Про затвердження Правил державної реєстрації актів громадянського стану в Україні - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Особливості державної реєстрації народження дитини при пред’явленні... 1 28.82kb.
Актів цивільного стану Закарпатської області додаткових платних послуг... 1 76.94kb.
Положення про відділ реєстрації актів цивільного стану Головного... 1 32.43kb.
Року на офіційному веб-сайті (рубрика «Громадське обговорення») 1 312.84kb.
Основні показники стану реєстрації суб'єктів господарської діяльності... 1 108.05kb.
Закон України від 16 вересня 1997 року n 531/97-вр "Про благодійництво... 1 74.58kb.
Рішення ід 27. 03. 2008 с. Токарі Про затвердження ставок нарахування 1 221.46kb.
Рішення №85 " 29 " березня 2012р. Про затвердження міської Програми... 1 80.01kb.
Рішення від 30 травня 2013р. №5-40/2013 Про внесення змін до рішення... 1 22.08kb.
Рішення №32/ "21" листопада 2012 р м. Кремінна Про затвердження Порядку... 1 219.6kb.
Закон україни про правовий режим надзвичайного стану ( Відомості... 1 224.9kb.
Ефект Джоуля-Томсона. Температура інверсії 1 39.48kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Про затвердження Правил державної реєстрації актів громадянського стану в Україні - страница №1/10

Про затвердження Правил державної реєстрації актів громадянського стану в Україні


(назва із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 24.12.2010 р. N 3307/5)

Наказ Міністерства юстиції України
від 18 жовтня 2000 року N 52/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 жовтня 2000 р. за N 719/4940

Із змінами і доповненнями, внесеними


 наказами Міністерства юстиції України
 від 18 листопада 2003 року N 140/5,
 від 22 листопада 2007 року N 1154/5,
 від 24 липня 2008 року N 1269/5,
 від 1 вересня 2008 року N 1464/5,
 від 26 грудня 2008 року N 2286/5,
 від 24 грудня 2010 року N 3307/5,
 від 17 березня 2011 року N 814/5

(Зміни до цього наказу, передбачені наказом Міністерства юстиції України від 3 вересня 2002 року N 80/5, не внесені у зв'язку з набранням чинності наказу Міністерства юстиції України від 18 листопада 2003 року N 140/5)

(Зміни, передбачені пунктом 2.1 та абзацом третім пункту 2.2 наказу Міністерства юстиції України від 24 липня 2008 року N 1269/5, внесені не будуть у зв'язку з виключенням пункту 2.1 та абзацу третього пункту 2.2 наказу Міністерства юстиції України від 24 липня 2008 року N 1269/5 згідно з наказом Міністерства юстиції України від 1 вересня 2008 року N 1464/5)

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань реєстрації актів громадянського стану" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила державної реєстрації актів громадянського стану в Україні, що додаються.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом


 Міністерства юстиції України від 24.12.2010 р. N 3307/5)

2. Визнати такою, що втратила чинність, Інструкцію про порядок реєстрації актів громадянського стану в Україні, затверджену наказом Міністерства юстиції УРСР від 29.12.84 р. N 22/5, зі змінами і доповненнями, затвердженими наказом Міністерства юстиції від 19.04.94 р. N 15/5.

3. Зазначені Правила реєстрації актів громадянського стану ввести в дію з 1 січня 2001 року.

4. Директору Департаменту у справах цивільного стану громадян Кунді В. В. надіслати Правила Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським управлінням юстиції для застосування в роботі підвідомчих органів реєстрації актів громадянського стану відповідного регіону.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра юстиції України Стичинського Б. С. та директора Департаменту у справах цивільного стану громадян Кунду В. В.

  


Міністр 

С. Р. Станік 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
18.10.2000 N 52/5
(у редакції наказу Міністерства юстиції України
від 24.12.2010 N 3307/5)

Зареєстровано


в Міністерстві юстиції України
18 жовтня 2000 р. за N 719/4940


Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні

I. Загальні положення


1. Державна реєстрація актів цивільного стану проводиться з метою забезпечення реалізації прав фізичної особи та офіційного визнання і підтвердження державою фактів народження фізичної особи та її походження, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені, смерті.

Органами державної реєстрації актів цивільного стану, які проводять державну реєстрацію, є відділи державної реєстрації актів цивільного стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції, виконавчі органи сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад.

Державну реєстрацію актів цивільного стану громадян України, які проживають або тимчасово перебувають за кордоном, проводять дипломатичні представництва та консульські установи України.

2. Державній реєстрації підлягають народження фізичної особи та її походження, шлюб, розірвання шлюбу у випадках, встановлених законом, зміна імені, смерть відповідно до Сімейного кодексу України та Цивільного кодексу України, Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" та інших актів законодавства.

Відомості про народження фізичної особи та її походження, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть підлягають обов'язковому внесенню до Державного реєстру актів цивільного стану громадян відповідно до Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 N 1064.

