Проект програми розвитку мiжнародноi дiяльностi авсу на 2012 – 2016 р. Вступ - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Додаток до розпорядження голови райдержадміністрації від № Проект... 1 284.52kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 18 січня... 1 133.79kb.
1. Затвердити організаційний комітет з підготовки і проведення чемпіонатів м. 1 186.06kb.
Завдання щодо розроблення галузевих програм реалізації державної... 1 143.14kb.
Інформація про стан виконання програми соціально-економічного та... 1 65.23kb.
Рішення про хід виконання Програми розвитку малого підприємництва... 1 13.31kb.
Щодо виконання Закону України „Про мови", Програми розвитку і функціонування... 1 43.17kb.
Рішення від 29. 05. 2012 №679 Про хід виконання міської Програми... 1 52.06kb.
Підсумки роботи господарського комплексу району свідчать, що у 2012... 1 129.53kb.
Рішення районної ради від 27 грудня 2012 року №241 Програма розвитку... 1 198.13kb.
Звіт про виконання Програми соціально-економічного та культурного... 3 675.31kb.
Гармонія і різноманітність : [ матеріали до Міжнародного дня толерантності... 1 24.29kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Проект програми розвитку мiжнародноi дiяльностi авсу на 2012 – 2016 р. Вступ - страница №1/1

ПРОЕКТ

ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ

МIЖНАРОДНОI ДIЯЛЬНОСТI АВСУ

НА 2012 – 2016 р.
ВСТУП

Всеукраїнська спілка громадських організацій "Асоціація ветеранів спорту України" – добровільна, незалежна, недержавна, неприбуткова, неполітична всеукраїнська спілка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості ветеранів фізичної культури і спорту (федерацій, асоціацій, спілок, союзів, об'єднань, товариств, фондів, земляцтв, клубів) та інших громадських організацій, створена з метою розвитку ветеранського фізкультурно-спортивного руху; масового спорту і спорту ветеранів; олімпійського руху; впровадження здорового способу життя і активного довголіття та гармонійного зв'язку поколінь; використання спільних можливостей щодо реалізації громадянських прав і свобод та захисту законних соціальних, економічних, наукових, духовних, культурних, творчих, патріотичних та інших інтересів своїх членів. Фізична культура та спорт є невід'ємною частиною соціальної політики, в останні роки розвиток фізичної культури та спорту ветеранів, пропаганда здорового способу життя, набирає все більшого розвитку, як на найближчу, так і на довгострокову перспективу.У багатьох країнах відзначаються позитивні тенденції зміни громадської думки про роль і місце фізичної культури та спорту ветеранiв; Пріоритетним напрямом дiяльностi АВСУ є збільшення числа громадян, які займаються фізичною культурою та спортом, формування здорового способу життя та залучення до участi у мiжнародних змаганнях, ветеранів спорту рiзноговiку.Важливу роль, у розвитку фізичної культури і спорту ветеранів грають міжнародні спортивні організаціїветеранів з видiв спорту.

Окреслені моменти ставлять перед Всеукраїнською спілкою громадських організацій "Асоціація ветеранів спорту України" важливi завдання з розвитку та зміцненню вiдносин зі спортивними організаціями міжнародного руху майстрів (ветеранів спорту), співпрацю з Міжнародною Асоціацією Ігор Майстрів (IMGA), Міжнародними федераціями асоціаціями, федерацiями, спілками Майстрів з видів спорту.

Реалізація даної Програми сприятиме розвитку фізичної культури та спорту ветеранiв України відповідно до Міжнародних стандартiв.


РОЗДІЛ I

Загальні положення

Програма розвитку міжнародної діяльності,Всеукраїнської спілки громадських організацій "Асоціація ветеранів спорту України"на перiод до 2016 року є невід'ємною частиною гуманітарного співробітництва, як одного з найважливіших напрямів взаємодії з державою, що дозволяє в повній мірі задіяти людський потенціал в міждержавних відносинах, служить активізації народної дипломатії, залученню та взаємодії широкого кола потенційних партнерів, міжнароднiфедераціi, асоціаціi Майстрів з різних видів спорту. В рамках реалізації Програми розвитку Міжнародної дiяльностi , Всеукраїнської спілки громадських організацій "Асоціація ветеранів спорту України" на період до 2016 року (далі -Програма).

