Постанова іменем україни - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Постанова іменем україни - страница №1/1ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2013 року м. КиївКолегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України у складі:

головуючого

Кривенка В.В.,

суддів:

Гусака М.Б., Коротких О.А., Кривенди О.В., Маринченка В.Л., Панталієнка П.В., Прокопенка О.Б., Терлецького О.О., Тітова Ю.Г., –


розглянувши в порядку письмового провадження справу за позовом Міноф’єва Юрія Федоровича до управління Пенсійного фонду України в м. Вугледарі Донецької області (далі – управління ПФУ) про перерахунок пенсії,

в с т а н о в и л а:
У травні 2011 року Міноф’єв Ю.Ф. звернувся до суду з позовом, у якому просив зобов’язати управління ПФУ здійснити з 1 травня 2011 року перерахунок пенсії за віком йому як працюючому пенсіонеру з урахуванням показника заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачені страхові внески, за календарний рік, який передує року звернення за перерахунком пенсії, тобто 2010 рік.

Вугледарський міський суд Донецької області постановою від 25 серпня 2011 року, залишеною без змін ухвалами Донецького апеляційного адміністративного суду від 17 лютого 2012 року та Вищого адміністративного суду України від 21 березня 2013 року, у задоволенні позову відмовив.


Суд першої інстанції, з висновком якого погодилися суди апеляційної та касаційної інстанцій, відмовляючи в позові, послався на те, що перерахунок пенсії на час виникнення спірних відносин проводиться відповідно до вимог статей 40, 42 Закону України від 9 липня 2003 року № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон № 1058-V), згідно з якими показник середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, застосовується при обчисленні пенсії, а не при її перерахунку.

У заяві про перегляд судових рішень Верховним Судом України з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 237 Кодексу адміністративного судочинства України, Міноф’єв Ю.Ф. просить скасувати ухвалу Вищого адміністративного суду України від 21 березня 2013 року.

На обґрунтування заяви Міноф’єв Ю.Ф. додав копії ухвал Вищого адміністративного суду України від 23 та 30 березня 2011 року (справи №№ К-34212/10, К-39352/10), які, на його думку, підтверджують неоднакове застосування касаційним судом одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах.

Колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України вважає, що заява Міноф’єва Ю.Ф. про перегляд оскаржуваного рішення Вищого адміністративного суду України не підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до частини четвертої статті 42 Закону № 1058-IV у разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, провадиться перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу після її призначення. Кожний наступний перерахунок пенсії провадиться не раніш як через 24 місяці після попереднього перерахунку з урахуванням страхового стажу після призначення пенсії. Перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати (доходу), з якої була обчислена пенсія, або за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону.

Аналіз наведеної норми дає підстави вважати, що показник заробітної плати для перерахунку пенсії визначається за двома можливими методами за вибором пенсіонера.

За першим методом розрахунок пенсії здійснюється із тієї заробітної плати (доходу), з якої була обчислена пенсія.

При застосуванні другого методу змінюються лише ті показники розрахунку заробітної плати, на які здійснюється посилання у цій нормі (за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 Закону № 1058-IV).

За змістом зазначеної норми Закону для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року, незалежно від перерв, та за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року.
Слова «за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року» означають, що враховується вся заробітна плата, в тому числі і та, яку отримував пенсіонер після призначення пенсії.

Заробітна плата для обчислення пенсії в обох випадках розраховується за формулою, наведеною в частині другій статті 40 Закону № 1058-IV:


Зп = Зс х (Ск : К), де:

Зп – заробітна плата (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії, у гривнях;

Зс – середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії;

Ск – сума коефіцієнтів заробітної плати (доходу) за кожний місяць


(Кз1 + Кз2 + Кз3 + ... + Кзn);

К – кількість місяців страхового стажу, за які розраховано коефіцієнти заробітної плати (доходу) застрахованої особи.

На підставі наведеного можна дійти висновку, що заробітна плата, яку отримував пенсіонер, продовжуючи працювати після призначення йому пенсії, має значення для визначення додаткових коефіцієнтів заробітної плати за кожний відпрацьований місяць після призначення пенсії.

Таким чином, у наведеній формулі обчислення заробітної плати


Зп = Зс х (Ск : К) змінними показниками будуть (Ск : К).

Зі змісту частини четвертої статті 42 Закону № 1058-IV вбачається, що при обчисленні заробітної плати для перерахунку пенсії можуть бути змінені показники заробітної плати за періоди страхового стажу після призначення пенсії, але не визначено, за який календарний рік береться середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України.

Виходячи з буквального тлумачення частини другої статті 40 зазначеного Закону цей показник повинен бути незмінним, тобто таким, яким він був на час призначення пенсії.

Зважаючи на те, що пенсіонер має право обрати метод обчислення заробітної плати для перерахунку пенсії, в тому числі і з урахуванням заробітної плати, яку він отримував до моменту перерахунку пенсії, але не має права вимагати застосування показника середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, за календарний рік, що передує року звернення за перерахунком пенсії, управління ПФУ обґрунтовано відмовило Міноф’єву Ю.Ф. при перерахунку його пенсії у застосуванні показника середньої заробітної плати працівників у середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні за 2010 рік.

Отже, висновок касаційного суду у справі, що розглядається, є законним і ґрунтується на правильному застосуванні норм матеріального права.

Ураховуючи наведене та керуючись статтями 241, 242, 244 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду Українип о с т а н о в и л а:

У задоволенні заяви Міноф’єва Юрія Федоровича відмовити.

Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає, крім випадку, встановленого пунктом 2 частини першої статті 237 Кодексу адміністративного судочинства України.


Справа№ 21-184а13

Суддя-доповідач: Прокопенко О.Б.