3. Відділи державної реєстрації актів цивільного стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції проводять державну реєстрацію народження фізичної особи та її походження, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені, смерті, вносять зміни до актових записів цивільного стану, поновлюють та анулюють їх; формують Державний реєстр актів цивільного стану громадян, ведуть його, зберігають архівний фонд; здійснюють відповідно до законодавства інші повноваження.

4. Виконавчі органи сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад проводять державну реєстрацію народження фізичної особи та її походження, шлюбу, смерті.

5. Дипломатичні представництва і консульські установи України проводять державну реєстрацію народження фізичної особи та її походження, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені, смерті щодо громадян України, приймають і розглядають заяви про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання.

Державна реєстрація зміни імені та розірвання шлюбу проводиться дипломатичними представництвами і консульськими установами України лише щодо громадян України, які постійно проживають за кордоном.

6. Про факт державної реєстрації акту цивільного стану органами державної реєстрації актів цивільного стану видаються відповідні свідоцтва про народження, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть на бланках суворої звітності, виготовлених за зразками та їх описами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.2010 N 1025 "Про затвердження зразків актових записів цивільного стану, описів та зразків бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану".

Порядок ведення обліку і зберігання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та звітності про їх використання встановлюється Інструкцією з обліку, зберігання та витрачання бланків свідоцтв, що видаються державними органами реєстрації актів цивільного стану на підтвердження юридичних фактів в Україні, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 03.09.2002 N 81/5, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 03.09.2002 за N 727/7015 (зі змінами) (далі - Інструкція з обліку, зберігання та витрачання бланків свідоцтв).

7. Працівники органів державної реєстрації актів цивільного стану у своїй діяльності керуються законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України, а на території Автономної Республіки Крим, крім того, - законодавством Автономної Республіки Крим.

При державній реєстрації актів цивільного стану працівники органів державної реєстрації актів цивільного стану в установленому порядку та в межах компетенції вирішують питання, що випливають з норм міжнародного права, а також міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Якщо в міжнародному договорі України, укладеному в установленому порядку, містяться інші правила, ніж ті, що встановлені відповідним актом сімейного законодавства, застосовуються правила відповідного міжнародного договору України.

8. Державна реєстрація актів цивільного стану за заявами іноземців, осіб без громадянства проводиться за законодавством України.

Органи державної реєстрації актів цивільного стану повідомляють компетентні органи іноземних держав, з якими Україною укладено договори про правову допомогу і правові відносини у цивільних і сімейних справах, про державну реєстрацію актів цивільного стану громадян таких держав, якщо правилами договорів передбачено надання зазначених відомостей.

9. Працівники органів державної реєстрації актів цивільного стану зобов'язані додержуватись таємниці державної реєстрації актів цивільного стану. Відомості, які стали відомі працівнику органу державної реєстрації актів цивільного стану у зв'язку з державною реєстрацією акту цивільного стану, є конфіденційними і розголошенню не підлягають.

Органи державної реєстрації актів цивільного стану повідомляють органам праці та соціального захисту населення, територіальним органам Пенсійного фонду України, державним податковим органам відомості про померлих в установленому законодавством порядку.

Відділи державної реєстрації актів цивільного стану надають органам ведення Державного реєстру виборців відомості в порядку, передбаченому Законом України "Про Державний реєстр виборців".

Органи державної реєстрації актів цивільного стану повідомляють районні, районні у містах, міські, міськрайонні військові комісаріати про зміну призовниками і військовозобов'язаними прізвища, власного імені, по батькові при державній реєстрації зміни імені, шлюбу, розірванні шлюбу та при визнанні батьківства відносно даних осіб, а також про їх смерть.

Повторна видача свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також видача витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян здійснюються відділами державної реєстрації актів цивільного стану при підтвердженні права особи на отримання даних документів та, в окремих випадках, родинних відносин між заявником та особою, щодо якої складено актовий запис цивільного стану.

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану повідомляє відомості про державну реєстрацію акту цивільного стану на письмовий запит суду (судді), а також органів дізнання чи досудового слідства у зв'язку зі справами, що перебувають у їх провадженні, нотаріуса, у веденні якого перебуває спадкова справа, інших органів державної влади (посадових осіб), якщо запит зроблено у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених актами законодавства.

Відділи державної реєстрації актів цивільного стану розглядають та надають відомості про державну реєстрацію акту цивільного стану з дотриманням строків та порядку, визначених законодавством.

10. Діловодство в органах державної реєстрації актів цивільного стану ведеться державною мовою.


II. Загальні норми державної реєстрації актів цивільного стану


1. Державна реєстрація акту цивільного стану проводиться шляхом складання актового запису цивільного стану в електронному вигляді у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та на паперових носіях у присутності заявника.

