Повідомлення про оприлюднення - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не 1 17.5kb.
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник... 1 34.85kb.
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу мнс україни «Про внесення... 1 11.54kb.
Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта проекту... 1 193.17kb.
Кабінет Міністрів України постановляє: Внести до Порядку повідомлення 1 41.17kb.
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури... 1 41.59kb.
Наказ №42/2 " 01 " серпня 2012 р м. Кам’янець-Подільський Зміст:... 3 431.58kb.
М. О. Сушко Київський університет «Східний Світ» лексико-стилістичні... 1 90.32kb.
Товариство з обмеженою відповідальністю 1 39.83kb.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Товариство... 1 31.86kb.
Повідомлення суб'єкта первинного фінансового моніторингу про факт... 1 64.9kb.
1. основи алгоритмічної мови фортран символи 1 114.8kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Повідомлення про оприлюднення - страница №1/1

Повідомлення про оприлюднення

проекту регуляторного акта – «Про затвердження Тимчасового положення про порядок надання в оренду окремих елементів благоустрою комунальної власності для розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності»
Розробник - Миргородська міська рада.

Проект регуляторного акта передбачає затвердження тимчасового положення про порядок надання в оренду окремих елементів благоустрою комунальної власності для розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

Проект рішення та аналіз регуляторного впливу будуть офіційно оприлюднені в газеті Миргородської міської ради «Миргород – наш дім» та розміщені на веб-сайті: http://myrgorod.pl.ua

Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акту становить 1 місяць з моменту оприлюднення проекту та аналізу.

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акту просимо надавати в письмовій формі поштою за адресою:

37600 м. Миргород вул. Незалежності, 17;

факс (05355) 5-25-01; тел. 5 – 60-86

електронною поштою: mirgorod_miskrada@ukrpost.netП Р О Е К Т

новый рисунок

УКРАЇНА


МИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
Полтавської області

(__________________________ сесія шостого скликання)

РІШЕННЯ


від «_____»________________ 2011 року № ____

Про затвердження Тимчасового положення про порядок надання в оренду окремих елементів благоустрою комунальної власності для розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

З метою ефективного використання земельного фонду територіальної громади м. Миргорода в місті, залучення додаткових коштів у бюджет міста та для впорядкування торговельної діяльності на землях загального користування , керуючись ст.ст. 26, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 10, 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», ст.. 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», міська рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити Тимчасове положення про порядок надання в оренду окремих елементів благоустрою комунальної власності для розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності» (додаток №1) та форму типового Договору надання в оренду окремого конструктивного елементу благоустрою комунальної власності (додаток №2).

2. Уповноважити:

- виконавчий комітет Миргородської міської ради приймати рішення про надання в оренду окремих елементів благоустрою комунальної власності для розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності;

- міського голову Соломаху С.П. від імені виконавчого комітету Миргородської міської ради укладати та підписувати договора надання в оренду окремого конструктивного елементу благоустрою комунальної власності.

3. Доручити:

- земельному відділу Миргородської міської ради (Кірічук Л.Ф.) здійснювати підготовку договорів надання в оренду окремого конструктивного елементу благоустрою комунальної власності;

- фінансовому управлінню Миргородської міської ради (Устименко Н.Г.) вести облік, контроль своєчасності та повноти надходжень в місцевий бюджет оплати за оренду окремих елементів благоустрою.

4. Офіційно оприлюднити дане рішення в газеті Миргородської міської ради «Миргород – наш дім» (Денисенко В.В.).

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської

ради з питань промисловості, приватизації та земельних ресурсів (Михайленко С.Ю.).

Міський голова С.П. Соломаха

Додаток №1

до рішення ____ сесії 6 скликання

Миргородської міської ради

від “ ____ ” _______ 2011 року №_____Тимчасове положення про порядок надання в оренду окремих елементів благоустрою комунальної власності для розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

1. Загальнi положення

1.1. Тимчасове положення про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності для розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності (надалі – Положення) розроблене на пiдставi Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

1.2. Положення розроблене з метою найбільш ефективної організації благоустрою міста, організації озеленення, створення місць відпочинку громадян, вдосконалення мережі підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, розвитку транспорту і зв’язку, здійснення відповідно до законодавства контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами в галузі торгівлі та громадського харчування, безпечними і здоровими умовами праці на цих підприємствах і об’єктах, встановлення зручного для населення режиму роботи, максимально враховуючи інтереси суб’єктів господарської діяльності та територіальної громади м. Миргорода, створення найбільш сприятливих умов для обслуговування відпочиваючих та мешканців міста.

