Про Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями і спеціалізаціями для підготовки педагогічних пр - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1страница 2
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний... 2 496.73kb.
Розклад проведення фахових випробувань 1 80.69kb.
Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки 1 346.81kb.
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний... 1 65.41kb.
Про екстернатну форму навчання в Івано-Франкіському обласному інституті... 1 214.63kb.
Програма навчальної дисципліни Змістовий модуль Підготовка педагогічних... 1 67.25kb.
Питання для вступник іспитів на у курс спеціальність «Філософія»... 1 66.98kb.
Затвердженої наказом мон україни від 10 лютого 2005 р. №97 1 33.88kb.
Наказ №930 Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних... 1 300.28kb.
Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом... 1 34.56kb.
Методичні вказівки до написання та оформлення курсових робіт 2 687.25kb.
Конкурсу в рамках всеукраїнської кампанії "Міліція під контролем... 1 100.29kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Про Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями - страница №2/2Шифр

галузі

Найменування

галузі знань

Напрям підготовки


Додаткові спеціальності та спеціалізації

Кваліфікації за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

Бакалавра

Спеціаліста

Магістра

Природничі науки

0401

Природничі науки

6.040101

Хімія*


6.040102

Біологія


Вчитель хімії

Хімік. Вчитель хімії, біології та екології

Хімік. Викладач хімії

6.040203

Фізика


Вчитель хімії

Хімік. Вчитель хімії, фізики та екології

Викладач хімії


Спеціалізація: природознавство


Вчитель хімії


Хімік. Вчитель хімії та екології.

Вчитель природознавства (зазначається в додатку до диплома)Хімік. Викладач хімії

Спеціалізація:


інформатика

Вчитель хімії

Хімік. Вчитель хімії та екології.
Вчитель інформатики (зазначається в додатку до диплома)

Хімік. Викладач хімії

Спеціалізація: освітні вимірювання
Вчитель хімії

Хімік. Вчитель хімії та екології.

Фахівець у галузі освітніх вимірювань (зазначається в додатку до диплома)Хімік. Викладач хімії


6.040102

Біологія*
6.010201

Фізичне виховання


Вчитель біології

Біолог. Вчитель біології, фізичної культури та екології

Біолог. Викладач біології


6.010203

Здоров’я людини


Вчитель біології


Біолог. Вчитель біології, екології та основ здоров’я.

Організатор валеологічної служби в дошкільних, шкільних та реабілітаційних закладах освітиБіолог. Викладач біології


6.030103

Практична психологія


Вчитель біології

Біолог. Вчитель біології та екології.
Практичний психолог у навчальних закладах

Біолог. Викладач біології


6.040101

Хімія


Вчитель біології

Біолог. Вчитель біології, хімії та екології

Біолог. Викладач біології

6.040203


Фізика

Вчитель біології

Біолог. Вчитель біології, фізики та екології

Біолог. Викладач біології

Спеціалізація: природознавство


Вчитель біології


Біолог. Вчитель біології та екології

Вчитель природознавства (зазначається в додатку до диплома)Біолог. Викладач біології

Спеціалізація:


інформатика

Вчитель біології

Біолог. Вчитель біології та екології.

Вчитель інформатики (зазначається в додатку до диплома)Біолог. Викладач біології

Спеціалізація: основи аграрного виробництва


Вчитель біології

Біолог. Вчитель біології, екології.

Вчитель основ аграрного виробництва (зазначається в додатку до диплома)Біолог. Викладач біології

Спеціалізація: освітні вимірювання


Вчитель біології

Біолог. Вчитель біології та екології.
Фахівець у галузі освітніх вимірювань (зазначається в додатку до диплома)

Біолог. Викладач біології


6.040104

Географія*


6.010201

Фізичне виховання


Вчитель географії

Географ. Вчитель географії, фізичної культури та економіки

Географ. Викладач географії

6.040102
Біологія


Вчитель географії

Географ. Вчитель географії, біології та економіки.

Географ. Викладач географії

Спеціалізація: природознавство


Вчитель географії


Географ. Вчитель географії та економіки.

