХ ст. - 1939). - Івано-Франківськ, 1993.

 32. Культура і побут населення України. Навчальний посібник. - К., 1993.

 33. Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919 - 1928). - К., 1996.

 34. Липинський В. Листи до братів-хліборобів. - Київ; Філадельфія, 1995.

 35. Литвин В. Історія України. Підручник. – К.: Наукова думка, 2008.

 36. Літопис Руський. - К., 1989.

 37. Літопис Самовидця. - К., 1971.

 38. Макарчук С. Український етнос. Виникнення та історичний розвиток. – К., 1992.

 39. Моця О., Ричка В. Київська Русь: від язичництва до християнства. - К., 1996.

 40. Нагаєвський І. Історія української держави ХХ ст. - К., 1994.

 41. Національні відносини в Україні у ХХ ст. Зб. докум. і матеріалів. - К., 1994.

 42. Новітня історія України. - Київ, 2000.

 43. Огієнко І. Історія українського друкарства. - К., 1994.

 44. Огієнко І. Українська культура. Коротка історія культурного розвитку українського народу. - К., 1991.

 45. Павленко Ю., Храмов Ю. Українська державність у 1917 - 1919 рр. - К., 1995.

 46. Підкова І., Шуст Р. Довідник з історії України. - К., 1994.

 47. Політична історія України / За редакцією В.Танцюри. – К., 2001.

 48. Полонська-Василенко Н. Історія України. У 2-х томах. - К., 1992. - Т.1-2.

 49. “Русалка Дністрова”. Документи і матеріали. – К., 1989.

 50. Сергійчук В. Національна символіка України. – К., 1992.

 51. Слюсаренко А.,Томенко М. Історія української конституції. – К., 1993.

 52. Смолій В.А., Степанков В.С. Богдан Хмельницький. – К., 1995.

 53. Толочко П. Історичні портрети. – К., 1990.

 54. Толочко П. Літописи Київської Русі. – К., 1994.

 55. Толочко П. та ін. Стародавня історія України. У 2 т. – К., 1996.

 56. Трофимович В. Україна в роки другої світової війни (1939 – 1945). – Львів, 1995.

 57. Україна в ХХ столітті. Збірник документів і матеріалів. - Київ, 2000.

 58. Хрестоматія з історії держави і права України. – Київ, 1997. Т. 1-2.

 59. Чмихов М.О., Кравченко Н.М. та ін. Археологія та стародавня історія України. – К., 1992.

 60. Чорнобильська трагедія. Документи і матеріали. – К., 1996.

 61. Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності. Курс лекцій. – К., 1999.

 62. Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця ХVІІІ століття. – К., 1997.

 63. Яковенко Н. Українська шляхта з кінця ХІV до середини ХVІІ ст. (Волинь і Центральна Україна). – К., 1994.

<< предыдущая страница   следующая страница >>