Про затвердження типових програм комплексних перевірок дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 19. 11. 1 39.07kb.
Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних... 1 120.76kb.
5 клас для загальноосвітніх навчальних закладів Затверджено Міністерством... 3 572.12kb.
Наказ №66 Про внесення змін до наказу 1 90.05kb.
Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 10... 1 138.2kb.
Наказ №729 Про проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників... 1 60.25kb.
Наказ №232 від 31 березня 2011 року м. Ужгород Про проведення ІІ... 1 92.22kb.
Наказ №235 Про участь професійно-технічних навчальних закладів області у 1 46.54kb.
Наказ №778 Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних... 1 79.47kb.
Про внесення змін до наказу мон україни від 11. 05. 2006 р. 1 104.12kb.
Розрахунок штатних одиниць однієї дошкільної групи 1 42.67kb.
Товарна Біржа «Електронні торги України» в особі Філії Товарної Біржі... 4 3152.75kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Про затвердження типових програм комплексних перевірок дошкільних, загальноосвітніх - страница №1/10ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 4 липня 2012 року N 27-а

Про затвердження типових програм комплексних перевірок дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів

Відповідно до підпункту 11 пункту 4 Положення про Державну інспекцію навчальних закладів України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року N 438 (Указ N 438/2011), пункту 5 Порядку державного інспектування навчальних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 2012 р. N 353 (Постанова N 353), та на виконання рішення колегії ДІНЗ України від 26 червня 2012 р. (протокол N 3) "Про типові програми державного інспектування дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів" наказую:

1. Затвердити типові програми комплексних перевірок навчальних закладів (далі - Типові програми), що додаються:

- Типову програму комплексної перевірки дошкільного навчального закладу;

- Типову програму комплексної перевірки загальноосвітнього навчального закладу;

- Типову програму комплексної перевірки позашкільного навчального закладу;

- Типову програму комплексної перевірки професійно-технічного навчального закладу.

2. Управлінню контролю за діяльністю загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів (БОНДАР А. В.):

2.1. Забезпечити проведення комплексних перевірок дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів відповідно до Типових програм.

2.2. Використовувати Типові програми для підготовки робочих програм для проведення вибіркових перевірок за напрямами державного інспектування дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів.

2.3. Провести до 01.06.2013 р. за участю місцевих органів управління освітою аналіз стану використання Типових програм для організації та проведення комплексних і вибіркових перевірок дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних професійно-технічних навчальних закладів та подати на розгляд колегії ДІНЗ України відповідні пропозиції.

3. Рекомендувати місцевим органам управління освітою використовувати Типові програми для проведення комплексних і вибіркових перевірок підпорядкованих дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів.

4. Відділу кадрового та організаційного забезпечення (ХАНБЕКЯН О. В.) розмістити наказ та Типові програми, що до нього додаються, на офіційному Web-сайті ДІНЗ України.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови ДІНЗ України ДУДНИКА Ю. П. та заступника Голови ДІНЗ України МАРОЧКІНА А. В.

 

Голова

М. Ф. Гончаренко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ Державної інспекції навчальних закладів України
04.07.2012 N 27-а

ТИПОВА ПРОГРАМА
комплексної перевірки дошкільного навчального закладу


ПЕРЕДМОВА

Типова програма комплексної перевірки дошкільного навчального закладу (далі - Типова програма) розроблена для удосконалення програмного забезпечення заходів державного контролю в системі дошкільної освіти та з метою здійснення Державною інспекцією навчальних закладів України (далі - ДІНЗ України) методичного керівництва і координації роботи органів управління з питань організації і проведення контрольних заходів, відповідно до підпункту 11 пункту 4 Положення про ДІНЗ України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 212 року N 438 (Указ N 438/2011), пункту 5 Порядку здійснення державного інспектування (далі - Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 2012 року N 353 (Постанова N 353).

Типова програма використовується ДІНЗ України та місцевими органами управління для організації та проведення комплексних перевірок дошкільних навчальних закладів незалежно від типів та форм власності.

На основі Типової програми складається робоча програма комплексної перевірки діяльності конкретного дошкільного навчального закладу.