Фізична культура та спорт ветеранiв є важливими компонентами забезпечення сталого та ефективного соціально-економічного розвитку держави, інструментом розвитку людського потенціалу, міжкультурної взаємодії, підвищення конкурентоспроможності в умовах глобалізації, сучасної затребуваною форми інтеграційного партнерства та слугує збереженню та поглибленню дружніх відносин між державами – учасниками, що входять до Мiжнародних спортивних органiзацiй ветеранiв спорту .

Цiєю Програмою визначаються основні цілі, завдання та напрямки Міжнародної дiяльностi , Всеукраїнської спілки громадських організацій "Асоціація ветеранів спорту України" на період до 2016 року з розвитку фізичної культури та спорту ветеранiв.

Програма базується на положеннях Статуту АВСУ,законодавстві України та міжнародно-правових документах в галузі фізичної культури та спорту ветеранiв.

Програма відображає специфіку фізичної культури та спортуветеранiв, пов'язану з особливостями розвитку фізкультурно-масового руху та спорту ветеранів , а також ключових аспектiв, органiзацiїта проведення спортивних заходів у сфері фізичної культури та спортуветеранiв .

Програмагрунтується на:фізкультурно-масовому русіспорту ветеранiв, фізкультурно-оздоровчому та спортивному вихованні населення;

Пропаганді фізичної культури та спорту, як найважливіших складових здорового способу життя для всіх верств населення;

Спортивних зв'язках асоціацій, федерацiй, спілок, клубiвУкраiни з Мiжнародними спортивнимиорганiзацiямиветеранiв спорту.

Розвитку неолiмпiйських видів спортутафізкультурно- масових рухівветеранiв;

Співробітництвiасоціацій, федерацiй, спілок, клубiвветеранiв спортуУкраiни з Мiжнародними спортивними органiзацiямиветеранiв спорту.

Ролі фізичної культури та спорту ветеранiв в боротьбі з наркоманією та злочинністю;

Досвіді міжнародної діяльності асоціацій, федерацiй, спілок, клубiв, спортивних об'єднань та організацій ветеранiв спорту України.

Досвіді проведення спортивних заходівасоціацій, федерацiй, спілок, клубiв, спортивних об'єднань та організацій ветеранiв спорту України.
РОЗДІЛ II

Цілі та завдання Програми


1. Основними цілями цієї Програми є:

Визначення пріоритетних напрямів Мiжнародноi дiяльностiВсеукраїнської спілки громадських організацій "Асоціація ветеранів спорту України" на середньострокову та довгострокову перспективу та шляхів їх реалізації;

Розробка комплексу заходів, спрямованих на інтеграцію Всеукраїнської спілки громадських організацій "Асоціація ветеранів спорту України" до Мiжнародних спортивних органiзацiй ветеранiв спорту на основі, взаєморозуміння, дружби, зміцнення міжнародних спортивних зв'язківасоціацій, федерацiй, спілок, клубiв, спортивних об'єднань організацій ветеранiв спорту України.

2. Основні завдання

Основними завданнями Програми є розробка та реалізація комплексу спільних заходівВсеукраїнської спілки громадських організацій "Асоціація ветеранів спорту України" та Мiжнародних спортивних органiзацiйветеранiв спорту на основі визначення пріоритетних напрямків співробітництва зрозвитку спортуветеранiв до 2016 року на Міжнародній Арені :

Організація міжнародних змагань, турнірів, спортивно-масових заходів, спортивних форумів, конференцій та зустрічей;

Сприяння розвитку олімпійського, паралімпійського, сурдолімпійского (дефлімпійського) рухів, спорту ветеранiв та взаємодії зМiжнародними спортивними органiзацiями з розвитку фізичної культури та спорту ветеранiв.

