Постанова №176 -зп про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів м. Запоріжжя 17. 08. 2010 - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Постанова №487-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 44kb.
Постанова №1168-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 36.28kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 35.69kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 40.12kb.
Постанова №1182-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 143.88kb.
Постанова №1238-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 36.57kb.
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова №500... 1 22.36kb.
Постанова №5 7 7 до про накладення санкції за правопорушення на ринку... 1 13.57kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 24kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 86.49kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 40.06kb.
Дім молитви, 2008 р. За матеріалами вчителя історії Гнепа Миколи... 1 11.56kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Постанова №176 -зп про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів - страница №1/1

ПОСТАНОВА № 176 -ЗП

про накладення санкції за правопорушення

на ринку цінних паперів

м. Запоріжжя 17.08.2010
Я, уповноважена особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в.о начальника Запорізького територіального управління ДКЦПФР Блажко Уляна Віталіївна, яка діє на підставі наказу від 28.07.2010 № 38 виданого начальником Запорізького територіального управління ДКЦПФР Здоронок Г.І., та на підставі ст. 9 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, у відношенні відкритого акціонерного товариства “Запорізька кондитерська фабрика” (скорочене найменування: ВАТ “Запорізька кондитерська фабрика”, місцезнаходження: вул. Артема, 7, м. Запоріжжя, 69063, р/р № 26008031460001 в АКБ “Індустріалбанк” м. Запоріжжя, МФО 313849, код ЄДРПОУ: 00382094, тел./факс (061) 764-66-21/213-74-52) в присутності головного спеціаліста відділу розслідування та правозастосування Запорізького територіального управління Полуляха Сергія Юрійовича,

В С Т А Н О В И Л А:
02.06.2010 на підставі аналізу повідомлень з особливими інформаціями ВАТ “Запорізька кондитерська фабрика”, наданих до Запорізького територіального управління ДКЦПФР 12.03.2010 за вх. № 424/02, 14.04.2010 за вх. № 637/02, та інформації стрічки новин загальнодоступної інформаційної бази даних ДКЦПФР, провідним спеціалістом відділу аналізу та корпоративних фінансів Колот І.В., яка діє на підставі доручення від 17.05.2010 № 21/д, виданого начальником Запорізького територіального управління ДКЦПФР Здоронок Г.І., порушено справу про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ “Запорізька кондитерська фабрика” за фактом правопорушення, а саме:

ВАТ “Запорізька кондитерська фабрика” не оприлюднило в строк у стрічці новин загальнодоступної інформаційної бази даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів особливу інформацію про зміни у складі посадових осіб емітента,

- які відбулись 26.02.2010 (оприлюднено 02.03.2010 о 19.01 хв.), а саме згідно рішення наглядової ради товариства від 26.02.2010, протокол № 31, призначено на посаду виконуючого обов’язки комерційного директора Пєрова Сергія Вікторовича,

- які відбулись 30.03.2010 (оприлюднено 02.04.2010), а саме згідно рішення наглядової ради від 30.03.2010, протокол № 33, призначено на посаду фінансового директора Тарасенка Олександра Вікторовича.

Таким чином, ВАТ “Запорізька кондитерська фабрика” порушило вимоги ст. 41 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” та п. 1 глави 3 розділу ІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням ДКЦПФР № 1591 від 19.12.2006.

13.05.2010 листом від 07.05.2010 ВАТ “Запорізька кондитерська фабрика” надало пояснення до особливої інформації, яка відбулася 30.03.2010 згідно до якого, правопорушення скоєно товариством у зв’язку необхідністю додаткової авторизації і тому 31.03.2010 було заблоковано доступ до особистої сторінки та неможливо здійснити оприлюднення інформації. 01.04.2010 року після отримання нового логіну та паролю й отримання доступу до особистої сторінки емітента необхідно було внести зміни реєстраційних даних в зв’язку з хворобою генерального директора та підписанням особливої інформації виконуючим обов’язки генерального директора. Через зміну реєстраційних даних вхід до сторінки на сайті було знов заблоковано, і лише після підтвердження адміністратором зміни даних вдалося оприлюднити особливу інформацію емітента.

10.06.2010 уповноваженою особою ДКЦПФР, провідним спеціалістом відділу корпоративних фінансів та звітності Запорізького територіального управління ДКЦПФР Колот І.В., яка діє на підставі доручення № 21/д від 17.05.2010, складений акт № 70-ЗП про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні товариства.

