Про затвердження Інструкції з ветеринарно-санітарної оцінки риби, гідробіонтів та продуктів їх переробки при анізакідозі - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Постанов Кабінету Міністрів України від 28. 09 3 571.57kb.
Рішення від 26 липня 2013 року №292 м. Долинська Про затвердження... 1 333.39kb.
Про затвердження Порядку проведення експертизи щодо віднесення харчових... 1 86.26kb.
Наказ Міністерства інфраструктури 6 528.67kb.
Про затвердження Інструкції з діловодства в Головному управлінні... 5 1266.64kb.
Рішення про затвердження прийому-передачі майна з балансу Городнянської... 3 382.67kb.
Поняття нерухома власність. Бази оцінки. Загальні принципи оцінки. 1 87.64kb.
Про затвердження Інструкції про ділову документацію в дошкільних... 1 137.56kb.
Розпорядження голови райдержадміністрації " Про створення комісії... 1 19.24kb.
Харчова цінність риби і рибних продуктів. Приготування рибних страв 1 61.94kb.
Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення... 15 963.2kb.
Мiсце проведення 1 59.42kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Про затвердження Інструкції з ветеринарно-санітарної оцінки риби, гідробіонтів та - страница №1/1Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Державного комітету ветеринарної медицини України “Про затвердження Інструкції з ветеринарно-санітарної оцінки риби, гідробіонтів та продуктів їх переробки при анізакідозі ”

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Нині ветеринарно санітарний стан риби, рибницької продукції не задовольняє вимог споживача продукції в наслідок значного враження морських морепродуктів личинками родини анізакід, які несуть небезпеку для життя здоров’я людини і тварин.

В період після розпаду Радянського Союзу втратили чинність ветеринарно санітарні норми, що регулювали якість морепродуктів “Санпін”.

В зв’язку з надходженням на ринок України не патраної риби (з не видаленими внутрішніми органами в яких і паразитують личинки родини анізакід), а також “Кормової риби” (призначеної для годівлі худоби), в ветеринарні структури надходить значна кількість скарг від споживачів.

В 2006 році Верховна Рада України прийняла Закон України “Про ветеринарну медицину” в новій редакції.

Відповідно статті 3, вищезазначеного Закону встановлено, що основним завданням держави в галузі ветеринарної медицини здійснення державного ветеринарно–санітарного контролю та нагляду в процесі виробництва і обігу продуктів тваринного походження а на агропродовольчих ринках і рослинного походження.

Враховуючи вище зазначене, а також те, що статтею 11 Закону України “Про ветеринарну медицину” визначено, що ветеринарно–санітарний контроль включає перевірку безпечності продукції тваринництва.

Прийняття даного наказу є послідовним етапом забезпечення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави.2. Цілі державного регулювання.

Завданням прийняття наказу є встановлення порядку ветеринарно-санітарної оцінки безпечності риби, гідробіонтів та продуктів їх переробки при анізакідозі.


3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

Наказ Державного комітету ветеринарної медицини України “Про затвердження Інструкції з ветеринарно-санітарної оцінки риби, гідробіонтів та продуктів їх переробки при анізакідозі” розробляється вперше – в даній сфері правового регулювання на сьогодні немає діючих документів.

1. Альтернативним способом досягнення державного регулювання є заборона ввезення на територію України не патраної риби, недоліком даного методу є втрата якості рибної продукції, витрати на патрання, заходи переробки, або утилізації внутрішніх органів.

2. Неврегульований механізм, залишати недоцільно внаслідок значної кількості скарг, щодо неякісної продукції.


4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

Наказом передбачається затвердження Інструкції, що встановлює порядок ветеринарно-санітарної оцінки безпечності риби, гідробіонтів та продуктів їх переробки.

