Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року, за №675 „Про внесення змін до Положення про вантажну митну декларацію - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Повідомлення на публічне обговорення виноситься проект постанови... 1 170.89kb.
Розпорядження 18 травня 2011 року №251 Про продовження терміну дії... 1 22.93kb.
Кабінет міністрів україни постанова від 11 липня 2012 р. №661 1 24.33kb.
Закон України від 16 вересня 1997 року n 531/97-вр "Про благодійництво... 1 74.58kb.
Інформаційний матеріал щодо економічного обґрунтування коефіцієнту... 1 70.89kb.
Про внесення змін до Положення про державне посвідчення на право... 1 8.86kb.
Кабінет міністрів україни постанова від 29 травня 2001 р 1 253.84kb.
N 80 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 червня 2004 р... 1 61.79kb.
Кабінет міністрів україни постанова від 14 травня 2008 р. N 446 Київ... 1 117.71kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. 1 280.06kb.
Загальний порядок 1 91.48kb.
Розпорядження від 3 червня 2009 р. N 605-р Київ Про затвердження... 1 9.92kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року, за №675 „Про внесення - страница №1/1


Новини Законодавства

№ 54, 24 травня – 1 червня, 2004

ЗМІСТ
I. Акти органів центральної влади

  1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року, за №321-р „Про затвердження плану заходів щодо запобігання і протидії незаконному виробництву та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, їх фальсифікації на 2004 рік”

2

  1. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року, за №675 „Про внесення змін до Положення про вантажну митну декларацію”

2

  1. Постанова Національного банку України від 19 квітня 2004 року за №166 „Про вивезення з України та ввезення в Україну готівкових гривень”

3

  1. Постанова Національного банку України від 21 квітня 2004 року за №174 „Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”

4

  1. Постанова Національного банку України від 29 квітня 2004 року за №192 „Про внесення змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України”

5

  1. Наказ Міністерства юстиції України від 24 травня 2004 року за № 40/5 „Про внесення змін до Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України”

6


I. Акти органів центральної влади

Кабінет Міністрів України визначив перелік заходів направлених на

запобігання і протидії незаконному виробництву та обігу спирту,

алкогольних напоїв і тютюнових виробів

26 травня 2004 року, Кабінет Міністрів України видав Розпорядження № 321-р „Про затвердження плану заходів щодо запобігання і протидії незаконному виробництву та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, їх фальсифікації на 2004 рік”. (далі – Розпорядження). Розпорядження набуло чинності з моменту його прийняття.

Розпорядженням затверджується план заходів щодо запобігання і протидії незаконному виробництву та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, їх фальсифікації на 2004 рік. (в подальшому – План заходів).

В Плані заходів на 2004 рік передбачається:

- розробити проект Закону України „Про внесення змін до Кримінального кодексу України” щодо встановлення кримінальної відповідальності за незаконне виготовлення, зберігання і реалізацію спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

- створення акцизних складів на державних підприємствах, що виробляють спирт етиловий;

- проведення перевірки суб'єктів господарювання, що виробляють спирт, і таких, що отримують спирт для виготовлення не підакцизної продукції, - стосовно цільового його використання;

- здійснити перевірку дотримання установленого порядку видачі ліцензій на виробництво, оптову і роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, тощо.

Затвердження даного Плану заходів сприятиме:

- консолідації дій Уряду стосовно контролю за обігом в Україні спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

- боротьбі державних органів з незаконним обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, та їх фальсифікації;

- захисту споживачів від отримання недоброякісної (фальсифікованої) продукції.
Кабмін України вніс зміни до Положення про вантажну митну декларацію

26 травня 2004 року Кабінет Міністрів України видав Постанову № 675 „Про внесення змін до Положення про вантажну митну декларацію”, яка набула чинності з дня її прийняття.

Постанова дає визначення вантажної митної декларації (ВМД), заповненої у звичайному порядку, та визначає порядок її оформлення. Згідно Постанови, ВМД, заповнена у звичайному порядку, – це ВМД з установленим обсягом даних, на підставі якої завершується митне оформлення товарів і транспортних засобів у заявлений митний режим.

ВМД, заповнена у звичайному порядку, вважається оформленою за наявності на всіх її аркушах відбитка особистої номерної печатки посадової особи митниці, що здійснила митне оформлення товарів і транспортних засобів.

Митні процедури, що пов'язані з оформленням ВМД, поданої митному органу тільки в електронному вигляді, визначаються Державною митною службою окремо.

Видання Постанови дозволило визначити порядок оформлення ВМД, заповненої у звичайному порядку, яка згідно Митного кодексу України має обов’язково подаватись митному органу після подання тимчасової чи неповної декларації.
Нацбанк затвердив правила вивезення з України та

ввезення в Україну готівкових гривень

19 квітня 2004 року Правління Національного банку України видало Постанову № 166 „Про вивезення з України та ввезення в Україну готівкових гривень”. Постанова набула чинності 29 травня 2004 року.