Структура Типової програми включає вісім розділів (27 питань), що за змістом відповідають основним завданням діяльності дошкільного навчального закладу згідно із законодавством про дошкільну освіту. В Типовій програмі враховані також основі напрямки державного інспектування, визначені вищезазначеним Порядком (Постанова N 353):

- дотримання навчальним закладом вимог державних стандартів освіти (Базового компонента дошкільної освіти (Наказ N 615));

- організація навчально-виховної і навчально-методичної і наукової роботи;

- ефективність використання дошкільним навчальним закладом педагогічного потенціалу;

- забезпечення розвитку та ефективність використання навчальним закладом матеріально-технічної та навчально-методичної бази.

Типова програма може використовуватись також для підготовки робочих програм вибіркових (тематичних) перевірок діяльності дошкільних закладів за напрямами державного інспектування.

Зміст розділів Типової програми викладено в трьох складових: 1) питання перевірки; 2) документи та інші джерела інформації, що підлягають аналізу; 3) рекомендації членам комісії, що необхідно з'ясувати, та які зробити висновки.

За результатами перевірки всіх питань Типової програми робиться загальний висновок про стан виконання ДНЗ повноважень, покладених на нього законодавством, зокрема статтею 11 Закону України "Про дошкільну освіту".N п/п

Питання перевірки

Документи та інші джерела інформації, що підлягають аналізу

Рекомендації членам комісії

Розділ I. Загальна характеристика дошкільного навчального закладу (далі - ДНЗ)

1.1.

Нормативно-правові підстави для впровадження діяльності з надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти

Розпорядчі документи щодо створення (реорганізації) ДНЗ.
Ліцензія на право ведення закладом діяльності з надання освітніх послуг освітньої діяльності (для дошкільного закладу приватної форми власності). Виписка з Єдиного державного реєстру. Свідоцтво про державну атестацію закладу та матеріали державної атестації. Статут закладу

З'ясувати:
- юридичну адресу та фактичне місце розміщення ДНЗ;
- час заснування (відкриття, реорганізації, передачі ДНЗ до іншої форми власності);
- форму власності дошкільного закладу (державна, комунальна, приватна);
- наявність ліцензії на право ведення закладом діяльності з надання освітніх послуг освітньої діяльності, термін дії, ліцензований обсяг дитячого контингенту;
- наявність свідоцтва про державну атестацію, термін його дії, рівень освітньої діяльності за результатами державної атестації;
- тип закладу;
- вид закладу;
- мовний режим;
- наявність та відповідність вивіски, печатки, штампу статутній назві ДНЗ.
Зробити висновок щодо:
- відповідності рішення про створення (реорганізацію) ДНЗ визначеному законодавством порядку;
- відповідності установчих документів ДНЗ чинному законодавству про дошкільну освіту;
- правомірності надання освітніх послуг;
- відповідності мовного режиму в ДНЗ законодавству про мови

1.2.

Загальний стан укомплектованості ДНЗ дітьми та працівниками

Копії документів статистичної звітності. Штатний розпис. Книга обліку особового складу працівників. Списки (штатний склад) працівників закладу. Довідки про наявність вакантних посад.
Журнал прибуття (вибуття) дітей у закладі

З'ясувати:
-
кількість груп, з них санаторних, спеціального призначення, короткотривалого перебування, з цілодобовим перебуванням дітей (кількість дітей в них);
- загальну кількість працівників, у тому числі педагогічних, обслуговуючого персоналу (помічників вихователів, кухарів);
- наявність вакансій.
Зробити висновок щодо:
- відповідності наповнюваності ДНЗ та груп нормативним вимогам;
- відповідності штатного розпису Типовим штатним нормативам;
- укомплектованості ДНЗ управлінськими кадрами, педагогічними працівниками, обслуговуючим персоналом відповідно до штатного розпису ДНЗ

1.3.

