Приватному підприємству «Олена Капустян» - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Приватному підприємству «Олена Капустян» - страница №1/1

ЗГОДА

На збір та обробку персональних даних

Я, ________________________________________________________________________,
(народився/народилась «_____»____________19___ року, паспорт серії _______
№ ____________, ідєнтіфікаціоний код ____________________) шляхом підписання цього тексту, відповідно до «Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI надаю згоду Приватному підприємству «Олена Капустян» на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно- текомунікаціойної системи бази персональних даних «Клієнти» Приватного Підприємства «Олена Капустян» з метою надання послуг з організації подорожувань (оформлення, та бронювання авіа , залізничних, автобусних квитків , або на морський чи річковий транспорт, бронювання та оплату готелів,оформлення страхових полісів, та інше що відноситься до подорожи чи відпочинку , а також підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань туризму та організації подорожувань.

Ця згода надається на здійснення будь-яких дій щодо моїх персональних даних, які необхідні або бажані для досягнення зазначених вище цілей, включаючи (без обмеження) збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (в тому числі передача), знеособлення, блокування, знищення, транскордонну передачу персональних даних, а також здійснення будь-яких інших дій з моїми персональними даними з урахуванням законодавства України.

Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних до початку або під час подорожи/відпочинку надавати у найкоротший термін в приватне підприємство «Олена Капустян» уточнену інформацію та надавати оригінали відповідних документів для внесення моїх нових особистих даних до бази персональних даних «Клієнти» Приватного Підприємства «Олена Капустян»
«___»________20__ року,________________________________ (______________________)

______________________________________________________________________________


(лінія відрізу)
Повідомляємо, що надані Вами відомості включені до бази персональних даних «Клієнти» приватного підприємства «Олена Капустян» з метою оформлення, та бронювання авіа , залізничних, автобусних квитків , або на морський чи річковий транспорт, бронювання та оплату готелів, страхових полісів, та інше що відноситься до подорожи чи відпочинку , а також підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань туризму та організації подорожувань.