Для надання пояснень та складання акту про правопорушення представник товариства не з’явився, при цьому товариство було своєчасно повідомлено про дату та час складання акту про правопорушення на ринку цінних паперів рекомендованим листом, що підтверджується фіскальним чеком поштового відділення від 02.06.2010.

На адресу товариства надіслано акт № 70-ЗП про правопорушення на ринку цінних паперів від 10.06.2010 рекомендованим листом, що підтверджується фіскальним чеком поштового відділення від 11.06.2010.

Згідно до інструктивного листа ДКЦПФР “Щодо застосування санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів, передбачених статтею 11 Закону України “Про Державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, затвердженого Рішенням ДКЦПФР № 265 від 26.02.2009, у випадку виявлення порушень, відповідальність за які передбачена у пунктах 5, 6, 7 частини 1 статті 11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, уповноважена особа повинна порушити справу про правопорушення окремо за кожним фактом вчинення правопорушення.

Відповідальність за нерозміщення в строк у стрічці новин загальнодоступної бази даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів особливої інформації про зміни у складі посадових осіб емітента, що було встановлено у відношенні ВАТ “Запорізька кондитерська фабрика”, встановлена пунктом 6 ч. 1 ст. 11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”.

Фактів виникнення особливої інформації про емітента – ВАТ “Запорізька кондитерська фабрика”, встановлено дві. Виявлені вони були одночасно.

Постало питання про можливість розгляду однією справою всіх фактів нерозміщення особливих інформацій про зміни у складі посадових осіб емітента та застосування однієї санкції або порушення кількох справ за кількістю фактів нерозміщення особливих інформацій та накладення по кожному факту штрафних санкцій.

Враховуючи зазначене, для повного, всебічного та об’єктивного розгляду справи, виникла необхідність в отриманні відповідних висновків від Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Враховуючи вищевикладене та керуючись пунктами 4 та 6 розділу ІІІ Правил розгляду справ про правопорушення на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2007 № 2272, 10.06.2010 начальником Запорізького територіального управління ДКЦПФР Здоронок Г.І. винесено постанову про зупинення провадження у справі у зв’язку з необхідністю отримання відповідних висновків.

На адресу товариства надіслано постанову про зупинення провадження у справі про правопорушення на ринку цінних паперів від 10.06.2010 рекомендованим листом, що підтверджується реєстром відправлених листів від 14.06.2010 та поштовою квитанцією.

07.06.2010 листом № 04/13/1176 направлено запит до ДКЦПФР для надання висновків по зазначеним питанням.

12.07.2010 вх. № 1823/04 від Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку надійшла відповідь на запит Запорізького територіального управління ДКЦПФР (вих. № 04/13/1176).

Керуючись пунктами 5 та 6 розділу ІІІ Правил розгляду справ про правопорушення на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2007 № 2272, 09.08.2010 в.о. начальника Запорізького територіального управління ДКЦПФР Блажко У.В. винесено постанову про відновлення провадження у справі про правопорушення на ринку цінних паперів.

На адресу товариства надіслано постанову про відновлення провадження у справі про правопорушення на ринку цінних паперів від 09.08.2010, що підтверджується реєстром відправлених листів від 09.08.2010 з відбитком поштового штемпелю та фіскальним чеком.

Постановою, винесеною в.о. начальника Запорізького територіального управління ДКЦПФР Блажко У.В. 09.08.2010, розгляд справи призначено на 17.08.2010, про що товариству повідомлено рекомендованим листом своєчасно, що підтверджується реєстром відправлених листів від 09.08.2010 з відбитком поштового штемпелю та фіскальним чеком.

Товариство своєчасно було повідомлено про дату та час розгляду справи рекомендованим листом, що підтверджується реєстром відправлених листів від 09.08.2010 з відбитком поштового штемпелю та фіскальним чеком.

На розгляд справи представник товариства не з’явився.

Під час розгляду справи було встановлено наступне.

Згідно до ч. 1 ст. 41 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” до особливої інформації належать відомості про зміни у складі посадових осіб емітента.

Частиною 2 ст. 41 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” строк, порядок та форми подання особливої інформації про емітента встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Склад, порядок і строки розкриття на фондовому ринку регулярної, особливої інформації регулюються Положенням-1591.

Згідно до вимог п. 1 глави 3 розділу II Положення-1591 розкриття особливої інформації має здійснюватись шляхом оприлюднення у стрічці новин, опублікування в офіційному друкованому виданні та подання до Комісії, розкриття інформації здійснюється у такі строки:  • у стрічці новин – протягом двох робочих днів з дати вчинення дії, але не пізніше 10.00 години третього робочого дня, з дня вчинення дії;

  • в офіційному друкованому виданні – протягом п’яти робочих днів з дати вчинення дії;

  • подання до Комісії – протягом десяти робочих днів з дати вчинення дії.

