Постанова №789-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів м. Київ 14 червня 2012 року - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Постанова №487-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 44kb.
Постанова №1238-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 36.57kb.
Постанова №1168-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 36.28kb.
Постанова №314-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 41.39kb.
Постанова №1872-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 36.74kb.
Постанова №1192-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 37.04kb.
Постанова №806-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 39.54kb.
Постанова №2837-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 35.3kb.
З цінних паперів та фондового ринку постанова №012-зх-1-е про накладення... 1 57.35kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 35.69kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 40.12kb.
Форма n 503 (місячна) 2 511.59kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Постанова №789-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів - страница №1/1

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
ПОСТАНОВА №789-ЦД-1-Е

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
м. Київ 14 червня 2012 року
Я, директор Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - Жупаненко Віктор Миколайович, уповноважена особа Комісії на підставі ст. 9 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.02.2012 року №285, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у присутності головного спеціаліста – Борисюка Олександра Вікторовича та представника юридичної особи – Мікулець Ірини Михайлівни, що діяла на підставі довіреності від 30.05.2012 року, у відношенні ТОВ “Еко”, (код за ЄДРПОУ 32104254, адреса: просп. Науки, 8, м. Київ, 03039, тел: 393-94-04, р/р: 26008000000281 у ПАТ “Укрсоцбанк”, МФО банку 300023),

ВСТАНОВИВ:
відповідно до Акту про правопорушення на ринку цінних паперів від 31.05.2012 року №804-ЦД-1-Е при перевірці регулярної квартальної інформації за IV квартал 2011 року (27.02.2012 вх.№22/зв) факт порушення ТОВ “Еко” вимог ст. 40 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок”, пункту 3, глави 3, розділу ІV “Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів”, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.06 №1591 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 05.02.07 за №97/13364 (зі змінами та доповненнями), а саме: нерозміщення ТОВ “Еко” регулярної квартальної інформації за IV квартал 2011 року на веб-сайті загальнодоступної інформаційної бази даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів за адресою: www.stockmarket.gov.ua у термін, визначений чинним законодавством.

Термін розміщення регулярної квартальної інформації за IV квартал 2011 року – до 20.02.2012, інформацію розміщено 24.02.2012.

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» - регулярна інформація про емітента - річна та квартальна звітна інформація про результати фінансово-господарської діяльності емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Річна інформація про емітента є відкритою і в обсязі, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, підлягає оприлюдненню емітентом не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним, шляхом:


  • розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів;

  • опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

  • розміщення на власному веб-сайті.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює додаткові вимоги до розкриття регулярної інформації про емітента та вживає заходів щодо її розкриття.

Відповідно до п. 1 глави 1 розділу ІV Положення №1591 - емітенти зобов'язані розкривати регулярну квартальну інформацію (далі - квартальна інформація) у повному обсязі відповідно до вимог цього Положення.

Відповідно до п. 3 розділу І Положення №1591 - емітенти цінних паперів у випадках, передбачених цим Положенням, зобов'язані розкривати на фондовому ринку у такій послідовності Інформацію шляхом:


  • розміщення на безоплатній основі в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів (далі - загальнодоступна інформаційна база даних Комісії) або в її інформаційному ресурсі, поновлюваному у режимі реального часу (далі - стрічка новин);

  • опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Комісії (далі - офіційні друковані видання);

  • подання до Комісії.

Відповідно до п. 3 глави 3 розділу ІV Положення №1591 - особи, зазначені у підпунктах 3.1, 3.4 - 3.8 пункту 3 глави 1 цього розділу, зобов'язані розкрити квартальну інформацію у строк не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом, квартальну інформацію за четвертий квартал - не пізніше 20 лютого року, наступного за звітним роком.

До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ТОВ “Еко” листом від 11.06.2012 року №11/06-1 (вх. №4133 від 12.06.2012 року) надано письмові пояснення.

ТОВ “Еко” не розмістило квартальну інформацію за IV квартал 2011 року в загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів в термін, визначений законодавством, за що ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» передбачена відповідальність юридичних осіб.

Враховуючи вищевикладене, керуючись п. 14 ст. 8, ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та п. 3 Розділу VII, п. 1.6. Розділу ХVІІ «Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій», затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2007 року №2272 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 12.02.2008 за №120/14811 (із змінами та доповненнями),ПОСТАНОВИВ:
1. За нерозміщення інформації загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів в термін, визначений законодавством, накласти на ТОВ “Еко” штраф у розмірі 60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1020 (одна тисяча двадцять) гривень.

2. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію.


Штраф перерахувати на рахунок, відкритий в Управлінні Державної казначейської служби за місцезнаходженням платника, за балансовим рахунком 3111, код бюджетної класифікації 21081100, символ банку 106, протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови. Копію платіжного документу направити до Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або суду у встановленому законодавством порядку.Уповноважена особа Комісії Жупаненко В.М.