Правила проведення й умови участі в рекламній акції Розпишись у своїй любові до футболу із карткою Visa - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Офіційні правила участі у рекламній акції тов «Телерадіокомпанія... 1 44.61kb.
Офіційні правила участі в акції «5+1» у мережах супермаркетів роздрібної... 1 85.13kb.
Правила проведення заохочувальної акції для клієнтів «Дозвольте Avon... 1 104.03kb.
Правила користування платіжною карткою та умови обслуговування карткових... 1 176.49kb.
Розпорядження голови райдержадміністрації 15. 05. 2012 №267-р-12... 1 86.91kb.
Мережа кінотеатрів «Планета Кіно імах» в Одесі, Львові, Харкові та... 1 67.78kb.
Информационные услуги для держателей банковских карт Visa Gold/Visa... 1 11.45kb.
Правила пользования картсчетом и картами международных платежных... 3 359.14kb.
Правила поведінки студентів у хімічному кабінеті 2 615.55kb.
Жовтня 2012 року провести зональні змагання з футболу серед юнаків... 1 25.79kb.
Звіт зош №6 про проведення суботника у рамках Всеукраїнської акції... 1 16.26kb.
Розділ І. Дошкільне виховання 4 839.33kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Правила проведення й умови участі в рекламній акції Розпишись у своїй любові до футболу - страница №1/1

Правила проведення й умови участі в рекламній акції «Розпишись у своїй любові до футболу із карткою Visa!»

Розпишись у своїй любові до футболу із карткою Visa!» (Далі за текстом «Акція») проводиться на території України.

Акція проводиться у період з 01 березня по 30 квітня 2010 року включно.

Організатором рекламної Акції є ТОВ «ТіБіДабл’юЕй Україна».Брати участь в Акції можуть дієздатні громадяни України, які досягли 18 років та є власниками карток Visa і/або Visa Electron (далі по тексту – «Картка Visa»), випущених Банками-учасниками Акції. Банки-учасники: банки України, що були запрошені Організатором до участі в Акції.

До участі в Акції не допускаються співробітники та представники Банків-учасників та Організатора, члени їх сімей.

Для того щоб стати учасником Акції, власникові Картки Visa необхідно в період з 1 березня по 30 квітня 2010 року здійснити з використанням картки Visa/Visa Electron хоча б одну операцію з оплати товарів/робіт/послуг у торгово-сервісних підприємствах на суму не менше, ніж 100 гривень на дату обробки операції Банками (далі по тексту – «Операція, що відповідає умовам Акції»). Що більше Операцій, що відповідають умовам Акції, здійснить учасник, то більші його шанси виграти Головний приз або Приз другого рівня. Один учасник може виграти тільки один Приз (Головний приз або Приз другого рівня).


Не відповідають умовам Акції:
операції, здійснені до 1 березня 2010 року або після 30 квітня 2010 року;

операції, здійснені на суму менше, ніж 100 гривень на дату обробки операції Банками;

операції з одержання готівки через банкомати/пункти видачі готівки Банків і/або інших кредитно-фінансових установ;

операції з оплати дорожніх чеків і/або лотерейних квитків.

З докладними правилами участі та списком Банків-учасників Акції можна ознайомитися на сайті: www.visa.com.ua.

Призовий фонд Акції становлять:
1 Головний приз – подорож на двох на фінал Чемпіонату світу з футболу FIFA 2010 (далі по тексту «Головний Приз»);

10 Призів другого рівня – домашні кінотеатри Sony (далі по тексту «Приз другого рівня»).


Власником Головного Призу не може стати учасник, який не має діючого закордонного паспорта або має закордонний паспорт, термін дії якого минає раніше 31 грудня 2010 року.

Моделі, комплектація, кольори, інші параметри й характеристики Призів другого рівня визначаються на розсуд Організатора й можуть не збігатися з очікуваннями учасників. Призи можуть відрізнятися за зовнішнім виглядом від зображень на рекламних матеріалах.

Учасники Акції й Організатор вступають у цивільно-правові договірні відносини. Договір між Організатором і учасником Акції вважається укладеним з моменту здійснення власником Картки Visa першої Операції, що відповідає умовам Акції.
Кожній Операції, що відповідає умовам Акції, Банки надають унікальний номер, що заноситься Банками до Єдиного списку унікальних номерів Операцій, що відповідають умовам Акції. Унікальний номер використовується винятково з метою проведення Акції. Єдиний список унікальних номерів складається для наступного проведення розіграшу й визначення учасника, який виграв Головний приз, а також учасників, які виграли Призи другого рівня.

Для проведення розіграшу Організатором Акції створюється тиражна комісія, до складу якої входять представники Організатора.

Розіграш Призового фонду Акції проводитиметься одноразово 12 травня 2010 року в місті Києві у наступному порядку:

Для проведення розіграшу Банки-учасники передають Організатору Єдиний список унікальних номерів Операцій, що відповідають умовам Акції.

Всі унікальні номери Операцій, що відповідають умовам Акції, з Єдиного списку, наданого Банками-учасниками, заносяться в комп'ютерну програму.