1.3 У цьому положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1.3.1. Елементами благоустрою є:

1) покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, тротуарів, пішохідних зон та доріжок;

2) зелені насадження уздовж вулиць і доріг, в парах, скверах, на алеях;

3) будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;

4) обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків;

5) малі архітектурні форми;

6) інші елементи благоустрою.

1.3.2 Мала архітектурна форма (далі – Об’єкт) – невелика споруда декоративного, допоміжного чи іншого призначення (павільйони, навіси, вуличні лави, столи, обладнання дитячих ігрових майданчиків, павільйони зупинок громадського транспорту, рекламні та інформаційні стенди, дошки, вивіски).

1.3.3. Тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності (далі – Об’єкт) – одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту, висотою не вище ніж 4 метри, що має по зовнішньому контуру площу не більше 30 кв. м, із закритим приміщенням для тимчасового перебування людей або без нього.

1.4. Оплата за оренду конструктивних елементів благоустрою здійснюється на підставі договору типової форми (Додаток 2).


2.Порядок надання в оренду конструктивних

елементів благоустрою

2.1 Для отримання в оренду окремого елементу благоустрою комунальної власності суб’єкт господарювання подає до державного адміністратора дозвільного центру заяву на ім’я міського голови.

До заяви додаються:

2.1.1. для фізичних осіб:

- план – схема земельної ділянки на підставі топо-геодезичних матеріалів у масштабі 1:500 із зазначенням місця розташування, розмірів та площі ділянки, та схема прив’язки Об’єкту, які розробляються управлінням архітектури та містобудування міської ради;

- ксерокопія першої, другої сторінки паспорту та сторінки з реєстрацією фізичної особи;

- засвідчена у встановленому порядку копія довіреності ( у разі подання заяви представником особи);

- ксерокопія ідентифікаційного номеру;

- витяг чи виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

2.1.2. для юридичних осіб:

- план – схема земельної ділянки на підставі топо-геодезичних матеріалів у масштабі 1:500 із зазначенням місця розташування, розмірів та площі ділянки, та схема прив’язки Об’єкту, які розробляються управлінням архітектури та містобудування міської ради;

- засвідчена у встановленому порядку копія установчих документів юридичної особи;

- витяг чи виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

- засвідчена печаткою юридичної особи копія довідки про включення до ЄДРПОУ;

- довіреність ( у разі подання заяви представником юридичної особи) або її копія, засвідчена у встановленому порядку.

2.2 У місячний термін виконавчий комітет Миргородської міської ради приймає рішення про надання в оренду окремого елементу благоустрою.

2.3. За результатами такого рішення укладається відповідний договір оренди за встановленою формою (додаток №2 до цього Положення). Строк дії договору встановлюється відповідно до прийнятого рішення.

2.3 Підставою для відмови в прийнятті рішення є:

- неподання документів, зазначених у п. 2.1. даного Положення;

- виявлення недостовірних відомостей у поданих документах.3. Визначення розмірів орендованої площі окремих конструктивних елементів благоустрою

3.1. Для Об’єкту площа орендованого елемента благоустрою визначається, як сума площі горизонтальної проекції об'єкта і площі прилеглої території не менше одного метра по периметру.

3.2. При розміщенні Об’єктів в ряд без розривів між ними або розміщення з тильної сторони біля інших споруд, площа прилеглої території по периметру території враховується лише з вільних сторін.

3.3. Для рекламоносіїв площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу.4. Визначення розмірів орендної плати за окремі конструктивні елементи благоустрою

4.1. Ставки орендної плати визначаються, виходячи з економічної оцінки території міста.

4.2. Розрахункова ставка орендної плати становить 12% в рік від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, на якій розташований окремий елемент благоустрою.

4.3. Строк внесення орендної плати визначається договором оренди.

4.4. Орендна плата нараховується з моменту підписання договору оренди.

4.5. У разі введення в дію нової нормативної грошової оцінки земель міста Миргорода, а також внаслідок щорічної індексації нормативної грошової оцінки землі, розмір оплати за договором змінюється виконавчим комітетом Миргородської міської ради в односторонньому порядку.

Розмір орендної плати вважається зміненим міськвиконкомом в односторонньому порядку на п’ятий день з наступного дня після направлення орендарю повідомлення про вказані зміни рекомендованим листом.

4.6. За несвоєчасне внесення орендної плати орендар сплачує пеню відповідно до чинного законодавства.

