Правила прийому до приватного вищого навчального закладу «Деснянський економіко-правовий технікум при Міжрегіональній Академії управ - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Нововолинський... 1 285.33kb.
Наказ №393-к Про оголошення конкурсу на заміщення посади директора... 1 16.78kb.
Реєстрації осіб, які вступають до вищого навчального закладу у 20 р 1 76.53kb.
Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" 1 303.57kb.
Бабіна Т. В., Габзовська О. Б., Савицький А. Й. Структура типової... 1 48.72kb.
Наказ №730 Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі... 1 204.03kb.
Державна інспекція навчальних закладів України 1 28.98kb.
Національна академія державного управління при Президентові України... 1 27.06kb.
Рівнево-типологічні особливості сугестивно-педагогічних ціннісних... 1 160.38kb.
Формування бібліотечного фонду відповідно до профілю навчального... 1 13.78kb.
1 Завідувач бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу (далі... 1 57.7kb.
Асоціація спортивного танцю україни всеукраїнська громадська організація 1 137.85kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Правила прийому до приватного вищого навчального закладу «Деснянський економіко-правовий - страница №1/1

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до приватного вищого навчального закладу

«Деснянський економіко-правовий технікум

при Міжрегіональній Академії управління персоналом»

у 2012 році

Київ - 2011


Правила прийому

до приватного вищого навчального закладу

«Деснянський економіко-правовий технікум

при Міжрегіональній Академії управління персоналом»

у 2012 році

Провадження освітньої діяльності у приватному вищому навчальному закладі «Деснянський економіко-правовий технікум при Міжрегіональній Академії управління персоналом» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки серія АВ № 586504, виданої 04.08.2011 року, термін дії відповідно до спеціальностей, а саме:

5.03050801 «Фінанси і кредит» термін дії – 01.07.2016 р., сертифікат про акредитацію серія НІ-І № 1115014, дата видачі 03.08.2011 р., термін дії – 01.07.2016 р.;

5.03060101 «Організація виробництва» термін дії – 01.07.2016 р., сертифікат про акредитацію серія НІ № 1115015, дата видачі 03.08.2011 р., термін дії – 01.07.2016 р.;

5.03040101 «Правознавство» термін дії – 01.07.2012 р., сертифікат про акредитацію серія НІ-І № 114834, дата видачі 17.07.2007 р., термін дії – 01.07.2012 р.;

5.13010101 «Соціальна робота» термін дії – 01.07.2012 р., сертифікат про акредитацію серія НІ-І № 114833, дата видачі 17.07.2007 р., термін дії – 01.07.2012 р.

Технікум має ліцензію МОНУ на здійснення освітніх послуг щодо підготовки громадян України до вступу у вищі навчальні заклади на основі базової загальної середньої освіти АВ № 529272, виданої 11.06.2010 року, термін дії ліцензії 01.07.2015 р.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією приватного вищого навчального закладу «Деснянський економіко-правовий технікум при Міжрегіональній Академії управління персоналом» відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України від 12 жовтня 2011 року №1179 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за №1221/19959, 1222/19960.


І. Загальні положення

1.1. Приватний вищий навчальний заклад «Деснянський економіко-правовий технікум при МАУП» оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст, за напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. додаток №1).

1.2. До приватного вищого навчального закладу «Деснянський економіко-правовий технікум при Міжрегіональній Академії управління персоналом» приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, приймаються до вищих навчальних закладів у порядку, передбаченому для громадян України. Прийом до вищого навчального закладу «Деснянський економіко-правовий технікум при МАУП» на всі напрями (спеціальності) здійснюється за конкурсом .

1.3. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, надання місць погоджується з департаментом виховної роботи Міжрегіональної Академії управління персоналом. Кількість місць обмежена (не більше 20). Умови проживання у гуртожитку для вступників задовільні.


ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

2.2. Особи з повною загальною середньою освітою зараховуються на другий курс за умови наявності вакантних місць за сертифікатами Українського центру якості освіти.

2.3 Приватний вищий навчальний заклад «Деснянський економіко-правовий технікум при Міжрегіональній Академії управління персоналом» приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність (див. додаток №2).

2.4. Приватний вищий навчальний заклад «Деснянський економіко-правовий технікум при МАУП» здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.
ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у приватному вищому навчальному закладі «Деснянський економіко-правовий технікум при Міжрегіональній академії управління персоналом» здійснюється за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.


IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:
Етапи вступної компанії


Денна форма навчання

Навчання без

відриву від

виробництва


вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

1 серпня

2012 рокуЗакінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

20 липня 2012 року

2 вересня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти

31 липня 2012 року

10 вересня 2012 року

Строки проведення вступних екзаменів ПВНЗ «Деснянський ЕПТ при МАУП»

21-31 липня 2012 року

3-5 вересня 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 8 серпня 2012 року

Не пізніше 11 вересня 2012 року

Терміни зарахування вступників

за кошти фізичних та юридичних осіб — не пізніше 25 серпня

за кошти фізичних та юридичних

осіб — не пізніше 25

вересня

4.2. Прийом вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника за фаховими вступними випробуваннями до ПВНЗ «Деснянський економіко-правовий технікум при МАУП» проводиться з 20 липня по 31 липня 2012 року. Термін зарахування – не пізніше 25 серпня (Додаток 2).

4.3. Прийом документів від осіб, які вступають за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти, проводиться з 20 липня по 31 липня 2012 року. Термін зарахування – не пізніше 25 серпня.
V. Порядок прийому заяв і документів для вступу у приватний вищий навчальний заклад «Деснянський економіко-правовий технікум при МАУП»

5.1. Вступники особисто подають до приймальної комісії заяву про вступ до приватного вищого навчального закладу «Деснянський економіко-правовий технікум при МАУП», у якій вказують спеціальність та форму навчання. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. При поданні заяви вступник пред’являє особисто:

- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

- медичну довідку за формою 086-о;

- документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.3. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.4. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011 рік.

5.5. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією ПВНЗ «Деснянський економіко-правовий технікум при МАУП», або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.6. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у ПВНЗ «Деснянський економіко-правовий технікум при МАУП».

5.7. Особи, які в 2012 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у ПВНЗ «Деснянський економіко-правовий технікум при МАУП»:

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – при вступі на заочну форму навчання;

особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.8. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

5.9. Громадяни України, які у 2012 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

5.10. Вступник може подати не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями (спеціальності) у кожному з них. Факт кожної подачі заяви в паперовій формі (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) заноситься уповноваженою особою приймальної комісії до Єдиної державної електронної бази з питань освіти безпосередньо під час прийняття заяви.

5.11. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими Правилами прийому мінімальної кількості балів, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом третім пункту 6.1 розділу VI цих Правил).

5.12. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

5.13. Приймальна комісія розглядає документи вступників та приймає рішення про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу.

5.14. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності, а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.
VI. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Приймальна комісія приватного вищого навчального закладу «Деснянський економіко-правовий технікум при МАУП» допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань) (див. додаток 3):

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста - не нижче 124 балів з конкурсних предметів;

Вищий навчальний заклад за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів у сертифікаті із загальноосвітніх предметів становить не менше 124 (крім випадків, передбачених абзацом третім пункту 6.1 розділу VI цих правил).

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (результати вступних екзаменів) з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 3.

6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 4.

6.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів у передбачених цими правилами випадках. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".

6.5. При прийомі на навчання на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня за скороченими термінами підготовки молодшого спеціаліста, перелік показників конкурсного відбору, строки та порядок проведення фахових випробувань визначаються правилами прийому до вищого навчального закладу.

6.6. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

6.7. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.8. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки молодшого спеціаліста враховується бал фахового випробування і середній бал додатка до диплома кваліфікованого робітника.

6.9. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника розробляються і затверджуються вищим навчальним закладами не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів.

6.10. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.11. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені приватним вищим навчальним закладом «Деснянський економіко-правовий технікум при МАУП», розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом директора.

6.12. Апеляція вступника щодо результатів вступних випробувань подається не пізніше наступного дня після оголошення оцінки і розглядається не пізніше наступного дня після подачі апеляції.

6.13. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.
VII. Зарахування за співбесідою

7.1. За результатами співбесіди зараховуються до ПВНЗ «Деснянський економіко-правовий технікум при МАУП» особи:

- яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

- які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою та оцінки не нижче 8 балів.

7.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

7.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, якщо вони подали приймальній комісії сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами не нижчими передбачених правилами прийому.