Тиражна комісія робить запуск комп'ютерної програми, що випадковим методом здійснить вибірку спочатку унікального номера з Єдиного списку для визначення учасника, який виграв Головний приз, і потім 10 (десять) унікальних номерів Операцій – для визначення учасників, що виграли Приз другого рівня. Відібрані в результаті випадкової вибірки номери формують список унікальних номерів Операцій учасників, що виграли. Також формуються 2 (два) резервні списки призерів, кожен з яких, відповідно, включає унікальний номер одного резервного учасника, що виграв Головний приз та 10 (десять) унікальних номерів резервних учасників, що виграли Приз другого рівня.

Список унікальних номерів Операцій учасників, що виграли, Організатор передає Банкам, які на підставі даних про Операції, що відповідають умовам Акції, не пізніше 13травня 2010 року сформують список імен учасників, що виграли. Список Переможців міститиме ім'я учасника, що виграв Головний приз, а також імена 10 учасників, що виграли Призи другого рівня.

Представник Організатора сповістить кожного переможця про виграш по телефону протягом 2 днів з моменту визначення імен учасників – до 14 травня 2010 року.

Результати розіграшу будуть опубліковані на сайті: www.visa.com.ua не пізніше 18 травня 2010 року.
Порядок і терміни одержання Головного призу:
Учасник, що виграв Головний приз (далі по тексту – «Головний Переможець»), зобов'язаний у термін до 19 травня 2010 року зв'язатися з Організатором за телефоном: +38 044 5813333 і повідомити наступні дані про себе й про особу, що буде супроводжувати його у подорожі (далі по тексту – «Супровідна Особа»): прізвище, ім'я, по батькові, адреса фактичного проживання з індексом, контактний телефон з кодом міста, дані паспорта або іншого документа, що засвідчує особу (номер, дата видачі й орган, що видав), дата народження, адреса реєстрації за місцем проживання з індексом, ІНН, а також передати по факсу: +38 044 5813322 копії закордонних паспортів на ім'я Головного Призера й Супровідної Особи, термін дії яких минає не раніше 31 грудня 2010 року.Зазначена інформація передається для цілей Акції.

Головний Переможець зобов'язаний у термін до 20 травня 2010 року передати Організатору всі дані й документи, необхідні для одержання Головного призу, відповідно до отриманого від Організатора переліку.

У разі неотримання до 20 травня 2010 року від Головного призера документів і/або даних, необхідних для одержання Головного призу, Головний приз визнається незатребуваним Головним Призером. При цьому Головний приз не може бути затребуваний ним повторно, грошова компенсація Головного призу не видається.

З 21 травня 2010 року Організатор має право передати незатребуваний Головний приз, від одержання якого Головний Переможець відмовився, учасникові, що є резервним Головним Призером за першим резервним списком. У разі небажання/відмови від Головного призу резервним Головним Переможцем з першого резервного списку, Організатор має право передати Головний приз резервному Головному Переможцеві із другого резервного списку. У разі небажання/відмови від Головного призу резервним Головним Переможцем із третього резервного списку Головний Приз вважається незатребуваним і Організатор має право розпоряджатися ним на власний розсуд.Порядок і терміни одержання Призів другого рівня:

Видача Призів другого рівня буде здійснюватися Організатором в період з 1 липня по 15 липня 2010 року. З порядком одержання Призів другого рівня учасники можуть ознайомитися при публікації списку переможців Акції на сайті: www.visa.com.ua

Неявка учасника, який виграв, для одержання Призу другого рівня вважається відмовою учасника від одержання Призу другого рівня. Після закінчення зазначеного терміну Приз другого рівня не може бути затребуваним учасником.

Організатор має право на свій розсуд розподілити незатребувані Призи другого рівня, а також Призи другого рівня, від одержання яких учасники відмовилися, по резервних списках, починаючи з учасника під номером 1 у першому резервному списку учасників, що виграли Приз другого рівня.

Організатор залишає за собою право здійснити видачу Призів другого рівня шляхом видачі сертифіката на придбання Призу другого рівня.

Загальні умови Акції:

Беручи участь в Акції, учасник підтверджує своє ознайомлення й згоду з даними Правилами й з усіма умовами участі в Акції.

Ані Організатор, ані Банки-учасники не несуть відповідальності за неознайомлення учасників з результатами розіграшу на сайті: www.visa.com.UA, а також за неотримання від учасників даних/документів, необхідних для одержання призу з вини організацій зв'язку, або з інших причин, що не залежать від Організатора й/або Банків-учасників, а також за невиконання (несвоєчасне виконання) учасниками своїх зобов’язань, передбачених даними Умовами.

Добровільно надаючи персональні дані про себе, учасники Акції підтверджують свою згоду на збирання, зберігання, використання, обробку й поширення даних для цілей Акції Організатором Акції, Банками-учасниками й уповноваженими ними особами, які будуть вживати необхідних заходів для захисту даних від несанкціонованого розголошення.

Оплата податків здійснюється відповідно до діючого законодавства України.

Організатор не відповідає за якість Призів другого рівня. Всі претензії щодо якості Призів другого рівня приймаються відповідно до законодавства.

Рішення Організатора з усіх питань, пов'язаних з проведенням Акції, а також результати проведення Акції будуть вважатися остаточними й поширюватимуться на всіх учасників.

Інформацію про Акцію та дані Правила проведення й умови участі в рекламній Акції «Розпишись у своїй любові до футболу із карткою Visa!» розміщено на сайті: www.visa.com.ua


© Copyright