Впровадження,здорового способу життя, активного довголіття, гармонійного зв'язку поколінь,

пропаганді занять фізичною культурою та спортом, якнайважливішимискладовими здорового способу життя.

Залучення громадян дозбереженняспортивнихтрадицій,зміцнення спортивноi спадщини тапідтримки ветеранів спорту.

Підтримка міжнародних спортивнихасоціацій, федерацiй, спілок, клубiв, спортивнихоб'єднаньорганізаційветеранiв спорту України, сприяння розвитку масового спорту.

Взаемодiя з волонтерським рухам та організаціям, що розвивають адаптивну, оздоровчу фізичну культуру та спорт;

Створення інформаційного простору для обміну досвідом з різних аспектів розвитку спорту ветеранiв, організаційно-управлінського, кадрового, науково-методичного, медико-біологічного, антидопінгового та іншого, забезпечення фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;

Координація зусиль з питань спортивної дипломатії, спільні заходи зрозвитку видів та дисциплін спорту ветеранiв, вироблення консолідованих позицій з питань взаємодii з Мiжнародними спортивними органiзацiямиветеранiв спорту.

Забезпечення правової, організаційної, ресурсної, інформаційної та іншої підтримки асоціаціям, федерацiям, спілкам, клубам ветеранiв спорту України в міжнародних спортивних програмах і проектах.

Реалізація даних завдань сприятиме розвитку видів та дисциплін спорту ветеранівУкраїни, виробленню консолідованих позицій з питань взаємодii з Мiжнародними спортивними органiзацiямиветеранiв спорту.


РОЗДІЛ III

Реалізація Програми


1. Основні принципи

Програма розвитку Міжнародної дiяльностi , Всеукраїнської спілки громадських організацій "Асоціація ветеранів спорту України" будується на наступних принципах:

Дотриманні національних та міжнародних норм та правил спорту ветеранiв;

Солідарності зМiжнароднимиорганiзацiямиветеранiвспорт, дотримання прав та свобод.

Повазі до традицій, культурних цінностей членiвМiжнароднихорганiзацiйветеранiв спорту.

Зміцненні міжнародних спортивних зв'язків, розвитку міжкультурного та міжнаціонального діалогуветеранiв спорту;


2. Основні напрямкиМіжнародної дiяльностi , Всеукраїнської спілки громадських організацій "Асоціація ветеранів спорту України" будуються на наступних пріоритетах:

Державне та громадське управління в галузі фізичної культури та спорту ветеранів;

Максимальне представництво Всеукраїнської спілки громадських організацій "Асоціація ветеранів спорту України" вМiжнароднихорганiзацiяхветеранiв спорту.

Організація тапідтримка розвитку фізкультурно-масового руху, спорту ветеранів , організація фізкультурно-масових заходів для соціально незахищених груп населення (у тому числі дітей-сиріт, людей похилого віку тощо),підтримка волонтерських організацій;

Iнформаційна підтримка, пропагандаМіжнародної діяльності,Всеукраїнської спілки громадських організацій "Асоціація ветеранів спорту України", засобами масової інформації спортивної спрямованості;
3. Форми та механізми

Ефективнiй реалізації цілей та завдань Програми Міжнародної дiяльностi сприятиме використання наступних форм в галузі співробітництваз Мiжнародними спортивними органiзацiямиветеранiв спорту:

Проведення чемпіонатів, кубків, першостей, спартакіад та інших міжнародних змагань ветеранiв.

Широкета системне висвітлення в друкован та електронних засобах масової інформації спортивних заходів Всеукраїнської спілки громадських організацій "Асоціація ветеранів спорту України" з реалізації державної політики в галузі фізичної культури та спорту ветеранiв;

Проведення форумів, конференцій з актуальних питань, розвитку фізичної культури та спорту ветеранiв на Мiжнароднiй аренi

Організаціята проведення спiльних заходiв, конференцiй, фізкультурно-оздоровчих таборів, зустрічей ветеранів спорту,Всеукраїнськоюспілкою громадських організацій "Асоціація ветеранів спорту України"спільно зМiжнароднимиорганiзацiямиветеранiв спорту.