VІІІ. Зарахування вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

8.1. Зараховуються до вищого навчального закладу відповідно до розділу XІІ цих Умов за умови подання сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

8.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

основи економіки – при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань «економіка та підприємництво»;

основи правознавства – при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань «право»;

історія – при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань «соціальне забезпечення».

8.3. Величина додаткового бала встановлюється:

особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;

особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;

особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.

8.4. Норма, визначена пунктами 8.1-8.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти, науки, молоді та спорту України.

8.5. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси ПВНЗ «Деснянський економіко-правовий технікум при МАУП» при вступі на відповідну спеціальність на основі базової середньої освіти додається 2 бали (при умові отримання в результаті підсумкових іспитів за підготовчі курси оцінок від 7 балів та вище за 12-бальною системою).

8.6. Кількість додаткових балів, визначених пунктом 8.5 цього розділу і нарахованих особам за результатами навчання, оприлюднюється приймальною комісією навчального закладу до початку прийому заяв про допуск до участі в конкурсі.


ІX. Зарахування поза конкурсом

9.1. Зараховуються поза конкурсом:

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».


X. Право на першочергове зарахування

10.1. Право на першочергове зарахування до ПВНЗ «Деснянський економіко-правовий технікум при МАУП» мають:

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою та оцінки не нижче 8 балів за 12-бальною системою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти).

10.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 10.1 цих Правил.


XI. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

11.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

особи, які досягли значних успіхів у вивченні профільних предметів;

вступники, які зараховуються за конкурсом.

11.2. У межах кожної зазначеної в пункті 11.1 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

11.3. У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування.

11.4. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті вищого навчального закладу із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.


XII. Надання рекомендацій для зарахування


12.1. Приймальна комісія приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників відбувається в межах ліцензійного обсягу.

12.2. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття (не пізніше 12 годин).

12.3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії вищого навчального закладу.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до правил прийому до Технікуму.


XІІІ. Реалізація права вступників на вибір місця навчання


13.1. Особи, які беруть участь у конкурсному відборі для зарахування до інших вищих навчальних закладів, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 14.1, 14.2 розділу XІV цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування до зарахування, зобов'язані подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо - кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів до приймальної комісії.

13.2. Особи, які в установлений строк (чотири календарних дні) не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому до Технікуму (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання.


XІV. Коригування списку рекомендованих до зарахування


14.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (чотири календарних дні після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія вищого навчального закладу здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:

приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії Технікуму);

анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування;

У разі наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахування особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингових списків за кожним напрямом (спеціальністю).

14.2. Після оприлюднення другого та наступних списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюються два дні для виконання вступниками вимог для зарахування.

Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються приймальною комісією вищого навчального закладу, але не пізніше 25 серпня.

14.3. Оприлюднення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу XII цих правил.

XV. Наказ про зарахування


15.1. Накази про зарахування на навчання видаються директором на підставі рішення приймальної комісії та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті ПВНЗ «Деснянський економіко-правовий технікум при МАУП» у вигляді списку зарахованих.

15.2. Накази про зарахування на навчання за формою, встановленою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, надсилаються до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

15.3. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 17.4 розділу XVII цих Правил.

Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання вступником письмової заяви.


XVI. Додаткове зарахування до приватного вищого навчального закладу «Деснянський економіко-правовий технікум при МАУП» та зберігання робіт вступників


16.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ПВНЗ «Деснянський економіко-правовий технікум при МАУП». На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (успішно склали вступні випробування, що проводив вищий навчальний заклад) до цього чи іншого вищого навчального закладу і не пройшли за конкурсом на навчання.

16.2. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.


XVІІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів


17.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу. Засоби масової інформації зобов'язані забезпечувати відряджених журналістів та інших працівників належними документами позначення особи представника преси. Приймальна комісія створює належні умови для присутності представники засобів масової інформації.

17.2. Громадські організації, яким Міністерством освіти, науки, молоді та спорту України надано право вести спостереження за роботою приймальної комісії, можуть направляти своїх спостерігачів на засідання приймальної комісії. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії до засідання.

17.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

17.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання, є підставою для відрахування студента.

17.5. Інформування громадськості про подання заяв на вступ до вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації здійснюється за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти інформаційною системою «Конкурс».