ВАТ “Запорізька кондитерська фабрика” не оприлюднило в строк, передбачений законодавством, у стрічці новин загальнодоступної бази даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів особливі інформації про зміни у складі посадових осіб емітента, які відбулись 26.02.2010, 30.03.2010, а саме про:

- призначення на посаду виконуючого обов’язки комерційного директора Пєрова Сергія Вікторовича згідно рішення наглядової ради товариства від 26.02.2010 протокол № 31. Товариство повинно було розмістити до 10 години 02 березня 2010 року.

- призначення на посаду фінансового директора Тарасенка Олександра Вікторовича згідно рішення наглядової ради товариства від 30.03.2010 протокол № 33. Товариство повинно було розмістити до 10 години 01 квітня 2010 року.

Таким чином, ВАТ “Запорізька кондитерська фабрика” повинно було оприлюднити в строк, передбачений законодавством, у стрічці новин загальнодоступної бази даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів особливі інформації про зміни у складі посадових осіб емітента протягом двох робочих днів з дати вчинення дії, але не пізніше 10.00 години третього робочого дня, з дня вчинення дії.

Згідно до Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням ДКЦПФР від 11.12.2007 № 2272, уповноважена особа Комісії розглядає справу про правопорушення та виносить рішення за справою у точній відповідності із законодавством та оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному дослідженні всіх обставин справи, враховуючи обставини, що пом’якшують чи обтяжують відповідальність.

Згідно до ст. 41 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” особлива інформація про емітента – інформація про будь-які дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів.

Статтею 2 зазначеного Закону визначено обов’язок емітента виконувати свої зобов’язання перед власниками випущених ним цінних паперів, щодо цих цінних паперів.

ВАТ “Запорізька кондитерська фабрика” є емітентом акцій, що повинен виконувати свої зобов’язання перед акціонерами щодо випущених ним акцій.

Згідно до ст. 6 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок”, акція – цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним Кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерного товариства.

Права учасника акціонерного товариства (акціонера) перелічені, зокрема у ст. 116 Цивільного Кодексу України: “Учасники господарського товариства мають право у порядку, встановленому установчим документом товариства та Законом України “Про господарські товариства” одержувати інформацію про діяльність товариства у порядку, встановленому установчим документом”.

Порядок реалізації права акціонерів на отримання особливої інформації визначається ст. 41 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” та Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням ДКЦПФР № 1591 від 19.12.2006, зокрема, розміщенням у стрічці новин загальнодоступної бази даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Розкриття інформації на ринку цінних паперів відбиває фундаментальний принцип функціонування сучасного фондового ринку – його інформаційну прозорість, дотримання якої є важливішою гарантією захисту прав інвесторів, що вкладають кошти в цінні папери.

Державне регулювання ринку цінних паперів в Україні здійснюється, зокрема, з метою контролю за прозорістю та відкритістю ринку цінних паперів; одержання учасниками ринку цінних паперів інформації, що впливає на формування цін на ринку цінних паперів.

Інформації, що не були розміщенні в строк, передбачений законодавством, ВАТ “Запорізька кондитерська фабрика” мають статус особливої – такої, що може вплинути на вартість цінних паперів.

Саме виходячи з такого її статусу законодавцем визначено її відкритість (ч. 3 ст. 41 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок).

Отже, ВАТ “Запорізька кондитерська фабрика” не розмістило в строк інформації, що мають важливе значення для широкого кола осіб – акціонерів та інших осіб, що мають намір придбати ці цінні папери, оскільки вона має пряме відношення до формування ціни придбання/продажу акцій його емітента.

Беручи до уваги вищезазначене, а також те, що ВАТ “Запорізька кондитерська фабрика” протягом року здійснено 2 тотожних правопорушення, за жодне з яких товариство не притягувалось до відповідальності, виявлені правопорушення скоєні за обтяжуючих обставин.

Пояснення представника товариства підтверджують наявний факт правопорушення, але не звільняють товариство від відповідальності, оскільки не свідчать про відсутність вини в діях товариства.

18.05.2010 листом № 03/01/952 Запорізьке територіальне управління ДКЦПФР звернулося до ДУ “АРІФРУ” з метою надати інформацію про блокування доступу до Індивідуальної сторінки емітента, якщо інформація, що підлягає розміщенню, надсилається з електронної адреси, яка не відповідає адресі, визначеній в Ідентифікаційному бланку.

