Постанова №1238-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів м. Київ 01 серпня 2012 року - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Постанова №487-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 44kb.
З цінних паперів та фондового ринку постанова №012-зх-1-е про накладення... 1 57.35kb.
Постанова №1168-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 36.28kb.
Постанова №1872-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 36.74kb.
Постанова №314-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 41.39kb.
Постанова №1192-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 37.04kb.
Постанова №2837-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 35.3kb.
Постанова №586 -до-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 21.58kb.
Постанова №789-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 43.73kb.
Постанова №806-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 39.54kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 40.12kb.
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації... 6 1216.04kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Постанова №1238-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів - страница №1/1

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
ПОСТАНОВА №1238-ЦД-1-Е

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
м. Київ 01 серпня 2012 року
Я, директор Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - Жупаненко Віктор Миколайович, уповноважена особа Комісії на підставі ст. 9 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.02.2012 року №285, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у присутності начальника відділу - Керімова Раміла Ракіфовича, у відношенні публічного акціонерного товариства "Сабарівський кар"єр", що є правонаступником ВАТ "Сабарівський кар"єр" (код ЄДРПОУ 5518902, місцезнаходження: вул. Карбишева, буд. 55, м. Вінниця, 21037, тел. (043) 355379, п/р 2600 6210002200 у АКІБ "УкрСиббанку", МФО 351005), (керівник та\або представник юридичної особи на розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів не з'явився),
ВСТАНОВИВ:
відповідно до Акту про правопорушення на ринку цінних паперів від 19.07.2012 року №1258-ЦД-1-Е факт порушення ПАТ "Сабарівський кар"єр" вимог п.10 ст.8 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, а саме: несвоєчасне виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 16.08.2011 року № 284-ВІ, термін виконання якого закінчився 16.02.12 року (включно).

Розпорядження №284-ВІ від 16.08.11 виносилось у зв’язку з ознаками порушення вимог:

- п. 5 розділу ХУІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про акціонерні товариства", який передбачає що " Статути та внутрішні положення акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом, підлягають приведенню у відповідність із нормами цього Закону не пізніше ніж протягом двох років з дня набрання чинності з цим Законом".

ПАТ "Сабарівський кар"єр" привело діяльність товариства у відповідність з п. 5 розділу ХУІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про акціонерні товариства" (державна реєстрація статуту 02.02.12), заміна свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв’язку з зміною найменуванням проведена 02.04.12, що свідчить про несвоєчасне виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 16.08.11 № 284-ВІ.

Відповідно до п. 10 ст. 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право, зокрема, надсилати емітентам, особам, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, фондовим біржам та саморегулівним організаціям обов'язкові для виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери та вимагати надання необхідних документів відповідно до чинного законодавства.

До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ПАТ "Сабарівський кар"єр" листом від 19.07.2012 року б/н (вх. №5289 від 19.07.2012 року) було надано письмові пояснення, що розглянуті Уповноваженою особою Комісії та долучені до справи про правопорушення на ринку цінних паперів.ПАТ "Сабарівський кар"єр" несвоєчасно виконало розпорядження щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів від 16.08.2011 року №284-ВІ, за що ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» передбачена відповідальність юридичних осіб.

Враховуючи вищевикладене, керуючись, п. 14 ст. 8, ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та п. 3 Розділу VII, п. 1.8. Розділу ХVІІ «Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій», затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2007 року №2272 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 12.02.2008 за №120/14811 (із змінами та доповненнями),


ПОСТАНОВИВ:
1. За несвоєчасне виконання розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів накласти на ПАТ "Сабарівський кар"єр" штраф у розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17000 (сімнадцять тисяч) гривень.

2. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію.


Штраф перерахувати на рахунок, відкритий в Управлінні Державної казначейської служби за місцезнаходженням платника, за балансовим рахунком 3111, код бюджетної класифікації 21081100, символ банку 106, протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови. Копію платіжного документу направити до Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або суду у встановленому законодавством порядку.
Уповноважена особа Комісії Жупаненко В.М.