Постанова №314-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів м. Київ 30 березня 2012 року - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Постанова №487-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 44kb.
Постанова №1238-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 36.57kb.
Постанова №1168-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 36.28kb.
Постанова №1192-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 37.04kb.
Постанова №1872-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 36.74kb.
Постанова №2-дн-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку... 1 33.43kb.
Постанова №2837-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 35.3kb.
З цінних паперів та фондового ринку постанова №012-зх-1-е про накладення... 1 57.35kb.
Постанова №806-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 39.54kb.
Постанова №789-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 43.73kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 40.12kb.
1. Екологія це наука про: закономірності формування, розвиток і стійке... 1 40.33kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Постанова №314-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів - страница №1/1

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
ПОСТАНОВА №314-ЦД-1-Е

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
м. Київ 30 березня 2012 року
Я, директор Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - Жупаненко Віктор Миколайович, уповноважена особа Комісії на підставі ст. 9 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.02.2012 року №285, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у присутності головного спеціаліста - Керімова Раміла Ракіфовича, у відношенні ПрАТ Науково-технічний центр «Сузір’я», (код ЄДРПОУ: 14315434, адреса: вул. Полярна, 20, м. Київ, 04209), (керівник та\або представник юридичної особи на розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів не з'явився),
ВСТАНОВИВ:
відповідно до Акту про правопорушення на ринку цінних паперів №315-ЦД-1-Е від 20.03.2012 року факт порушення ПрАТ Науково-технічний центр «Сузір’я» вимог ст. 40 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок”, пункту 1, глави 7, розділу V “Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів”, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.06 №1591 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 05.02.07 за №97/13364 (зі змінами та доповненнями), а саме: нерозміщення ПрАТ Науково-технічний центр «Сузір’я» регулярної річної інформації за 2010 рік на веб-сайті загальнодоступної інформаційної бази даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів за адресою: www.stockmarket.gov.ua.

Термін розміщення регулярної річної інформації за 2010 рік до 04.05.11.

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» - регулярна інформація про емітента - річна та квартальна звітна інформація про результати фінансово-господарської діяльності емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Річна інформація про емітента є відкритою і в обсязі, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, підлягає оприлюдненню емітентом не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним, шляхом:


  • розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів;

  • опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

  • розміщення на власному веб-сайті.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює додаткові вимоги до розкриття регулярної інформації про емітента та вживає заходів щодо її розкриття.

Відповідно до п. 1 глави 7 розділу V Положення №1591 - розкриття річної інформації здійснюється у такі строки:  • розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії - у строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним;

  • опублікування у офіційному друкованому виданні - у строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним;

  • подання до Комісії - не пізніше 1 червня року, наступного за звітним.

До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ПрАТ Науково-технічний центр «Сузір’я» письмових пояснень, клопотань та/або заперечень надано не було.

ПрАТ Науково-технічний центр «Сузір’я» не розмістило інформацію за 2010 рік у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, за що ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» передбачена відповідальність юридичних осіб.

Враховуючи вищевикладене, керуючись п. 10 ст. 8, п. 14 ст. 8, ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та п. 3 Розділу VII, п. 1 Розділу XIV, п. 1.6. Розділу ХVІІ «Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій», затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2007 року №2272 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 12.02.2008 за №120/14811 (із змінами та доповненнями),
ПОСТАНОВИВ:
1. За нерозміщення інформації за 2010 рік у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, накласти на ПрАТ Науково-технічний центр «Сузір’я» штраф у розмірі 60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1020 (одна тисяча двадцять) гривень.

2. Винести у відношенні ПрАТ Науково-технічний центр «Сузір’я» розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери;

3. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію.
Штраф перерахувати на рахунок, відкритий в Управлінні Державної казначейської служби за місцезнаходженням платника, за балансовим рахунком 3111, код бюджетної класифікації 21081100, символ банку 106, протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови. Копію платіжного документу направити до Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або суду у встановленому законодавством порядку.Уповноважена особа Комісії Жупаненко В.М.