Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта проекту рішення Старогороженської сільської ради - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Інформація про строки приведення їх у відповідність з нормативно-правовим... 1 63.63kb.
Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта проекту... 1 37.52kb.
Аналіз впливу регуляторного акта проекту наказу Державної податкової... 1 53.1kb.
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу мнс україни «Про внесення... 1 11.54kb.
Рішення 16 грудня 2011року 7 сесія 6 скликання Про часткові зміни... 1 11.18kb.
1. Назва проекту p-000 1 51.42kb.
Інформація про посаду назва посади координатор Проекту в Донецькій... 1 54.04kb.
Невидиме покоління” презентація міжнародного проекту в рамках проекту... 1 28.19kb.
Краснокутськ 1 21.61kb.
Назва проекту: Ці чудові овочі Тип проекту 1 107.2kb.
Рівненськоїобласт І 1 15.52kb.
Наказ №72-Ι «Про утворення Ради управління Держгірпромнагляду по... 1 35.23kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта проекту рішення Старогороженської - страница №1/1

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту регуляторного акта –
проекту рішення Старогороженської сільської ради
«Про встановлення мінімальної вартості місячної оренди
1 (одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна


на території Старогороженської сільської ради»

З метою забезпечення реалізації державної політики в податковій сфері, спрямовану на поповнення доходної частини місцевого бюджету, реалізації відповідно до Податкового кодексу України права сільської ради самостійно встановлювати та визначати мінімальну місячну ставку оренди 1 кв.м нерухомості для фізичних осіб в межах встановлених граничних розмірів ставок бухгалтерією сільської ради розроблено відповідний проект рішення.

Розробник проекту рішення сільської ради «Про встановлення мінімальної вартості місячної оренди 1 (одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна на території Старогороженської сільської ради» – бухгалтерія сільської ради.

Усі зауваження та пропозиції приймаються від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань у письмовій формі протягом місяця за адресою:


вул. Привільненська,2 с.Старогорожене Баштанського району Миколаївської області 56135

Після одержання зауважень та пропозицій проект рішення сільської ради буде внесено на розгляд Старогороженської сільської ради для затвердження.

Проект рішення сільської ради та аналіз регуляторного впливу оприлюднений на веб-сайті Баштанського району bashtanka.mk.qov.ua

 

Пнівчук К.ППРОЕКТ

УКРАЇНА

СТАРОГОРОЖЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


РІШЕННЯ

від_ _2012 року № XІХ сесія шостого скликання

с.Старогорожене

Про встановлення мінімальної вартості

місячної оренди 1 (одного) квадратного метра

загальної площі нерухомого майна

на території Старогороженської сільської ради

 

З метою забезпечення додаткових надходжень до сільського бюджету, відповідно до підпункту 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 №1253 «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб», ураховуючи наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 19.08.2011 №155 «Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2012 рік», керуючись ст.ст. 26, 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська радаВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Методику визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 (одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна на території Старогороженської сільської ради (додаток 1).

 2. Затвердити розрахунок мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб на території Старогороженської сільської ради на 2013 рік (додаток 2).

 3. Затвердити межі зон с.Старогорожене для встановлення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб (додаток 3).

 4. Встановити на 2013 рік мінімальну вартість місячної оренди 1 (одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території Старогороженської сільської ради в розмірі 7,70 грн з ПДВ відповідно до розрахунку.

 5. Визначити, що до мінімальної вартості місячної оренди 1 (одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна на території сільської ради застосовуються додаткові коефіцієнти. Методика застосування коефіцієнтів надана у додатку.

 6. Секретареві сільської ради Левицькій Н.Є забезпечити оприлюднення цього рішення у встановленому законодавством порядку.

 7. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2013 року.