Згідно до листа за вих. № 1179 від 28.05.2010, ДУ “АРІФРУ” повідомило наступне.

Дії по блокуванню реєстраційних кодів ДУ “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України” здійснюються в рамках забезпечення виконання п. 3.5 Положення щодо порядку взаємодії осіб, що зобов’язані розкривати інформацію на фондовому ринку з особою, уповноваженою Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 21.12.2006 № 1658 (далі – Положення-1658), та п. 1 Рішення Колегії ДУ “АРІФРУ” № 4 від 04.03.2010 з метою запобігання використання реєстраційного коду третіми особами до моменту вжиття суб’єктами розкриття заходів щодо нерозголошення Реєстраційного коду третім особам та надання безпосередньо від суб’єктів розкриття інформації – емітентів цінних паперів підтверджуючих даних про відповідальних осіб за взаємодію з Уповноваженою особою.

Згідно до п. 3.5. Положення-1658 Уповноважена особа та Суб'єкт розкриття вживають всіх необхідних заходів щодо нерозголошення Реєстраційного коду з метою запобігання використанню Реєстраційного коду третіми особами. У випадку виникнення сумніву щодо правомірності використання Реєстраційного коду уповноважена особа має право вживати додаткових заходів щодо ідентифікації Суб'єкта розкриття (письмові та усні запити тощо).

Згідно п. 5.3. Положення-1658 Суб’єкт розкриття направляє Уповноваженій особі Інформацію шляхом відправлення її з індивідуальної сторінки (веб-сайта) Уповноваженої особи або відправлення її електронною поштою на адресу, визначену Уповноваженою особою. Для доступу та відправлення Інформації зі сторінки (веб-сайта) Уповноваженої особи суб’єкт розкриття використовує Реєстраційний код. Суб’єкт розкриття відправляє інформацію електронною поштою тільки з адреси електронної пошти суб’єкта розкриття, вказаної в пункті 15 Ідентифікаційного бланка, вказуючи Реєстраційний код. Уповноважена особа приймає інформацію електронною поштою лише за одною адресою, що визначена та оприлюднена на сторінці (веб-сайті) Уповноваженої особи. Уповноважена особа надсилає суб’єкту розкриття на адресу електронної пошти, вказану в пункті 15 Ідентифікаційного бланка, відповідне повідомлення про час отримання інформації.

Якщо інформація, що підлягає розміщенню, надсилається емітентом з електронної адреси, яка не відповідає адресі, вказаній в Ідентифікаційному бланку, то така інформація не береться до уваги. Ніякого блокування доступу до Індивідуальної сторінки такого емітента не здійснюється.

На підставі зазначеного, якщо товариство розкриває інформацію у стрічці новин у відповідності до вимог Положення-1591 та з урахуванням Положення-1658 блокування реєстраційних кодів не відбувається.

Суб’єктивна сторона вчинених правопорушень характеризується наявністю вини ВАТ “Запорізька кондитерська фабрика”, що полягає у наявності реальної можливості товариства для дотримання вимог ст. 41 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням ДКЦПФР № 1591 від 19.12.2006, та не застосування товариством всіх залежних від нього заходів, направлених на дотримання вищенаведених норм законодавства.

Враховуючи вищевикладене, на підставі п. 6 ч. 1 ст. 11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” № 448/96-ВР від 30.10.96, зі змінами, внесеними Законом України від 25.12.2008 № 801-VI, п. 1.6 р. XVII Правил розгляду справ про правопорушення на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням ДКЦПФР від 11.12.2007р. № 2272,

П О С Т А Н О В И Л А:
За нерозміщення інформації у стрічці новин загальнодоступної бази даних ДКЦПФР накласти на ВАТ “Запорізька кондитерська фабрика” штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 1700 (одна тисяча сімсот) гривень.

Штраф стягується в доход Державного бюджету України по коду бюджетної класифікації 21081100, на рахунок № 31110106700003 в Управлінні Держказначейства в Запорізькій області, МФО 813015, одержувач: державний бюджет Жовтневого району м. Запоріжжя, код ЄДРПОУ: 34677124.

Постанова набирає чинності з моменту її винесення.

Штраф може бути добровільно сплачений у 15-денний термін з дня отримання даної постанови, про що товариство повинно повідомити Запорізьке теруправління ДКЦПФР у 5-денний термін.

Надіслати дану постанову особі, щодо якої її винесено.

Рішення може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або суду у встановленому законодавством порядку.


В.о. начальника управління У.В. Блажко