Про звіт про виконання Програми щодо тимчасового зберігання, знешкодження та поводження з непридатними для використання і заборонени - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Звіт про виконання плану заходів щодо виконання Державної цільової... 1 64.74kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 1 96.13kb.
Основні чинники та критерії для визначення найважливіших екологічних... 9 4657.94kb.
Голова Рескомприроди Криму 8 4381.58kb.
Звіт про виконання регіональної комплексної програми профілактики... 1 283.9kb.
Рішення №469 «20» січня 2009 р. 44 сесія міської ради 5 скликання 11 1311.64kb.
Наказ №7 Про використання програмного комплексу «Міська освітня мережа»... 1 67.89kb.
Рішення від 14. 06. 2011 №7/11 м. Луцьк Про Цільову програму імунопрофілактики... 1 73.21kb.
Звіт про результати виконання Державної програми розвитку і функціонування... 1 141.57kb.
Звіт Овідіопольської районної державної адміністрації про виконання... 6 1028.29kb.
Звіт про виконання Програми розвитку автомобільних доріг загального... 1 54.01kb.
Постанова №806-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 39.54kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Про звіт про виконання Програми щодо тимчасового зберігання, знешкодження та поводження - страница №1/1Про звіт про виконання Програми щодо тимчасового зберігання, знешкодження та поводження з непридатними для використання і забороненими хімічними засобами захисту рослин на 2008 – 2009 роки
Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 15 Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища”, ураховуючи звернення облдержадміністрації, висновки постійної комісії обласної ради з питань екології та енергозбереження, обласна рада в и р і ш и л а:
1. Звіт про виконання Програми щодо тимчасового зберігання, знешкодження та поводження з непридатними для використання і забороненими хімічними засобами захисту рослин на 2008 – 2009 роки взяти до відома (додається).
2. Зняти з контролю Програму щодо тимчасового зберігання, знешкодження та поводження з непридатними для використання і забороненими хімічними засобами захисту рослин на 2008 – 2009 роки, затверджену рішенням обласної ради від 25 вересня 2008 року № 441-16/V.

Голова обласної ради Є. УДОД
м. Дніпропетровськ

22 вересня 2010 року

№ 770-27/V

Додаток до рішення

обласної ради

22 вересня 2010 року

№ 770-27/V
ЗВІТ

про виконання Програми щодо тимчасового

зберігання, знешкодження та поводження з непридатними для використання і забороненими хімічними засобами захисту рослин

на 2008 – 2009 роки
1. Загальні положення
У результаті проведеної реструктуризації та перерозподілу майна в сільському господарстві, більша частина витратних складів отрутохімікатів із залишками заборонених та непридатних хімічних засобів захисту рослин, що підпадали під розпаювання, залишилися без нагляду.

Склади пестицидів і агрохімікатів, складські приміщення – бетонні та металеві конструкції різних форм, у яких зберігаються непридатні для використання хімічні речовини, не були прийняті на баланс новоутвореними агропромисловими товариствами і, фактично, перетворилися на безгосподарні та потенційно небезпечні джерела забруднення навколишнього середовища.

На підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 27 березня 1996 року № 354 „Про затвердження Порядку вилучення, утилізації, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них” (зі змінами та доповненнями) рішенням обласної ради від 22 березня 2006 року № 767-33/ІV була затверджена нова редакція обласної комплексної програми поводження з відходами на 2006 – 2015 роки. За рахунок коштів на фінансування заходів цієї програми проводилася контейнеризація пестицидів та перезатарення.

Згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 13 січня 2006 року № 3-р-06 „Про проведення на території Дніпропетровської області інвентаризації місць накопичення заборонених і непридатних для використання в сільському господарстві хімічних засобів захисту рослин” була проведена інвентаризація місць накопичення пестицидів. У результаті проведених заходів установлено, що на території Дніпропетровської області розташовано 192 склади зберігання заборонених, змішаних і непридатних пестицидів, із яких: 3 склади зберігання заборонених, змішаних і непридатних до використання в сільському господарстві хімічних засобів захисту рослин прибувають в доброму стані, 94 склади – в задовільному стані та 95 складів – у незадовільному стані.

У зазначених складських приміщеннях зберігається близько 1211,029 тонн хімічних засобів із яких:

61,873 тонн віднесено до групи „А” – заборонені до використання;

6,202 тонн віднесено до групи „Б” – непридатні до використання;

1142,954 тонн віднесено до групи „В” – невідомі суміші.