 8. Встановити, на наступні роки мінімальна вартість місячної оренди
  1 (одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території Старогороженської сільської ради податковими агентами платника податку – орендодавця та платниками податку на доходи фізичних осіб обчислюється самостійно за Методикою визначення мінімальної вартості місячної оренди
  1 (одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна на території Старогороженської сільської ради (додаток 1 до цього рішення) із застосуванням додаткових коефіцієнтів та значенням прогнозного середньорічного показника опосередкованої вартості спорудження житла по Миколаївській області у гривнях відповідно до Прогнозних середньорічних показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на відповідний рік.

 9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію планування бюджету, фінансів та економічної реформи (Микитин В.С.)

 

 

Сільський голова                                                               Л.М.ПавленкоДодаток 2

до рішення сільською ради

від __________№_____

РОЗРАХУНОК


мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб
на території Старогороженської сільської ради на 2013 рік

Мінімальна вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна при передачі в оренду (суборенду) на території Старогороженської сільської  ради розраховується за такою формулою:

Р = Рн/(Кх12), де

Р – мінімальна вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна у гривнях;

Рн – середня вартість 1 кв.метра новозбудованого об’єкта, подібного до орендованого, яка обчислюється у гривнях залежно від ринкової вартості будівництва, (по Миколаївській області – 4619 грн, показник затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 19.08.2011 №155 «Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на
2012 рік»);

К – коефіцієнт окупності об’єкта у разі надання його в оренду, що відповідає проектному строку експлуатації такого об’єкта (від 5 до 100 років).

Коефіцієнт окупності об’єкта (К) на території  сільської ради становить 50 років (середній).

Таким чином мінімальна вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості при передачі в оренду (суборенду) на території Привільненської сільської  ради становить:

Р = 4619,00/(50х12) = 7,70 грн.

У залежності від характеристики об’єкта оренди під час визначення  мінімальної вартості місячної оренди 1 кв.метра загальної площі нерухомого  майна застосовуються додаткові коефіцієнти, визначені у Методиці (М, Ф, Т) (додаток до розрахунку).

 

 

Секретар сільської ради                                             Н.Є.ЛевицькаАналіз регуляторного впливу

проекту рішення Старогороженської сільської ради


«Про встановлення мінімальної вартості місячної оренди
1 (одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна
на території Старогороженської сільської ради»

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблений з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308, та визначає правові й організаційні засади реалізації проекту рішення Старогороженської сільської ради ради «Про встановлення мінімальної вартості місячної оренди 1 (одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна на території Старогороженської сільської ради» як регуляторного акт.1. Опис проблеми,
яку планується врегулювати шляхом прийняття рішення

Верховною Радою України 02.12.2010 з урахуванням пропозицій Президента України прийнято Податковий кодекс України у новій редакції.

Кодекс регулює відносини, що виникають у процесі встановлення та скасування податків та зборів в Україні, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства. Цей Кодекс набирав чинності 01.01.2011.

         Відповідно до підпункту 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України до компетенції органів місцевого самоврядування відноситься встановлення мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості фізичних осіб.

         Відповідно до Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 №1253 «Про затвердження методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб», орендарі під час нарахування доходу від надання в оренду (суборенду), житлового найму (піднайму) нерухомого майна, крім земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю, земельної ділянки, на якій розміщується нерухоме майно, присадибної ділянки, визначають мінімальну суму орендного платежу за повний чи неповний місяць оренди такого майна. Мінімальна сума орендного платежу за нерухоме майно визначається, виходячи з мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна, відповідно до цієї Методики. У свою чергу, мінімальна вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна встановлюється сільською радою.

         Відповідно до п. 6 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб» якщо орган місцевого самоврядування не визначив мінімальну вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна чи не оприлюднив її у спосіб найбільш доступний для жителів територіальної громади до початку звітного податкового року, об’єкт обкладення податком з доходів фізичних осіб визначається орендарем (крім орендарів – фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності) виходячи з передбаченого в договорі оренди розміру орендної плати.

         Затвердження сільською радою зазначеного показника забезпечить надходження до сільського бюджету додаткових коштів – податку з доходів фізичних осіб від надання нерухомості в оренду (суборенду).