Підтримка фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи з населенням за місцем проживання;

Розробка та сприяння реалізації заходів для адаптації та інтеграції в суспільство спортсменів по завершенні професійної кар'єри;

Моніторинг та аналіз процесів розвитку спорту ветеранiв на Мiжнароднiй аренi.

Цілі, завдання, принципи, напрями, форми та механізми реалізації Програми, враховуються при підготовці планів заходівасоціацій,федерацiй, спілок, клубiв, спортивних об'єднань та організацій ветеранiв спорту України на відповідний період (періоди).

Механізм реалізації даної Програми визначається рішеннями ВиконкомуВсеукраїнської спілки громадських організацій «Асоціація ветеранів спорту України».

Надалi «Виконкомом»


4. Заходи, спрямовані на забезпечення реалізації Програми,моніторинг, фінансування та

координацію роботи, щодо практичної реалізації цієї Програми здійснюється Виконкомом у взаємодії з державними органами управління фізичної культури та спорту, спортивними організаціямиветеранів.

Моніторинг реалізації цієї Програми здійснюється Виконкомом у взаємодії з державними органами управління фізичної культури та спорту Україны , спортивними організаціями ветеранiв.

Фінансування заходів з реалізації цієї Програми здійснюється в межах коштів, що виділяються з державного бюджету, а також за рахунок залучених джерел.
ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1. Назва,Програма розвитку міжнародної діяльності, Всеукраїнської спілки громадських організацій "Асоціація ветеранів спорту України"на перiод до 2016 року.

2. Дата 27 .03 2012р, номер 4/3,Рішення Виконкому Всеукраїнської спілки громадських організацій "Асоціація ветеранів спорту України" м Киiв.

3. Розробник Програми,Комiтет мiжнароднихзв'язків Всеукраїнської спілки громадських організацій "Асоціація ветеранів спорту України".

4. Системна соціально-економічна проблема, що вирішується Програмою. Створення єдиної Програми розвитку міжнародної діяльності, Всеукраїнської спілки громадських організацій "Асоціація ветеранів спорту України"на перiод до 2016 року відповідно до Плану організаційно - практичних заходiв Всеукраїнської спілки громадських організацій "Асоціація ветеранів спорту України".

5. Основні цілі Програми

1. Визначення пріоритетних напрямів розвитку міжнародної діяльності, Всеукраїнської спілки громадських організацій "Асоціація ветеранів спорту України" на середньострокову та довгострокову перспективу та шляхів їх реалізації.

2. Вироблення узгоджених дій органів державної влади, Всеукраїнської спілки громадських організацій "Асоціація ветеранів спорту України", громадських організацій ветеранів спортуУкраiни,Мiжнароднихорганізацій ветеранiв спортуз розвитку спорту ветеранiв на Мiжнароднiйаренi.

3. Визначення перспективних напрямів Програми розвитку спорту ветеранiв наМiжнароднiйаренi

4. Розробка комплексу заходів, спрямованих на розвиток міжнародної діяльності, Всеукраїнської спілки громадських організацій "Асоціація ветеранів спорту України", сприяння інтеграції до Мiжнароднихорганiзацiйветеранiв спорту на основі, дружби, взаєморозуміння розкриття соціального, духовно-морального і спортивного потенціалу громадян зміцнення спортивних зв'язків народів, забезпечення можливості для занять фізичною культурою та спортом для всіх категорій громадян.

6. Завдання Програми.

Розробка комплексу заходів, спрямованих на розвиток міжнародної діяльності, Всеукраїнської спілки громадських організацій "Асоціація ветеранів спорту України".

Пропаганда занять фізичною культурою та спортом, як найважливішої складової здорового способу життя.

