Постанова іменем україни - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Постанова іменем україни - страница №1/1


ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 жовтня 2013 року м. Київ
Колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України у складі:

головуючого

Кривенка В.В.,

суддів:

Гусака М.Б., Коротких О.А., Кривенди О.В., Маринченка В.Л., Панталієнка П.В., Прокопенка О.Б., Терлецького О.О., Тітова Ю.Г., —


розглянувши в порядку письмового провадження справу за позовом ОСОБА_1 до Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області (далі — ГУ ПФУ, ПФУ відповідно) про перерахунок пенсії,
в с т а н о в и л а:
У червні 2009 року ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом, у якому просив визнати незаконними дії ГУ ПФУ щодо відмови перерахувати йому пенсію у зв’язку з підвищенням грошового забезпечення відповідної категорії військовослужбовців, зобов’язати ГУ ПФУ здійснити такий перерахунок пенсії з 1 вересня 2008 року.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач послався на положення Закону України від 9 квітня 1992 року № 2262-XII «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби» (у редакції, чинній на час виникнення спірних відносин; далі — Закон № 2262-XII) та наказу Міністра оборони України від 28 липня 2008 року № 377 «Про затвердження схем розмірів посадових окладів військовослужбовців військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів України) і наукових установ Збройних Сил України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2008 року за № 761/15452 (далі — наказ № 377), яким відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2007 року № 1294 «Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» (далі — постанова № 1294) збільшено розмір посадових окладів військовослужбовців військових навчальних закладів.

З матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_1 проходив військову службу на посаді викладача кафедри марксистсько-ленінської філософії Донецького вищого військово-політичного училища інженерних військ та військ зв’язку ім. генерала О.О. Єпішева і йому призначена пенсія за вислугу років на підставі Закону № 2262-XII.

Калінінський районний суд м. Донецька постановою від 9 листопада 2009 року, залишеною без змін ухвалами апеляційного суду Донецької області від 29 червня 2010 року та Вищого адміністративного суду України від 30 травня 2013 року, позов задовольнив частково виходячи із того, що ГУ ПФУ мало перерахувати пенсію позивачу з 1 вересня 2008 року у зв’язку зі зміною розміру грошового забезпечення.

Не погоджуючись із ухвалою суду касаційної інстанції, ГУ ПФУ звернулось із заявою про її перегляд Верховним Судом України з підстави неоднакового застосування Вищим адміністративним судом України одних і тих самих норм права у подібних правовідносинах, а саме: частини третьої статті 63 Закону № 2262-XII, постанови № 1294 та наказу № 377 у подібних правовідносинах. На обґрунтування заяви додано копії постанови Вищого адміністративного суду України від 1 листопада 2012 року (К/9991/56527/12) та ухвали цього ж суду від 22 лютого 2012 року (К/9991/73013/11), які, на думку заявника, підтверджують неоднакове застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм права у подібних правовідносинах.

Перевіривши наведені заявником доводи, колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України вважає, що заява ГУ ПФУ не підлягає задоволенню з таких підстав.

У рішеннях Вищого адміністративного суду України, які додані на підтвердження неоднакового застосування норм матеріального права, суд касаційної інстанції зазначив, що обов’язковою умовою для проведення перерахунку пенсій, призначених на підставі Закону № 2262-XII, є зміна Кабінетом Міністрів України розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення для відповідних категорій військовослужбовців, а наказ № 377 не може бути підставою для перерахунку раніше призначених пенсій, оскільки не є нормативним актом, обов’язковим для виконання ПФУ.

В ухвалі Вищого адміністративного суду України від 30 травня 2013 року у справі, про перегляд якої подано заяву, цей суд, погодившись із рішеннями судів попередніх інстанцій про часткове задоволення позову, зазначив, що оскільки Кабінет Міністрів України постановою № 1294 делегував право визначати розміри посадових окладів у тому числі і Міністру оборони України, то наказ № 377, виданий на виконання зазначеної постанови, про встановлення посадових окладів військовослужбовцям військових навчальних закладів є підставою для проведення перерахунку пенсій відповідній категорії військовослужбовців відповідно до Закону № 2262-XII.

Аналіз наведених рішень суду касаційної інстанції дає підстави для висновку про неоднакове застосування цим судом частини третьої статті 63 Закону № 2262-ХІІ, постанови № 1294 та наказу № 377 під час вирішення спорів щодо наявності підстав для перерахунку розміру призначеної за цим Законом пенсії у зв’язку з прийняттям наказу № 377.

Вирішуючи питання про усунення розбіжностей у застосуванні судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах, Верховний Суд України виходить із такого.

Відповідно до частини третьої статті 63 Закону № 2262-XII усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв’язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, або у зв’язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством. Перерахунок пенсій здійснюється на момент виникнення права на перерахунок пенсій і провадиться у строки, встановлені частиною другою статті 51 цього Закону.

Як убачається з наведеної норми права, підставою для проведення перерахунку пенсії є фактична зміна хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, проведена на підставі рішення суб’єкта владних повноважень, наділеного правом встановлювати чи змінювати види грошового забезпечення військовослужбовців.

Згідно з пунктом 1 Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 року № 45 та з урахуванням внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України № 393 перерахунок раніше призначених відповідно до Закону № 2262-XII пенсій проводиться у разі прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про зміну розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення для відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, або у зв’язку із введенням для них нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, установлених законодавством..

Пунктом 5 постанови № 1294 передбачено, що керівникам державних органів у межах асигнувань, що виділяються на їх утримання, надано право установлювати посадові оклади військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу, посади яких не передбачені цією постановою, у відповідних випадках.

Враховуючи наведене, колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України дійшла такого правового висновку: Кабінет Міністрів України постановою № 1294 делегував своє право керівникам державних органів, у тому числі й Міністру оборони України, визначати розміри посадових окладів, тому наказ № 377, яким затверджені схеми посадових окладів за основними типовими посадами керуючого та наукового складу офіцерів військово-навчальних закладів та наукових установ Збройних Сил України, є підставою для перерахунку пенсії відповідно до частини третьої статті 63 Закону № 2262-XII, оскільки змінює розмір однієї зі складових грошового забезпечення зазначених осіб.

З огляду на викладене висновок суду касаційної інстанції у справі, що розглядається, про обґрунтованість вимог ОСОБА_1 щодо перерахунку йому пенсії ґрунтується на правильному застосуванні норм матеріального права та відповідає правовій позиції Верховного Суду України, неодноразово висловленій у справах цієї категорії, зокрема у постановах від 24 квітня 2012 року (№ 21-84а12) та 15, 16 січня 2013 року (№№ 21-201а13, 21-416а12 відповідно), а тому у задоволенні заяви ГУ ПФУ слід відмовити.

Керуючись статтями 241, 242, 244 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України
п о с т а н о в и л а:
У задоволені заяви Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області відмовити.

Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає, крім випадку, встановленого пунктом 2 частини першої статті 237 Кодексу адміністративного судочинства України.



Головуючий

В.В. Кривенко

Судді:

М.Б. Гусак




О.А. Коротких




О.В. Кривенда




В.Л. Маринченко




П.В. Панталієнко




О.Б. Прокопенко




О.О. Терлецький




Ю.Г. Тітов