Суб’єктами, на яких неврегульованість зазначеної проблеми справлятиме негативний вплив, є:

- фізичні особи, які надають в оренду (суборенду) нерухоме майно на території с.Привільне,с.Новобирзулівка

- Баштанське МДПІ, на яке покладено функції зі справляння податку на доходи фізичних осіб;

- Привільненська сільська рада, яка повинна забезпечити надходження до сільського бюджету .

Таким чином, вказана проблема потребує розв’язання шляхом прийняття рішення Привільненської сільської ради «Про встановлення мінімальної вартості місячної оренди 1 (одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна на території Старогороженської сільської ради».2. Цілі (мета) регулювання

Метою прийняття рішення Старогороженської сільської ради «Про встановлення мінімальної вартості місячної оренди 1 (одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна на території Старогороженської сільської ради» є:

- безумовне виконання норм чинного законодавства;

- забезпечення надходжень до сільського бюджету .3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей

У ході пошуку альтернативних способів досягнення встановлених цілей доцільно розглянути такі можливості:

- пропозиція відмови від введення в дію запропонованого акта;

- здійснення регулювання нормативним актом іншого органу;

- введення в дію запропонованого акта.

Відмова від введення в дію запропонованого регуляторного акта та залишення даного питання в незмінному стані. Перевагою даного способу є те, що не зміняться витрати громадян, пов’язані зі сплатою податкових платежів від надання в оренду нерухомого майна, але недоліком є те, що будуть втрати сільського бюджету від недоотримання податку з доходів фізичних осіб; неврахування реальної ситуації, що склалася на ринку нерухомості, та зростання вартості реальної орендної плати за майно.

Здійснення регулювання нормативним актом іншого органу не є можливим у зв’язку з тим, що право самостійно встановлювати мінімальний розміру місячної орендної плати за один квадратний метр загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території Старогороженської сільської ради  відповідно до чинного законодавства належить Старогороженській сільській раді шляхом прийняття відповідного рішення.

Третя альтернатива введення в дію запропонованого акта є єдиним шляхом досягнради «Про встановлення мінімальної вартості місячної оренди 1 (одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна на території Старогороженської сільської ради» має наступні переваги: приведення діяльності з надання в оренду майна до реалій ринку нерухомості та чинних нормативних документів; поповнення доходної частини сільського бюджету, недоліком є те, що збільшаться витрати мешканців, пов’язані зі сплатою податкових платежів від надання в оренду нерухомого майна.

Безумовність обраного виду правового регулювання ґрунтується на імперативності (загальнообов’язковості) рішень Старогороженської сільської ради для виконання на території Старогороженської сільської ради, що передбачено ст.144 Конституції України, ст.73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

4. Опис механізмів та заходів, що пропонується для вирішення проблеми

Вирішення проблеми розв’язується шляхом прийняття пропонованого проекту рішення сільської ради, який враховує діючу величину опосередкованої вартості одного квадратного метра житла в області та коефіцієнти функціонального використання об’єкта нерухомості, що передається в оренду.5. Обґрунтування можливостей досягнення мети у разі прийняття рішення

У разі прийняття регуляторного акта Старогороженською сільською радою будуть реалізовані повноваження, надані їй відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Податкового кодексу України та постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 №1253 «Про затвердження методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб».6. Очікувані результати прийняття рішення

У результаті прийняття регуляторного акта очікується отримання таких позитивних факторів: • розвиток здорової конкуренції;

 • врегулювання відносин у сфері надання майна в оренду у правовому полі;

 • збільшення надходжень до сільського бюджету .

Таблиця вигод та витрат

 


Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси органу місцевого самоврядування

- збільшення надходжень від оформлення права оренди;

- врахування реальної ситуації, що склалася на ринку нерухомості та чинних нормативних документів.відсутні

Інтереси органів державної податкової служби

- застосовуватимуть у роботі законодавчі акти Старогороженської сільської ради з питань оподаткування, які відповідатимуть вимогам чинного законодавства.