Вразі прийняття даного наказу відповідною інструкцією визначається :

оцінка ветеринарно-санітарного стану продуктів рибництва, риби та гідро біонтів вражених личинками родини анізакід;

визначення життєздатності личинок анізакід та шкідливості на організм тварин та людини;

оцінка придатності риби, рибної продукції та інших гідро біонтів при виявленні ураження личинками родини анізакід до реалізації населенню;

харчове використання риби, гідробіонтів при виявленні личинок анізакід;

режими обробки “Умовно придатної“ риби, рибної продукції та інших гідро біонтів, що гарантують їх знезаражування;

відповідальність за не дотримання правил знезаражування риби, рибної продукції та інших гідробіонтів покладається на фізичних та юридичних осіб, які займаються виловом (добуванням), закупівлею, зберіганням, переробкою, транспортуванням та реалізацією рибної продукції.
5. Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акту

Позитивний

Негативний

Зміна умов експорту/імпорту може мати позитивний, вплив на дію цього регуляторного акта. Оскільки даний вид продукції на територію європейських держав надходить лише після обов’язкового видалення внутрішніх органів.

Завезення великої кількості непридатної контрабандної риби через державний кордон України.

Зміна умов, місць, вилову та сезонність ловів, що може впливати на надходження лише якісної продукції.

Закупівля низькосортної риби, “Умовно придатної“ та “Кормової риби“.

Добросовісна конкуренція серед виробників, експортерів стимулюватиме закупівлю якісної, та безпечної риби, гідро біонтів, та продуктів рибництва.

Зменшення запасів морських ресурсів може призвести до вилову непридатної, в харчовому відношенні риби.Державний контроль за додержанням вимог акта.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта, буде здійснюватись службою ветеринарної медицини в межах своєї компетенції.6. Очікувані результати прийняття акту. Аналіз вигод та витрат

Впровадження вимог такого регуляторного акта державними органами не потребує додаткових витрат з бюджету, оскільки здійснюватиметься в межах повноважень відповідних органів

Для суб’єктів господарської діяльності пов’язаних з обігом, зберіганням транспортуванням переробкою, рибної продукції нестимуть витрати на утилізацію неякісної продукції, та переробку “Умовно придатної риби“

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Забезпечення агропродовольчих ринків якісною продукцією рибництва.

Не несе

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

Відсутність нарікань споживачів на якість продукції

Витрати на утилізацію неякісної продукції, на повторне пере дослідження, або промислову переробку.

Сфера інтересів громадян

Постійна гарантована якість перевіреної продукції

Можливі витрати за рахунок збільшення ціни продукції.


7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта.

Враховуючи безперервність функціонування ветеринарної галузі наказ доцільно запроваджувати на необмежений термін, його дія буде постійною на термін дії Закону України „Про ветеринарну медицину” та буде залежати від змін у законодавстві України.


8. Показники результативності регуляторного акту.

Показниками результативності впровадження проекту наказу будуть:

1. Кількість вилученої недоброякісної риби.

2. Кількість звернень громадян до прийняття наказу і після введення його в дію, щодо недоброякісної риби (виявлення анізакід в рибі, та рибній продукції).

3. Кількість риби, рибної продукції, гідробіонтів, що відправлена на промислову переробку.

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта.

Проект наказу не передбачає додаткових надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів.Розмір коштів та часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

Проект наказу не передбачає додаткових затрат коштів та часу суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, на яких поширюватиметься дія актаКількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

Дія наказу буде поширюватися на всіх суб’єктів господарювання та фізичних осіб, діяльність яких пов’язана з обігом, зберіганням переробкою морської риби та інших гідробіонтів.Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб – вище середнього за рахунок:

1. Суб’єкти господарювання та фізичні особи можуть ознайомитися із проектом наказу Державного комітету ветеринарної медицини України “ Про затвердження Інструкції з ветеринарно-санітарної оцінки риби, гідробіонтів та продуктів їх переробки при анізакідозі”, на сайті Державного комітету ветеринарної медицини України www.vet.org.ua.

2. У разі прийняття Інструкції вона буде розміщена на сайті Державного комітету ветеринарної медицини України www.vet.org.ua, на сайті Верховної Ради України www.rada.gov.ua.

3. Суб’єкти та фізичні особи будуть поінформовані з основних положень акту під час проведення планових та позапланових заходів.


9. Показники результативності регуляторного акту.

Відстеження результативності проекту наказу буде здійснюється шляхом аналізу квартальної та річної звітності.

Базове відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватись до дня набрання чинності.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись через рік.


Строк виконання заходів з повторного відстеження результативності регуляторного акта - сорок п’ять робочих днів.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися раз на три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.Висновок Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи є остаточним.
Голова державного комітету

ветеринарної медицини України Г.Б. Іванов
izumzum.ru