Загальна характеристика приміщення ДНЗ

Технічний паспорт ДНЗ. Копії документів статистичної звітності. Технічний паспорт ДНЗ. Акт на право постійного користування земельною ділянкою (у разі його відсутності - рішення про відведення і закріплення земельної ділянки).
Акт готовності ДНЗ до навчального року.
Акти (приписи) органів санітарно-епідеміологічної служби, охорони праці, пожежної охорони

З'ясувати:
- тип забудови (типове приміщення, пристосоване, окрема будівля (споруда);
- власність (власне, орендоване);
- проектну потужність будівлі;
- площу земельної ділянки, оформлення права на користування нею.
Зробити висновок щодо:
- наявності матеріально-технічних можливостей для організації навчально-виховного процесу;
- наявності необхідних дозволів органів державного нагляду (контролю) на здійснення освітньої діяльності;
- відповідності проектної потужності наявному контингенту дітей

Розділ II. Формування дитячого контингенту

2.1.

Організація роботи щодо охоплення дітей дошкільною освітою

Статут закладу. Книга протоколів засідань педагогічної ради. Книга наказів з основної діяльності.
Матеріали щорічного звітування керівника закладу. Журнал прибуття (вибуття) дітей у закладі. Журнал обліку вхідних документів

З'ясувати:
- стан роботи щодо охоплення дітей дошкільного віку відповідної території;
- наявність банку даних дітей дошкільного віку;
- стан роботи щодо здійснення соціального патронату сімей.
Зробити висновок щодо:
-
стану ведення документації з обліку дітей дошкільного віку;
- стану роботи щодо задоволення потреб громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти, забезпечення гарантованого права громадян на отримання дошкільної освіти;
- відповідності вибраного типу ДНЗ потребам населення

2.2.

Комплектування груп ДНЗ

Статут закладу. Копії документів статистичної звітності. Книги наказів з основної діяльності. Книга обліку дітей у ДНЗ.
Журнал прийому (вибуття) дітей у закладі. Табелі відвідування дітьми ДНЗ. Направлення в ДНЗ

З'ясувати:
-
наявність у Статуті ДНЗ положень щодо порядку зарахування дітей, їх зміст;
- чи проводиться ознайомлення батьків або осіб, що їх замінюють, із статутом ДНЗ, іншими документами, що регламентують його діяльність;
- дотримання порядку прийому, відрахування та збереження за дитиною місця у ДНЗ;
- порядок комплектування груп та їх наповнюваність;
- які групи функціонують в ДНЗ, кількість дітей в них.
Зробити висновок щодо:
-
відповідності практики прийому дітей до закладу, комплектування груп чинним нормативно-правовим вимогам;
- дотримання порядку прийому, відрахування та збереження за дитиною місця у ДНЗ;
- дотримання нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у ДНЗ при комплектуванні груп;
- урахування побажань батьків або осіб, які їх замінюють, при комплектуванні груп;
- рівня задоволення потреб дітей в отриманні логопедичної допомоги та інших корекційних послуг

Розділ III. Дотримання вимог Базового компонента дошкільної освіти (Наказ N 615). Організація навчально-виховної, навчально-методичної роботи і наукової роботи* (для ДНЗ, які мають статус експериментального)

3.1. Стан організації навчально-виховного процесу

3.1.1.

Стан планування змісту дошкільної освіти

Річний план роботи на навчальний рік та оздоровчий період. План роботи вихователя-методиста. Календарні плани роботи вихователів. Календарні плани педагогічних працівників. Календарний план роботи інструктора з фізкультури. Календарні плани роботи музичного керівника, керівника гуртка.
Узагальнені матеріали вивчення стану освітньої роботи. Щорічний звіт керівника закладу

З'ясувати:
-
наявність галузевих нормативно-правових та інструктивно-методичних документів, що регламентують діяльність ДНЗ (накази, листи МОНмолодьспорту, місцевих органів виконавчої влади та інші нормативно-правові акти);
- наявність необхідних документів з планування;
- порядок планування у ДНЗ змісту дошкільної освіти;
- наявність аналізу роботи ДНЗ за попередній рік;
- наявність річного, поточного (календарного) планів та інших документів, їх зміст.
Зробити висновок щодо:
- обґрунтування мети й завдань навчально-виховного процесу, передбачення заходів, які забезпечують їх реалізацію;
- відповідності планування роботи ДНЗ вимогам програми, за якою здійснюється навчально-виховний процес;
- відповідності індивідуального планування педагогічних працівників, що надають платні послуги, вимогам нормативно-правових актів

3.1.2.