відсутні

Інтереси суб`єктів підприємницької діяльності

- нормативно-правове врегулювання цього питання

витрати пов’язані зі сплатою податку з доходів фізичних осіб

Населення

- задоволення потреб мешканців села за рахунок збільшення надходжень до сільського бюджету

відсутні

7. Строк дії регуляторного акта

         Строк дії пропонується встановити до п’яти років. Зміни до рішення сільської ради вноситимуться у разі видачі Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України нового наказу про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на відповідний рік.8. Визначення показників результативності рішення

         Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитися шляхом аналізу інформації про надходження до бюджету від сплати податків, кількості взятих на облік договорів оренди тощо.9. Заходи щодо відстеження результативності рішення

Базове відстеження результативності дії даного регуляторного акта буде проведено до набрання чинності регуляторним актом, до 01.01.2013.

         З метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей повторне відстеження результативності дії буде здійснено не пізніше як через рік після набрання чинності актом.

Періодичне відстеження результативності дії регуляторного акта проводитиметься раз на кожні три роки з дня закінчення заходів з повторного відстеження.

Відстеження надходжень місцевих зборів та податків до місцевого бюджету буде здійснюватися шляхом аналізу інформації, наданої Баштанським МДПІ, та бухгалтерією сільської ради.

 

 Головний бухгалтер сільської ради                                          К.П.Пнівчук

Додаток 1

до рішення сільської ради

від ____________№__________

                                                                                                                         

МЕТОДИКА
визначення  мінімальної вартості місячної оренди 1 (одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна


на території Старогороженська сільської ради

1. Відповідно до цієї Методики орендарі (крім  орендарів – фізичних  осіб, що не є суб'єктами господарювання), які згідно з підпунктом 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 Податкового  кодексу України  є податковими агентами платників податку – орендодавців,  визначають під час нарахування доходу від надання в оренду (суборенду), житлового  найму (піднайму) нерухомого майна (включаючи земельну ділянку, на якій розміщується нерухоме майно, присадибну ділянку), крім земельної ділянки сільськогосподарського призначення,  земельної частки (паю), майнового паю (далі – оренда нерухомого майна), мінімальну суму орендного платежу за повний чи неповний місяць такої оренди.

Мінімальний розмір плати за користування житловим приміщенням за  договором  піднайму визначається відповідно до цієї Методики з урахуванням статті 95 Житлового кодексу Української РСР.

2. У цій Методиці терміни вживаються у значенні, наведеному в Податковому кодексі України.

3. Мінімальна сума орендного платежу за нерухоме майно визначається виходячи  з  мінімальної  вартості  місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна за такою формулою:

П=ЗхР, де

П – мінімальна сума орендного платежу за нерухоме майно, у гривнях;

З – загальна площа орендованого нерухомого майна, у кв. метрах;

Р – мінімальна вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна, що встановлюється Привільненською сільською радою, на території якої розміщене зазначене майно, у гривнях.

4. Сільська рада визначає мінімальну вартість місячної оренди


1 кв. метра загальної площі нерухомого майна за такою формулою:

Р=Рн/(Кх12), де

Р – мінімальна вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна, у гривнях;

Рн – середня вартість 1 кв. метра новозбудованого об'єкта, подібного до орендованого, яка обчислюється у гривнях залежно від ринкової вартості будівництва;

К – коефіцієнт окупності об'єкта у разі надання його в оренду, що відповідає  проектному строку експлуатації такого об’єкта (від 5 до 100 років).

У залежності від  характеристики  об’єкта  оренди  під  час визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. метра загальної площі  нерухомого майна застосовуються додаткові коефіцієнти:

М – місцезнаходження об’єкта нерухомого майна, який у разі його  розміщення у центральній зоні села дорівнює 2, близько від центру – 1,5,  далеко від центру – 1;

Ф – функціональне використання об’єкта нерухомого майна, який у разі його використання для провадження виробничої діяльності дорівнює 2,  іншої комерційної діяльності – 3, некомерційної діяльності, у тому числі для  проживання фізичних осіб – 1;

Т – технічний стан об’єкта, який у разі доброго стану об’єкта коефіцієнт дорівнює 1, задовільного – 0,75, незадовільного – 0,5.