Актовий запис цивільного стану - це документ органу державної реєстрації актів цивільного стану, який містить персональні відомості про особу та підтверджує факт проведення державної реєстрації акту цивільного стану.

Актовий запис цивільного стану складається у двох примірниках.

На підставі складеного актового запису цивільного стану у повній відповідності до нього видається свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану.

Заявник повинен бути ознайомлений з даними, унесеними до актового запису цивільного стану, який засвідчується печаткою і підписом керівника органу державної реєстрації актів цивільного стану та посадової особи, яка провела державну реєстрацію акту цивільного стану.

2. Для державної реєстрації актів цивільного стану подаються документи, які підтверджують факти, що підлягають державній реєстрації, а також паспорт або паспортний документ заявника.

Особи, які не досягли шістнадцяти років, пред'являють свідоцтво про народження та довідку з місця проживання.

Особи, які досягли шістнадцятирічного віку, але не отримали паспорт громадянина України, пред'являють свідоцтво про народження та довідку з місця проживання за умови, якщо від дня досягнення зазначеного віку минуло менше ніж один місяць.

3. У державній реєстрації актів цивільного стану може бути відмовлено, якщо державна реєстрація суперечить вимогам законодавства України; державна реєстрація повинна проводитись в іншому органі державної реєстрації актів цивільного стану; з проханням про державну реєстрацію звернулась недієздатна особа або особа, яка не має необхідних для цього повноважень.

Орган державної реєстрації актів цивільного стану на прохання особи, якій відмовлено в державній реєстрації актів цивільного стану у зв'язку з наявністю однієї з підстав, зазначених в абзаці першому цього пункту, повинен викласти причину такої відмови в письмовій формі.

4. Якщо до актового запису цивільного стану вносяться зміни або здійснюються інші відмітки (про розірвання шлюбу, усиновлення, зміну імені у випадках, встановлених законом, позбавлення чи поновлення батьківських прав тощо), то на лицьовому боці актового запису зазначаються підстави їх внесення: актовий запис, рішення суду, розпорядження голови районної, міської державної адміністрації або рішення виконавчого комітету міської, районної в місті ради про присвоєння або зміну прізвища або власного імені малолітньої дитини, висновок відділу державної реєстрації актів цивільного стану або інший документ, який є підставою для внесення змін. Записи щодо внесених до актового запису цивільного стану змін засвідчуються підписом посадової особи та печаткою відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

Зміни до актового запису цивільного стану вносяться одночасно з внесенням таких самих змін до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

5. Документи, складені іноземною мовою, подаються для державної реєстрації актів цивільного стану разом з їх перекладами на українську мову, засвідченими в установленому порядку.

6. Документи, видані компетентними органами іноземних держав на посвідчення актів цивільного стану, здійснених поза межами України за законами відповідних держав щодо громадян України, іноземців і осіб без громадянства, визнаються дійсними в Україні за наявності легалізації, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

7. При обчисленні строків, визначених Цивільним кодексом України, необхідно керуватись такими правилами:

строк, визначений роками, спливає у відповідні місяць та число останнього року строку;

строк, визначений місяцями, спливає у відповідне число останнього місяця строку. Якщо закінчення строку, визначеного місяцем, припадає на такий місяць, у якому немає відповідного числа, строк спливає в останній день цього місяця.

Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону у місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день.

Перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок.

8. Працівники органів державної реєстрації актів цивільного стану не мають права проводити державну реєстрацію актів цивільного стану, а також уносити зміни в актові записи цивільного стану, поновлювати, анулювати актові записи цивільного стану щодо себе, другого з подружжя, своїх та його родичів (батьків, дітей, онуків, діда, баби, братів, сестер). У цих випадках державна реєстрація проводиться іншим працівником відділу або в іншому відділі державної реєстрації актів цивільного стану за погодженням з відповідним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі. Про таку державну реєстрацію у складеному актовому записі цивільного стану робиться відповідна відмітка.

9. За порушення вимог законодавства у сфері державної реєстрації актів цивільного стану органи державної реєстрації актів цивільного стану несуть цивільно-правову, а її працівники - матеріальну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність у встановленому законом порядку.

Дії або бездіяльність працівника органу державної реєстрації актів цивільного стану можуть бути оскаржені до центрального органу виконавчої влади у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, центрального органу виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин України та/або до суду.

10. За державну реєстрацію актів цивільного стану та за повторну видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану і свідоцтв, що видаються у зв'язку із зміною і поновленням актових записів цивільного стану, справляється державне мито у розмірах і порядку, визначених законом.

За видачу витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян справляється плата в розмірі та порядку, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 N 1064 "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян" (зі змінами).

11. Відділи державної реєстрації актів цивільного стану можуть надавати платні послуги, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

Порядок надання платних послуг затверджується Міністерством юстиції України.

12. На всі види актових записів цивільного стану відділи державної реєстрації актів цивільного стану ведуть алфавітні книги.

следующая страница >>


izumzum.ru