Згідно Постанови, уповноваженим банкам України дозволено вивозити за межі України і ввозити в Україну готівкові гривні за умови отримання спеціального дозволу Національного банку України та за наявності відповідних контрактів (угод) з іноземними банками-кореспондентами.

Спеціальний дозвіл надається уповноваженому банку на визначену суму та на строк до 30 календарних днів. Для отримання спеціального дозволу уповноважений банк має подати Генеральному департаменту банківського нагляду Національного банку такі документи:

- заяву із зазначенням загальної суми валюти України, яка вивозитиметься з або ввозитиметься в Україну на підставі контракту (угоди) з іноземним банком-кореспондентом;

- копію контракту (угоди) з іноземним банком-кореспондентом про продаж / купівлю валюти України за іноземну валюту I групи Класифікатора;

- копію письмового дозволу Національного банку на здійснення операцій з валютними цінностями, засвідчену підписом головного бухгалтера уповноваженого банку та відбитком печатки банку.

У разі повторного звернення уповноваженого банку щодо надання спеціального дозволу (за умови, що строк дії контракту (угоди) з іноземним банком ще не закінчився), копія контракту (угоди) не подається, а в заяві уповноваженого банку робиться відмітка про те, що копія контракту (угоди) була подана Департаменту раніше.

Уповноважений банк зобов'язаний в строк не більше ніж 10 робочих днів з дати вивезення/ввезення валюти України подати до Національного банку копії вантажної митної декларації, опису банкнот за їх номіналами та видаткових/прибуткових касових документів про видачу/прийняття валюти України. Ці копії засвідчуються підписом головного бухгалтера уповноваженого банку і відбитком печатки банку. Подання документів здійснюється виключно шляхом їх пересилання підприємствами поштового зв'язку України з обов’язковим повідомленням про вручення.

Дія Постанови спрямована на подальшу лібералізацію операцій з готівковими гривнями.Змінено порядок здійснення фізичними особами

переказів в іноземній валюті
21 квітня 2004 року Національний банк України прийняв Постанову „Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України” №174 (далі – Постанова). Постанова набула чинності 24 травня 2004 року. Постановою було затверджено:

– Зміни до Правил здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної валюти, затверджених постановою Правління Національного банку України від 17.01.2001 року №18 (далі – Зміни до Правил здійснення переказів за кордон);

– Зміни до Правил здійснення фізичними особами переказів іноземної валюти в межах України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12.03.2003 року №103 (далі – Зміни до Правил здійснення переказів в межах України).

Зокрема, Зміни до Правил здійснення переказів за кордон передбачають, що заява на здійснення фізичними особами (резидентами та нерезидентами) переказу відтепер подаватиметься виключно при здійсненні ними переказу в іноземній валюті без відкриття поточного рахунку. При цьому, заява на переказ готівки, яка раніше складалася у довільній формі із зазначенням обов’язкових реквізитів, відтепер повинна бути оформлена відповідно до вимог Інструкції про касові операції в банках України (затверджена постановою Національного банку України від 14 серпня 2003 року №337).

Для здійснення переказу з поточного рахунку фізична особа (резидент та нерезидент) замість заяви на здійснення переказу до банку чи уповноваженої фінансової установи (далі разом – фінансові установи) відтепер повинна подавати платіжне доручення в іноземній валюті. Таке платіжне доручення має бути оформлене відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України щодо оформлення та подання клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті, а саме – постанові Національного банку України від 5 березня 2003 року № 82.

Поряд із цим, Змінами до Правил здійснення переказів за кордон встановлено новий перелік документів які повинні подавати до фінансової установи нерезиденти для здійснення ними переказу в іноземній валюті з поточного рахунку.

Також, необхідність перекладу на українську мову документів, складених іноземною мовою відтепер встановлено лише для випадку, коли переказ здійснюється фізичною особою (резидентом та нерезидентом) з поточного рахунку. При цьому, усунуто норми за якими раніше не потребували перекладу документи складені російською мовою.

Крім цього, Змінами до Правил здійснення переказів за кордон закріплено чіткий перелік соціально значущих неторговельних платежів для яких встановлено окремий порядок здійснення виплати, та які переказуються із держав - учасниць СНД. Більш того, за таким же окремим порядком здійснюватиметься виплата коштів за неторговельними платежами, що не належать до переліку соціально значущих неторговельних платежів при отриманні переказів із держав СНД.

Зміни, що внесено Національним банком до Правил здійснення переказів інвалюти в межах України, також стосуються переліку документів які повинні подаватися до фінансової установи при здійсненні фізичними особами переказу іноземної валюти. При цьому, такі зміни ідентичні змінам, що внесено до Правил здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної валюти. З цього приводу, обидва Правил було уніфіковано.