Вчитель природознавства (зазначається в додатку до диплома)Географ. Викладач географії


Спеціалізація: краєзнавчо-туристична робота

Вчитель географії

Географ. Вчитель географії та економіки.
Організатор з краєзнавчо-туристичної роботи (зазначається в додатку до диплома)

Географ. Викладач географії


Спеціалізація: природознавство

Вчитель географії


Географ. Вчитель географії, та економіки.

Вчитель природознавстваГеограф. Викладач географії

Спеціалізація: освітні вимірювання

Вчитель географії


Географ. Вчитель географії та економіки.

Фахівець у галузі освітніх вимірювань (зазначається в додатку до диплома)Географ. Викладач географії


0402

Фізико-математичні науки

6.040201

Математика*
6.040203

Фізика


Вчитель математики


Математик. Вчитель математики, фізики та астрономії

Математик. Викладач математики

Спеціалізація:
інформатикаВчитель математики

Математик.
Вчитель математики.

Вчитель інформатики (зазначається в додатку до диплома)Математик. Викладач математики

Спеціалізація:
економіка

Вчитель математики

Математик.
Вчитель математики.

Вчитель економіки (зазначається в додатку до диплома)Математик. Викладач математики

Спеціалізація: освітні вимірювання


Вчитель математикиМатематик. Вчитель математики.

Фахівець у галузі освітніх вимірювань (зазначається в додатку до диплома)Математик. Викладач математики


6.040203

Фізика*


6.010103

Технологічна освіта


Вчитель фізики

Фізик. Вчитель фізики, технологій та астрономії

Фізик. Викладач фізики

6.040101

Хімія


Вчитель фізики

Фізик. Вчитель фізики, хімії та астрономії

Фізик. Викладач фізики

6.040102
Біологія

Вчитель фізики

Фізик. Вчитель фізики, біології та астрономії

Фізик. Викладач фізики

6.040201

Математика


Вчитель фізики

Фізик. Вчитель фізики, математики та астрономії

Фізик. Викладач фізики

Спеціалізація:
інформатика


Вчитель фізики

Фізик. Вчитель фізики та астрономії

Вчитель інформатики (зазначається в додатку до диплома)Фізик. Викладач фізики

Спеціалізація: технічна творчість


Вчитель фізики

Фізик. Вчитель фізики та астрономії.
Організатор з технічної творчості (зазначається в додатку до диплома)

Фізик. Викладач фізики

Спеціалізація: природознавство

Вчитель фізики


Фізик. Вчитель фізики, та астрономії.

Вчитель природознавстваФізик. Викладач фізики

Спеціалізація: освітні вимірювання


Вчитель фізики

Фізик. Вчитель фізики та астрономії.

Фахівець у галузі освітніх вимірювань (зазначається в додатку до диплома)Фізик. Викладач фізики1 Перелік профілів навчання: - металообробка;

  • деревообробка;

  • автосправа;

  • агровиробництво;

  • електрорадіотехніка;

  • технічна та комп’ютерна графіка;

  • інші.
2 Перелік спеціалізацій:
-художньо-прикладна діяльність;

  • туристично-краєзнавча -туристично-прикладна діяльність;

  • -освітньо-дозвіллєва діяльність;

-соціально-реабілітаційна діяльність;

-соціально-профілактична діяльність;

-соціальне гувернерство;

-організація волонтерської діяльності;

-анімаційна діяльність;

- екокультурна діяльність;

- організація молодіжних ініціатив;

- організація самодіяльних об’єднань;

- координаційна діяльність дитячих і молодіжних організацій;

- соціальний супровід сім’ї, дитячих будинків сімейного типу;

- соціально-педагогічний супровід прийомної сім’ї;

- соціальний патронаж дітей-сиріт;

- соціально-психологічна реабілітація;

- соціально-правовий захист неповнолітніх;

- соціально-педагогічна робота з дітьми- інвалідами;

- організація соціально-виховної діяльності в позашкільних закладах та оздоровчих таборах.
<< предыдущая страница  


izumzum.ru