Постанова №2837-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів м. Київ 06 листопада 2013 року - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Постанова №487-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 44kb.
Постанова №1238-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 36.57kb.
Постанова №1168-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 36.28kb.
Постанова №1872-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 36.74kb.
Постанова №314-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 41.39kb.
Постанова №1192-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 37.04kb.
Постанова №451-сх-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 46.49kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 40.12kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 35.69kb.
Постанова №1182-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 143.88kb.
Постанова №306-цд-5-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 40.48kb.
Перелік осередків політичних партій 1 428.77kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Постанова №2837-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів - страница №1/1

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
ПОСТАНОВА №2837-ЦД-1-Е

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
м. Київ 06 листопада 2013 року
Я, уповноважена особа Комісії - директор Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - Жупаненко Віктор Миколайович, уповноважена особа Комісії на підставі ст. 9 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.09.2012 року №1239, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у присутності провідного спеціаліста - Пушнової Ірини Олександрівни та представника юридичної особи – Волокітіна Олександра Володимировича, який діяв на підставі довіреності №534 від 05.11.2013 року у відношенні Публічного акціонерного товариства «Дніпро - Спецгідроенергомонтаж» (далі по тексту – ПАТ «Дніпро - СГЕМ»), (місцезнаходження: вул. Леваневського, буд. 9, нежитлове приміщення № 283, Солом`янський р-н, м. Київ, 03058, код за ЄДРПОУ 14183323, п/р № 26009201902800 в АТ «Укрсиббанк» МФО 351005; тел./факс (044) 453-42-00, 453-42-06),
ВСТАНОВИВ:
Відповідно до Акта про правопорушення на ринку цінних паперів від 24.10.2013 року №2912-ЦД-1-Е факт порушення ПАТ «Дніпро - СГЕМ» вимог: частини 5 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» - Підпункт 9.8.6 пункту 9.8 статті 9 Статуту ПАТ «Дніпро-СГЕМ» містить спосіб прийняття рішення на голосуванні при проведенні загальних зборів, який суперечить вимогам законодавства, а саме: рішення загальних зборів повинно прийматися більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, а не трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

Відповідно частини 5 стаття 42 Закону України «Про акціонерні товариства», зокрема: «Рішення загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій».

частини 1 статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» - Пункт 10.3 статті 10 Статуту ПАТ «Дніпро-СГЕМ» містить порядок обрання членів наглядової ради, який суперечить вимогам законодавства, а саме: Члени наглядової ради акціонерного товариства повинні обиратися з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів, а не Члени наглядової ради обираються загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, на строк 3(три) роки.

Відповідно частини 1 статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства»: «Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів».

частини 1 статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства» - Пунктом 15.5 статті 15 Статуту ПАТ «Дніпро-СГЕМ» визначено черговість розподілу майна між кредиторами та акціонерами, який суперечить вимогам законодавства, а саме: у разі ліквідації платоспроможного акціонерного товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються, зокрема, у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів, а не в четверту чергу здійснюються виплати за простими акціями, які підлягають обов‘язковому викупу Товариством.

Відповідно частини 1 статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»: «У разі ліквідації платоспроможного акціонерного товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості, зокрема, у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів».

Протягом року ця дія ПАТ «Дніпро - СГЕМ» вчинена вперше.

До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ПАТ «Дніпро - СГЕМ» письмових пояснень, письмових клопотань або заперечень надано не було.

ПАТ «Дніпро - СГЕМ» порушено вимоги законодавства про цінні папери, за що п. 5 ст. 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» передбачена відповідальність юридичних осіб.

Враховуючи вищевикладене на підставі пункту 10 статті 8, пункту 5 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та пункту 3 розділу VII, пункту 1 розділу XIV, пункту 2.1. розділу ХVІІ «Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій», затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.12 №1470 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05.11.12 за №1855/22167


ПОСТАНОВИВ:


  1. За порушення вимог законодавства про цінні папери, накласти на ПАТ «Дніпро - СГЕМ» санкцію у вигляді попередження.

  2. Винести у відношенні ПАТ «Дніпро - СГЕМ» Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери.

  3. Дану постанову направити особі, щодо якої її винесено.

Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду у встановленому законодавством порядку.
Уповноважена особа Комісії Жупаненко В.М.