Прийняття Постанови сприяє встановленню єдиного підходу щодо оформлення операцій з переказу іноземної валюти фізичними особами за кордон та в межах України.Національний банк змінює порядок визначення регулятивного капіталу банків та порядок визначення сум штрафів за порушення банками економічних нормативів
29 квітня 2004 року Національний банк України прийняв постанову № 192 „Про внесення змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України” (далі – Постанова). Постанова набуде чинності 22 червня 2004 року.

Постановою вносяться зміни до:

- Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні (далі – Інструкція), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368.

- Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства (далі – Положення), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 № 369.

Зміни до Інструкції передбачають встановлення нового розширеного переліку операцій, на повну чи часткову суму яких повинен буде зменшуватися загальний розмір капіталу 1-го та 2-го рівнів при визначенні регулятивного капіталу банку. При цьому, операції, що було додано, стосуються, головним чином, операцій здійснюваних банками із інсайдерами (пов’язаними особами).

Зокрема, із набуттям чинності Постановою для визначення розміру регулятивного капіталу банку, крім іншого, капітал 1-го та 2-го рівнів додатково повинен буде зменшуватися на:

- балансову вартість акцій (паїв) власної емісії, що прийняті в забезпечення наданих банком кредитів (інших вкладень);

- суму перевищення загальної суми операцій, що здійснені щодо одного контрагента, над установленим нормативним значенням нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7);

- суму перевищення загальної суми операцій, що здійснені щодо одного інсайдера, над установленим нормативним значенням нормативу максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9);

- суму операцій, що здійснені з інсайдерами (пов'язаними особами) на сприятливіших за звичайні умовах.

Для окремих операцій встановлюються і строки, з яких банк при визначенні розміру регулятивного капіталу повинен брати до уваги такі операції.

Також, Постановою встановлюється, що угоди з інсайдерами, які передбачають сприятливіші умови, ніж угоди, що укладені з іншими особами, мають бути укладені на підставі відповідного рішення правління та/або ради банку.

Відповідно до запропонованих змін до Положення, надання кредиту (або здійснення вкладень у боргові цінні папери) у розмірі, що перевищує встановлений норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7), без наявності забезпечення кредиту безумовним зобов’язанням або грошовим покриттям вважатиметься підставою для визнання НБУ здійснюваних банком операцій високо ризикованими. В свою чергу, визнання здійснюваних банком операцій високо ризикованими матиме наслідком застосування до банку відповідних заходів впливу з боку Національного банку України.

Вносяться зміни і до порядку визначення розмірів штрафів за порушення таких нормативів, як максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (Н7), максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9), та максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10).

Постанову було видано з метою підвищення ефективності та забезпечення поліпшення стабільності діяльності банків України.

Внесено зміни до порядку вчинення нотаріальних дій
24 травня 2004 року, Міністерство юстиції України видало Наказ № 40/5 „Про внесення змін до Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України”, (далі – Наказ). Наказ набуде чинності 4 червня 2004 року.

Текстом Наказу вносяться зміни до „Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України”, затвердженої 3 березня 2004 року Наказом Міністерства юстиції України.

Змінами передбачається, що для нотаріального посвідчення договору про відчуження майна, обтяженого боргом, буде достатньо лише згоди кредитора на заміну боржника (переведення боргу). Нині чинна редакція Інструкції передбачає необхідність отримання відповідної згоди і у набувача.

Пропонується виключити з переліку договорів, які підлягають обов’язковому нотаріальному посвідченню - договори застави (іпотеки) транспортних засобів (заклад). Окрім того, тепер не вимагатиметься обов’язкового нотаріального посвідчення решти договорів застави (іпотеки) нерухомого майна (житлового будинку, садиби, квартири, садового будинку, гаража, інших будівель та споруд, підприємства чи його структурного підрозділу, земельної ділянки, багаторічних насаджень тощо).

Нині чинна редакція Інструкції зазначає, що нотаріальне посвідчення договорів застави (іпотеки) та космічних об’єктів провадиться за їх місцезнаходженням. Змінами пропонується це положення дещо змінити, зазначивши, що посвідчення договорів застави (іпотеки):

- нерухомого майна здійснюється за місцезнаходженням цього майна або за місцезнаходженням іпотекодержателя чи іпотекодавця;

- космічних об’єктів - за місцем їх реєстрації.

З набуттям юридичної сили запропонованих змін до Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, нотаріальне посвідчення договорів застави (іпотеки) буде здійснюватись за новими принципами.

2003-2004. Інститут проблем законодавства імені Ярослава Мудрого. Всі права на інформацію, що надається, захищені згідно законодавства України. При використанні цих матеріалів посилання на Інститут проблем законодавства імені Ярослава Мудрого є обов’язковим.


tel/fax (380-44) 254-00-00 http://www.welcometo.kiev.ua

e-mail: ili@ili.kiev.ua http://www.legality.kiev.ua

izumzum.ru