4.7. Несплата оренди протягом трьох місяців з дня закінчення строку платежу є підставою для дострокового розірвання договору оренди на вимогу орендодавця. При цьому з орендаря стягується заборгована сума орендної плати з урахуванням пені за кожен день прострочення.

5. Заключні положення
5.1. Під час експлуатації Об’єктів необхідно дотримуватися вимог щодо забезпечення технологічної безпеки та упорядкування прилеглої території.

5.2 У разі коли Об’єкт перешкоджає проведенню реконструкції або ремонту інженерних мереж вулиці, дороги, будинків і споруд, Об’єкт переноситься на певний період в інше місце без припинення рішення про її розміщення.

5.3 Суб’єкту господарювання міська рада надсилає не пізніше ніж за два тижні до запланованого перенесення Об’єкту повідомлення з визначенням її нового місця та строку розміщення на період проведення реконструкції або ремонту. Таке повідомлення є підставою для перенесення суб’єктом господарювання тимчасової споруди на період проведення реконструкції або ремонту.

5.4 Перенесення Об’єкту можливе також у разі внесення змін до передбачених законодавством норм і правил, містобудівної документації, змін у розташуванні інженерних мереж, будинків і споруд, що унеможливлюють розташування тимчасової споруди у певному місці. Нове місце розташування Об’єкту визначається виконавчим комітетом Миргородської міської ради.

5.5. Знесення встановленого, згідно із даним положенням, Об’єкту без погодження із суб’єктом господарювання, який використовує її для провадження підприємницької діяльності, здійснюється виключно за рішенням суду.

5.6. У разі зміни власника Об’єкту виконавчий комітет Миргородської міської ради вносить зміни до рішення щодо розміщення Об’єкту, а управління містобудування та архітектури вносить інформацію про нового власника до схеми прив’язки тимчасової споруди.

5.7 Для зміни естетичного вирішення Об’єкту з ініціативи суб’єкта господарювання, суб’єкт звертається в управління архітектури і містобудування з письмовою заявою та проектними пропозиціями. Управління архітектури і містобудування розглядає проектні пропозиції та вносить зміни до схеми прив’язки, які погоджуються головним архітектором міста і скріплюються печаткою. У разі відмови в погодженні змін, заявникові надсилається вмотивована письмова відповідь.

5.8. Це Положення підлягаює перегляду в разі врегулювання питання про розміщення тимчасових споруд на законодавчому рівні.Секретар міської ради К.О. Кірпосенко
Додаток №2

до рішення ____ сесії 6 скликання

Миргородської міської ради

від “ ____ ” _______ 2011 року №_____ДОГОВІР№______

надання в оренду окремого конструктивного елементу благоустрою комунальної власності

місто Миргород “ ____ ” ____________ 2011 року


Виконавчий комітет Миргородської міської ради в особі міського голови Соломахи Сергія Павловича, що діє на підставі рішень Миргородської міської ради «Про визнання повноважень Миргородського міського голови» від 09.11.2010 року №2 та рішення «Про затвердження Тимчасового положення про порядок надання в оренду окремих елементів благоустрою комунальної власності для розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності» від ________ 2011 року №_____ (далі – Орендодавець) з одного боку та ___________________________________ (далі – Орендар) з другого боку, на підставі ст.ст. 26, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 10, 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», ст.. 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», уклали цей договір про наступне (надалі – Договір):

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1Викончий комітет Миргородської міської ради (надалі Орендодавець) надає на підставі рішення _____________________________________________________________, а

_____________________________________________________________________________

(підприємство, організація, установа, фізична особа – підприємець)

приймає в строкове платне користування окремий конструктивний елемент благоустрою для установки малої архітектурної форми або тимчасової споруди (далі – Об’єкт) для здійснення господарської діяльності.

2.ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1. «Орендодавець» зобов'язується:

2.1.1.Надати в оренду конструктивний елемент благоустрою _____________________

площею____________ квадратних метрів, за адресою:______________________________

2.1.2.Здійснювати контроль за санітарним станом і зовнішнім виглядом Об’єкту з моменту підписання договору і до його закінчення.

2.2. «Орендар» зобов'язується:

2.2.1.Своєчасно та у повному обсязі сплачувати «Орендодавцю» вартість оренди окремих конструктивних елементів благоустрою за діючими на день сплати розрахунковими ставками.

2.2.2.Встановлювати Об'єкти для здійснення господарської діяльності відповідно до погодженої в установленому порядку схеми прив'язки, без пошкодження конструктивних елементів благоустрою та озеленення, з забезпеченням безпеки населення при приєднанні конструкцій до електричної мережі, утримувати їх у належному технічному і санітарному стані та впорядковувати місця їх розташування, забезпечити технічну міцність і стійкість конструкцій.

