Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі 1 61kb.
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі 1 21.43kb.
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі 1 22.24kb.
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник 1 83.31kb.
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі 1 46.63kb.
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник... 1 34.85kb.
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі 1 24.56kb.
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник... 1 17.43kb.
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі 1 339.74kb.
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі 1 51.86kb.
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник... 1 17.54kb.
Робоча навчальна програма для студентів-магістрів, фах 8 1 242.67kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі - страница №1/1

ПОВІДОМЛЕННЯ

учасникам про результати процедури закупівлі


  1. Замовник:

1.1. Найменування: Структурна одиниця “Донбасенергоспецремонт”

публічного акціонерного товариства “Донбасенерго”;

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05470986;

1.3. Місцезнаходження: Донецька обл., м. Зугрес, вул. Совєтська (Радянська), 1; 86783;

2. Предмет закупівлі: вапняк та гіпс;

2.1. Найменування предмета закупівлі: код за ДК 016-97 – 14.12.1;

вапняк флюсовий марки А :

фракція 40-80 мм: масова частка нерозчинного залишку в соляній кислоті НО - не більш 2,5%;

масова доля MgСO3 - не більш 1,5%; масова доля CaСO3, - 93,0%; фр. 40-80мм;

куски фр. < 40мм-10%, куски фр. > 80мм- 20%;

фракція 20-60 мм: масова частка нерозчинного залишку в соляній кислоті НО - не більш 2,5%;

масова доля MgСO3 - не більш 1,5%; масова доля CaСO3, - 93,0%; фр. 20-60мм;

куски фр. < 20мм-10%, куски фр. > 60мм 20%;

2.2. Кількість товару, вид робіт або послуг:вапняк флюсовий марки А :фракція 40-80 мм – 220 тн.; фракція 20-60 мм – 420 тн.;

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг:Донецька обл., м. Зугрес, вул. Совєтська (Радянська), 1, 86783; окремими партіями;

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: вересень - грудень 2011 р.;

3. Процедура закупівлі: відкриті торги;

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,

опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних

закупівель: дата оприлюднення - 04.07.2011р.

у бюлетені «Вісник державних закупівель» - 79 (525), номер оголошення 106593;

5.Результат проведення процедури закупівлі:

5.1. Перелік критеріїв оцінки інших, крім ціни, (із зазначенням їх вартісного еквіваленту або

питомої ваги) акцептованої пропозиції конкурсних торгів:

5.2. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів: 118 323,20 грн. з ПДВ;

(Сто вісімнадцять тисяч триста двадцять три гривні 20 коп. з ПДВ);

5.3. Ціна за одиницю товару (у разі здійснення закупівлі товарів):вапняк флюсовий марки А :

фракція 40-80 мм – 126,88 грн. з ПДВ без вартості транспортування за 1 тн.;

фракція 20-60 мм – 126,88 грн. з ПДВ без вартості транспортування за 1 тн.;

5.4. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно

вигідною: 04.08.2011 р.;

5.5. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися: - ;

5.5.1. Дата прийняття рішення: - ;

5.5.2. Причини: - ;

6. Інформація про переможця торгів:

6.1. Найменування: Приватне акціонерне товариство«Комсомольське рудоуправління»;

6.2. Ідентифікаційний код: 00191827;

6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання/реєстрації (для

фізичної особи): Донецька обл., Старобешівський р-н, м. Комсомольське,вул. Леніна, буд. 1-1, 87250;

6.4. Номер телефону, телефаксу: телефакс (06253) 5-25-28;
Голова комітету з конкурсних торгів

СО «Донбасенергоспецремонт» ПАТ «Донбасенерго» Найденко О. І. . .