Стан організації навчально-виховного процесу

Річний план роботи на навчальний рік та оздоровчий період. Розклад організованих форм роботи з дітьми. Режим роботи ДНЗ.
Розклад музичних, фізкультурних занять, занять з плавання, розваг, гурткової роботи. Календарне планування педагогічних працівників.
Журнал планування та обліку гурткової роботи

З'ясувати:
- пріоритетні напрями навчально-виховного процесу, за якими працює ДНЗ;
- наявність режиму роботи ДНЗ, погодженого з відповідними органами управління освітою та охорони здоров'я;
- стан корекційно-відновлювальної роботи з предметно-практичного навчання, лікувальної фізкультури, соціально-побутової та комунікативної діяльності, просторової орієнтації, розвитку слухового, зорового, дотикового сприймання, формування мовлення;
- стан організації навчально-виховного процесу з дітьми 5-річного віку;
- стан роботи зі створення розвивального життєвого простору;
- стан ефективність гурткової роботи;
- стан забезпеченості роздатковим матеріалом для організації індивідуальної і групової роботи;
- наявність додаткових освітніх послуг.
Зробити висновок щодо:
- відповідності змісту освітньої діяльності ДНЗ основним вимогам Базового компонента дошкільної освіти (Наказ N 615);
- відповідності організації навчально-виховного процесу програмам розвитку, виховання і навчання та віковим особливостям дітей;
- створення умов для реалізації завдань розвитку, навчання та виховання дітей з різних розділів програми, за якою працює ДНЗ;
- створення умов для своєчасного виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, природних нахилів і здібностей дітей;
- рівня організації і педагогічного забезпечення індивідуальної освітньо-корекційної роботи з дітьми;
- рівня надання додаткових освітніх послуг дітям понад Базовий компонент дошкільної освіти (Наказ N 615)

3.2. Організація навчально-методичної, науково-дослідницької та експериментальної роботи

3.2.1

Стан навчально-методичної роботи

Річний план роботи на навчальний рік та оздоровчий період. Програми. Навчально-методична література.
Методичні авторські розробки; конспекти занять; програми святкових заходів, розваг, театральних вистав; матеріали з досвіду роботи, експериментальних досліджень.
Книги обліку (посібників, ігрового, дидактичного обладнання тощо). Картотека публікацій періодичних видань, психолого-педагогічної, методичної літератури.
Картотека дидактичних ігор, методичних розробок (конспекти різних видів роботи з дітьми тощо)

З'ясувати:
- наявність інформаційного банку даних (каталогів і картотек на електронних або/та паперових носіях) з питань змісту дошкільної освіти, організації навчально-виховного процесу;
- стан розроблення педагогічними працівниками навчально-методичної літератури;
- стан забезпечення посібниками та іншою навально-методичною літературою для виконання навчальних програм за різними напрямами освітньої діяльності.
Зробити висновок щодо:
- доцільності та обґрунтування вибору програми (програм), за якою здійснюється навчально-виховний процес;
- відповідності навчально-методичного забезпечення вимогам щодо реалізації Базового компонента дошкільної освіти (Наказ N 615) та відповідних програм, за якими працює ДНЗ;
- відповідності переліку навчальної літератури вимогам нормативних документів;
- відповідності наявного обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок Переліку обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок у ДНЗ

3.2.2.

Стан методичної, науково-дослідницької та експериментальної роботи*

Накази органів управління освітою. Річний план роботи. Книга наказів з основної діяльності.
Книга протоколів засідань педагогічної ради.
Методичні, авторські розробки; конспекти занять; програми святкових заходів, розваг, театральних вистав; матеріали з досвіду роботи, експериментальних досліджень.
Посадова інструкція вихователя-методиста.
Програма дослідно-експериментальної роботи*.
Звіт про роботу експериментального ДНЗ*.
Матеріали щорічного звітування керівника
следующая страница >>