З метою вирішення проблеми знешкодження зазначених пестицидів рішенням обласної ради від 25 вересня 2008 року № 441-16/V затверджена Програма щодо тимчасового зберігання, знешкодження та поводження з непридатними для використання і забороненими хімічними засобами захисту рослин на 2008 – 2009 роки (далі – Програма)

2. Рівень досягнення мети Програми

Основною метою Програми було звільнення території області від непридатних для використання й заборонених хімічних засобів захисту рослин у повному обсязі, вирішення проблеми забруднення ґрунту й земельних ділянок, на яких розташовані склади, припинення проникнення пестицидів у ґрунт, підземні та поверхневі води, унаслідок чого значно поліпшився б їх стан.

Мета Програми повинна була досягатися шляхом розв’язання проблеми щодо тимчасового зберігання, знешкодження та утилізації непридатних для використання й заборонених хімічних засобів захисту рослин через упровадження комплексу узгоджених і взаємопов’язаних основних природоохоронних, правових, економічних, організаційно-технічних та інших заходів, які детально й послідовно виконувалися б при реалізації Програми, дієвим контролем за ходом виконання заходів та залученням коштів з різних джерел. Однак, мета Програми виконана на 25 відсотків.
3. Рівень виконання запланованих

результативних показників
З метою виконання Програми були заплановані заходи з провадження робіт щодо перезатарення непридатних пестицидів та утилізації і знешкодження непридатних пестицидів, тари, у якій вони зберігалися, піддонів тощо. Фінансування заходів Програми в 2008 році не здійснювалося. Виконання заходів здійснювалося в рамках обласної комплексної програми поводження з відходами на 2006 – 2015 роки (нова редакція), яка була затверджена рішенням обласної ради від 22 березня 2006 року № 767-33/ІV „Про внесення змін до рішення обласної ради від 16 листопада 2001 року № 485-18/ХХІІІ „про обласну комплексну програму поводження з відходами”, затвердження переліку природоохоронних заходів, створення обласного комунального підприємства „Департамент екобезпеки, природокористування та енергозбереження”, затвердження його статуту та призначення керівника” (зі змінами та доповненнями).

У 2008 році відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 20 березня 2008 року № Р-133/0/3-08 „Про розподіл коштів обласного бюджету, що надходять від збору за забруднення навколишнього природного середовища на виконання природоохоронних заходів на 2008 рік” на роботи з перезатарення, перевезення і знешкодження заборонених, змішаних та непридатних агро пестицидів виділено та освоєно 3000,0 тис. грн.

Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації від 24 жовтня 2008 року № Р-649/0/3-08 „Про внесення змін та доповнень до розпорядження голови облдержадміністрації від 20 березня 2008 року № Р-133/0/3-08” на виконання вищевказаних завдань у 2008 році виділено 4150,5 тис. грн.

За 2008 рік повністю перезатарені та вивезені на утилізацію хімічні засоби захисту рослин з території Криничанського, Петриківського районів, частково з території Томаківського, Новомосковського районів, у загальної кількості 325,72 тонн.

Рішенням обласної ради від 29 січня 2009 року № 507-18/V „Про обласний бюджет на 2009 рік” головному розпоряднику коштів – головному управлінню промисловості облдержадміністрації на реалізацію заходів Програми щодо тимчасового зберігання, знешкодження та поводження з непридатними для використання і забороненими хімічними засобами захисту рослин на 2008 – 2009 роки були передбачені видатки в обсязі 16 млн. грн. За пропозиціями головного розпорядника коштів та за погодженням із постійною комісією з питань екології та енергозбереження обласної ради протягом 2009 року зазначені бюджетні призначення були перерозподілені на виконання інших регіональних екологічних програм (рішення обласної ради від 10 червня 2009 року № 600-20/V „Про внесення змін до рішення обласної ради від 29січня 2009 року № 507-18/V „Про обласний бюджет на 2009 рік”. Термін дії Програми закінчився в 2009 році.
4. Оцінка роботи учасників Програми з її виконання

У 2008 році розпорядником коштів нижчого рівня – управлінням з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації заплановані заходи Програми, які були профінансовані в рамках обласної комплексної програми поводження з відходами на 2006 – 2015 роки та виконані повністю. У 2009 році, за пропозиціями розпорядника коштів – головного управління промисловості облдержадміністрації та за погодженням із постійною комісією обласної ради з питань екології та енергозбереження бюджетні призначення на Програму були перерозподілені на виконання інших регіональних програм, заходи Програми не виконувались.5. Обґрунтування причин невиконання або недосягнення очікуваних результатів Програми
У зв’язку з закінченням терміну дії Програми, ураховуючи рішення від 20 квітня 2010 року (протокол № 38) постійної комісії обласної ради з питань екології та енергозбереження стосовно зміни замовника програми, пропонується припинити виконання Програми та зняти її з контролю.
Заступник голови обласної ради –

керуюча справами К. ВІДЯКІНА
izumzum.ru