Пояснювальна записка до проекту Закону України Про внесення змін до статті 166 12 Кодексу України про адміністративні правопорушення - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін... 1 63.97kb.
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін... 1 39.79kb.
Розпорядження від „ 01 листопада 2012 року селище Гусятин №663-од... 1 16.04kb.
Закон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України... 1 58.43kb.
Закон україни про внесення змін до статті 17 1 Закону України "Про... 1 22.15kb.
Закон щодо скасування експортних мит на пшеницю та кукурудзу! 9 716.04kb.
Закон україни про внесення змін до Податкового кодексу України та... 22 4161.29kb.
Рішення сесії Нетішинської міської ради VІ скликання 29. 08. 1 24.03kb.
Рішення №26/1 " 6 " червня 2012 р м. Кремінна Про внесення змін до... 1 33.46kb.
Закон україни про внесення змін до окремих законів України щодо задоволення... 1 142.61kb.
Пояснювальна записка до Проекту Доручення Кабінету Міністрів України 1 41.03kb.
Розпорядження від 25 листопада 2008 року м. Тернопіль №873 Про внесення... 1 27.98kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Пояснювальна записка до проекту Закону України Про внесення змін до статті 166 12 - страница №1/1

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України

Про внесення змін до статті 16612 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про ліцензування певних видів господарської діяльності”


1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Проект Закону розроблено на виконання пункту 7 витягу з протоколу № 94 засідання Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2012 року, в частині подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проекту Закону України щодо внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, яким передбачається встановити відповідальність посадових осіб органу ліцензування за порушення встановлених законом строків для прийняття рішення про видачу, відмову у видачі ліцензії або її копії, переоформлення ліцензії, збільшення розміру штрафу, що накладається на посадових осіб за порушення законодавства про ліцензування певних видів господарської діяльності.

Необхідність прийняття проекту Закону полягає у наступному.

Положеннями Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” визначено строки для здійснення органами ліцензування процедури ліцензування. Відповідальність за порушення законодавства про ліцензування певних видів господарської діяльності передбачена у Кодексі України про адміністративні правопорушення.

Слід зауважити, що у статті 16612 зазначеного Кодексу встановлено лише відповідальність посадових осіб органу ліцензування за порушення встановлених законом строків для повідомлення про прийняття рішення про видачу, відмову у видачі ліцензії або її копії, про залишення заяви про видачу ліцензії або її копії без розгляду; порушення встановлених законом строків для оформлення ліцензії або її копії, видачі дубліката ліцензії, видачі переоформленої ліцензії; вимагання не передбачених законодавством документів для одержання такої ліцензії або її копії; порушення встановлених законом строків складання актів перевірок щодо дотримання вимог законодавства з питань ліцензування.

Проте, не встановлено відповідальності за порушення строків для прийняття рішення про видачу або про відмову у видачі ліцензії або її копії, переоформлення ліцензії.

Зазначена ситуація призводить до безвідповідального ставлення посадових осіб органів ліцензування щодо прийняття відповідних рішень в установлений законом строк і безпідставно створює перешкоди для провадження суб’єктами господарювання діяльності, що потребує одержання ліцензії.

Також проектом Закону, для посилення відповідальності посадових осіб органу ліцензування щодо дотримання строків встановлених для здійснення процедури ліцензування збільшується розмір штрафів.

2. Мета і шляхи її досягнення
Метою проекту Закону є посилення відповідальності посадових осіб органу ліцензування за дотриманням строків для здійснення процедури ліцензування, визначених у Законі України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, що в подальшому, після прийняття законодавчого акта, дозволить суб’єктам господарювання отримувати ліцензію та її копію, переоформлювати ліцензію у визначений зазначеним Законом строк, а у разі недодержання строків посадовими особами органу ліцензування звертатись до суду за відновленням порушених прав, з вимогою накладання штрафу на посадових осіб органу ліцензування.

Для досягнення поставленої мети, проектом Закону пропонується статтю 16612 Кодексу України про адміністративні правопорушення, доповнити положеннями щодо встановлення відповідальності за порушення посадовими особами органу ліцензування строків, для прийняття рішення про видачу або про відмову у видачі ліцензії або її копії, переоформлення ліцензії.

Крім того, збільшення розміру штрафів передбачене проектом Закону буде додатковим чинником для додержання посадовими особами органів ліцензування здійснення процедури ліцензування у визначений строк, згідно з вимогами Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.
3. Правові аспекти
Законом України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” визначені строки для здійснення органом ліцензування процедури ліцензування та зазначено, що посадові особи органів ліцензування, у разі недодержання законодавства у сфері ліцензування, несуть відповідальність згідно із законом.

Запропоновані зміни вносяться до статті 16612 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якою передбачена відповідальність за порушення законодавства про ліцензування певних видів господарської діяльності.

Крім внесення змін до статті 16612 Кодексу України про адміністративні правопорушення, реалізація проекту Закону не потребує внесення змін до інших чинних нормативно-правових актів, розроблення нових актів або визнання актів такими, що втратили чинність.

Проект Закону не стосується прав та обов'язків громадян.


4. Фінансово-економічне обґрунтування
Прийняття проекту Закону не вимагатиме додаткових витрат із Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів
Проект Закону погоджено Міністерством фінансів України без зауважень.

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України проект Закону погоджено із зауваженнями. Пропозиції Мінекономрозвитку України щодо перегляду розміру передбачених проектом Закону адміністративних стягнень у бік їх зменшення з урахуванням характеру вчинених правопорушень було враховано: передбачалось збільшити суми штрафів у п’ять разів, а з урахуванням наданих зауважень розмір штрафів було збільшено у два рази.Також і Міністерством юстиції України висловлено зауваження стосовно розмірів штрафу. Зауваження, викладені у Висновку Мін’юсту України за результатами правової експертизи проекту Закону, повністю враховано, а саме скориговано розмір штрафних санкцій згідно вимог нормопроектувальної техніки.
6. Регіональний аспект
Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць України, функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку.
61. Запобігання дискримінації
Проект Закону не містить ознак дискримінації. У зв’язку із цим громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

7. Запобігання корупції
Проект Закону не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. У зв’язку із цим громадська антикорупційна експертиза не проводилась.
8. Громадське обговорення
Відповідно до статті 1 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” проект Закону не має ознак регуляторного акту, як такий, що не спрямований на регулювання господарських відносин та/або адміністративних відносин між суб‘єктами господарювання та органами державної влади. Прийняття проекту Закону не потребує реалізації процедур, передбачених цим Законом.

9. Позиція соціальних партнерів
Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери та прав інвалідів.
10. Оцінка регуляторного впливу
Проект Закону не є регуляторним актом.
11. Прогноз результатів
Прийняття проекту Закону дозволить встановити адміністративну відповідальність посадових осіб органів ліцензування за порушення строків для прийняття рішення про видачу, відмову у видачі ліцензії та її копії, переоформлення ліцензії, та сприятиме дотриманню посадовими особами органів ліцензування процедури ліцензування, визначеної Законом України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.

Голова М. Ю. Бродський
__ _____________ 2013 р.