2.2.3.Демонтувати Об'єкти для здійснення господарської діяльності протягом 10 днів після закінчення терміну дії Договору, а також у разі виникнення нагальної потреби для реконструкції, ремонту місця розташування Об'єкта. На період цього ремонту, реконструкції орендна плата за місце не справляється.

2.2.4.Не порушувати Правил благоустрою Миргородської міської ради та Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року №833.

2.2.5.У тижневий термін письмово повідомити «Орендодавця» про зміну юридичної адреси, поштової адреси, банківського рахунку, зміну назви ,зміну коду ЗКПО, реорганізацію.

3.ПОРЯДОК І СТРОКИ РОЗРАХУНКІВ

3.1.Орендна плата вноситься орендарем щомісячно до 30 числа поточного місяця у грошовій формі на рахунок 31411544700012, МФО 831019, ГУДКУ у Полтавській області в м. Полтава, код ЄДРПОУ 34698720, одержувач – місцевий бюджет м. Миргород, код призначення платежу КБКБ 24060300.

3.2. Річна ставка орендної плати встановлюється в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, зайнятої елементом благоустрою.

3.3. Щомісячний розмір орендної плати становить _______ грн..

3.4. У разі не внесення орендної плати у строки визначені цим договором, справляється пеня в розмірі облікової ставки Національного банку України за кожний день прострочення, доки прострочену суму не буде виплачено повністю.

3.5. У разі введення в дію нової нормативної грошової оцінки земель міста Миргорода, внесення змін на підставі вимог діючого законодавства та рішень Миргородської міської ради щодо зміни ставок орендної плати за користування окремими елементами благоустрою, а також внаслідок щорічної індексації нормативної грошової оцінки землі, розмір оплати за договором змінюється «Орендодавцем» в односторонньому порядку.


3.5. Розмір орендної оплати вважається зміненим «Орендодавцем» в односторонньому порядку на п’ятий день з наступного дня після направлення «Орендарю» про вказані зміни рекомендованим листом.

4.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1.За невиконання умови щодо демонтажу об'єкту для здійснення підприємницької діяльності «Орендар» сплачує орендну плату за користування конструктивними елементами благоустрою за весь строк прострочення демонтажу в подвійному розмірі.

4.2.За невиконання вимог пунктів 2.2.2, 2.2.4«Орендар» несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

4.3.За невиконання не грошових зобов'язань за цим Договором, винна Сторона сплачує іншій Стороні штраф у розмірі подвійної суми орендної плати, встановленої пунктом 3.3 цього договора.

4.4.Сплата штрафу та/або пені не звільняє винну Сторону від виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

5.ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1.Будь-які спори, претензії та вимоги, що виникають між Сторонами у зв'язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а у разі недосягнення згоди, у судовому порядку.6.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1.Відносини, що не врегульовані цим договором, регулюються нормами чинного законодавства України.

6.1. Цей договір набирає чинності після підписання сторонами. Договір реєструється в земельному відділі Миргородської міської ради.

6.2. Договір складений у 2-ох примірниках, що мають однакову юридичну силу, видається по одному екземпляру для кожної із сторін. Копію договору «Орендар» зобов’язаний представити в Фінансове управління для обліку платника сервітутного використання протягом 10 днів з моменту його підписання.

Додатки до договору:


  • рішення виконавчого комітету Миргородської міської ради про надання в оренду окремого конструктивного елементу від ___________ за №____;

  • витяг про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;

- план – схема земельної ділянки на підставі топо-геодезичних матеріалів у масштабі 1:500 із зазначенням місця розташування, розмірів та площі ділянки, та схема прив’язки тимчасової споруди, розроблені управлінням архітектури та містобудування міської ради.

7.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ:

з _______________ 20 ___ року до _______________ 20___ р.,Реквізити сторін

«Орендодавець»

Виконавчий комітет

Миргородської міської ради

код ЄДРПОУ 04057468

вул.. Незалежності, 17

м. МиргородМіський голова

С.П. Соломаха

________________________

М.П.

«Орендар»

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

М.П.

Договір зареєстровано в земельному відділі Миргородської міської ради, про що у Книзі реєстрації договорів надання в оренду окремого конструктивного елементу благоустрою комунальної власності зроблено запис від „_____” ______________ 2011 року № _________.А Н А Л І З

регуляторного впливу проекту рішення міської ради

«Про затвердження Тимчасового положення про порядок надання в оренду окремих елементів благоустрою комунальної власності для розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності»

1.Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання.