Приймальні комісії зобов’язані подавати у встановленому порядку отримані від вступників відомості до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Відповідальний секретар

Є.А. ДорошенкоТел 548 29 46


Додаток 1

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),

за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

Галузі знань

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн. *

Шифр

Найменування

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

1301

Соціальне забезпечення

5.13010101

Соціальна робота

30

-

30

3 р.

-

2 р.

6600

-

3300

0304

Право

5.03040101

Правознавство

50

-

-

4 р.

-

-

7200

-

-

0306

Менеджмент і адміністрування

5.03060101

Організація виробництва

50

-

-

3 р.6 м.

-

-

6600

-

-

0305

Економіка та підприємництво

5.03050801

Фінанси і кредит

150

-

-

3 р.
-

6600

-

-

* Вартість навчання може змінитись в залежності від рівня інфляції. Дана вартість навчання встановлена на 01.09.2011 р.

Додаток 2

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю
За денною формою навчання

Споріднені професії кваліфікованого робітника (професійні назви робіт)

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Курс

Термін

навчання

Кількість місць
За кошти

Державного бюджету

За кошти фізичних, юридичних осіб

Назва

Код

Код

Назва

Перелік конкурсних предметів фахового випробування
Працівники , що здійснюють догляд за окремими особами

513

5.13010101

Соціальна робота

Соціологія

2


15

Працівники, що здійснюють піклування та догляд за дітьми

5131

Гувернер

5113

Соціальний робітник

5133

Стенографістки та друкарки

4111

5.03040101

Правознавство

Основи правознавства

2


10

Секретарі

4115

Працівники служб захисту громадян та власності

516

Архіваріус


4141

Адміністратор

4222

5.03060101

Організація виробництва

Технологія виробництва

2

2р6м
20

Кваліфіковані робітники з інструментом

7

Асистент референта

4115

Оператор диспетчерської служби

4133

Діловод

4144

Букмекер

4213

Експедитор

4142

Круп’є

4213

Оброблювач замовлень

4142

Секретар керівника

4115

Касири, касири в банках та інкасатори

4212

5.03050801

Фінанси і кредит

Бухгалтерський облік

2


70

Збирачі податків

4215

Статистик

4122

Касир

4211

Конторський службовець

4122


Додаток 3

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

(вступних екзаменів)
Для вступників на основі повної загальної середньої освіти:

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус

предмету

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва

Код

Квота пільгових категорій

Соціальна робота

5.13010101

не встановлюється

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Історія України або географія

Профільний

124

Правознавство

5.03040101

не встановлюється

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Історія України або географія

Профільний

124

Організація виробництва

5.03060101

не встановлюється

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Математика або історія України

Профільний

124

Фінанси і кредит

5.03050801

не встановлюється

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Математика або історія України

Профільний

124


Продовження додатку 3

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів)
Для вступників на основі повної загальної середньої освіти:

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус

предмету

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва

Код

Квота пільгових категорій

Соціальна робота

5.13010101

не встановлюється

1. Українська мова та література

Непрофільний

менше 124

2. Історія України або географія

Профільний

170

Правознавство

5.03040101

не встановлюється

1. Українська мова та література

Непрофільний

менше 124

2. Історія України або географія

Профільний

170

Організація виробництва

5.03060101

не встановлюється

1. Українська мова та література

Непрофільний

менше 124

2. Математика або історія України

Профільний

170

Фінанси і кредит

5.03050801

не встановлюється

1. Українська мова та література

Непрофільний

менше 124

2. Математика або історія України

Профільний

170Додаток 4

Для вступників на основі базової загальної середньої освіти:


Спеціальності молодшого спеціаліста

Перелік вступних екзаменів

Статус

предмету

Мінімальна

кількість балів (з 12-ти) для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва

Код

Квота пільгових категорій

Соціальна робота

5.13010101

не встановлюється

1. Українська мова

Непрофільний

5 (п’ять)

2. Історія України

Профільний

5 (п’ять)

Правознавство

5.03040101

не встановлюється

1. Українська мова

Непрофільний

5 (п’ять)

2. Історія України

Профільний

5 (п’ять)

Організація виробництва

5.03060101

не встановлюється

1. Українська мова

Непрофільний

5 (п’ять)

2. Математика

Профільний

5 (п’ять)

Фінанси і кредит

5.03050801

не встановлюється

1. Українська мова

Непрофільний

5 (п’ять)

2. Математика

Профільний

5 (п’ять)izumzum.ru