Про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
З в І т про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 52.74kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 76.6kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 84.22kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 49.99kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 94.93kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 50.98kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих... 1 47.41kb.
Форма звіту про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 80.08kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 72.96kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих... 1 137.98kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 216.05kb.
Магній «СпЛ» Колориметричний 1 86.83kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів - страница №1/1

ЗВІТ

про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів


N _________ від 08.11.2010р.

1. Замовник:

1.1. Найменування. Миколаївська комунальна центральна районна лікарня

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 20764294

1.3. Місцезнаходження. 81600, Львівська обл., м. Миколаїв, вул. Возз’єднання, 9

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Голова комітету з конкурсних торгів, Чечотка Богдан Романович , тел. (03241) 51460

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Фінансове управління Миколаївської районної державної адміністрації, код за ЄДРПОУ: 02314837

2. Джерело фінансування закупівлі. кошти місцевого бюджету

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування. устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне (цифрове рентгенодіагностичне обладнання), ДК 016-97 – 33.10.

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг. 1 комплект

4. Процедура закупівлі. відкриті торги

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності). немає

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України. - Оголошення про проведення відкритих торгів було опубліковано в ІБ. «Вісник державних закупівель» - №39(427)/27.09.2010р. оголошення №33973

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України - ІБ. «Вісник державних закупівель» № 43(431)/25.10.2010р., оголошення № 02753(МЕД)

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України. - ІБ «Вісник державних закупівель» №45(433) від 08.11.2010р., оголошення №37063

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі. – 3(три)

6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.

6.2.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «КРАС»

6.2.2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Ескулап»

6.2.3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Емансіс»


6.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер.

6.3.1. ЄДРПОУ 19123010

6.3.2. ЄДРПОУ 20841990

6.3.3. ЄДРПОУ 34809414


6.4. Місцезнаходження.

6.4.1. 03680, м. Київ, вул. Лисогірська, 4

6.4.2. 79019, м. Львів, вул. Жовківська, 25

6.4.3. 01015, м. Київ, вул. Панфіловців, 17


7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час). «12» жовтня 2010р., до 10 год.00 хв.

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). «12» жовтня 2010р., об 12 год.00 хв.

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів. 3 (три)

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).---

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів.

7.5.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «КРАС»

Ціна – 999 000,00 грн. без ПДВ

7.5.2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Ескулап»Ціна – 967 000,00 грн. без ПДВ

7.5.3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Емансіс»Ціна – 997 000,00 грн. без ПДВ
7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення. – 1(одна) , ТзОВ «Ескулап» відповідно до п.3 ч. 1 ст. 29 Закону (пропозиція конкурсних торгів не відповідає документації конкурсних торгів)

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 997 000,00 грн. без ПДВ

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 999 000,00 грн. без ПДВ


номер 3 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів 997 000,00 грн. без ПДВ

(цифрами)Дев’ятсот дев’яносто сім тисяч гривень 00 коп. без ПДВ

                          (словами) 8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів. – 19.10.2010р.

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. Товариство з обмеженою відповідальністю «Емансіс»

9.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер. 34809414

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс. 01015, м. Київ, вул. Панфіловців, 17, тел. (044) 280 14 34

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна. 02.11.2010р. . на суму997 000,00 грн. без ПДВ (Дев’ятсот дев’яносто сім тисяч гривень 00 коп. без ПДВ)

11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення.

12.2. Причини.

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам. – ТзОВ «КРАС», ТзОВ «Ескулап», ТзОВ «Емансіс».

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам.

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону. - ТзОВ «КРАС», ТзОВ «Ескулап», ТзОВ «Емансіс».

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.

14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).

- Оцінка пропозицій здійснювалась на підставі критеріїв:

1 Ціна;

- Було обрано скорочену процедуру закупівлі відповідно до ст. 21 Закону у зв’язку із нагальною потребою закупівлі виробів медичного призначення.

15. Склад комітету з конкурсних торгівЗаступник голови тендерного комітету

- заступник головного лікаря по лікувальній частині І. Савчук

Секретар тендерного комітету

- медстатистик ІАВ О. МацьківЧлени тендерного комітету:

- заступник головного лікаря з фінансових питань М. Костріков

- головний бухгалтер ЦБ Л.Николишин- економіст ЦБ Н. Максимович

- головна м/с лікарні Я. Петриця

Голова тендерного комітету

- головний лікар Б. Чечотка_________


izumzum.ru