У разі застосування додаткових коефіцієнтів мінімальна вартість місячної  оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна визначається за формулою:                                                           

Р=(Рн/(Кх12))хФхМхТ, де

Рн – середня вартість 1 кв. метра новозбудованого об'єкта, подібного до орендованого, яка обчислюється у гривнях залежно від ринкової вартості будівництва.

5. Якщо сільською радою не визначено мінімальну вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна чи не оприлюднено її до  початку звітного податкового року у спосіб, найбільш доступний для жителів територіальної громади, об'єкт обкладення податком на доходи фізичних осіб визначається орендарем (крім  орендарів – фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання) виходячи з розміру орендної плати, передбаченого в договорі оренди.

 

 Секретар сільської ради                                                  Н.Є.Левицька

Додаток до Розрахунку

 

МІНІМАЛЬНА ВАРТІСТЬ


місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території Старогороженської сільської ради

 


п/п


Місцезнаходження об'єкта нерухомого майна (М)

Вид  функціонального  використання  об'єкта  нерухомого майна
(Ф)

Технічний стан об'єкта  нерухомого майна (Т)

(добрий – коефіцієнт 1,

задовільний – коефіцієнт 0,75,

незадовільний – коефіцієнт 0,5)Мінімальна сума орендного платежу, грн/кв.м

1.

Центральна

зона

(коефіцієнт 2)Провадження виробничої

діяльності (коефіцієнт 2)добрий

30,76

задовільний

23.10

незадовільний

15,40

Провадження іншої комерційної діяльності

(коефіцієнт 3)добрий

46.14

задовільний

34,65

незадовільний

23.10

Провадження некомерційної діяльності, у тому числі для проживання фізичних осіб (коефіцієнт 1)

добрий

15,38

задовільний

11,55

незадовільний

7,70

2.

Близько
від центру

(коефіцієнт 1,5)Провадження виробничої

діяльності (коефіцієнт 2)добрий

23.10

задовільний

17,79

незадовільний

11.55

Провадження іншої комерційної діяльності

(коефіцієнт 3)добрий

34,59

задовільний

25,98

незадовільний

17,34

Провадження некомерційної діяльності, у тому числі для проживання фізичних осіб (коефіцієнт 1)

добрий

11,53

задовільний

8,66

незадовільний

5,78

3.

Далеко

від центру

(коефіцієнт 1)Провадження виробничої

діяльності (коефіцієнт 2)добрий

15,38

задовільний

11,55

незадовільний

7,70

Провадження іншої комерційної діяльності

(коефіцієнт 3)добрий

23.10

задовільний

17,79

незадовільний

11,55

Провадження некомерційної діяльності, у тому числі для проживання фізичних осіб (коефіцієнт 1)

добрий

7,70

задовільний

5,93

незадовільний

3,85

 

Додаток 3

до рішення сільської ради
від __________№_____

 

МЕЖІ ЗОН


для встановлення мінімальної суми

орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб

 

Центральна зона с.Старогорожене (коефіцієнт дорівнює 2)

Будинки, розташовані на території с.Старогорожене у радіусі 200 м від адмінбудівлі Старогороженської с/ радиБлизько від центру с.Старогорожене (коефіцієнт дорівнює 1,5)

Будинки, розташовані на території с.Старогорожене у радіусі більше 200 м від адмінбудівлі Старогороженської сільської ради.Далеко від центру с.Старогорожене

(коефіцієнт дорівнює 1,0)

Будинки, розташовані на території с. Старгорожене, що не увійшли до переліку.   

Секретар сільської ради                                             Н.Є.Левицька 


izumzum.ru