Залучення громадян до збереження спортивних традицій, зміцнення спортивноi спадщини та підтримки ветеранів спорту.

Підтримка організації міжнародних спортивних змагань асоціаціями, федерацiями, спілками, клубами ветеранiв спорту України, сприяння розвитку масового спорту.

Взаемодiя з волонтерським рухам та організаціями, що розвивають адаптивну, оздоровчу фізичну культуру та спорт;

Створення інформаційного простору з обміну досвідом в різних аспектах розвитку організаційно-управлінського, кадрового, науково-методичного, медико-біологічного, антидопінгового та іншого забезпечення фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності ветеранів спорту України.

Координація зусиль в питаннях спортивної дипломатії, спільних заходів з розвитку видів та дисциплін спорту ветеранiв, вироблення консолідованих позицій з питань взаємодii з Мiжнародними спортивними органiзацiямиветеранiв спорту.

Забезпечення правової, організаційної, ресурсної, інформаційної та іншої підтримки асоціаціям, федерацiям, спілкам, клубам ветеранiв спорту України в міжнародних спортивних програмахта проектах.

Рішення поточних завдань сприятиме розвитку видів та дисциплін спорту ветеранiв, виробленню консолідованих позицій взаємодii з Мiжнароднимиорганiзацiямиветеранiв спорту.

Організаціята проведення міжнародних змагань, турнірів, спортивно-масових заходів, спортивних форумів, конференцій та зустрічей;

Допомогаасоціаціям, федерацiям, спілкам, клубам ветеранiв спорту України у налагодженні взаємодії з Мiжнароднимиорганiзацiямиветеранiв спорту

Формування основ правової, організаційної, ресурсної, інформаційної та іншої підтримкиасоціацій, федерацiй, спілок, клубiв, спортивних об'єднань організацій ветеранiв спорту України в міжнародних спортивних програмах і проектах;

Уніфікації національних стандартів спортивної та професійної кваліфікації, органiзацii змагань ветеранівспорту,згiдно мiжнародним стандартам;

Координацiя зусиль з розвиткунеолімпійських видів спорту ветеранiв.
7. Очікувані результати реалізації Плану.

Оптимiзацiяорганiзацii та координацiї управлiння, розвитку спорту ветеранівУкраїни на мiжнароднiй аренi.

МаксимальнепредставництвоВсеукраїнськоїспілкигромадськихорганізацій "Асоціаціяветеранів спорту України" в Мiжнароднихорганiзацiяхветеранiв спорту.

Зміцнення міжнародних спортивних зв'язків, розвиток міжкультурного та міжнаціонального діалогу ветеранiв спорту.

Ррозвиток фізкультурно-масового руху, спорту ветеранів України.

Збільшення частки громадян, якi систематично займаються фізичною культурою та спортом, узагальній чисельності населення;

Збільшення частки громадян, які займаються спеціалізованими видами спорту ветеранiв.

Збільшення кількості висококваліфікованих працівників фізичної культури та спорту.

Підвищення рівня забезпеченості населення послугамив галузіфізичноїкультурита спорту.

Покращення якiсних та кiлькiсних показникiв виступiв, збірних командветеранів спорту України на великих міжнародних змаганнях, літніх та зимових Олімпійських іграх ЧЕ, ЧСз 2012р - 2016 рр..

8. Строк та етапи реалізації Програмитермін реалізації – 2012р -2016 рр.
I етап (2012р -2014 роки) - впровадженнязаходiвПрограми розвитку міжнародної діяльності та створення умов для підвищення частки громадян, щосистематично займаються фізичною культурою та спортом ветеранiв.

II етап (2015р -2016 роки) - реалізація комплексу заходів Програми міжнародної діяльностіспорту ветеранiв наМiжнароднiйаренi .9. Джерела фінансування Програми,бюджет Всеукраїнської спілки громадських організацій "Асоціація ветеранів спорту України", органів державної влади в галузі фізичної культури і спорту, позабюджетні джерела.


izumzum.ru