Розміщення тимчасових об’єктів регулюється рядом нормативно-правових актів, а саме: Цивільним кодексом України, Законами України «Про основи містобудування», «Про планування і забудову територій», «Про благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної діяльності».2.Мета

Прийняття нормативно - правового акта органом місцевого самоврядування м. Миргорода вирішить наступні питання:

- сприяння розвитку підприємницької діяльності у місті та інфраструктури;

- належна організація благоустрою;

- утримання та ремонт комунального майна міської громади;

- поповнення бюджету міської ради.

Тимчасовое положення про порядок надання в оренду окремих елементів благоустрою комунальної власності для розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності регулює відносини між міськвиконкомом та підприємцями у сфері надання населенню міста та відпочиваючим торговельних, побутових та інших послуг, а також регулює взаємовідносини між самими підприємцями.

3.Альтернатива

Альтернативними способами досягнення визначених цілей є:

3.1. Збереження існуючої ситуації. Відсутність чіткого порядку розміщення тимчасових споруд чинить перешкоди для планування і забудови, благоустрою території міста, негативно впливає на можливість започаткування підприємницької діяльності та його розвитку .

3.2. Заборона розміщення тимчасових споруд також не може вважатися прийнятною альтернативою через те, що за рахунок нових тимчасових споруд для підприємницької діяльності будуть створені нові робочі місця. Це дасть додатковий дохід до місцевого бюджету на соціальні програми та допоможе знизити рівень безробіття.4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання

проблеми і відповідні заходи.

Реалізація регуляторного акта забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму (на теперішній час) щодо порядку оформлення правоустановчих документів на установку тимчасових об’єктів за призначенням, позитивно вплине на підвищення темпів економічного зростання, зниження соціального напруження у суспільстві та поліпшення екологічної ситуації.

Реалізація запропонованого регулювання буде здійснюватися шляхом :

- затвердження рішенням міської ради запропонованого Тимчасового положення про порядок надання в оренду окремих елементів благоустрою комунальної власності для розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

- затвердження рішенням міської ради форми типового Договору надання в оренду окремого конструктивного елементу благоустрою комунальної власності

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей.

Можливість досягнення визначених цілей регуляторного акта забезпечується у разі виконання суб’єктами господарювання, посадовими особами місцевого самоврядування та місцевих дозвільних органів вимог положень запропонованого проекту регуляторного акта.

У разі затвердження Тимчасового положення про порядок надання в оренду окремих елементів благоустрою комунальної власності для розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності буде визначена процедура оформлення правоустановчих документів на тимчасові об’єкти.

Упровадження вимог регуляторного акта не потребує додаткових витрат із місцевого бюджету.

Територіальна громада міста отримає додаткові нові робочі міста, покращення екологічного стану, розміщення тимчасових об’єктів у зручних для використання місцях, покращання соціального забезпечення населення.

6. Очікувані результати прийняття акта

Очікуваними вигодами внаслідок прийняття зазначеного рішення є:

-для населення міста: отримання повноцінних якісних та своєчасних послуг, особливо в літній період, забезпечення санітарного порядку;

-для фізичних та юридичних осіб підприємців: стабільна робота, особливо в оздоровчий період, можливість подальшого розвитку підприємницької діяльності за рахунок надходжень від реалізації товарів і послуг;

-для держави: забезпечення життєдіяльності населення, стабільні надходження до міського бюджету, гарантія покращення санітарного стану міста.

7. Строк дії акта

Запропонований регуляторний акт запроваджується до прийняття нових нормативних актів, що регламентують розміщення тимчасових споруд, для впровадження підприємницької діяльності. У разі потреби вноситимуться зміни до них, у т.ч. за підсумками аналізу відстеження його результативності.8. Аналіз результатів.

Головними показниками результативності дії запропонованого регуляторного акта є :

- кількість укладених договорів надання в оренду окремого конструктивного елементу благоустрою комунальної власності;

-збільшення надходжень до місцевого бюджету та можливість збільшення витрат на фінансування соціальної сфери;


9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження

регуляторного акта.

Строки проведення базового та повторного відстеження регуляторного акту встановлюються у відповідності до чинного законодавства.Результативність даного регуляторного акту буде відстежуватись за рахунок здійснення контролю за своєчасним надходженням коштів до міської ради та згідно даних звітності фінансового управління.

Міський голова С.П. Соломаха